Norske-postlister.no


Viser [100] av [48 784].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tingvoll bibliotek - leverandør
Dokument: Transportordninga i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap 2020
Dokument: Svar om innføring av munnbindpåbod på hurtigbåten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transportordninga for biblioteka
Dokument: Transportordninga i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsavtale Utlånsløysing for e-medier - bibliotek
Dokument: Transportordninga i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turstier og turveger - Møre og Romsdal
Dokument: Gbnr. 200/663 - Nabomerknad fra Møre og Romsdal fylkesakommune - Gangsti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skeide - utbygging av veg og tekniske anlegg for bustadtomter
Dokument: Godkjenning av lysberekning og belysningsplan for strekning av fylkesveg 5882 Fløvegen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny leverandør for bibliotektransport
Dokument: Transportordninga i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Mobiliseringsprosjektet i Møre og Romsdal 2021 - MobPro
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gang-/sykkelveg langs fv 655 - finansiering
Dokument: Ørsta kommune - Vedtak - utarbeidelse av reguleringsplan - Fv 655 Brungot - Mosflatevegen, gang og sykkelveg - finansiering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ramsvikvegen 372, tilbygg
Dokument: Fv 6028 - gbnr 518/6 - merknad til nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund 385/3 - dispensasjon fra kommuneplan - deling av grunneiendom til naust - Skorastrandvegen 471
Dokument: Ålesund - fradeling av eiendom til naust - gbnr 385/3 - Skorastrandvegen 471 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ruteendringsprosessen 2021 - Innspel frå kommunar og operatørar
Dokument: Aukar taksten for enkeltbillett i sonene 1-3 og hevar aldersgrensa for barn frå 1. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møre og Romsdal Fylkeskommune, Ruteendringsprosess 2021
Dokument: Aukar taksten for enkeltbillett i sonene 1-3 og hevar aldersgrensa for barn frå 1. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FRAM - Nye takstreglar, billettyper og prisar for buss og hurtigbåt
Dokument: Aukar taksten for enkeltbillett i sonene 1-3 og hevar aldersgrensa for barn frå 1. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smøla kommune - kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 - jf. sak 13/4372
Dokument: Smøla kommune - kommuneplan arealdel 2014-2026 - fråsegn ved avgrensa ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund - 682/14 - dispensasjon fra kommuneplan - deling av grunneiendom - Storfjordvegen 480
Dokument: Ålesund kommune - deling av grunneiendom - gbnr 682/14 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund - dispensasjon fra kommuneplan og pbl § 1-8 - 803/329 - oppføring av enebolig på Harøy
Dokument: Ålesund kommune - oppføring av enebolig - Harøy - gbnr 803/329 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma - dispensasjon fra kommuneplan og pbl. § 1-8 - 116/9 - oppføring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Stavvatnet i Måndalen
Dokument: Rauma kommune - oppføring av naust gbnr 116/9 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma - dispensasjon fra kommuneplan og pbl. § 1-8 - 116/9 - oppføring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Stavvatnet i Måndalen
Dokument: Rauma kommune - oppføring av naust gbnr 116/7 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde kommune - Kvennsetfjellet - mindre reguleringsendring
Dokument: Molde kommune - endring av tomteplassering - Kvennsetfjellet hytteområde - mindre endring av reguleringsplan - fråsegn ved offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smøla - kulturminneplan
Dokument: Smøla kommune - fråsegn ved offentleg ettersyn - kulturminneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ruteendringsprosessen for kollektivtrafikk 2020/2021
Dokument: Aukar taksten for enkeltbillett i sonene 1-3 og hevar aldersgrensa for barn frå 01.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ruteendringsprosesser
Dokument: Aukar taksten for enkeltbillett i sonene 1-3 og hevar aldersgrensa for barn frå 1. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - tursti Stormyra - Akslahornet - anlnr 73492
Dokument: Kvittering med vedlegg på innsendt søknad om spillemidler til anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Lågfjellet - Bløkallen - anlnr 74298
Dokument: Kvittering med vedlegg på innsendt søknad om spillemidler til anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Kvennsetfjellet hytteområde - Mindre endring
Dokument: Endring av tomteplassering - Kvennsetfjellet hytteområde - mindre endring av reguleringsplan - fråsegn ved offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øygarden - 34/1 - Ny overvannsledning - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Kristiansund kommune, Møre og Romsdal - KulturminneID 115215-1
Dokument: Øygarden - 34/1 - Graving av vannledning - Id 115215-1 - kml § 8, 1. ledd - Stoppordre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av tursti på Nesaksla - 26/377
Dokument: Rauma - etablering av tursti og utsiktspunkt på Nesaksla - 26/377 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Høring Vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget
Dokument: Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny leverandør for bibliotektransport - Easy2you - WS 19/1655
Dokument: Transportordninga for biblioteka i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk bibliotektransport
Dokument: Transportordninga i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde kommune - reguleringsplan E39 - Lønset - Hjelset - Statens vegvesen
Dokument: Molde kommune - detaljregulering - reguleringsplan for E39 Lønset-Hjelset - mindre endring - fråsegn ved offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smøla - akvakulturverksemd - lokaliteten Vågsholmen - Nekton Havbruk AS og Knutshaugfisk AS - oppdrett av laks, aure og regnbogeaure
Dokument: Oversender komplett søknad - Smøla - akvakulturverksemd - lokaliteten Vågsholmen - Nekton Havbruk AS og Knutshaugfisk AS - oppdrett av laks, aure og regnbogeaure
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund - reguleringsplan del av 551/3 - steinbrot på Stette
Dokument: Ålesund kommune - detaljregulering - reguleringsplan - utviding av Leite steinbrot gbnr 551/3 - fråsegn ved offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stranda Nett AS - Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan - Bygging av nettstasjon
Dokument: Plassering av nettstasjon ved Sunnylven skule
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Friluftsrådet i Møre og Romsdal - anlnr 76224
Dokument: Kvittering med vedlegg på innsendt søknad om spillemidler til anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Høring Vg3 bunadtilvirkerfaget
Dokument: Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging 2020
Dokument: Samtykkeerklæring for bruk av bilde, film og presentasjoner på nettverkskonferansen regional planlegging 021220-031220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inn på tunet-løftet 2
Dokument: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0503
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hustadvika - klage på skoleskyss - gratis skoleskyss - ***** *****
Dokument: Hustadvika - klage på skoleskyss - gratis skoleskyss - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korveneset - 457/1 - Terrenginngrep og masseuttak - kml § 8 - Dispensasjon - Molde kommune, Møre og Romsdal - KulturminneID 269058
Dokument: Korveneset - 457/1 - Terrenginngrep og masseuttak - Id 269058 - Utsending av fagrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Volda Campus Arena (idrettshall) - utleie av lokaler til Høgskulen i Volda
Dokument: Møre og Romsdal fylkeskommune - Volda Campus Arena (idrettshall) - spørsmål til utleie av lokaler til Høgskulen i Volda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund kommune - reguleringsplan for Prinsen Camping i Ratvika - Nordplan AS
Dokument: Ålesund - reguleringsplan for Prinsen Camping i Ratvika - fråsegn ved avgrensa ettersyn - trekking av motsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Brunsvika
Dokument: Kristiansund kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Brunsvika - offentlig ettersyn - innsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykkylven 26/11 - detaljregulering for Djupedalen industriområde
Dokument: Sykkylven 26/11 - detaljregulering for Djupedalen industriområde - fråsegn til oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørsta 90/31 og 32 - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av tomt for entreprenørverksemd i Barstadvika
Dokument: Ørsta kommune - etablering av tomt for entreprenørverksemd 90/31 og 32 - Barstadvika - fråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hareid - dispensasjon fra kommuneplan - ny akvakulturlokalitet ved Lågåsen
Dokument: Hareid kommune - ny akvakulturlokalitet i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lagåsen - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikktryggingstiltak 2020
Dokument: Herøy kommune - Utbetaling av tilskot til trafikktryggingstiltak utført i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Djupedalen industriområde, Velledalen - Sykkylven kommune - Møre og Romsdal fylke
Dokument: Kopi - Fråsegn til oppstart - Detaljreguleringsplan for Djupedalen industriområde, Velledalen - Sykkylven kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon frå kommuneplan - Tomt for entrepenørverksemd på gnr. 90 bnr. 31 og 32 i Barstadvika - Ørsta kommune, Møre og Romsdal
Dokument: Kopi - Fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan - Etablering av tomt for entreprenørverksemd gnr 90 bnr 31 og 32 - Barstadvika - Ørsta kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Istad Nett AS - Anleggskonsesjon - økt transformatorytelse 132/22 kV - Fræna transformatorstasjon - Hustadvika kommune, Møre og Romsdal
Dokument: Kommentarer til vedtak - Fræna transformatorstasjon - øke transformatorkapasitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma - dispensasjon fra kommuneplan 130/2 - Torvika - fradeling av kårbolig
Dokument: Rauma kommune - frådeling av våningshus / kårbolig - 130/2 - Torvika - dispensasjon frå kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma - dispensasjon fra kommuneplan - arealoverføring fra 193/1 til 193/14 - Vågstranda
Dokument: Rauma kommune - arealoverføring for oppsetting av naust/hage - 193/14 - dispensasjon frå kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hustadvika 47 /305 - dispensasjon fra regulert byggegrense mot fremtidig fylkesveg i forbindelse med oppføring av garasje
Dokument: Hustadvika 47/305- oppføring av garasje - fråsegn til søknad om dispensasjon frå reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av tilskot for lærling i kontor- og administrasjonsfaget med særskilte behov
Dokument: Tildeling av tilskot for lærling i kontor- og administrasjonsfaget med særskilte behov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...