Norske-postlister.no


Viser [100] av [50 778].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Forespørsel om innløsning av festetomt
Dokument: Deres ref. 19/05051-8 - oppfølging av forespørsel om innløsing av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seksjonering - 4/665 - Likollen 18B og 18C
Dokument: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - 4/665 - seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av ny grunneiendom 11/293 fra 11/1
Dokument: Returnert tinglyst dokument - opprettelse av 11/293
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arealoverføring - rekvisisjon av oppmålingsforretning - 51/110
Dokument: Returnert tinglyst dokument - arealoverføring til 51/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1416 - Furuset 15A og 15B - seksjonering
Dokument: Gbnr 2/1416 - Furuset 15A og 15B - seksjonering - retur av dokument med mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skattekrav - Avskjermet
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 237 bnr 166 og 285 - Arealoverføring
Dokument: Retur av tinglyst dokument - Arealoverføring fra gnr 237 bnr 285 til gnr 237 bnr 166
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/28 - Trommedalsjordet - fradeling
Dokument: Gbnr 221/2541 -mottatt tinglyst dokument av ny matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 283/587 og 283/588 - Øvre Pollen 18 - sammenslåing av matrikkelenheter
Dokument: Gbnr 283/587 og 283/588 - Øvre Pollen 18 - Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seksjonering 14/174 - Nyveien 20
Dokument: Returnert tinglyst seksjonering - 14/174
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp kommunal tomt gbnr. 21/296
Dokument: Retur av tinglyst dokument - doknr. 2020/2958123/200 - Kjøp kommunal tomt - gbnr. 21/296
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/14, 22/28 og 22/93 - Arealoverføringer
Dokument: Retur av tinglyst dokument - dok.nr. 2020/2942439/200 - gbnr. 22/14, 22/28 og 22/93 - Arealoverføringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 105 bnr 5, 11 og 327 - Krav om sammenslåing
Dokument: Tilbakemelding fra tinglysing, gnr 105 bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 5 - Grunneiendom
Dokument: Retur av tinglyst dokument - Ny grunneiendom på gnr 62 bnr 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 og 2328
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatterestanser - Avskjermet
Dokument: Retur av tinglyst dokument dok.nr. 2020/02938819/200 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/14, 22/28 og 22/93 - Arealoverføringer
Dokument: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - gbnr. 22/14, 22/28 og 22/93 - Arealoverføringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 51 bnr 185 og 186 - Arealoverføring
Dokument: Retur av tinglyst dokument - Arealoverføring fra gnr 51 bnr 185 til gnr 51 bnr 184
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 105 bnr 5, 11 og 327 - Krav om sammenslåing
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 105 bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 40 bnr 112 og 1856-1860 - Krav om sammenslåing
Dokument: Tinglysing - Retur av dokument pga mangler, gnr 40 bnr 112
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale krav - Avskjermet
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 62 bnr. 1976, 915, 1601 og 276. Avtaler Stangeland skole
Dokument: Gnr 62 bnr 276 - tinglyst dokument - erklæring om rettighet i fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Vinsnes gbnr. 24/1
Dokument: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 24/27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Vinsnes gbnr. 24/1
Dokument: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 24/29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Vinsnes gbnr. 24/1
Dokument: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 24/30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Vinsnes gbnr. 24/1
Dokument: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 24/31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Vinsnes gbnr. 24/1
Dokument: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 24/32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Vinsnes gbnr. 24/1
Dokument: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 24/34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Vinsnes gbnr. 24/1
Dokument: Skjema "Melding til tinglysing" i tinglyst stand - 24/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 91/51 - Båtstøveien/Strandsletta - oppretting av tilleggsareal til gbnr. 91/15
Dokument: Retur av tinglyst dokument - gbnr. 91/64, 91/65, refnr. 101 - dagboknr. 2020/2924502/200, 2020/2924505/200, 2020/2924520/200, 2020/2924538/200, 2020/2924563/200, 2020/2924593/200, 2020/2924618/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feil hjemmelshaver på 14/867
Dokument: Grunnboken er rettet - 14/867 - hjemmelshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/310/46/0 Fradeling av parsell, Tubbemyrvegen 2, Geilo
Dokument: 66/310/46/0 Tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån-pantedokumenter - Avskjermet
Dokument: 35/41/0/0 Tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 100 bnr 107, Grimseidåsen 67 - Deling av grunneiendom
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 100 bnr 107, Grimseidåsen 67
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 1146, Statsminister Michelsens veg 65 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 13 bnr 1146, Statsminister Michelsens Veg 65
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Suldal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Tokke - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Fauske - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om arealoverføring - rekvisisjon av oppmålingsforretning - 51/110
Dokument: Kan ikke tinglyses - 51/4 og 110 - fortsatt mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting av pantobligasjon - Gnr 54 bnr 339 - Bjørnafjorden kommune
Dokument: Retur av tinglyst dokument - 2020/2919089/200 - Sletting av pantobligasjon - Gnr 54 bnr 339 - Bjørnafjorden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 55/52 - Limihagen - fradeling - byggetrinn 2, 3, 4 + veg mm
Dokument: Gbnr 55/63, 55/64 og 55/65 - retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Oslo - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst sletting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Utbedringslån - Sandefjord - Gnr 114 bnr 141 - Gnr 115 bnr 126 - Ringbo borettslag
Dokument: Tinglyst sletting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Kristiansand - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgstue / eldhus - 236/1 - Sletting av heftelse - Bodø kommune, Nordland
Dokument: Borgstue / eldhus - 236/1 - Sletting av heftelse - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olleveien 19 C og 21 - Arealoverføring
Dokument: Retur av ikke tinglyst dokument - Olleveien 19 C - 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 206, Bnr. 2, Revesandveien 61 - Oppmåling - Arendal kirkelige fellesråd
Dokument: 206/2 - Dokumentet 20/24215-2 har mangler og kan ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkveien 15 - Reseksjonering
Dokument: Retur av ikke tinglyst dokument - Parkveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkeveien 54 - Reseksjonering - Seksjon 3 formålsendres fra næringsformål til boligformål. Ingen endring i nevner.
Dokument: Retur av tinglyst dokument 2020/2897977/200 - Kirkeveien 54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 166 bnr 1323, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vei 81 - Deling av grunneiendom
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 166 bnr 1323, Ole Irgens` Vei 81
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 23, bnr. 258 - rekvisisjon av oppmålingsforretning - frådeling av tomtene 48 - 72 i Oset hyttefelt (26 tomter)
Dokument: Gnr. 23, bnr. 268 og 269 - Retur av tinglyst dokumentnr. 2020/2892222/200 og 2020/2892257/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 13, bnr. 283 - krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretnng - bygg A3, Bualie
Dokument: Gnr. 13, bnr. 285 - Retur av tinglyst dokumentnr. 2020/2892167/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløsning festetomt gbnr. 106/231
Dokument: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - innløsing av festetomt - gbnr. 106/231
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 5 - Grunneiendom
Dokument: Retur av tinglyst dokument - Sammenslåing av gnr 62 bnr 5 og 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 15/91, 346 - Oppmålingsforretning over arealoverføring og 3 nye grunneiendommer
Dokument: Gbnr 15/91, 346 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 167 bnr 1444, Nedre Stølen 13 A - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Tinglysing - Retur av dokument pga mangler, gnr 167 bnr 1444
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 165 bnr 166, Teatergaten 15 - Deling av grunneiendom
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 165 bnr 166, Teatergaten 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6/3/2 - Deling av grunneigedom på Kråkehovda tildelt gbnr 6/61
Dokument: 6/61 - Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedringslån - Modum - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Trondheim - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Arendal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Stjørdal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gregers Grams vei 8 A-C - Reseksjonering - Snr. 1-3 tillegges TG
Dokument: Retur av ikke tinglyst dokument - Gregers Grams vei 8 A-C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løveid-Norsjø avskjærende avløpsledning - 40509
Dokument: Retur av tinglyst dokument - gbnr 283/1024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 15/247 - Stabban 15 - kjøp av tomt
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 70/1 - Frådeling av areal regulert til nytt bustadfelt BU7 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 70/1 -Tinglyst dokument - nytt bustadfelt BU7 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/1127 - Overføring av hjemmelsforhold
Dokument: Gbnr 6/1127 - Retur av tinglyst skjøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagelån - Fet - Gnr 18 bnr 339 - Sommerly Barnehage SA
Dokument: Tinglyst pantedokument - Legitimasjonskontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 43 bnr 297, Sanddalsringen - Deling av grunneiendom
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 43 bnr 297, Sanddalsringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Re - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Bergen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst nedkvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 121/69 - Fielbmá 9 - krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Dokument: Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stølsvegen 9 B - Seksjonerings.1 og 2 opprettes med tilleggsareal i grunn
Dokument: Retur av tinglyst dokument 2020/2878312/200 - Stølsvegen 9 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om deling av tomt - 4/78 - Likollen 18
Dokument: Retur av tinglyst dokument - 4/78
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 25, bnr. 390 - søknad om seksjonering, Løggelivegen 97A og 97B - oppdeling av hyttetomt i 2 eigarseksjonar med bustadføremål
Dokument: Retur av tinglyst dokumentnr. 2020/287874/200
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 159 bnr 194, Svaneviksveien 56 - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 159 bnr 194, Svaneviksveien 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 168 bnr 1959, Breiviksbakken 1 A - Lov om eiendomsseksjonering
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 168 bnr 1959, Breiviksbakken 1 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 32 bnr 31, 52 og 53. Krav om sammenslåing
Dokument: Tinglysing - retur av tinglyst dokument, gnr 32 bnr 31, Stamsneset 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Øksnes - Gnr 62 bnr 248 - Øksnes Boligstiftelse
Dokument: Tinglyst sletting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landeroveien 5 - 7 - Seksjonering - Opprettelse av seksjon 1 og 2. TB til seksjon 1. eiendommen er fellesareal
Dokument: Retur av tinglyst dokument 2020/2876249/200 - Landeroveien 5 - 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergsalléen 11 A-B - Seksjonering med uteareal
Dokument: Retur av tinglyst dokument 2020/2873207/200 - Bergsalléen 11 A-B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tråkka 2 A-B - Forespørsel om retting av feil i tinglyste dokumenter
Dokument: Retur av tinglyst dokument 2020/2875609/200 - Tråkka 2 A-B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 56/190 - Limisvingen 8 og 10 - seksjonering
Dokument: Gbnr 56/190 - Limisvingen 8 og 10 - Grunnboksutskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av kommunal eiendom
Dokument: Gbnr 14/289, 284 - Retur av tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lån - Oppdal - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglyst sletting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om tillatelse til å legge strømkabel over kommunens eiendom - gbnr 13/72 mfl - Nittedal Skiskytterlag
Dokument: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - erklæring om rett til legging av strømkabel over 13/72 og 13/209
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkelunden 12
Dokument: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses - 162/577/0/5 - Slettelsesbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av ny grunneiendom 11/293 fra 11/1
Dokument: Dokumentet har fortsatt mangel og kan ikke tinglyses - Opprettelse av ny grunneiendom 11/293 fra 11/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...