Norske-postlister.no


Viser [11] av [11].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nasjonal Overdosestrategi- spørreskjema korona og rus uke 36
Dokument: Nasjonal Overdosestrategi- spørreskjema korona og rus uke 38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal overdosestrategi - undersøkelse om korona og rus
Dokument: Nasjonal Overdosestrategi- spørreskjema korona og rus uke 38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal Overdosestrategi- spørreskjema korona og rus uke 36
Dokument: Nasjonal Overdosestrategi- spørreskjema korona og rus uke 36
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning - tilbud om tilskudd til rask gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud innen psykisk helse og rusproblematikk
Dokument: Informasjon om tilbud om tilskudd til rask gjenåpning, etablering og tilpassing av tjenestetilbud innen psykisk helse og rusproblematikk - smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer - søknadsfrist 29.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsundersøkelse i Telemark 2020 (Ungdata)
Dokument: Invitasjon til ungdomsundersøkelse i Telemark 2020 (Ungdata)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av rusmiddelpolitikk ved utdanningsinstitusjoner
Dokument: Kartlegging av rusmiddelpolitikk ved utdanningsinstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt samarbeidsforum - målgruppen barn og unge ( 0 - 24 )
Dokument: Forespørsel og invitasjon til møte 21.06.2018 - regionalt samarbeidsforum - målgruppen barn og unge ( 0 - 24 )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov
Dokument: Mulighet for å søke tilskuddsmidler for rus og psykisk helse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KoRus Sør - utviklingsprogrammet " BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats " - kompetanseheving - juridiske tema
Dokument: Forespørsel om samarbeid om kompetanseheving - Utviklingsprogrammet «BTI – Bedre Tverrfaglig Innsats»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklingsprogrammet BTI Bedre Tverrfaglig Innsats - samarbeid om kompetanseheving juridiske tema
Dokument: Forespørsel - utviklingsprogrammet BTI Bedre Tverrfaglig Innsats - samarbeid om kompetanseheving juridiske tema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KoRus-Øst - Avtale på levering til enheten
Dokument: Kontrakt på HCNB-kunst - Tidlig Inn mellom KoRus-Øst og KoRus-Sør
Søk innsyn i dokumentet/saken