Norske-postlister.no


Viser [100] av [233].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Vaktodden 8 437/195, hagestue
Dokument: SV: Dokument BYGG-20/04833-14 Vaktodden 8 437/195/0/0, hagestue, terrasse, trapp og levegg - ber om kommentar til protest fra nabo sendt fra Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaktodden 8 437/195, hagestue
Dokument: Søknad om disp. fra reg.best. § 2 og vurdering av område til lek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaktodden 8 437/195, hagestue
Dokument: Vaktodden 8 437/195, Supplerende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVE - 110306 - Jåttå - Avrop mot rammeleverandør Landskapsentreprenørene - Etablere skilt og sykkelskur
Dokument: REVE - 110306 - Jåttå - Avrop mot rammeleverandør Landskapsentreprenørene - Etablere skilt og sykkelskur - Estimat sykkelskur rev 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVE - 110306 - Jåttå - Avrop mot rammeleverandør Landskapsentreprenørene - Etablere skilt og sykkelskur
Dokument: REVE - 110306 - Jåttå - Avrop mot rammeleverandør Landskapsentreprenørene - Etablere skilt og sykkelskur - Estimat sykkelparkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVE - 110306 - Jåttå - Avrop mot rammeleverandør Landskapsentreprenørene - Etablere skilt og sykkelskur
Dokument: REVE - 110306 - Jåttå - Avrop mot rammeleverandør Landskapsentreprenørene - Etablere skilt og sykkelskur - Estimat skilt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Nedre Skilsø 32 - 205/55 - dispensasjon fra kommuneplan - utfylling i sjø - opparbeidelse av brygge og utvidelse av uteoppholdsareal - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nedre Skilsø 32 - 205/55 - utfyllende informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaktodden 8 - 437/195 - nytt bygg - under 70 m2 - ikke boligformål
Dokument: Vaktodden 8 - 437/195 - ny situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaktodden 8 - 437/195 - nytt bygg - under 70 m2 - ikke boligformål
Dokument: Vaktodden 8 437/195 - ettersendt naboklage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaktodden 8 - 437/195 - nytt bygg - under 70 m2 - ikke boligformål
Dokument: Vaktodden 8 - 437/195 - nytt bygg - under 70 m2 - ikke boligformål - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Nedre Skilsø 32 - 205/55 - dispensasjon fra kommuneplan - utfylling i sjø - opparbeidelse av brygge og utvidelse av uteoppholdsareal - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nedre Skilsø 32 - 205/55 - oversendte høringsuttalelser og utfyllende informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elvegata 56 C 150/219/0/0, søknadsplikt oppgradering inngang og fasade
Dokument: Elvegata 56 C 150/219/0/0, søknadsplikt oppgradering inngang og fasade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørndalsheia 33B - 40/744 - forstøtningsmur
Dokument: Bjørndalsheia 33B - 40/744 - forstøtningsmur - ett-trinns søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lunde bydelspark
Dokument: Avtale - Lunde bydelspark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 205/55 - Nedre Skilsø 32 - Utfylle dokk, opparbeide uteområde og anlegge brygge - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nedre Skilsø 32 - Søknad om tillatelse i ett trinn 205/55
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbod frå Landskapsentreprenørene AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtaler i forbindelse med lekeplasser 2020
Dokument: Tresse misfarging av gummidekke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Nedre Skilsø 32 - 205/55 - utfylling i sjø - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nedre Skilsø 32 - 205/55 - ber om uttalelse til søknad - utfylling i sjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal kommune Agder - Utfylling i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] eiendom gnr205 bnr55
Dokument: Arendal kommune Agder - Søknad om utfylling i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] eiendom gnr205 bnr55
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 205 bnr 55 - Nedre skilsø 32 - Arendal kommune - Agder fylke - Utfylling i sjø
Dokument: Agder Tiltak i sjø - Gbnr 205/55 - Nedre skilsø 32 - Arendal kommune - Agder fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVE - 1103040000 - Sola Sjø - Tananger og Ulsnes - Avrop mot rammeavtale Landskapsentreprenørene - Sprøyting og fjerne av busker og trær
Dokument: REVE - 1103040000 - Sola Sjø - Tananger og Ulsnes - Avrop mot rammeavtale Landskapsentreprenørene - Sprøyting og fjerne av busker og trær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Rammeavtale Gartnertjenester Strand kommune 2020-2023
Dokument: Melding fra leverandør - kontaktinfo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Rammeavtale Gartnertjenester Strand kommune 2020-2023
Dokument: Melding fra leverandør - Kontaktinfo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 205/55 - Nedre Skilsø 32 - Opparbeide uteområde og brygge
Dokument: Bekreftelse møtedato - Forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 205/55 - Nedre Skilsø 32 - Opparbeide uteområde og brygge
Dokument: 205/55 - Byggesak - bestilling av forhåndskonferanse 1131583
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte gravemeldinger - kabelpåvisning 2019
Dokument: Gravemelding - Kongensgate 43 - Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Rammeavtale R00846 - Grøntvedlikehold Rogaland 2020 - 2025
Dokument: Antatt tilbud - Rammeavtale R00846 - Grøntvedlikehold Rogaland 2020 - 2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesdal - fremmed art gjøglerblom i Kanalparken Ålgård sentrum
Dokument: Kopi svar fjerning gjøglerblomsten i kanalparken Gjesdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Dokument: Melding fra leverandør - Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ordinært lærlingtilskudd 2019
Dokument: Lærlingtilskudd - Landskapsentreprenørene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landskapsentreprenørene, arbeidsvarslingsplaner
Dokument: VA-2019-1254 Vågsbygdveien - loggbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte gravemeldinger - kabelpåvisning 2019
Dokument: Gravemelding - Caledonien i Kristiansand (Gravane/Havnegata)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmeråsen 22 - 95/209 - svømmebasseng, forstøtningsmur og gjerde
Dokument: Tømmeråsen 22 - 95/209 - oversendelse av tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmeråsen 22 - 95/209 - svømmebasseng, forstøtningsmur og gjerde
Dokument: Tømmeråsen 22 - 95/209 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Dokument: Melding fra leverandør - Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Dokument: Tilbud - Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørndalsheia 33A - 40/743 - forstøtningsmur
Dokument: Bjørndalsheia - 40/46 -tursti - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 07 - Mosby Oppvekstsenter - Kontrahering
Dokument: Melding fra leverandør - 07 - Mosby Oppvekstsenter - Kontrahering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av anleggsgartnertjenester for opparbeidelse av deler av uteområde ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud - Kjøp av anleggsgartnertjenester for opparbeidelse av deler av uteområde ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av anleggsgartnertjenester for opparbeidelse av deler av uteområde ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding fra leverandør - Kjøp av anleggsgartnertjenester for opparbeidelse av deler av uteområde ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 07 - Mosby Oppvekstsenter - Kontrahering
Dokument: Melding fra leverandør - 07 - Mosby Oppvekstsenter - Kontrahering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Dokument: Melding fra leverandør - Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Dokument: Melding fra leverandør - Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Dokument: Melding fra leverandør - Opparbeidelse Olav Vs plass Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ordinært lærlingtilskudd 2019
Dokument: Landskapsentreprenørene - lærlingtilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LANDSKAPSENTREPRENØRENE AS AVD STAVANGER - Inspeksjon
Dokument: Uttalelse til varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om gravetillatelse Store Elvegate 15 09.05.16-13.05.16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Tau skole Superparken entreprise 71 utomhusarbeider
Dokument: Tilbud - Tau skole Superparken entreprise 71 utomhusarbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Suldalsveien - Krossen skole - Kristiansand - kabelpåvisning
Dokument: Gravesøknad - gnr. 151 bnr. 1823 - Suldalsveien 2 - Krossen skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte gravemeldinger - kabelpåvisning 2019
Dokument: Gravemelding - Rv. 9 - Krossen skole - Suldalsveien 2, Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Suldalsveien - Krossen skole - Kristiansand - kabelpåvisning
Dokument: Gravemelding - Krossen skole - Suldalsveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørndalsheia 33A - 40/743 - forstøtningsmur
Dokument: Bjørndalsheia 33A - 40/743 - søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og kommentar til nabomerknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Kopi - Svar Nabovarsel Guldmandsveien tillegssinfoirmasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Merknader til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - mailkorrespondanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Redegjørelse fra befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om ferdigattest, riving og oppføring av nytt tilbygg 77/105
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Kvitteringer og opplysninger sendt i nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Viser til epost sendt 161118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gjennomføring av Verne- og miljørunde - 24.10.18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gjennomført verne- og miljørunde 10.10.18 - Søndre torv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll fra verne- og miljørunde 26.09.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landskapsentreprenørene AS - omregistrering
Dokument: Søknad om fritak fra omregistreringsavgift ved fusjonering - Landskapsentreprenørene AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torridal kirkegård - utvidelse
Dokument: Torridal gravplass, utvidelse, signert kontrakt, entreprise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Grensepåvisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Bestilling av grensepunkter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte gravemeldinger - kabelpåvisning 2018
Dokument: Gravemelding - Vardåsveien 115, Vardåsen skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsen skole, delopparbeidelse av skolegården
Dokument: Tilbud - Vardåsen skole, delopparbeidelse av skolegården
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torridal kirkegård - utvidelse
Dokument: Tilbud - Torridal kirkegård - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torridal kirkegård - utvidelse
Dokument: Tilbud - Torridal kirkegård - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ordinært lærlingtilskudd 2018
Dokument: Tilbakemelding på lærlingtilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torridal kirkegård - utvidelse
Dokument: Melding fra leverandør - Torridal kirkegård - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Søknad om bod med veksthus med mer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/690 - Guldmandsveien 19 - Bod med veksthus med mer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/690 - Ettersending til sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 168 , bnr. 386 - Berge Ytre, søknad om bygging av skatepark
Dokument: Gnr. 168 , bnr. 386 - Berge Ytre, søknad om fritak fra søknadsplikt for bygging av skateanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tresse - Østre Strandgate - Kristiansand kommune - påvisning av kabler
Dokument: Tresse - Østre Strandgate - Kristiansand kommune - påvisning av kabler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte gravemeldinger - kabelpåvisning 2018
Dokument: Gravemelding - Tresse lekeplass, Østre Strandgate, Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tresse nærmiljøpark - oppgradering
Dokument: Melding fra leverandør - Tresse nærmiljøpark - oppgradering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tresse nærmiljøpark - oppgradering
Dokument: Melding fra leverandør - Tresse nærmiljøpark - oppgradering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tresse nærmiljøpark - oppgradering
Dokument: Tilbud - Tresse nærmiljøpark - oppgradering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av anleggsgartnertjenester for opparbeidelse av del av uteområde ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] barnehagesenter
Dokument: Tilbud - Kjøp av anleggsgartnertjenester for opparbeidelse av del av uteområde ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] barnehagesenter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny lekeplass i Rådhusparken - anskaffelse
Dokument: Tilbud - Landskapsentreprenørene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatepark ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ungdomsskole
Dokument: Tilbud - totalentreprise skatepark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra Kulturvernminneloven - GB 1/14 - Solskiveodden - Ny-Hellesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tillatelse til utbedringer av stier, plasser og brygge etc - Solskiveodden Ny-Hellesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsler i Vest-Agder fylkeskommune 2018 - fylkesveier
Dokument: Varsel om gravearbeid på eiendommen Brattvoll Platå 86, 4658 Tveit - gnr. 112/266
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 122 bnr. 266 - Brattvoll Platå 86 - Tveit - Kristiansand - gravearbeid
Dokument: Varsel om gravearbeid på eiendommen Brattvoll Platå 86 - Tveit
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ordinært lærlingtilskudd 2017
Dokument: Tilbakemeldingsskjema - tilskudd i perioden 30.06.2017-31.12.2017 - Landskapsentreprenørene AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Pristilbud Vestersiden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Pristilbud Vestersiden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsler i Vest-Agder fylkeskommune 2017 - fylkesveier
Dokument: Gravemelding - Kirkegata 3, Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkegata 3 - gravemelding
Dokument: Ønsker kabelpåvisning - Kirkegata 3 - gravemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parken - Hauge sentrum
Dokument: FDV dokumentasjon for utvendige overflater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parken - Hauge sentrum
Dokument: FDV dokumentasjon for utvendige overflater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...