Norske-postlister.no


Viser [100] av [589].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad om rammetillatelse - 4/43 - Postveien 29 - Nyttbygg - bolig - garasje
Dokument: Supplert dokument - 4/43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 235/178 - Hegglandsveien 45 - fritidsbolig
Dokument: Melding om endring av ansvarsrett - gnr/bnr 235/178
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 306/249 - Sandvigheia 5 - endring av bygg utvendig og tilbygg - Wenche og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 306/249 - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 306/1 - Mottatt nabovarsel/Avstandserklæring - kommunal eiendom
Dokument: Nabovarsel i forbindelse med tiltak på 306/249
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 87/91 - Delingssak - Fradeling av tomter C2 - Malangen Utvikling AS
Dokument: 87/91 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om rammetillatelse - 4/43 - Postveien 29 - Nyttbygg - bolig - garasje
Dokument: Søknad om ferdigattest - 4/43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdigattest - endring av ansvarsrett Gnr. 305 Bnr. 47 (tidligere 105/47 i Halsa kommune)
Dokument: Søknad om ferdigattest og melding om endring av ansvarsrett Gnr. 305 Bnr.47 (tidligere 105/47 i Halsa kommune) Byggesak 19/00701
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse etter melding om mangler - gbnr 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/28 - Rognstranda 43 - riving og oppføring av fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - gbnr. 35/28 - Rognstranda 43 - riving og oppføring av fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 235/178 - Hegglandsveien 45 - fritidsbolig
Dokument: Perspektiv og snittegning - gnr/bnr 235/178
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/400 - Hytte - Bergstølhovda
Dokument: 127/400 - Søknad om hytte - Tranemyrvegen - Bergstølhovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 70 bnr 724 - Bolig med garasje - Nikolai Astrups gate 30
Dokument: Melding om endring av ansvarsretter - Nikolai Astrups gate 30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - detaljregulering - Husabøryggen - plan 2745
Dokument: Stavanger kommune - Varsel om oppstart planarbeid Husabøryggen 7.3 - planID 2745
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - detaljregulering - Husabøryggen - plan 2745
Dokument: Stavanger kommune - Varsel om oppstart planarbeid Husabøryggen 7.3 - planID 2745
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - detaljregulering - Husabøryggen - plan 2745
Dokument: Stavanger kommune - Varsel om oppstart planarbeid Husabøryggen 7.3 - planID 2745
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av eksisterende bebyggelse og oppføring av rekkehus gnr/bnr 60/109 - Varheiveien 18
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gbnr. 169/302
Dokument: vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gbnr.169/302
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 87/91 - Delingssak - Fradeling av tomter C2 - Malangen Utvikling AS
Dokument: 87/91 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - Oppretting / Endring av matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 271/217 - byggesøknad, Nestuggu Oppdal AS
Dokument: 271/217 - dispensasjonssøknad trekkes - Nestuggu Oppdal AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 83/140 - Nybrottveien 43 - fritidsbolig
Dokument: Nye tegninger - gbnr. 83/140 - Nybrottveien 43 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 235/178 - Hegglandsveien 45 - fritidsbolig
Dokument: Nabomerknad og tilsvar - gnr/bnr 235/178
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBnr 64/412 - Søknad om tillatelse til tiltak - Bolyst AS
Dokument: GBnr 64/412 - Søknad om tillatelse til tiltak - Bolyst AS
Filer:
Sak: 151/705 - Eitt-trinns søknad - fritidsbustad
Dokument: Søknad om ferdigattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - G.nr. 151/705 - Søknad kan behandles
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GID 059/056 Søknad om å bygge enebolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - G.nr. 59/56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 57 bnr 135 , ferdigattest
Dokument: Gnr 57 bnr 135 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 2 bnr. 1648 - Søknad om tillatelse til tiltak, nybygg fritidsbolig
Dokument: Gnr. 2 bnr. 1648 - Søknad om tillatelse til tiltak, nybygg fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - gbnr. 142/36 - Frengsveien 89 - Fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 142/36 - Frengsveien 89 - Fritidsbolig - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Døgnhvileplass. Mestergruppen Arkitekter. Storjord
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak. Bruksendring. Mestergruppen Arkitekter. Storjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 296/43 - byggesøknad, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 296/43 - søknad om oppføring av fritidsbolig, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 235/178 - Hegglandsveien 45 - fritidsbolig
Dokument: Søknad - gnr/bnr 235/178 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: K - 2/68 - Kviteseid - Byggesøknad - Fritidsbustad
Dokument: K - 2/68 - Kviteseid - Byggesøknad - Fritidsbustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/399 - Hytte - Tranemyrvegen
Dokument: 127/399 - Søknad om hytte - Tranemyrvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 24/46/0/0 har ikke adresse., fritidsbolig, nytt bygg
Dokument: 24/46 Søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 271/299 - byggesøknad, Asto Oppdal AS
Dokument: 271/299 - søknad om oppføring av fritidsbolig, Asto Oppdal AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 173 bnr. 21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Fritidsbolig
Dokument: Gnr. 173 bnr. 21 - endringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grøndalsvegen 383, fritidsbolig
Dokument: Reviderte tegninger, situasjonsplan, terrengsnitt og redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny fritidsbolig Gnr 35 Bnr 55
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig - 70/209
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - ny plassering - 70/209
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/430 - Kruksdalen 37 - nytt bygg
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinn - gbnr. 35/430 - Kruksdalen 37 - nytt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/62 - Flekkeråsen hyttegrend - fritidsbolig
Dokument: Gbnr 23/62 - Flekkeråsen hyttegrend - søknad fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 173 bnr. 21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Fritidsbolig
Dokument: Stålsetervegen 116 Gjennomføringsplan 173/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - gnr 16 bnr 402 - endring av fasade - nabovarsel
Dokument: Stavanger kommune - gnr 16 bnr 402 - endring av fasade - nabovarsel - oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - gnr 16 bnr 402 - endring av fasade - nabovarsel
Dokument: Stavanger kommune - gnr 16 bnr 402 - endring av fasade - nabovarsel - oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 16/402 - Gamle Eikesetveien 2 A - lokal støyskjerm og fasadeendring
Dokument: Søknad - gnr/bnr 16/402 - lokal støyskjerm og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av fritidsbolig på gbnr. 53/93
Dokument: Søknad om oppføring av fritidsbolig på gbnr. 53/54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag på søknad om etablering av hybel i frittstående garasje - 15/165 - Lyngveien 16
Dokument: Status på behandling av klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av bygg - annet - Røyslia 48 - gnr: 97/128
Dokument: Endring av tillatelse - Endring av bygg - annet - Røyslia 48 - 97/128
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiksdalsvegen 205, ferdigattest
Dokument: Gnr 72 bnr 81 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 24/40/0/0 har ikke adresse., 24/40 Ny fritidsbolig
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse for BYGG20-00093-4 gnr. 24 bnr. 40 - Rauma kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 194/79 - byggesøknad, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 194/79 - tilleggsinformasjon i byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 194/79 - byggesøknad, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 194/79 - etterspurt dokumentasjon i byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/75 m.fl. - Bygging av 10 hytter - Primhovda
Dokument: 105/75 m.fl. - Søknad om løyve til tiltak - Primhovda - 10 hytter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 173 bnr. 21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Fritidsbolig
Dokument: Gnr. 173 bnr. 21 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/37 - Husfjorden 10 - hytte
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn 7/37 - Husfjorden 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 205/60 - søknad om oppføring av hytte og garasje, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny fritidsbolig Gnr 231 Bnr 122
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak gnr. 231 bnr. 122 - Heim Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 72 bnr 81 , Bygging av fritidsbustad - vidareføring av ePhorte sak 2018/1413
Dokument: Gnr 72 bnr 81 - Endring av ansvarsrettar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til Molde kommune ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til meldt tiltak 2020 - GL Molde 16/347
Dokument: Nabovarsel for Birkelandvegen 59 - gnr 29/403
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 242 - Riving og nytt bygg Fritidsbolig - Hommersåk
Dokument: Vedr mangler i søknad om ferdigattest - Bekreftelse FDV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 243/48 - Søknad om oppføring av ny hytte samt naust - Leirvikvegen 84
Dokument: Komplette tegninger og terrengsnitt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 83/140 - Nybrottveien 43 - fritidsbolig
Dokument: Revidert situasjonsplan - gbnr. 83/140 - Nybrottveien 43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 101 bnr 242 - Riving og nytt bygg Fritidsbolig - Hommersåk
Dokument: Søknad om ferdigattest - gnr 101 bnr 242
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norefjell friluftsmark statlig sikret friluftslivsområde i Krødsherad kommune
Dokument: Nabovarsel for Norefjell friluftsmark friluftslivsområde - reguleringsplan for Fosslisteråsen gnr. 205 bnr. 1 i Krødsherad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad ferdigattest sak 146/01 gnr 46 bnr 105 Espevær.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grøndalsvegen 383, fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak for gnr. 77 bnr. 14 tomt T6 - Molde Kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020
Dokument: Gnr/bnr 6/931 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 83/140 - Nybrottveien 43 - fritidsbolig
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn - gbnr. 83/140 - Nybrottveien 43 - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger plan-ID 2745 detaljregulering Husabøryggen 7.3 småhusbebyggelse, uteoppholdsarealer og infrastruktur
Dokument: Planvarsel plan-ID 2745 detaljregulering Husabøryggen 7.3 småhusbebyggelse, uteoppholdsarealer og infrastruktur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2745 - detaljregulering for Husabøryggen 7.3 - Hundvåg kommunedel
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid - plan 2745
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2745 - detaljregulering for Husabøryggen 7.3 - Hundvåg kommunedel
Dokument: Kunngjøring planoppstart - plan 2745
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/75 m.fl. - Bygging av 10 hytter - Primhovda
Dokument: 105/75 m.fl. - Søknad om bygging av 10 hytter - Primhovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/8 tomt 8 - Hytte - Bergstølhovda
Dokument: 127/8 - Søknad om ferdigattest - hytte - Bergstølhovda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 102 bnr 84 - Garasje - Gamle frøylandsvei 20
Dokument: Gnr 102 bnr 84 - Søknad om ferdigattest - Garasje - Gamle frøylandsvei 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 102 bnr 84 - Garasje - Gamle frøylandsvei 20
Dokument: Søknad om dispensasjon fra avstandskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 46 BNR 105 Espevær - manglar ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 24/53/0/0 har ikke adresse., søknad om ferdigattest - fritidsbolig, gnr/bnr 24/53, Isfjorden
Dokument: Søknad om ferdigattest - fritidsbolig, gnr/bnr 24/53, Isfjorden (WS 19/758)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 24/53/0/0 har ikke adresse., ulovlighetssak
Dokument: Søknad om ferdigattest (WS 19/758)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Etterspør svar på søknad om oppføring av fritidsbolig på gbnr. 42/155
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 138/116 - Nyvegen 99 - Tilbygg
Dokument: Gbnr. 138/116 - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Raveien 270 - gnr. 5 bnr. 34, 5 og del av gnr. 4 bnr. 1 - Horten kommune - planID 380100421
Dokument: Varsel om oppstart planarbeid - detaljplan, planprogram, konsekvensutredning og utbyggingsavtale - Raveien 270 - gnr. 5 bnr. 34, 5 og del av gnr. 4 bnr. 1 - Horten kommune - planID 380100421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...