Norske-postlister.no


Viser [100] av [545].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Forvaltningsrevisjon - Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
Dokument: Partsbrev - Oppfølging - Forvaltningsrevisjon innen saksforberedelse og vedtaksoppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekruttering - Teknisk sjef
Dokument: Partsbrev - Eventuelt - Tilsetting av ny teknisk sjef
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget 09.09.2020
Dokument: Partsbrev - Eventuelt - Endring av møtedato etter møte i kontrollutvalget 09.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskap og selskapsstyring i Askøy kommune 2020-2024
Dokument: Innstilling - Plan for eierskapskontroll for perioden 2020 - 2024 for Askøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2020-2023
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: BUDSJETT 2021 FOR KONTROLLUTVALGET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontorbygg AS - eierskapsoppfølging 2020 - 2023
Dokument: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling - Kontorbygg AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsrevisjon - Damfossbrua
Dokument: Melding om politisk vedtak: Forvaltningsrevisjon om Damfossbrua
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsrevisjon - vann og avløp
Dokument: Melding om politisk vedtak: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Vann og Avløp - tilleggsvedtak fra bystyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Behandling fra kontrollutvalget - Rapport forvaltningsrevisjonsprosjekt - Møteprotokoll av 19.05.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Møteprotokoll for kontrollutvalget i Etnedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutvalget EK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutvalget EK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutval EK, møtebok frå 12.mai.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien Fritidspark KF - Eierskapsoppfølging 2016 - 2019
Dokument: Melding om politisk vedtak: Årsregnskap 2019 Skien Fritidspark KF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsregnskap for Skien kommune 2019
Dokument: Melding om politisk vedtak: Årsregnskap 2019 Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsrapport 2019 - Kemneren i Grenland
Dokument: Melding om politisk vedtak: Årsrapport for 2019 for Kemneren i Grenland og Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Forespørsel om at behandlingen av årsregnskap til Trondheim kommune utsettes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Innkalling og saksdokument til møte i Kontrollutvalget 12.mai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll Skien kommune 2020 - 2023
Dokument: Melding om politisk vedtak - Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2023 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutvalget EK 01.04.20.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Møteprotokoll for kontrollutvalget i Etnedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutvalget EK - Innkalling 01.04.2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5058/148/1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom - >Gisle Brattgjerd
Dokument: 5058/148/1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: UL FREMAD - Skjenkebevilling - arrangement avlyst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generalforsamling Brandsfjord Eiendom AS
Dokument: Innkalling Generalforsmaling Brandsfjord Eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til / fra ordfører 2020
Dokument: Foreløpig svar på søknad om tilskudd for reise til Minot, USA for koret Gla'Vox sendt fra Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Særutskrift kontrollutvalgsak 07 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Særutskrift kontrollutvalgsak 03 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Møteprotokoll fra møte 10.02.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutvalget 10.02.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Invitasjon, KU-leiarane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Odds Ballklubb - 125 års jubileum
Dokument: Melding om politisk vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gave til Odds ballklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlige anskaffelser - høring
Dokument: Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjonsrapport - Offentlige anskaffelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget - årsmelding 2019
Dokument: Melding om politisk vedtak: Årsmelding 2019 fra Kontrollutvalget i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Revisjonsplan for 2019-2020 og melding om uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalg 2020
Dokument: Møteinnkalling og saksliste kontrollutvalget 22.01.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: KU EK - Info til kontrollutvalet om revisjonstenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Innkalling til møte i kontrollutvalget, Etnedal kommune, 10. desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 27. nov 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Frem sending av sak 15/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig revisor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av sak 16/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - valg av revisor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av sak 17/19 fra kontrollutvalget i Åfjord kommune til kommunestyret - valg av sekretariat til kontrollutvalget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Møteinnkalling kontrollutvalget Osen - 02.12.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av sak 15/19 fra kontrollutvalget i Bjugn kommune til kommunestyret - forvaltningsrevisjon 2019 - Økonomistyring i Bjugn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Bjugn kommune - 2. september 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskapskontroll - valg av styremedlemmer til selskaper kommunen eier
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: Tilbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - Eierskapskontroll: Styre - valgprosesser og evaluering.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsrevisjon - Bypakke Grenland - 2018
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: TIlbakemelding på forvaltningsrevisjonsrapport - Bypakke Grenland Fase 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: Budsjett 2020 for Kontrollutvalget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serverings- og skjenkebevilling, forvaltningsrevisjon
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: Forvaltningsrevisjonsrapport - "Undersøkelser av skjenkesaker".
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsrevisjon - informasjonssikkerhet og IT-tjenesten
Dokument: MELDING OM POLITISK VEDTAK: Forvaltningsrevisjonsprosjekt: "Forvaltningsrevisjonsrapport: "Informasjonssikkerhet".
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Ørland kommune - 6. september 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutvalet EK 03.09.19.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Osen kommune 26. august 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fremsending av sak 12/19 fra kontrollutvalget i Osen kommune til kommunestyret - Budsjett 2020 for kontrollutvalget i Osen, forslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til møte i kontrollutvalget Ørland kommune - 6. september 2019 kl 0900
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Kontrollutvalet, EK møte 03.09.19.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til møte i kontrollutvalget Bjugn kommune - 2. september 2019, kl 09.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 26.08.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontorbygg AS - eierskapsoppfølging 2016 - 2019
Dokument: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Kontorbygg AS - valg av nytt varamedlem etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Møteprotokoll KU, EK 20.06.19 rettet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Åfjord kommune - 20. juni 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i Representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - 7. juni 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av sak fra representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - NY SELSKAPSAVTALE GJELDENDE FRA 01.01.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av sak fra representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - NY SELSKAPSAVTALE GJELDENDE FRA 01.01.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Ørland kommune 14. juni 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra fellesmøte i kontrollutvalget Bjugn kommune - 14. juni 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018/19
Dokument: Møteprotokoll - kontrollutvalget 20.06.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Møteprotokoll - kontrollutvalget 20.06.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018/19
Dokument: Møteprotokoll for kontrollutvalget i Etnedal kommune 20.06.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget i Etnedal og Valdres - Innkallinger og protokoller - 2018 - 2020
Dokument: Møteprotokoll for kontrollutvalget i Etnedal kommune 20.06.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Bjugn kommune - 18. juni 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget 2015-2019
Dokument: Vedtak i KU sak 037/2019 Fylkesrevisjonens virksomhet i revisjonsåret 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget 2015-2019
Dokument: Vedtak i KU sak 038/2019 Fylkesrevisjonens virksomhetsplan for revisjonsåret 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget 2015-2019
Dokument: Vedtak i KU sak 044/2019 Bestilling av overordnet analyse til ny plan for eierskapskontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget 2015-2019
Dokument: Vedtak i KU sak 045/2019 Bestilling av overordnet analyse til ny plan for forvaltningsrevisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra møte i kontrollutvalget Ørland kommune - 18. juni 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...