Norske-postlister.no


Viser [100] av [437 751].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Drikkevannstilsyn 2020
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering av vannverksdata for 2019/2020
Dokument: Purrig - vannverkseier skal oppdatere opplysninger om drikkevannsbassengene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mattilsynet - Høring - Endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 715 om offentlig kontroll - IMSOC - forordning (EU) 2019/1715
Dokument: Mattilsynet - Ber om høringsuttalelse - Endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 715 om offentlig kontroll - IMSOC - Forordning (EU) 2019/1715
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mattilsynet - Høring - Endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll - særlige hygieneregler ved import - forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628
Dokument: Mattilsynet - Ber om høringsuttalelse - Endring av forskrift 9. mars 2020 nr. 718 om offentlig kontroll - særlige hygieneregler ved import - forordning (EU) 2019/625 og forordning (EU) 2019/628
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mineralgjødsel til jordbruksformål
Dokument: Statistikk for omsetning av mineralgjødsel i 2019 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Mattilsynet
Dokument: Statsbudsjettet 2021 - Revidert nasjonalbudsjett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering for Ulvelvmoen masseuttak - Alta kommune
Dokument: Uttalelse til detaljregulering med konsekvensutredning for Ulvelvmoen masseuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medfinansieringsordninga 2018 - Mattilsynet - Systemstøtte for kjøttkontroll
Dokument: Sluttrapport - Systemstøtte for kjøttkontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innmeldingsliste for MATTILSYNET
Dokument: Innmeldingsliste for MATTILSYNET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STAVANGER YSTERI AS - Inspeksjon
Dokument: MATTILSYNET FANT INGEN BRUDD PÅ REGELVERKET VED INSPEKSJON 23.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bekymringsmelding
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommunale vannverk - Mattilsynet
Dokument: Mattilsynet lukker pålegg og vedtak om tvangsmulkt.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan 3415202102 - Vardlivegen, Spiksetbakken
Dokument: Reguleringsplan 3415202102 Vardlivegen, Spiksetbakken - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan 3415202101 - Greina 3
Dokument: Svar til oppstart av reguleringsplanarbeid - mindre vesentlig reguleringsendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Semper AB - Varsling om høyt innhold av sprøytemiddelrester og akrylamid - ***** *****
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 17022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Delvis avslag på krav om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 08022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ARENDAL OG GRIMSTAD RIDEKLUBB - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 21022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JÆRBONDEN AS - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JÆRBONDEN AS - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JAN - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet ber om utfyllende informasjon om gjennomførte tiltak for lukking av pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: WESTERGÅRD MASKIN - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - vin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Inspeksjon
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 08022021- Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Inspeksjon
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak om sanering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Inspeksjon
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NES PURKERING AS - Inspeksjon
Dokument: Svar på innsynskrav av 08022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 08022021 - Svin 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lingalaks AS - Lokalitet 12973 Saltkjelen - Utprøving av metoder etter akvakulturforskriften § 20
Dokument: Svar på innsynskrav av 22022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GOLF & CABIN SERVICE AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Svar vedrørende kjøkkenarmatur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sogndal kommune - Detaljreguleringsplan for Kalkarteig bustader gnr 3 bnr 5 mfl
Dokument: Detaljreguleringsplan Kalkarteig bustadområde til offentleg ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering utvidelse TMR - Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS - Lokalitet 12705 Skrosen - Utvidelse av lokalitetsbiomassen
Dokument: Endring av vedtak etter klage - godkjenning av utvidet MTB på lokalitet 12705 Skrosen til 4680 tonn - vilkår om 3600 tonn i minst en produksjonssyklus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Tilsynskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Saksbehandling
Dokument: Svar på prosessvarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet ber om rettelse av klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NORTURA SA AVD MALVIK - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: TILSYNSRAPPORT MED TILBAKEMELDING ETTER TELEFONSAMTALER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SLAKTERIET AS - Prøvetaking
Dokument: Prøvesvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SALMAR FARMING AS AVD NAMSENLAKS - Meldepliktig hendelse
Dokument: Ønsker flere opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NORDLAKS PRODUKTER AS AVD STOKMARKNES - Inspeksjon
Dokument: RAPPORT MED PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SLAKTERIET AS - Prøvetaking
Dokument: Prøvesvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny importør av næringsmidler
Dokument: Ny importør av næringsmidler/kosttilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SCANDIC ROYAL STAVANGER - Smilefjestilsyn
Dokument: Ingen påviste brudd på næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] PRODUKTER AS - Inspeksjon
Dokument: RAPPORT MED PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ÅSEN SETTEFISK AS - Tilsyn av lokalitet godkjent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]'s fiskehelsdirektiv trådte i kraft
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter tilsyn i settefiskanlegg 10385 Hopla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Troland Fiskeoppdrett AS - Langøylaks AS - Austevoll Melaks AS - Ny lokalitet ved Bleket i Kinn kommune
Dokument: Mattilsynet fattar vedtak om godkjenning av ny lokalitet - Bleket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MOWI AVD HOVEDKONTOR -- Tilsyn av lokalitet godkjent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]'s fiskehelsdirektiv trådte i kraft
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak om gebyr etter tilsyn ved lokalitetene 12595 Vikbukta og 12596 Bessaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INVERTAPRO AS - Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet
Dokument: Melding om oppdatert registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hakallegarden - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Overføring av småfe
Dokument: STADFESTING AV VEDTAK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: MATTILSYNET FANT INGEN BRUDD PÅ REGELVERKET VED INSPEKSJONEN 25 FEBRUAR 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7 DAYS OMAR - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på gjennomført vedtak, samt utsatt frist for ett pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Prøveresultat - tankmelkprøve av geit.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøveresultat for samlemelk fra geit.
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjonssøknad
Dokument: Manglende svar og informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Rapport utan oppfølging etter tilsyn med hundehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jan Ivar Stangeland - Bekymringsmelding storfehold
Dokument: Vedtak om liggeunderlag til kalv, smittesluse og renhold i melkerom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HORNS SLAKTERI - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak som angår matkjedeinformasjon og trygg fjerning av mandler på gris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eide Fjordbruk AS - Lokalitet 26295 Langøy og 32857 Trettholmsosen - Utprøving av nye metoder installasjoner og utstyr
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 22022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KRISTIANSAND DYREPARK AS - Saksbehandling
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 25022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Angående innsyn i Mattilsynets behandling av bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAGN-SELLS HAVBRUK AS-BERGEN - Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet
Dokument: Mattilsynet godkjenner animaliebiproduktanlegg på vilkår
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DALBYGDA VASSVERK SA - Vannforsyningssystem - endre informasjon om eksisterende
Dokument: Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike Dyreklinikk AS - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2020-7555
Dokument: Mattilsynet godkjenner delvis din søknad om godtgjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjonssøknad
Dokument: Mattilsynet avslår søknad om delvis opphevning av forflyttningsforbud for å sende 28 okser til slakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsnesset Hytteforeing - Kongsnesset Gnr 20 bnr 10 mfl i Hitra kommune - Revidering av reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til oppstart av planarbeid – Revidering av reguleringsplan for Kongsnesset gnr. 20 bnr. 10 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bekymringsmelding - storfe
Dokument: INSPEKSJONSRAPPORT MED VARSEL OM ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] VURDERER Å GI DEG TRE PÅLEGG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OPAKER GÅRD AS Varsel om vedtak vedrørende manglende opplysninger om drikkevannsbassengene - Samlebehandling
Dokument: Mattilsynet lukker pålegg og vedtak om tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUBWAY KONGSBERG STORTORVET - Smilefjestilsyn
Dokument: Laagendalsposten - Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: MATTILSYNET FANT INGEN BRUDD PÅ REGELVERKET VED INSPEKSJONEN 23. FEBRUAR 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVDELING TRØGSTAD - Revisjon
Dokument: Rapport etter revisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ragnhild Utne - Søknad om hund til Svalbard
Dokument: Mattilsynet innvilger søknad om tillatelse til å føre hund til Svalbard.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Varsel om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vurderer å gi dere overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Varsel om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vurderer å gi dere overtredelsesgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]/HAVERDALSSÆTER - Inspeksjon
Dokument: TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] VURDERER Å GI DEG TRE PÅLEGG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FRØYSA TRANSPORT - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AMBER RESTAURANT - Smilefjestilsyn
Dokument: Svar fra Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HORDALAKS AS - Endelig godkjenning av brønnbåten MS Horda Pioneer
Dokument: Hordalaks AS - Brønnbåten MS Horda Pioneer, Mattilsynet fatter vedtak om godkjenningsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Tilsynskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Tilsynskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS AVD TROSNAVÅG 32 - Inspeksjon
Dokument: Grieg Seafood Rogaland AS - lokalitet 12964 Hognaland - Vedtak om tilsynsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økokrim - Ulovlig handel med truede arter
Dokument: Mattilsynet avslår begjæring om innsyn i saksdokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverksutvikling fôr landdyr 2021
Dokument: Pollenerstatning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverksutvikling fôr landdyr 2021
Dokument: Substrat til insekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS AVD ERFJORD STAMFISK - Saksbehandling
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak - 26575 Teigane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Snadder og Snaskum-STRS0801-33857-Straumen-analyseresultater og risikovurderinger
Dokument: Vedtak om åpning av Strømmen til og med 4. mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding- kattehold
Dokument: MATTILSYNET FANT INGEN BRUDD PÅ REGELVERKET VED INSPEKSJONEN 25. FEBRUAR 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VIKING FJORD AS - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport med veiledning i henhold til kampanje for lakseslakteri 2021 ved Vikingfjord slakteri H111.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KVINESDAL KOMMUNE VANNVERK - Vannforsyningssystem - endre informasjon om eksisterende
Dokument: Svar på innsynskrav av 21022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding-katt
Dokument: Tilbakemelding etter telefonsamtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...