Norske-postlister.no


Viser [100] av [108 945].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 1033 Detaljregulering, Brattestø/Skålevik - Flekkerøy
Dokument: Detaljregulering, Brattestø/Skålevik - Flekkerøy - oppnevning av settestatsforvalter - klage etter plan- og bygningsloven 1033
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomiske konsekvensar Covid-19
Dokument: 21/1215-2 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreløpig bevilgningsregnskap 2021
Dokument: Foreløpig bevilgningsregnskap 202101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: 21/1215-2 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Oslo og Viken - helseavdelingen - klage - Ressurssituasjon
Dokument: Ressurssituasjonen på helseavdelingen - klage - ber om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomiske tiltak i møte med pandemien
Dokument: Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Merkostnader knyttet til koronautbruddet
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjon til lokale virksomheter - Covid 19
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomisk kompensasjon og tiltak i samband med korona
Dokument: Statsbudsjett 2021 - Tilskuddbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning til lokale verksemder
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021- kommunal kompensasjonsordning lokale verksemder
Dokument: 21/1215-2 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsordning til lokale virksomheiter
Dokument: 21/1215-2 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona 2021
Dokument: 21/1215-2 Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til kommunar med høg arbeidsløyse
Dokument: Statsbudsjett 2021 - Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot - kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
Dokument: Tilskotsbrev - kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: 21/1215-2 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommuner i forbindelse med korona krisen - Statsbudsjettet
Dokument: Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ymse tilskot i Valle kommune
Dokument: Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudds - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er rammet av smittevernstiltak - koronavirus
Dokument: Tilskuddsbrev - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021
Dokument: 21/1215-2 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaepidemien - kommunen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til verknadene for næringslivet
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020
Dokument: Statsbudsjettet 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19
Dokument: Tilskotsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - statsbusjett 2021
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Korona
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona-tiltak for næringslivet i Levanger
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykkylven kommune - kommunedelplan for sentrum - Ikornnes
Dokument: Sykkylven kommune - motsegn til kommunedelplan for Sykkylven sentrum-Ikornes 2019-2029
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona virsussykdom - pandemi - regjeringens krisepakke
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter
Dokument: Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om koronavirus - Covid-19
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) - Covid 19
Dokument: Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Dokument: 21/1215-2 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - Covid 19 - Tiltak og informasjon fra det offentlige
Dokument: Statsbudsjett 2021 - Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny sikkerhetsavdeling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fengsel i Marka
Dokument: Kopi - Tilslutning til bruk av statlig plan for Regional sikkerhetsavdeling i Helse Sør-Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversikt over svømmehaller i Norge
Dokument: Henvendelse om oversikt over svømmehaller i Norge - oversendelse av brev fra #Amund S. Erichsen#
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forklaringer til statsregnskapet for 2020
Dokument: Kopi - Statsregnskapet 2020 - Forklaringer til statsregnskapet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av ubrukt bevilgning til 2021 - KMD
Dokument: Statsregnskapet 2020 - Overføring av ubrukt bevilgning til 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan for Brønnøy 2013 - 2024
Dokument: Svar vedrørende invitasjon til møte angående kommuneplans arealdel i Brønnøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oddernes kirkevei 18 - 39/142 - enebolig med garasje
Dokument: Oddernes kirkevei 18 39/142/0/0, Departementet oversender begjæring om oppsettende virkning og ber om Statsforvalterens kommentarer til varsel om søksmål - pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Malmøya - Ormøya - Ulvøya - Skilpadda - Nedre Bekkelaget - klage vedtak om midlertidig forbud mot tiltak
Dokument: Ber om uttalelse til nytt varsel om søksmål, jf. tvl. § 5-2 – søknad om byggetillatelser for to eneboliger i Vargveien 1 A og 1 C på Ulvøya i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Status for forenklingsarbeidet for næringslivet
Dokument: Innspill om status for forenklingsarbeidet for næringslivet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneproposisjonen 2022
Dokument: Faglig underlag til arbeidet med kommuneproposisjonen 2022 - situasjon for nye kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Equinor - Flytende solkraftverk i Frøya kommune, Trøndelag - Vurdering av unntak fra bestemmelsen i havenergilova § 2-2 om åpning av areal
Dokument: Equinor - Søknad om konsesjon til flytende solkraftverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020
Dokument: Tillegg nr. 7 - Tildelingsbrev for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlån av arkivsaker fra Statens personaldirektorat under Forbruker- og adminiastrasjonsdepartementet
Dokument: Oppfølging - Kopi av brev fra FAD til Statstjenestemannskartellet, YS Stat og Akademikernes Fellesorganisasjon 22.11.1985
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FN´s Special Rapporteur on racism
Dokument: FN`s Special Rapporteur on racism
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. L om endringer i vegtrafikkloven
Dokument: Departementsforeleggelse - Utkast til Prop. L om endringer i vegtrafikkloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell - navnesaker
Dokument: Flerspråklige adressenavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse - Merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...