Norske-postlister.no


Viser [69] av [69].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Dokument: Følgeskriv byggesøknad - gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Dokument: Nabovarsler - gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Dokument: Søknad om rammetillatelse - gbnr. 106/427 - Skipperhuset - Stouslands plass - inngangstrapper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: G.bnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6 - Stathelle
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6 - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - Gnr/Bnr 300/2275 - Kongens gate 6 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 200 bnr 2458 - Porsgrunn - Kulltangveien 65 - FRUKTKONGEN AS - bruksendring
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2275 - Kongens gate 6 - Thon Hotell Høyers - rehablitering
Dokument: Gbnr 300/2275 - Kongens gate 6 - Thon Hotell Høyers - rehablitering - Vedlegg til byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2275 - Kongens gate 6 - Thon Hotell Høyers - Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 300/2275 - Kongens gate 6 - Høyers hotel - foto
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: G.bnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6 - Stathelle
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 9/5 - Asdalveien 58 - tilbygg og ombygging
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gbnr. 9/5 - Asdalveien 58 - tilbygg og ombygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: G.bnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6 - Stathelle
Dokument: Svar på dokument 8.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: G.bnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6 - Stathelle
Dokument: Revidert situasjonsplan gbnr. 29/340
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/314 - Baneveien 16 - melding om arbeid
Dokument: Melding om arbeid - gbnr. 106/314 - Baneveien 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: G.bnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6 - Stathelle
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak gbnr. 29/340 - Tilbygg - Myraneveien 6 - Stathelle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 200 Bnr 3880 Porsgrunn - Drangedalsvegen 79 - Porsgrunn - Porsgrunn Kommune Kommunalteknikk - utvidelse
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 123/232 Aasmund Vinjes gate 10 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 34/8 Ådalen 600 - Rammetillatelse - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 125/62 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 9/5 - Asdalveien 58 - tilbygg
Dokument: Søknad om rammetillatelse - gbnr. 9/5 - Asdalveien 58 - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 125/254 - Sam Eydesgate 91 - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 125/254 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Sam Eydes gate 105 - 135 og Månaveien 15 - 17 - Søknad om tilskudd - Company Town
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 130/144 - Bed om nabooversikt til hytte på Frøystul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 106/294 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 826 bnr. 34 og 8 - Ådalen 600 - Tinn - tilbygg
Dokument: Nabovarsel - Gnr. 826 bnr. 34 og 8 - Ådalen 600 - Tinn - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken