Norske-postlister.no


Viser [100] av [3 224].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Spørsmål om korona til kommuneoverlege/kommunaldirektør for helse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Krav om innsyn i om covid 19
Filer:
Sak: Koronavirus (coronavirus) - Covid 19
Dokument: Innsyn opplysninger om covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer - Desember 2020
Dokument: Innsynskrav - Opplysninger om sykehjemstjenesten og covid 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighetsloven - klage på avslag om innsyn i møteprotokoll - Tana kommune - Kommunal Rapport
Dokument: Klage på avslag på innsynskrav i møteprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav i sak 2020/11869
Dokument: Innsynskrav i sak 2020/11869 - 27
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage avslag innsyn - Nittedal - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ordfører - klager NRK
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - 091120 - 20/3091 - Dok 6
Dokument: Innsynskrav - 091120 - 20/3091 - Dok 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunebarometeret
Dokument: Kommunebarometer 2020 - Endeleg utgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årets kommuneprofil
Dokument: Kommunal Rapport - forslag på Årets kommuneprofil 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal Rapport - Årets Kommuneprofil
Dokument: Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årets kommuneprofil 2020
Dokument: Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årets kommuneprofil 2020
Dokument: Kommunal Rapport kårer Årets kommuneprofil 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 / korona - henvendelse fra publikum og presse
Dokument: Spørsmål Karantenehotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årets kommuneprofil
Dokument: Kommunal Rapport - invitasjon til forslag på kandidat til Årets kommuneprofil 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav i sak 2020/32497
Dokument: Innsynskrav i sak 2020/32497 - 1 - 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Helse- og omsorgsseksjonen - HELSE
Dokument: Innsynskrav - oversikt over tilsagn på tilskudd til aktivitetstilbud for sårbare eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om koronaviruset - helseområdet - hausten 2020
Dokument: Spørsmål om besøksrestriksjoner ved sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - godtgjøring for folkevalgte i Drangedal kommune.
Dokument: Innsyn ønskes i de skjemaene de folkevalgte i Drangedal fyller ut for å få gjøre krav på møtegodtgjørelse, og tapt arbeidsfortjeneste i for perioden 2015-2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke sårbare eldre - motvirke ensomhet
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Helse- og omsorgsseksjonen - HELSE
Dokument: Innsynskrav - aktivitetstilbud - sårbare eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer - Samlesak 2020
Dokument: Innsynskrav - Kopi av brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Tolkningsspørsmål om partiloven § 10 - Lovlighetskontroll - Støtte til partigrupper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn 2020
Dokument: Påminnelse: Godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reglement for godtgjørelser til partiene og de folkevalgte
Dokument: Påminnelse: Godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende behandling av innsyn
Dokument: Klage på avslag på innsyn i opplysninger - Koronarelaterte dødsfall på sykehjem og helseinstitusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passitivitet
Dokument: Ber om oversikt over søknad tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot - Aktivitetstiltak for å motverke einsemd - Aktivitetstilbod og besøksvert
Dokument: Ny forespørsel - oversikt over søknader om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke for sårbare eldre - tilskudd 2020 - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet - Aktivitetstilbud og besøksvert
Dokument: Krav om innsyn - Tiltakspakke for sårbare eldre - tilskudd - Aktivitetstilbud og besøksvert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - oversikt over hvilke kommuner og fylkeskommuner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] søkt tilskudd - Aktivitetstiltak og besøksverter
Dokument: Innsynskrav - oversikt over hvilke kommuner og fylkeskommuner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] søkt tilskudd - Aktivitetstiltak og besøksverter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke sårbare eldre - motvirke ensomhet
Dokument: Oversikt over søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til politisk ledelse
Dokument: Forespørsel om intervju med statsråd ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om distriktspolitikk under Høyres landsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - tilskuddsforvaltning 2020 - tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter - kap 761 post 79 og 68
Dokument: Ber om oversikt over hvilke kommuner og fylkeskommuner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] søkt tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Helse- og omsorgsseksjonen - HELSE
Dokument: Innsynskrav - oversikt over søknad om tilskudd - Aktivitetstilbud til sårbare eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke - sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og Aktivitetstilbud og besøksvert
Dokument: Ber om oversikt - aktivitetstilbud og besøksvert - tiltakspakke - sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og Aktivitetstilbud og besøksvert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passitivitet
Dokument: Ber om oversikt over søknad tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot - Aktivitetstiltak for å motverke einsemd - Aktivitetstilbod og besøksvert
Dokument: Spørsmål om oversikt over søknad om tilskudd - Aktivitetstiltak for å motverke einsemd - Aktivitetstilbod og besøksvert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke for sårbare eldre - tilskudd 2020 - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet - Aktivitetstilbud og besøksvert
Dokument: Krav om innsyn - Tiltakspakke for sårbare eldre - tilskudd 2020 - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - tilskuddsforvaltning 2020 - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet - kap 761 post 79
Dokument: Ber om oversikt over hvilke kommuner og fylkeskommuner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] søkt tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2020 - Helse- og omsorgsseksjonen - HELSE
Dokument: Innsynskrav - oversikt over søknader om tilskudd - tiltakspakke for sårbare eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke - sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og Aktivitetstilbud og besøksvert
Dokument: Ber om oversikt over søknader - tiltakspakke - sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og Aktivitetstilbud og besøksvert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - oversikt over alle kommuner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] søkt tilskudd - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
Dokument: Innsynskrav - oversikt over alle kommuner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] søkt tilskudd - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona virussykdom - pandemi - generelt
Dokument: Undersøkelse om politiske møter under koronaepidemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltakspakke sårbare eldre - motvirke ensomhet
Dokument: Oversikt over søknad om tilskudd - innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse om politiske møter under koronaepidemien
Dokument: Undersøkelse om politiske møter under koronaepidemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Undersøkelse om politiske møter under koronaepidemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ber om innsyn i rapporter om bruk av engangskostnader ved kommunesammenslåing
Dokument: Ber om innsyn i rapporter om bruk av engangskostnader ved kommunesammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn 2020
Dokument: Godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav i kommunale arkiver / forvaltning 2020
Dokument: Kommunal Rapport - godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørreundersøkelse - godtgjøring av folkevalgte - Godtgjøringsundersøkelsen 2020
Dokument: Invitasjon til å delta - Godtgjøringsundersøkelsen 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbetaling av møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste m.m. - 2019-2023
Dokument: Godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godtgjøringsundersøkelsen 2020
Dokument: Godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reglement for godtgjørelser til partiene og de folkevalgte
Dokument: Godtgjøringsundersøkelsen 2020 - invitasjon til å delta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2020
Dokument: Spørsmål om smittesituasjonen i kommunen og hvilke eventuelle besøkstiltak som er iverksatt ved sykehjemmet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - spørsmål fra Kommunal Rapport
Dokument: Spørsmål om korona fra Kommunal Rapport til kommuneoverlege/smittevernoverlege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om korona fra Kommunal Rapport til kommuneoverlege/smittevernoverlege
Dokument: Spørsmål om korona fra Kommunal Rapport til kommuneoverlege/smittevernoverlege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 / korona - henvendelser fra innbyggere og organisasjoner
Dokument: Spørsmål om korona fra Kommunal Rapport til kommuneoverlege/smittevernoverlege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Kommunelege/smittevernlege - Coronavirus / Koronavirus - COVID-19
Dokument: Spørsmål om korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronapandemi - Sykehjem og bo og omsorgstjenester inkl. TTF
Dokument: Spørsmål om korona fra Kommunal Rapport om hvilke eventuelle besøkstiltak som er iverksatt ved sykehjemmene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klage på mangelfull innsyn i søkerliste til kommunedirektørstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Kommunal Rapport - testkapasiteten i kommunene - kartlegging - korona - Covid-19
Dokument: Innsynskrav - Kommunal Rapport - testkapasiteten i kommunene - kartlegging - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - 2018/11522
Dokument: Innsynskrav - 2018/11522-18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektørundersøkelsen 2020
Dokument: PÅMINNELSE: Kommunal Rapport sin årlige kommunedirektørundersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kommunal Rapport og Kommunebarometeret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Kommunelege/smittevernlege - Coronavirus / Koronavirus - COVID-19
Dokument: Spørsmål om koronasmitte på sykehjem/institusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Til kommunedirektør/rådmann: Kommunal Rapport inviterer til vår årlige kommunedirektørundersøkelse
Dokument: Til kommunedirektør/rådmann: Kommunal Rapport inviterer til vår årlige kommunedirektørundersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektørundersøkelsen 2020
Dokument: Invitasjon fra Kommunal Rapport til årlig kommunedirektørundersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversikt over dødsfall av korona på sykehjem/helseinstitusjoner 06.05.2020
Dokument: Klage på avslag på innsyn i opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) - Covid 19
Dokument: Innsyn i opplysninger om koronapandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap og årsberetning 2019 Stor-Elvdal kommune
Dokument: Påminnelse: Til økonomisjef/regnskapsleder: Kommunal Rapport ber som vanlig om leverandørdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kommunal Rapport ber om leverandørdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til ordfører
Dokument: Innsyn i ordførerens elektroniske kalender
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversikt over dødsfall av korona på sykehjem/helseinstitusjoner 06.05.2020
Dokument: Oversikt over dødsfall av korona på sykehjem/helseinstitusjoner 06.05.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag om innsyn i søkjarlista i stillinga som kommunedirektør
Dokument: Oppfølging av klage på avslag på innsyn i søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjonar - orienteringar - kopiar - 2020 - Organisasjon og Strategi
Dokument: Kommunal Rapport 2020 - stillingsannonseinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav i kommunale arkiver / forvaltning 2020
Dokument: Kommunal Rapport - påminnelse - status for rådmann/kommunedirektør i tidligere kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovlighetskontroll av kommunenes egne koronaregler
Dokument: Spørsmål - Lovlighetskontroll av kommunenes egne koronaregler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovlighetskontroll - lokale forskrifter og vedtak - korona
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gjennomført lovlighetskontroll av kommunenes egne koronaregler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd koronavirus 2020 Covid-19 - samfunns-, beredskaps og kommunalavdelinga
Dokument: Korona - kommuners likviditet og Robek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - informasjon om lokale smittevernvedtak
Dokument: Lovlighetskontroll av kommunenes egne koronaregler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...