Norske-postlister.no


Viser [10] av [10].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - LoPe Forening for mikrointegrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Strategiske partnerskap - LoPe - forening for mikrointegrering
Dokument: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Undertegnet kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Strategiske partnerskap - LoPe - forening for mikrointegrering
Dokument: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Tillegg til kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Strategiske partnerskap - LoPe - forening for mikrointegrering
Dokument: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Tillegg til kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - Korona 2020: Informasjon gjennom mikrointegrering - LOPE FORENING FOR MIKROINTEGRERING
Dokument: Akseptskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Strategiske partnerskap - LoPe - forening for mikrointegrering
Dokument: 2020-2-NO02-KA205-001714 - Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (iMDI-midler) - 2020
Dokument: Søknad om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (iMDI-midler) - LOPE FORENING FOR MIKROINTEGRERING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til informasjonstiltak om koronaviruset rettet mot innvandrere - Korona 2020: Informasjon gjennom mikrointegrering - LOPE FORENING FOR MIKROINTEGRERING
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) - Lope Forening For Mikrointegrering - Fete Blanche
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) - Lope Forening For Mikrointegrering - Fete Blanche
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (iMDI-midler) - 2019
Dokument: Søknad om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (iMDI-midler) - Lope forening for mikrointegrering
Søk innsyn i dokumentet/saken