Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 361].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 101/48 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Dokument: Søknad om konsesjon på erverv av to deler av gbnr 101/48 - Nysteinveien / Vissestadskogen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 101/48 - konsesjon om erverv av fast eiendom
Dokument: Ny purring - gbnr. 101/48 - konsesjon om erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 101/48 - konsesjon om erverv av fast eiendom
Dokument: Purring - gbnr. 101/48 - konsesjon om erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 101/48 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Søknad om fritak fra nabovarsling - gbnr. 101/48 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 101/48 - konsesjon om erverv av fast eiendom
Dokument: Anmodning om underskrift fra Bamble kommune - gbnr. 101/48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 101/48 - konsesjon om erverv av fast eiendom
Dokument: Anmodning om underskrift fra Bamble kommune - gbnr. 101/48 - Holbæk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over bustadtomt under gnr. 26, bnr. 1 på Ormåsen - Løyland
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF1 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF2 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF3 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt BFF4 med grensejustering under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen - Glåmsyn
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 16 under gnr. 68, bnr. 366 i Kvisletoppen aust
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt A13 under gnr. 68, bnr. 1 ved Myklevatn
Dokument: Ny oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3/7 Geiskelid - oppmålingsforretning
Dokument: Frådeling av tilleggsareal fra gnr. 3/7 Geiskeli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/477 Belglii 18 - oppmålingsforretning
Dokument: 2/477 Belglii 18 - protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/ 132 Breivevegen 28 Søknad om fradeling av tomt
Dokument: 2/132 Breivevegen 28 - protkoll oppmålingsforretning tomt 114, 115, 116 & 118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 20 og 21 til ein grunneigedom, under gnr. 62, bnr. 200 i Løefjødd vest
Dokument: Oppmålingsprotokoll/Landmålingsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 10 under gnr. 68, bnr. 366 i Kvisletoppen aust
Dokument: Oppmålingsprotokoll/landmålingsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/1186 - Skolegaten 7 - Reseksjonering - J.M. Eiendom AS
Dokument: 200/1186 - Søknad om reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 9/10 - Fradeling av grunneiendom, Dåsvannsdalen. Søker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversending av protokoll for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 1 under gnr. 68, bnr. 366 i Kvisletoppen aust
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 2 under gnr. 68, bnr. 366 i Kvisletoppen aust
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 8 under gnr. 68, bnr. 366 i Kvisletoppen aust
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tidlegare innmålt grensepunkt Furestøyl aust
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over punktfeste nr. 17 med påståande hytte under gnr. 23, bnr. 6 ved Ædan på Bjørnevatn
Dokument: Avklaring - kontorforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 60/3 - Fradeling av grunneiendom, Nordbøvegen 14. Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendt oppmålingsdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandlager på gnr/bnr 36/29 ved Bygland Varmesentral
Dokument: Sosi-fil innmålt sandlager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 101/48 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 101/48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1/78  Nedre Hovdenut 4 -   oppmålingsforretning
Dokument: 2/1/78 Nedre Hovdenut 4 - protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 984361386 - LANDMÅLER SØR AS
Dokument: Mottatt tilleggsinformasjon - 984361386 - LANDMÅLER SØR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr. 26/9 fnr. 12 og 15 - Oversendt oppmålingsdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Oversendelse av oppmålingsdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr. 50/269, 270 - Oversendelse av oppmålingsforretning, grensejustering. Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 14/76 Kyrkjelii - protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/1 søknad  om deling av parsell til 2/1764
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/1 Hovden - søknad om festetomt til sherpahytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll oppmålingsforretning  2/8 & 2/420 Djupetjønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 984361386 - LANDMÅLER SØR AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 984361386 - LANDMÅLER SØR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2 /132 Breivevegen 28 - protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/8 & 2/89 Breivevegen Djuptjønn - protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Lanmålingsdokument/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 1/22 Lundande hyttegrend 18 Søknad om deling /rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/188 m.fl. - Oppmåling av nye grenser langs nye E18/Fv. 409 - Nye Veier/Arendal kommune
Dokument: 24/188 m.fl. - Oppmåling av nye grenser langs nye E18 Arendal - Tvedestrand - Delprosjekt 19 - Protokoll for oppmålingsforretning - Nye Veier/Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmåling av nye grenser ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] E18 - Rugtvedt-Dørdal
Dokument: Møteinnkalling før oppmåling av nye grenser langs nye E18 - Rugtvedt-Dørdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/Landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gbnr. 15/228 - Søknad om fradeling av grunneiendom. Bevervegen 5A og 5B. Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/133 - Deling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 74/133 - Søknad om deling - Stølehalvøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/188 m.fl. - Oppmåling av nye grenser langs nye E18/Fv. 409 - Nye Veier/Arendal kommune
Dokument: Ny E18 Arendal -Tvedestrand - Delprosjekt 16 - Protokoll for oppmålingsforretning - Oppmåling av nye grenser langs nye E18/Fv. 409 - Nye Veier/Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Målebrev - 101/6 - Nysteinveien 130
Dokument: Forespørsel om målebrev ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] dokumeter angående grenser - 101/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nabovarsel - Søknad om fradeling av grunneiendom, Bevervegen 5A og 5B. Søker: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/1/203 Byrtemannsbekken hyttegrend 29, - søknad om deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FV 3962 til eiendommen gnr. 473 bnr. 33 i KRISTIANSAND kommune - Søknad om ny avkjørsel
Dokument: FV 3962 til eiendommen gnr. 473 bnr. 33 i KRISTIANSAND kommune - Søknad om ny avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr/bnr 100/1 Haugevigveien 17 i Lillesand kommune
Dokument: Nabovarsel. gnr 100 bnr 1, Haugevigveien 17, 4770 Høvåg i Lillesand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/188 m.fl. - Oppmåling av nye grenser langs nye E18/Fv. 409 - Nye Veier/Arendal kommune
Dokument: 24/188 m.fl. - Protokoll for oppmålingsforretning - Oppmåling av nye grenser langs nye E18/Fv. 409 - Nye Veier/Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om seksjonering av gnr. 62, bnr. 380 i Løefjødd vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om frådeling av gnr. 64, bnr. 4, fnr. 1, gnr. 63, bnr. 28, fnr. 1 og gnr. 63, bnr. 10, fnr. 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/188 m.fl. - Oppmåling av nye grenser langs nye E18/Fv. 409 - Nye Veier/Arendal kommune
Dokument: 510/6 m.fl. - Oppmåling grenser langs nye E18 - delprosjekt 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/landmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Veier - avtale om oppmåling av ny E18
Dokument: Møteinnkalling før oppmåling av nye grenser langs nye E18 - Rugtvedt-Dørdal.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 226 i Sitåsteigen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om seksjonering av gnr. 63, bnr. 292 i Øvre Sitåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmålingsforretning - gnr 64 bnr 6 - Valle kommune
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning 13.05.2020 kl 09.30 - gnr 64 bnr 6 - Valle kommune - kopi brev Otra kraft
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/1810 Vestheisen - Hovdenut - planteikning og skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/1810 Vestheisen - Hovdenut - følgebrev reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Gnr/bnr 60/1 og 2 Kallandsveien 3 Høvåg Lillesand
Dokument: Nabovarsel - Gnr/bnr 60/1 og 2 Kallandsveien 3 Høvåg Lillesand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/330 & 2/1814 Skisentervegen - samanslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/442 Otravegen - søknad om reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - Kallandsveien 3 - gnr. 60 bnr. 1-2 - Lillesand kommune
Dokument: Nabovarsel - søknad om fradeling av parsell - Kallandsveien 3 - gnr. 60 bnr. 1-2 - Lillesand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sosi-fil - garasje på gnr. 20, bnr. 6 i Åraksbø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 88/71 Tveideveien, Birkenes kommune - oppmålingsforretning
Dokument: Innkalling vegvesen - fradeling av en parsell fra gnr. 88 bnr. 71, Tveideveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Stikningsplan med koordinater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/1810 Vestheisen Hovdenut - søknad om reseksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sosi-fil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkenes kommune - Oppmålingsforretning Herefossveien 1645 - Gnr/bnr 104/6 - Landmåler Sør
Dokument: Birkenes kommune - Oppmåling - Oppmålingsforretning 25022020 kl 0930 - Gnr/bnr 104/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Midlertidig kartforretning 2/284 Austvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...