Norske-postlister.no


Viser [100] av [63 614].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Anskaffelse - Fellesavtale bakgrunnssjekk av kandidater
Dokument: Svar - Behovskartlegging - Fellesavtale bakgrunnssjekk av kandidater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for miljø - saker på skriftlig prosedyre
Dokument: EØS-spesialutvalg for miljø - innspill til foreløpig posisjonsnotat vedrørende EUs forslag til batteriforordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale
Dokument: Vedrørende høringsbrev om endringer i naturmangfoldloven og ny forskrift om kontroll med utnytting i Norge av genetisk materiale med opprinnelse i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og tradisjonell kunnskap knyttet til utnytting av slikt materiale m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulighet for endring av åpningstider - Samt endring av helligdagsloven - For å tillate søndagsåpne butikker når korona / Covid-19 pandemien har roet seg - Enkelthenvendelse
Dokument: Mulighet for endring av åpningstider - Samt endring av helligdagsloven - For å tillate søndagsåpne butikker når korona / Covid-19 pandemien har roet seg - Oversendelse av enkelthenvendelse fra privatperson
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om og gjennomføring av differensieringen i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner - Nærings- og fiskeridepartementet
Dokument: Oversikt over hvilke kommuner som skal omfattes av geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA - Canada
Dokument: Utkast til scoping papir for forhandlinger med Canada om oppdatering av eksisterende frihandelsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Arbeidstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversikt - kommuner som skal omfattes av geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern - korona - Covid-19
Dokument: Oversikt - kommuner som skal omfattes av geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak om koronavirus ( coronavirus - covid-19 ) - Kommunal- og beredskapsavdelingen
Dokument: Oversikt over hvilke kommuner som skal omfattes av geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern
Dokument: Oversikt over hvilke kommuner som skal omfattes av geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern - korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdatering av frihandelsavtale EFTA-Canada
Dokument: Anmodning om innspill til utkast til scoping paper for forhandlinger med Canada om oppdatering av eksisterende frihandelsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhandlinger mellom EFTA og Canada om en frihandelsavtale
Dokument: Utkast til scoping papir for forhandlinger med Canada om oppdatering av eksisterende frihandelsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA - Canada - Handelsavtale
Dokument: Utkast til scoping papir for forhandlinger med Canada om oppdatering av eksisterende frihandelsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruset (covid-19) - Rapportering
Dokument: Kopi - Rapportering - Status samfunnskritisk funksjon forsyningssikkerhet - 080421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frihandelsavtale mellom EFTA og Canada
Dokument: Utkast til scoping papir for forhandlinger med Canada om oppdatering av eksisterende frihandelsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) Handelsavtale EFTA - Canada
Dokument: Utkast til scoping papir for forhandlinger med Canada om oppdatering av eksisterende frihandelsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Dokument: Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen - departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA - Canada
Dokument: Utkast til scoping papir for forhandlinger med Canada om oppdatering av eksisterende frihandelsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-19/0243 NFD - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Nærings- og fiskeridepartementet – rapport på belastningsfullmakt 2020 (QZA–19/0243 og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] initiativet)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - pandemiplan - Korona / coronavirus 2020
Dokument: Oversikt over hvilke kommuner som skal omfattes av geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IMO Maritime Safety Committee Session 103 (MSC 103) 05.05.2021 - 14.05.2021
Dokument: Deltar - MSC 103 05.05.2021 - 14.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens retningslinjer for lederlønn
Dokument: Statens retningslinjer for lederlønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NFD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GoNorth - Geosciences ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Arctic - Prosjektforslag
Dokument: Kopi - Tilsagn om tilskudd til GoNorth
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Go North
Dokument: NFD Tilsagn om tilskudd til GoNorth
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: NFD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: NFD Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GoNorth
Dokument: Tilsagn om tilskudd til GoNorth
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOR-17/0069 - SINTEF Energi - GoNorth fase 2 (Geosciences ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Arctic)
Dokument: Kopi: Tilsagn om tilskudd til GoNorth
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innkjøpsanalyse - oversendelse av virksomhetsrapport for Sjøfartsdirektoratet
Dokument: Innkjøpsanalyse - oversendelse av virksomhetsrapport for Sjøfartsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet
Dokument: Høring - forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Informasjon om og gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for offentlig støtte - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - Forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NFD - Utkast til r-notat 2021 - Regjeringen Solberg
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner og forespørsler - Innenriks 2021 - Regjeringen Solberg - mappe 8
Dokument: Invitasjon til statsminister Solberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsmelding om samhandling for betre sjøtryggleik - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Særleg om tryggleiken på fritidsbåtar
Dokument: Utredning av fakta- og statistikkgrunnlag for fritidsbåter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - COLOR LINE CREW AS 53651 COLOR VIKING - Tilskudd for passasjerskip i utenriksfart i NOR 4. termin 2020 - Avslag
Dokument: Svar på klage - Sjøfartsdirektoratets vedtak oppheves - Brev sendt klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - HURTIGRUTEN SJØ AS 58500 LOFOTEN - Tilskudd for passasjerskip i NOR som betjener strekning Bergen-Kirkenes 4. termin 2020
Dokument: Svar på klage - Sjøfartsdirektoratets vedtak oppheves - Brev sendt klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - HURTIGRUTEN SJØ AS 58500 NORDKAPP - Tilskudd for passasjerskip i NOR som betjener strekning Bergen-Kirkenes 4. termin 2020
Dokument: Svar på klage - Sjøfartsdirektoratets vedtak oppheves - Brev sendt klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - HURTIGRUTEN SJØ AS 58500 NORDNORGE - Tilskudd for passasjerskip i NOR som betjener strekning Bergen-Kirkenes 4. termin 2020
Dokument: Svar på klage - Sjøfartsdirektoratets vedtak oppheves - Brev sendt klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SALARØY LEHT (28-PF SKALA SKIPASMIDJA & HANDILSVIRKI) - Klage på avslag på søknad om dispensasjon for frakt av fiskekutt, fiskeensilasje og fiskeolje - IMO 7618026
Dokument: SALARØY LEHT - Oppfølging klagesak - IMO 7618026
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for offentlig støtte
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - Forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for offentlig støtte
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - Forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI) - Forespørsel om merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for offentlig støtte
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - Forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for offentlig støtte ( SU )
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EØS - Spesialutvalget for offentlig støtte (SGEI)
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EU/EØS Spesialutvalget for offentlig støtte 2020
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for offentlig støtte
Dokument: Spesialutvalget for offentlig støtte - forslag til revidert meddelelse om offentlig støtte til Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frihandelsavtale med Storbritannia
Dokument: Frihandelsavtale med Storbritannia - reservasjonslister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel fra Unit om sikkerhetshull i bibliotekportalen Oria
Dokument: Utfyllende informasjon om sikkerhetshull i bibliotekportalen Oria
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pre-notifikasjon fra Fredrikstad kommune vedrørende overføring av justeringsretten for merverdiavgift i utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere - Departementsforeleggelse
Dokument: Pre-notifikasjon fra Fredrikstad kommune vedrørende overføring av justeringsretten for merverdiavgift i utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppen for handelsforenkling - 2019 - 2021
Dokument: Utkast til målbilde for Norsk akkreditering - frist for innspill 13. april
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreleggelse av pre-notifikasjon fra Fredrikstad vedrørende overføring av justeringsretten for merverdiavgift i utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere
Dokument: Foreleggelse av pre-notifikasjon fra Fredrikstad vedrørende overføring av justeringsretten for merverdiavgift i utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsmelding om marint vern
Dokument: Stortingsmelding om bevaring av marine områder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiersak
Dokument: Eiersak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak om koronavirus ( coronavirus - covid-19 ) - Kommunal- og beredskapsavdelingen
Dokument: Informasjon om og gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Attraktiv Stavanger
Dokument: NFD Henvendelse om folkehøgskole for framtiden StUF Oversendelse av e-post av 150321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endring i forskrift - Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven
Dokument: Informasjon om og gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om og gjennomføring av differensieringen i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner - Nærings- og fiskeridepartementet
Dokument: Informasjon om og gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner - korona - Covid-19
Dokument: Informasjon - gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: R-notat
Dokument: Svar på utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om og gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner
Dokument: Informasjon om og gjennomføring av geografisk differensiering i den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona / Covid-19: Bortvisningsforskriften, karanteneforskriften og ankomstforskriften - innreiserestriksjoner - reiserestriksjoner
Dokument: Anmodning om uttalelse vedrørende den søknadsbaserte ordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Koronaviruset - Covid-19
Dokument: Korona - Henvendelse om stengte blomsterbutikker og endring i covid-19-forskriften - oversendelse til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] rette instans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal strategi for IKT-sikkerhet
Dokument: Oppfølging av nasjonal strategi for digital sikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frihandelsavtale med Storbritannia
Dokument: EFTA3-Storbritannia - forslag til nye posisjoner for god forvaltningsskikk og reservasjonslister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA - Storbritannia frihandelsavtale
Dokument: EFTA3-Storbritannia - Forslag til nye posisjoner for god forvaltningsskikk og reservasjonslister - Oversendelse av endelig versjon av EFTA3s kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Wizz Air - vedtak
Dokument: Påminnelse om anmodning om informasjon om eventuelt uttalelser / vedtak om Wizz Air
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hiorthhamn - erosjon - skader på automatisk fredet kulturminnelokalitet Hiorthhamn (Moskushamn) AkseladdenID 93040, deriblant enkeltminne Smie ID 93040-5, Taubanesentral ID 93040-6, Kulltipp ID 93040-12, Tralletrasè ID 93040-2, -3, -4 og -19 m.fl.
Dokument: Erosjon Taubanestasjonen Hiorthamn (ID 93040-6)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak knyttet til Wizz Air
Dokument: Påminnelse om anmodning om informasjon om ev. utalelser/vedtak om Wizz Air
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om informasjon om vedtak vedrørende flyselskap
Dokument: Påminnelse om anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak om Wizz Air
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om eventuelle uttalelser/vedtak om Wizz Air
Dokument: Påminnelse om anmodning om informasjon om eventuelt uttalelser/vedtak om Wizz Air
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eventuelle uttalelser/vedtak om Wizz Air
Dokument: Påminnelse om anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak om Wizz Air
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv, brev, invitasjonar 2021
Dokument: Påminnelse om anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak om Wizz Air
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...