Norske-postlister.no


Viser [100] av [28 576].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Fastlege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** *****
Dokument: Ny oversendelse rettet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak over 3 mnd for perioden 200221 - 200222
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uttrekk av pasienter med risikofaktorer - korona - Covid-19
Dokument: Forespørsel - utgi opplysninger uten samtykke - uttrekk av pasienter med risikofaktorer - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Åsveien Bofellesskap - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding vedtak 3mnd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Journaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sterilisering - ***** ***** *****
Dokument: Tilleggsopplysninger - sterilisering - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** *****
Dokument: Avgjørelse om manglende samtykkekompetanse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - anmodning om praktisk kjøretest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser og invitasjoner 2021
Dokument: Adresseendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - legeuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Abortnemnd Telemark
Dokument: Ber om avslutning av engasjement - Abortnemnd Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - Tokke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Legeerklæring - skoleskyss - Tokke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad om forlengelse av vedtak - tvungen helsehjelp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sterilisering - ***** ***** *****
Dokument: Søknad om sterilisering - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - helsevurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik - overføring til annen kommune - ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad om overføring av pasient til annen fastlege - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - klage - avslag på døgnbehandling - Care Service avd. Englegård
Dokument: ***** ***** ***** - uttalelse fra fastlege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter- ***** ***** ***** - *****
Dokument: Vurdering av samtykkekompetanse til helsehjelp - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Sarpsborg spesialistsenter - lege ***** ***** ***** - behandling - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Sakkyndig vurdering og faktura for oppdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - dekning av reiseutgifter - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilleggsopplysninger - dekning av reiseutgifter - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp - kap 4A - helsepersonell Sarpsborg legevakt - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av privat virksomhet innen fritt behandlingsvalg
Dokument: Tilsetting av daglig leder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - vaksinasjon korona ( Covid-19 ) - manglende prioritering - kommunal hjemmesykepleie
Dokument: Bekymringsmelding - vaksinasjon korona ( Covid-19 ) - manglende prioritering - kommunal hjemmesykepleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning petroleumslege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad godkjenning petroleumslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Akershus universitetssykehus - Nevrologisk avdeling - ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Faktura og sakkyndig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Føflekklinikken Lørenskog - bekymringsmelding knyttet til behandling - melder ***** *****
Dokument: Sakkyndig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak for 090121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Edwin Ruuds Omsorgssenter - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Opphevelse av tvangsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - uttalelse fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILSYNSSAK - LEGE - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse fra veileder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - bruk av tvang - ***** ***** *****
Dokument: Bekymringsmelding - bruk av tvang - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - uttalelse fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak for perioden 301220 - 090121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - bruk av tvang helsehjelp - kap 4A - Sørlandsparken legesenter
Dokument: ***** ***** ***** - melding om vedtak - bruk av tvang helsehjelp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notodden - 75/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - erstatning avlingssvikt 2020 - grovfôr
Dokument: Bekreftelse fra legen - Notodden - 75/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - erstatning avlingssvikt 2020 - grovfôr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørnafjorden kommune - innsyn etter offentleglova - klage på avslag
Dokument: Bjørnafjorden kommune - innsyn etter offentleglova - klage på avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - ***** ***** ***** ***** ***** - klage på oppfølgning fra helsevesenet - klagere: ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** - kopi av oppsummerende notat etter møte med klagere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - legeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - legeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Dokument: Journalopplysninger - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser / klager til Kommunelegen - 2020
Dokument: Til kommuneoverlegen/kommunehelsesjef. Forespørsel om epostadresser til fastleger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flylege / AME - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Flylege / AME - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Forlengelse av AME
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på apotek - Avskjermet
Dokument: Melding om klage på apotek - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Apotek 1 - Skåresletta - multidosetjeneste - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage - Apotek 1 - Skåresletta - multidosetjeneste - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting i journal - Eik legekontor - ***** *****
Dokument: Redegjørelse - sletting i journal - Eik legekontor - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elverum - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Lyngholtet sykehjem - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak for periode 031220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Larvik sykehus - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - Larvik sykehus - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Legekontoret i Moss - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 mnd for perioden 021120 - 031121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - uttalelse fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Manstad legekontor - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på anmodning om ytterligere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - klage på lege ***** ***** - klager: ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** - kommentar og dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** *****
Dokument: Erklæring ikke oppfylte helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offhore - ***** ***** *****
Dokument: Forspørsel regler dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Risiko for at ansatte blir tvunget over på AAP som følge av korona-pandemien
Dokument: Henvendelse fra lege - Risiko for at ansatte blir tvunget over på AAP som følge av korona-pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag - nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Dokument: Klage på avslag - nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** *****
Dokument: Erklæring ikke oppfylte helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** *****
Dokument: Etterspurte erklæringer fra psykiater og arbeidsgiver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sterilisering - ***** ***** ***** *****
Dokument: Ytterligere dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019/465 - Varsel om alvorlig hendelse - Vestre Viken HF Ringerike sykehus - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Kontaktinformasjon - sakkyndig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på lege ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsendelse av erklæring fra sakkyndig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på lege ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Sakkyndig erklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstratilskudd - Avskjermet
Dokument: Erklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Fastlege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak tre mnd - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019/646 - Varsel om alvorlig hendelse - Vestre Viken HF - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Forespørsel fra sakkyndig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot - kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytta til koronavirus
Dokument: Spørsmål - tilskot - kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytta til koronavirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019/465 - Varsel om alvorlig hendelse - Vestre Viken HF Ringerike sykehus - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oppnevning av sakkyndig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Oslo universitetssykehus - øyeavdelingene - sen behandling ***** ***** ***** *****
Dokument: Sakkyndig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Ditt Legesenter AS - fastlege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Ytterligere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynssak - Helse Fonna Klinikk for psykisk helsevern - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekymringsmelding Haugaland og Karmøy DPS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A- ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md. - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A- ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - samhandling med spesialisthelsetjenesten - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - samhandling med spesialisthelsetjenesten - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - uttalelse fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillehammer - bruk av tvang helsehjelp kap 4A - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - bruk av tvang helsehjelp - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sterilisering - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Begjæring om sterilisering - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - Uttalelse fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak for perioden 301020 - 271120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reiserett med transporttjenesten for funksjonshemmede - Avskjermet
Dokument: Legeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - legeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - Tilsynssak - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - klage - avslag på behandling - Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang
Dokument: ***** ***** - klage - avslag på behandling - DPS Solvang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - klage på behandling - Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang - klager: lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: ***** ***** - klage på behandling - Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Orkerød sykehjem - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 mnd for perioden 091020 - 090121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - Avskjermet
Dokument: Førerkort - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag - nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Dokument: Klage på avslag - nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten - Sykehuset i Vestfold HF - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sterilisering - ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttale fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak for perioden 151020 - 171020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...