Norske-postlister.no


Viser [72] av [72].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Klage - byggesak - utbygg av garasje og utebod - grensepåvisning - 18/413 - Vestvågøy
Dokument: Klage midlertidig brukstillatelse - 18/413 - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - byggesak - utbygg av garasje og utebod - grensepåvisning - 18/413 - Vestvågøy
Dokument: Etterlyser behandling av klage - 18/413 - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser vedr. tiltak for hindre spredning av koronavirus - coronavirus - Covid-19
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - spørsmål til kommuneoverlege vedrørende oppstart av trening Rørvik Gym og Turn under corona-pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referat fra arkivansvarligmøter 2020
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 15.06.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KHM - Rutiner i ephorte - rutiner for arkivering
Dokument: Signering av avtaler i koronatiden - reglement for digital kommunikasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KHM - Rutiner i ephorte - rutiner for arkivering
Dokument: Signering av avtaler i koronatiden - arbeidsavtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KHM - Rutiner i ephorte - rutiner for arkivering
Dokument: Digital signatur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referat fra arkivansvarligmøter 2020
Dokument: Referat fra arkivansvarligmøte 01.04.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referat fra arkivansvarligmøter 2020
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 1. april 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KHM - Utredning av arkivtjenesten på UiO - digital dokumentasjonsforvaltning
Dokument: 2020 - Kvalitetssikring av arbeidsoppgaver arkivtjenesten UiO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KHM - Utredning av arkivtjenesten på UiO - digital dokumentasjonsforvaltning
Dokument: Presentasjon fra møtet18/2-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festival - Sommeren 2020
Dokument: Vedr. arrangering av festival 2020 sendt fra Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festival - Sommeren 2020
Dokument: Festival
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referater fra arkivansvarligmøter 2019
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 7.november 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
Dokument: Høring forslag til ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Operasjonssykepleier Seksjon for operasjon, AIO Bærum sykehus - st. ref. 4097115947
Dokument: Søknad og CV - Operasjonssykepleier - st. ref. (4097115947)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til fremtidig organisering av arkivtjenesten
Dokument: Styrenotat om organisering av arkivfunksjonen - anbefaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referater fra arkivansvarligmøter 2019
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 5. september 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglig leder for lærlinger i barne- og ungdomsfag Sør-Odal kommune
Dokument: Ansettelsesavtale - I underskrevet stand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglig leder for lærlinger i barne- og ungdomsfag Sør-Odal kommune
Dokument: Søknad og CV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Juli 2019 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bolig m/garasje - gnr 18 bnr 413
Dokument: Merknader til nabovarsel gnr 18 bnr 413
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Altinn - mottak av dokumenter
Dokument: Rutiner for innmelding av tilganger i Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til fremtidig organisering av arkivtjenesten
Dokument: Endelig oppsummering av høringsrunden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til fremtidig organisering av arkivtjenesten
Dokument: Oppsummering høring: Anbefaling om organisering av arkivtjenesten ved UiO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referater fra arkivansvarligmøter 2019
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 9. MAI 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referater fra arkivansvarligmøter 2019
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 4. mars 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referater fra arkivansvarligmøter 2019
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 1. april 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til fremtidig organisering av arkivtjenesten
Dokument: Utsatt frist på høring om forslag til fremtidig organisering av arkivtjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sak-arkivsystemet ePhorte
Dokument: Hjemmelsgrunnlag og lagring ePhorte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 52 bnr 101, 134 - Jomåsveien 838 - ny eier
Dokument: Gnr 52 bnr 101 og 134 - Jomåsveien 838 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 3-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til fremtidig organisering av arkivtjenesten
Dokument: Oversender høring om anbefaling om organisering av arkivtjenesten ved UiO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referater fra arkivansvarligmøter i 2018
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 18. desember 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agenda og referater fra arkivansvarligmøter 2019
Dokument: Agenda arkivansvarligmøte 7. februar 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad og CV - Sykepleier - st. ref. (3947393813)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om støtte til oppsetting av Reisen til Julestjernen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunereformen - Regjeringen Solberg
Dokument: Deling av Tysfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KMDs vedtak om grensefastsetting gjennom Tysfjord for nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune - Synspunkter fra enkeltpersoner
Dokument: Synspunkt på KMDs vedtak om grensefastsetting gjennom Tysfjord for nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2018
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Arbeidsavtale for fast ansatt som sykepleier ved Hjemmesykepleien, Natt- tjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 13/424 Snr 2 - 2 Eneboliger i kjede med tilhørende carport
Dokument: Ønsker forhåndskonferanse - Gbnr 13/424 Snr 2 - 2 Eneboliger i kjede med tilhørende carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Skjenkebevilling for enkeltstående anledning
Dokument: Søknad om skjenkebevilgning etter avtale. Haster:)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Underskrevet avtale om bruk av mobil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tar imot tilbud om 70% stilling som miljøterapeut
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Grunnskole - innmelding 1. trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farlig skoleveg - Kvitblikk i Fauske kommune
Dokument: Farlig skoleveg - Kvitblikk i Fauske kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Etterlyser svar på brev vedrørende trafikkbelastning på Husvollvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad på 60% stilling som Helsefagarbeider ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykestue - ID 106
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Aksept av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av IKT som fag
Dokument: PL Henvendelse angående godkjenning av IKT som fag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Oppsigelse av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunstnerstipend 2012
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Billedkunst. Kategori B - søknad om etableringsstipend til nyutdannede kunstnere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Arbeidsavtale for arbeid av forbigående art
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referat fra Arkivansvarligmøter
Dokument: Referat fra møte med arkivansvarlige 19.04.2012
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referat fra Arkivansvarligmøter
Dokument: Referat fra møte med arkivansvarlige 15.03.2012
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring på revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Dokument: Høringsuttalelse - Revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konfigurasjon - ePhorte
Dokument: Konfigurasjonsdokumentet for ePhorte per april 2011
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkiv relaterte saker på USIT
Dokument: Arkivdeler for FS og Cristin opprettet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukeradministrasjon ePhorte
Dokument: Autorisering 2009-2010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bostøtte - Forespørsler 2011 - Hammerfest
Dokument: Støtte til strømregning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Testing av ePhorte og Office 2010
Dokument: Testing av samhandlingen mellom ePhorte og Office 2010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ELREKS - Prosjekt for innføring av et elektronisk rekrutteringssystem
Dokument: Integrasjon mellom EasyCruit og ePhorte
Søk innsyn i dokumentet/saken