Norske-postlister.no


Viser [100] av [368 760].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: HAFSRØD JORD- OG SKOGBRUK - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet innvilger søknad om tillatelse til avliving av oppdrettshjort på oppdrettsenheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dyrevernnemd i region Sør og Vest 2021-2024
Dokument: Utsatt frist for å melde inn forslag til kandidater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innmeldingsliste for MATTILSYNET
Dokument: Innmeldingsliste for MATTILSYNET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal planstrategi 2020-2023
Dokument: Uttalelse til oppstart av kommunal planstrategi Hitra kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjøenden Hytte og Fritidsgrend AS - detaljregulering - gbnr. 89/31
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart reguleringsplan - Sjøenden hytte og fritidsgrend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innmeldingsliste for MATTILSYNET
Dokument: Innmeldingsliste for MATTILSYNET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mattilsynet - Høring i Endring av aromaforskriften - Forslag om å fjerne fem aromastoffet fra Unionslisten
Dokument: Ber om innspill - Høring i Endring av aromaforskriften - Forslag om å fjerne fem aromastoffet fra Unionslisten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om å fjerne fem aromastoffer fra Unionslisten
Dokument: Høring - Forslag om å fjerne fem aromastoffer fra Unionslisten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID 2019006 Juvenes 2
Dokument: Uttalelse til planforslag på høring - Reguleringsplan ID 2019006 Juvenes 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Åfjord Kommunale Hovedvassverk
Dokument: Tilsynsrapport - Åfjord Kommunale Hovedvassverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Båndlegging etter sterk mistanke om Ringorm på storfe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notifikasjonsskjemaer for implementering av direktiv/forordning/forskrift i EØS-avtalen innenfor mat- og landbrukssektoren 2020
Dokument: Kvittering for notifisering av rettsakt 2020/1675 om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer ifb ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LOENVATN FERIESENTER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport med rettleiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Floghavre 2018 Levanger kommune
Dokument: Frierklæring for floghavre - Vedtak om fjerning av landbrukseiendom fra offentlig register - 5037/307/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kostholdsråd blåskjell - 2020
Dokument: Kostholdsråd for skjell uttatt i uke 35, som gjelder til fredag 04. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notifiseringer til ESA
Dokument: Kvittering for notifisering av forenklet prosedyrerettsakt 32020R1158
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Sorgenfri, felt F/K/O, detaljreguleringsplan - Eiendom 303/181
Dokument: Forslag til detaljregulering for Sorgenfri felt F/K/O - ArealplanID 3004 1117 - Høring og offentlig ettersyn 2. gang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Klokkerstuveien 2 - eiendom 303/1845
Dokument: Forslag til detaljregulering for Klokkerstuveien 2 - PlanID 3004 1021 - Høring og offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Rostadneset Sør
Dokument: Forslag til detaljregulering for Rostadneset Sør - Rolvsøy - Høring og offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ønske om møte mellom Sjøfatsdirektoratet og Mattilsynet - Brønnbåtsegmentet m.fl.
Dokument: Ønske om møte mellom Sjøfatsdirektoratet og Mattilsynet - Brønnbåtsegmentet m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SALAKS AS AVD OPPDRETT - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak - Salaks AS - lokalitet Kvantonneset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak om sankeplan. sankelogg og frist for nedsanking av sau
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SKJELLMANNEN AS - Revisjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet gir forlenga frist for utarbeiding av farekartlegging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BIOSAN AS - Saksbehandling
Dokument: Foreløpig svar i klagesak fra Mattilsynets hovedkontor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet godkjenner saneringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Rapport - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Ny frist på vedtak om mosjon på beite og liggeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Tilsynsrapport dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OTTA STEAKHOUSE AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet fatter vedtak om omplassering eller avliving av hund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT WORLD AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølgingstilsyn
Dokument: Mattilsynet orienterer om gebyr og lukker vedtak om destruksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MASHALLAH FRUKT OG GRØNT ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopervik Akvarium - Bekymringsmelding
Dokument: Kopervik Akvarium - Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LENINGEN FJELLSTUE DA - Smilefjestilsyn
Dokument: Utsatt gjennomføringsfrist for å gjennomføre tiltak og komme med tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CANDIS AS - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: RAPPORT MED VARSEL OM ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] VURDERER AVVIKLING AV KATTEHOLDET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Middelhavets Marked AS - Bekymringsmelding
Dokument: Veiledning om merking av kvernet kjøtt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding floghavre
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DONG FANG RESTAURANT AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Utsatt gjennomføringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding- hestehold
Dokument: Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om at hestene skal opp i hold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PRISTINE AS - Inspeksjon
Dokument: PRISTINE AS - Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding- kjæledyrhold
Dokument: Tilsynsrapport etter telefonsamtale.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stava Villsau - Utegang for villsau - Sætrahaugen
Dokument: Mattilsynet gir tillatelse til hold av sau på helårs utegang på Breiabere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stava Villsau - DidrikJTønnesen - Utegang for villsau - Lynghaugen
Dokument: Mattilsynet gir tillatelse til hold av sau på helårs utegang på Lynghaugen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stava Villsau - DidrikJTønnesen - Utegang for villsau - Breiabere
Dokument: Mattilsynet gir tillatelse til hold av sau på helårs utegang på Breiabere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TENZA NORGE AS - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport etter prøveuttak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Oppsummering av samtale om hundehold og veiledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Rapport med varsel om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vurderer å gje deg pålegg om mosjon på beite og spaltegolv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SALMAR FARMING AS AVD TROMS, lokalitet Kvitfloget - Inspeksjon
Dokument: Salmar Farming AS, lokalitet Kvitfloget - Mattilsynet fatter vedtak om gebyr i forbindelse med gjennomført inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FJELLJENTAN AGAPE AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MATTILSYNET LOKASJON SORTLAND HAVNEGATA - Inspeksjon
Dokument: RAPPORT MED PRØVESVAR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STRYN KAFFEBAR & VERTSHUS AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeiking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRATANGLAKS AS - Inspeksjon
Dokument: TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN OG VEDTAK OM BÅNDLEGGING AV LOKALITET 11332 MYRLANDSHAUG - PÅVISNING AV ILA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SALMAR FARMING AS AVD SMØLA - Driftsplansøknad 2020 - endring Suholmen
Dokument: VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2020 - ENDRING SUHOLMEN - SALMAR FARMING AS AVD SMØLA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad dyrehospital - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer 2020-16477
Dokument: Rapport med vedtak om godtgjørelse for nødhjelp til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MOWI AVD HOVEDKONTOR - Meldepliktig hendelse
Dokument: Mattilsynet forhåndsvarsler vedtak om pålegg etter melding om meldepliktig hendelse etter termisk avlusning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAREID PIZZA & PUB AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Forhåndsvarsel om vedtak om internkontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NAPOLI-PIZZERIA AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Smilefjestilsyn med veiledning om næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ASPØY AS - Endre primærproduksjon og transport av fiskerivarer og muslinger m.m
Dokument: Brønnbåten Havørn - Mattilsynet innvilger søknad om godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Rapport etter tilsyn med svinehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NUTRIMAR AS - Driftsplansøknad 2020
Dokument: VURDERING AV SØKNAD OM GODKJENNING AV DRIFTSPLAN 2020 - NUTRIMAR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LEPPEFISK AS - Inspeksjon
Dokument: Endra rutiner for oppbevaring av krabber. Vedtak ikke nødvendig.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AniCura Dyresykehus Stavanger - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer J-2020-8913
Dokument: VEDTAK OM GODTGJØRELSE FOR NØDHJELP TIL DYR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haugaland Dyreklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer J-2020-4539
Dokument: VEDTAK OM GODTGJØRELSE FOR NØDHJELP TIL DYR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hafrsfjord Smådyrklinikk - Krav om godtgjørelse for nødhjelp til dyr - Journalnummer J-2020-8045
Dokument: VEDTAK OM GODTGJØRELSE FOR NØDHJELP TIL DYR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ORKDAL GRILL & PIZZA AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Tilsynsrapport etter inspeksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JORDBÆRPIKENE MELHUS AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS AVD OPPDRETTSANLEGG - Melde sykdom/skadegjører
Dokument: Vinnalandet.Tilsynsrapport fra ILA-prøvetaking med varsel om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vurderer å gi dere pålegg om uttak av rognkjeks og avviksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] GOBITEN THAIMAT - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport - Mattilsynet fattar vedtak om omsetningsforbod for kjøtt, våruller, kokt spagetti og scampi, og forhåndsvarslar vedtak om internkontroll (kontroll med temperaturar)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOVITA VÆRØYTRANS AS - Inspeksjon
Dokument: Rapport etter tilsyn på Botrans i samband med godkjenning som kverne- og ensilasjebåt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SOLLAND IMPORT & REISE AS - Inspeksjon
Dokument: Rapport etter tilsyn med importør av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NORTURA SA AVD MÅLSELV - kjøttskrap 21.08.2020
Dokument: Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Saksbehandling
Dokument: Rapport med varsel om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AKERSHUS AS AVD 401 EIKSMARKA - Inspeksjon
Dokument: Rapport etter tilsyn med reseptfrie legemider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon floghavre 2020
Dokument: RAPPORT - ETTER FLOGHAVREKONTROLL 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LYNGSSKJELLAN V/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LYNGSSKJELLAN V/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling
Dokument: Prøvesvar på vannprøver og håvtrekk ved lokalitet Kjempebakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Dispensasjonssøknad
Dokument: Mattilsynet innvilger søknad om dispensasjon fra løsdriftskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon floghavre 2020
Dokument: RAPPORT - ETTER FLOGHAVREKONTROLL 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Møte hos Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon floghavre 2020
Dokument: RAPPORT - ETTER FLOGHAVREKONTROLL 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon floghavre 2020
Dokument: RAPPORT - ETTER FLOGHAVREKONTROLL 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HAVLANDET HAVBRUK AS - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet endrer vilkår i tidligere tillatelse til Botnaneset II.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANLEGGSTJENESTEN I ROAN - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon floghavre 2020
Dokument: RAPPORT - ETTER FLOGHAVREKONTROLL 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Mattilsynet avslutter saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SANDA PLANTESKOLE AS - Inspeksjon
Dokument: Vedtak om midlertidig omsetningsforbud for vertplanter for Phytophthora ramorum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SILVER LINER AS - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Mattilsynet innvilger søknad - godkjenning av fraktefartøyet Silver Dania
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding sauehold
Dokument: Tilsynsrapport - Mattilsynet fattar vedtak om å sette inn tiltak ovanfor sau med bukbrokk på utmarksbeite, og rettleier om to andre forhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ALGEPRO AS - Godkjenning/registrering av animalsk biproduktvirksomhet
Dokument: Mattilsynet godkjenner anlegg for kjæledyrfôr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOTRA AS - Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Dokument: Mattilsynet innvilger søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ANLEGGSTJENESTEN I ROAN - Inspeksjon
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...