Norske-postlister.no


Viser [37] av [37].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Minkprosjekt i Lindesnes
Dokument: Gir tillatelse til at Statens Naturoppsyn kan organisere og foreta uttak av mink på 19/78 Landøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bytte av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bytte av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - pålegg og tvangsmulkt
Dokument: Klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - pålegg og tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger - klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utleirmark 5, 6B, feil på privat vannledning - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2018 – september
Dokument: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter (vrakpant) 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Dokument: Tilleggsopplysninger - klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 129/28 - Skolegaten 15 - Holmestrand - mulig ulovlig tiltak
Dokument: Gbnr 129/28 - Skolegaten 15 - Holmestrand - merknader fra nabo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Dokument: Kommentarer - tilleggsopplysninger - klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 34/4 - Rudivegen 2 - Tilkobling av avløp
Dokument: 34/4 tilkobling avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Dokument: Kommentarer - klage - gbnr 129/28 Skolegaten 15 - Holmestrand - oppføring av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 34/4 - Rudivegen 2 - Tilkobling av avløp
Dokument: 34/4 Tilkobling avløp.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 34/4 - Rudivegen 2 - Tilkobling av avløp
Dokument: Tilkobling av avløp. på 34/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på tilbudt plass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transportløyve - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Org.nr. 970274243
Dokument: Innlevering av transportløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftelse av oppføring på vente-bytteliste til kommunal båtplass 2015
Dokument: Bekreftelse av oppføring på vente-bytteliste til kommunal båtplass 2015 - listenummer 3262
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplasser - oppsigelser 2015
Dokument: Rona - oppsigelse av båtplass 190
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - Søknader om fast kommunal båtplass 2015
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om kommunal båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Periodisk kjøretøykontroll - DL24216
Dokument: Periodisk kjøretøykontroll - DL24216 - søknad om utsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - Søknader om fast kommunal båtplass 2015
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om kommunal båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker - sak nummer fem
Dokument: Høringssvar - forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Epleveien 40 - 63/694 - garasje - platting med peis
Dokument: Epleveien 40 - 63/694 - garasje - platting med peis - bilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Epleveien 40 - 63/694 - garasje - platting med peis
Dokument: Ber om status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Epleveien 40 - 63/694 - garasje - platting med peis
Dokument: Epleveien 40 - svar på merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Averøy kommune - manglende vedtak etter sosialtjenesteloven - ***** *****
Dokument: Averøy kommune - psykisk utviklingshemmede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering ny eier for kjøretøy, saksreferanse R-3345407
Dokument: Søknad om Registrering ny eier for kjøretøy BP 33076, saksreferanse R-3345407
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte for kjøretøy, saksreferanse R-2275011
Dokument: Søknad om Eierskifte for kjøretøy FT15804, saksreferanse R-2275011
Søk innsyn i dokumentet/saken