Norske-postlister.no


Viser [100] av [2 058].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Moneheia 126 - 63/1327/0/0, bolig
Dokument: Moneheia 126 - 63/1327/0/0, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 1 - 430/212 - Bolig
Dokument: Bårågerveien 1 430/212/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 17 430/216/0/0, enebolig
Dokument: Bårågerveien 17 - 430/216 Søknad om tillatelse i ett trinn bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 35 63/1230/0/0, bolig
Dokument: Kvartsveien 35 - 63/1230 - Søknad om tillatelse i ett trinn enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 18 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 - 63/1382 - Nye dokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 20 - 63/1383/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 20 - 63/1382 - Ny dokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 22 - 63/1384/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 22 - 63/1382 - Ny dokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 24 - 63/1385/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 24 - 63/1382 - ny dokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 26 - 63/1386/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 26 - 63/1382 - ny dokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 28 - 63/1387/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 28 - 63/1387 - Ny dokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 25 - 63/1214 - enebolig med garasje
Dokument: Kvartsveien 25 63/1214/0/0, rett gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 - byggjesøknad
Dokument: 2/1887 Nedre Otrosvegen 35 - oppdaterte teikningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1886 Nedre Otrosvegen 33 - byggjesøknad
Dokument: 2/1886 Nedre Otrosvegen 33 - oppdaterte teikningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1854 Flatestøyltoppen - byggjesøknad
Dokument: 2/1854 Flatastøyltoppen - oppdaterte teikningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1855 Flatestøyltoppen - byggjesøknad
Dokument: 2/1855 Flatastøyltoppen - oppdaterte teikningar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, enebolig
Dokument: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 3 - 5 - 7 - 9 - 430/211 - Bolig
Dokument: Bårågerveien 7 og 9 - 430/211 - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1854 Flatestøyltoppen - byggjesøknad
Dokument: 2/1854 Flatestøyltoppen - søknad om byggjeløyve , Hovden Yvst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1855 Flatestøyltoppen - byggjesøknad
Dokument: 2/1855 Flatestøyltoppen - søknad om byggjeløyve , Hovden Yvst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1858 Flatestøyltoppen - byggjesøknad
Dokument: 2/1858 Flatestøyltoppen Søknad om byggjeløyve , Hovden Yvst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1859 Flatestøyltoppen - byggjesøknad
Dokument: 2/1859 Flatestøyltoppen - søknad om byggjeløyve , Hovden Yvst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 25 - 63/1214 - enebolig med garasje
Dokument: Kvartsveien 25 63/1214/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 129/28 - Oppføring av bolighus
Dokument: 129/28 - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2020
Dokument: Bårågerveien 17 - 430/216 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 37 63/1229/0/0, bolig
Dokument: Kvartsveien 37 63/1229/0/0, bolig - erklæring vedr bygg nærmere nabogrense enn 4m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 37 63/1229/0/0, bolig
Dokument: Kvartsveien 37 - 63/1229 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 13 430/214/0/0, bolig
Dokument: Bårågerveien 13 - enebolig - rev. plantegning 1. etasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 20 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 63/1382/0/0, vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 22 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 63/1382/0/0, vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 24 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 63/1382/0/0, vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 26 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 63/1382/0/0, vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 28 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 63/1382/0/0, vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 18 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 63/1382/0/0, vedlegg til søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 20 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 - 63/1382 - 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 22 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 - 63/1382 - 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 24 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 - 63/1382 - 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 26 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 - 63/1382 - 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 28 - 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 - 63/1382 - 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Thulittveien 18 63/1382/0/0, 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod
Dokument: Thulittveien 18 - 63/1382 - 6 boliger i rekke med garasje og sportsbod - søknad om tillatelse etter §20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, enebolig
Dokument: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsveien 33 - 63/1226, enebolig med garasje
Dokument: Kvartsveien 33 - 63/1226, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Abrahams Vei 16 358/228/0/0, nytt bygg - Enebolig
Dokument: Abrahams Vei 16 Søknad om tillatelse i ett trinn 358/228
Filer:
Sak: 2/1860 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brev med utgreiing om mogleg ulovlegheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1861 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brev med utgreiing om mogleg ulovlegheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1862 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brev med utgreiing om mogleg ulovlegheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1863 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brev med utgreiing om mogleg ulovlegheit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand Eiendom 2020
Dokument: Kvartsveien 35 - 63/1230 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring - 1. Boligeiendom som skal kontrolleres for tilflytning, gjelder også borettslag (husk påføre frist; 1 år og 3 mndr.)
Dokument: 75/385/0/16, 75/385/0/15, 75/385/0/14, 75/385/0/13, 75/385/0/12, 75/385/0/11, 75/385/0/10, 75/385/0/9, 75/385/0/8, 75/385/0/7, Egenerklæring, Konsmo Fabrikker AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, enebolig
Dokument: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 13 430/214/0/0, bolig
Dokument: Bårågerveien 13 Søknad om tillatelse i ett trinn 430/214
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1860 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1861 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1862 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1863 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, enebolig
Dokument: Feltspatveien 13 63/1199/0/0, oversendelse av gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 18 430/233/0/0, bolig med garasje
Dokument: Bårågerveien 18 430/233/0/0, ettersendelse av manglende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 18 430/233/0/0, bolig med garasje
Dokument: Bårågerveien 18 430/233/0/0, oversendelse av korrigert plantegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 53/314 - Teisendal 46 - Enebolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 53/314 - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av enebolig - gnr 32 bnr 121 - Solbergfaret 4
Dokument: Ettersender erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1862 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: 2/1862 Hovden Yvst - byggeteikningar og detaljar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1863 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: 2/1863 Hovden Yvst - byggeteikningar og detaljar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 3 - 5 - 7 - 9 - 430/211 - Bolig
Dokument: Bårågerveien 3 - 5 - 7 - 9 - 430/211 - midlertidig brukstillatelse - vedrørende dato
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1860 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1861 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1862 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1863 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartal 72 150/284/0/0, kvartal 72 - Nybyen del A - Fjellgata 8 - 150/284 - kontorbygg
Dokument: Kvartal 72 - Nybyen del A - Fjellgata 8 - 150/284/0/0, klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 3 - 5 - 7 - 9 - 430/211 - Bolig
Dokument: Bårågveien 5 - 430/211 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1860 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - samsvarserklæring for prosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1861 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - samsvarserklæring for prosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1862 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - samsvarserklæring for prosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1863 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - samsvarserklæring for prosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 430/211/0/0, Bårågerveien 3 - 5 - 7 - 9 - 430/211 - Bolig
Dokument: Bårågerveien 5 - 430/211/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 443/168 - Frolandsveien 364 - Oppføring av enebolig - Frank Rose
Dokument: 443/168 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1860 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - Innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn av brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1861 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - Innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn av brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1862 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - Innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn av brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1863 Hovden Yvst - byggjesøknad
Dokument: Hovden Yvst (2/1860-1863) - Innsending av dokumentasjon i samband med tilsyn av brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bårågerveien 18 430/233/0/0, bolig med garasje
Dokument: Bårågerveien 18 430/233/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tregdeveien 511 32/100/0/0, erklæring om arealoverføring, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tregdeveien 511 32/100/0/0, erklæring om arealoverføring til 187/7, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsvein 39 63/1228 , enebolig med garasje og sportsbod
Dokument: Kvartsvein 39 63/1228 , søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Granittveien 31 63/1104/0/0, enebolig
Dokument: Granittveien 31 - 63/1104 - ber om status ang ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beryllveien 21 63/1274/0/0, enebolig med carport
Dokument: Granittveien 21 - 63/1274 - ber om status ang ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 1 63/1202/0/0, enebolig med garasje
Dokument: Feltspatveien 1 63/1202/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...