Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 566].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 270/1 270/2 - melding om sak for jordskifteretten - 20-0399658RFA-JSKI ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gbnr 270/1, 270/2 - Krav om matrikkelføring av avsluttet sak 20-039658RFA-JSKI ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak 17-049372RFA-JSKI - Lauvåsen naturreservat
Dokument: Melding om rettskraftig og tingslyst sak - 17-049372RFA-JSKI Lauvåsen Naturreservat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 18-000079RFA-JSKI - Asdal Øvre - gbnr. 8/1, 8/2 og 8/23 Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Krav om matrikkelføring av avsluttet jordskiftesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20-109174REN-JSKI - Ny E18 - Tinderholtveien - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: SV: 20-109174REN-JSKI - Ny E18 - Tinderholtveien - Bekreftelse på at «Jordskifte krevd» er registrert i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvåsen naturreservat - Drangedal - grensefastsetting
Dokument: Tinglyst - Lauvåsen naturreservat - Drangedal - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grensegang - Sandvikheia naturreservat - Drangedal
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - grensegang - Sandvikheia naturreservat - Drangedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hitterød naturreservat - Porsgrunn - grensegang - utvidelse av Hitterødbekken naturreservat - 2019
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - innkalling første rettsmøte - Hitterød naturreservat - Porsgrunn - grensegang - utvidelse av Hitterødbekken naturreservat - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ombygging/søknad om tilskudd - skogsbilvei Uleskottvegen, gbnr. 248/1, 248/2 og 248/3 i Skien
Dokument: Søknad om bygging av landbruksvei - Uleskottvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ombygging/søknad om tilskudd - skogsbilvei Uleskottvegen, gbnr. 248/1, 248/2 og 248/3 i Skien
Dokument: Søknad om tilskudd - ombygging Uleskottvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Siljufjell naturreservat - Drangedal - grensegang - 2019
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - innkalling første rettsmøte - Siljufjell naturreservat - Drangedal - grensegang - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/224, 12/292 Melding om sak for jordskifteretten, sak 20-119657RFA-JSKI NORDLIA, - registrering i matrikkelen
Dokument: Gbnr 12/224, 12/292 Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grensegang - Lone naturreservat III - Drangedal
Dokument: Kart - forslag - grensegang - Lone naturreservat III - Drangedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20-109119REN-JSKI - E18 - Vinterdalbrua - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 20-109119REN-JSKI - E18 - Vinterdalbrua
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20-109119REN-JSKI - E18 - Vinterdalbrua - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - Ny E18 - Vinterdalbrua - 20-109119REN-JSKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20-109174REN-JSKI - Ny E18 - Tinderholtveien - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 20-109174REN-JSKI - Ny E18 - Tinderholtveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Leie av tilleggslokaler
Dokument: Søknad om leie av tilleggslokaler ifm korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding fra jordskifteretten om avsluttet sak - 16-070243RFA VEGEN STRØMDALEN-SETERDALEN
Dokument: Melding om avsluttet sak - 16-070243RFA VEGEN STRØMDALEN-SETERDALEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Dokument: Dokumenter - Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 68/8 m.fler - Sak for jordskifteretten - 0800-2015-0060 Skyer
Dokument: Gbnr 68/8 mfl. - Krav om matrikkelføring av avsluttet sak 0800-2015-0060 Skyer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 271/1 mfl. - melding om sak for jordskifteretten 20-107586REN-JSKI Dolvaveien
Dokument: Gbnr 271/1 mfl. - melding om sak for jordskifteretten 20-107586REN-JSKI Dolvaveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gygrestolen naturreservat - Midt-Telemark - grensefastsetting
Dokument: Orientering - tinglysing - Gygrestolen naturreservat - Midt-Telemark - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holtsåsen naturreservat - Porsgrunn - grensefastsetting
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - forslag til avgjørelse om grenser - Holtsåsen naturreservat - Porsgrunn - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63 m.fler - Sak for jordskifteretten 0800-2014-0004 Bølevegen
Dokument: Gbnr 63 mfl. - Ikke kart til rettsbok 4 i sak 0800-2014-0004 Bølevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 248/1,6 og 8 og 505/1 - melding om sak for jordskifteretten -19-031363REN-JSKI - Jordbakkevegen
Dokument: Gbnr 248/1,6 og 8 og 505/1 - Jordbakkevegen - avlysning av rettsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket
Dokument: Tilbakemelding vedr behov for forlengelse og ev videreføring av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 248/1,6 og 8 og 505/1 - melding om sak for jordskifteretten -19-031363REN-JSKI - Jordbakkevegen
Dokument: Gbnr 248/1,6 og 8 og 505/1 -postforkynning med mottakskvittering - Jordbakkevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16-025103RFA-JSKI - Bakerovnen-Hovet - gbnr. 80/6 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Melding fra jordskifteretten - fjerning av jordskiftekrevd for gbnr. 80/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63 m.fler - Sak for jordskifteretten 0800-2014-0004 Bølevegen
Dokument: Gbnr 63 mfl. - Bekreftelse på tinglysing angående sammenslåinger av matrikkelenheter i sak 0800-2014-0004 Fv 32 - Bølevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/26 - 8/166 og 8/389 - 20-107354REN-JSKI - Ombytting av grunn - Venstøp nordre
Dokument: Gbnr 8/26 - 8/166 og 8/389 - 20-107354REN-JSKI - Ombytting av grunn - Venstøp nordre - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikklen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak - 17-167627REN-JSKI - Røssdalsveien
Dokument: Melding om rettskraftig og tinglyst sak 17-167627REN-JSKI - Røssdalsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16-025103RFA-JSKI - Bakerovnen-Hovet - gbnr. 80/6 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Melding fra jordskifteretten - fjerning av jordskiftekrevd - 16-025103RFA-JSKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asgjerdstigfjell - Drangedal - frivillig vern av skog
Dokument: Informasjon - Asgjerdstigfjell - Drangedal - frivillig vern av skog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om sak jordskifteretten - 20-096191REN-JSKI FURUVANNSVEIEN
Dokument: Melding om sak jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 11/1 - m.fl - melding om sak for jordskifteretten - 20-098366RFA-JSKI - Tovsepladsen, Orekåsa og Tufteløkke Nord
Dokument: Gbnr 11/1 og 48/1 m.fl - melding om sak for jordskifteretten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak - 20-096191REN-JSKI Furuvannsveien
Dokument: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - 20-093700SKJ-JSKI
Dokument: Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Telemark jordskifterett - Jordskiftesak 0800-2014-0004 FV32 - Bølevegen - Gnr 63/1 med flere i Skien kommune
Dokument: Nedre Telemark jordskifterett - Orientering om tinglysing - Sak 0800-2014-0004 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63 m.fler - Sak for jordskifteretten 0800-2014-0004 Bølevegen
Dokument: Gbnr 63 m.fler - melding om rettskraftig og tinglyst sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/10, 5/27, 5/34, 5/38, 5/53, 6/2, 6/50, 6/55, 6/262, 6/282 Melding av sak for jordskifteretten - 19-028377REN-JSKI Strandbekkveien
Dokument: Melding om nye eiendommer i saken - 5/29, 5/59, 5/63, 5/105 - Gbnr 5/10, 5/27, 5/34, 5/38, 5/53, 6/2, 6/50, 6/55, 6/262, 6/282 Melding av sak for jordskifteretten - 19-028377REN-JSKI Strandbekkveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om sak for jordskifteretten, Fjellstad-Øverland
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering Fjellstad-Øverland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om sak for jordskifteretten 18-096073RFA-JSKI Fjellstad-Øverland
Dokument: Melding om nye berørte eiendommer i saken Fjellstad-Øverland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien kommune - Grensefastsetting Petersborg - Sak 19-075546RFA-JSKI - J Lundsett
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - Petersborg - 19-075546RFA-JSKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/1, 58/1, 58/95 og 506/1 - jordksifteretten 19-075546RFA-JSKI PETERSBORG
Dokument: Gbnr 6/1, 58/1, 58/95 og 506/1 - jordskifteretten 19-075546RFA-JSKI PETERSBORG - postforkynning med mottakskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde - forvaltningsplan - grensefastsetting
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde - forvaltningsplan - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jomfruland nasjonalpark - Kragerø kommune - Telemark fylke
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - Oversending av forslag til grenser og kart for Jomfruland nasjonalpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om sak for jordskifteretten -registrering i matrikkelen - 17-021298RFA-JSKI - Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - Melding om sak for jordskifteretten -registrering i matrikkelen - 17-021298RFA-JSKI - Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde i Kragerø kommune
Dokument: Jomfruland nasjonalpark - forslag til grenser med kartblad - postforkynning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/10, 5/27, 5/34, 5/38, 5/53, 6/2, 6/50, 6/55, 6/262, 6/282 Melding av sak for jordskifteretten - 19-028377REN-JSKI Strandbekkveien
Dokument: Oversendelse av rettsbok - Gbnr 5/10, 5/27, 5/34, 5/38, 5/53, 6/2, 6/50, 6/55, 6/262, 6/282 Melding av sak for jordskifteretten - 19-028377REN-JSKI Strandbekkveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 334/3 335/1 og 506/1- melding om sak for jordskifteretten - 19-160778REN-JSKI - Lunde nedre
Dokument: Oversendelse av rettsbok fra rettsmøte 24.06.2020 - 19-160778REN-JSKI - Lunde nedre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvåsen naturreservat - Drangedal - grensefastsetting
Dokument: Påminnelse - forkynningskvittering - Lauvåsen naturreservat - Drangedal - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Dokument: Tinglyst rettsbokutdrag - grunnboksutskrift - Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Leie av tilleggslokaler
Dokument: Søknad om midler til leie av tilleggslokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63 m.fler - Sak for jordskifteretten 0800-2014-0004 Bølevegen
Dokument: Gbnr 63 mfl. - Krav om matrikkelføring av sammenslåing i jordskiftesak 0800-2014-0004 FV32 - Bølevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 56/10, 57/1, 57/2, 57/32, 57/33, 57/75, 57/149, 57/193, 57/198, 57/201, 57/217, 57/288 og 57/370 - sak for jordskifteretten - 19-040312REN-JSKI GRINI NORDRE
Dokument: Gbnr 57/1 m-fl. Melding om rettskraftig og tinglyst sak. Sak 19-040312REN-JSKI - Grini Nordre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 18-155621 REN-JSKI - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Melding om rettskraftig og tinglyst sak - 18-155621 REN-JSKI - Kaperveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Dokument: Rettsbok 180620 - Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 56/10, 57/1, 57/2, 57/32, 57/33, 57/75, 57/149, 57/193, 57/198, 57/201, 57/217, 57/288 og 57/370 - sak for jordskifteretten - 19-040312REN-JSKI GRINI NORDRE
Dokument: Gbnr 57/1 m.fl. - Krav om matrikkelføring av jordskiftesak 19-040312REN-JSKI Grini Nordre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/10, 5/27, 5/34, 5/38, 5/53, 6/2, 6/50, 6/55, 6/262, 6/282 Melding av sak for jordskifteretten - 19-028377REN-JSKI Strandbekkveien
Dokument: Ny berørt eiendom Gbnr 6/157 - Gbnr 5/10, 5/27, 5/34, 5/38, 5/53, 6/2, 6/50, 6/55, 6/262, 6/282 Melding av sak for jordskifteretten - 19-028377REN-JSKI Strandbekkveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av rettsbok i jordskiftesak for Grenland jordskifterett
Dokument: Kopi av rettsbok i jordskiftesak for Grenland jordskifterett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjellstulfjellet naturreservat - Notodden - grensefastsetting
Dokument: Rettsbok - Fjellstulfjellet naturreservat - Notodden - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 19-013049 REN-JSKI - Veisaken Rogn Søndre - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen
Dokument: Vedrørende veisaken Rogn Søndre - 19-013049 REN-JSKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om matrikkelføring - melding om avsluttet sak for jordskifteretten 17-120587RFA-JSKI Hollane-Sunnstul
Dokument: Melding om rettskraftig og tinglyst sak 17-120587RFA-JSKI Hollane-Sunnstul
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvåsen naturreservat - Drangedal - grensefastsetting
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - avsluttende avgjørelse - Lauvåsen naturreservat - Drangedal - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holtsåsen naturreservat - Porsgrunn - grensefastsetting
Dokument: Rettsbok - Holtsåsen naturreservat - Porsgrunn - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Dokument: Tilbakemelding - påminnelse - retur av mottakskvittering - Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 4/7, 4/125 Matrikkelføring av sak for Agder Lagmannsrett
Dokument: Gbnr 4/7, 4/125 Matrikkelføring av sak for Agder Lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 334/3 335/1 og 506/1- melding om sak for jordskifteretten - 19-160778REN-JSKI - Lunde nedre
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - sak 19-160778REN-JSKI Lunde Nedre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Dokument: Påminnelse - retur av mottakskvittering - Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien kommune - Grensefastsetting Petersborg - Sak 19-075546RFA-JSKI - J Lundsett
Dokument: Purring - Sak 19-075546RFA-JSKI Petersborg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gygrestolen naturreservat - Midt-Telemark - grensefastsetting
Dokument: Påminnelse - forkynning av innkalling til rettsmøte - Gygrestolen naturreservat - Midt-Telemark - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Dokument: Påminnelse - forkynning av innkalling til rettsmøte - Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2019:17 Domstolstruktur og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Dokument: Høringssvar – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/5, 23/41, 23/85, 23/95, 23/98, 23/161 - Melding om sak for Jordskifteretten 16-166757RFA-JSKI Strandstua
Dokument: Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Gbnr 23/5, 23/41, 23/85, 23/95, 23/98, 23/161 - sak for Jordskifteretten 16-166757RFA-JSKI Strandstua
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjellstulfjellet naturreservat - Notodden - grensefastsetting
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - innkalling - rettsmøte 110620 - Fjellstulfjellet naturreservat - Notodden - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/1, 31 - sak for jordskifteretten - 16-126338RFA-JSKI Rugtvedt
Dokument: Gbnr 225/1, 31 - sak for jordskifteretten - 16-126338RFA-JSKI Rugtvedt - oversendelse av rettsbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om sak for jordskifteretten - Ref. 18-125186REN-JSKI - Hollavegen
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - Hollavegen - Ref. 18-125186REN-JSKI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Dokument: Forkynning med mottakskvittering - Gygrestolen naturreservat 2 - Midt-Telemark - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holtsåsen naturreservat - Porsgrunn - grensefastsetting
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - innkalling til første rettsmøte - Holtsåsen naturreservat - Porsgrunn - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 47/4, 48/1, 48/3, 48/7 Melding om sak for jordskifteretten - 19-004025RFA-JSKI Farsjø Søndre - Midtgården
Dokument: Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Gbnr 47/4, 48/1, 48/3, 48/7 Melding om sak for jordskifteretten - 19-004025RFA-JSKI Farsjø Søndre - Midtgården
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 39/42 i Porsgrunn
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 39/42 i Porsgrunn - jordskiftesak 0800-1943-0015
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Leie av tilleggslokaler
Dokument: Søknad om leie av tilleggslokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gygrestolen naturreservat - Midt-Telemark - grensefastsetting
Dokument: Forkynning med mottakskvittering - Gygrestolen naturreservat - Midt-Telemark - grensefastsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Dokument: Forkynning med mottakskvittering - Langedalsfjellet naturreservat - Midt-Telemark - grensegang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 17-029014REN-JSKI - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen - gbnr. 59/2, 4, 38 og 45
Dokument: Jordskifteavgjørelse - 17-029014REN-JSKI - gbnr. 59/2, 4, 38 og 45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien kommune - Grensefastsetting Petersborg - Sak 19-075546RFA-JSKI - J Lundsett
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering - Sak 19-075546RFA-JSKI Petersborg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/1, 58/1, 58/95 og 506/1 - jordksifteretten 19-075546RFA-JSKI PETERSBORG
Dokument: Gbnr 6/1, 58/1, 58/95 og 506/1 - jordksifteretten 19-075546RFA-JSKI PETERSBORG - postforkynning med mottakskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandlingstid i jordskifterettene
Dokument: Høringsuttalelse - saksbehandlingstid i jordskiftedomstolene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Leie av tilleggslokaler
Dokument: Søknad om leie av tilleggslokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 334/3 335/1 og 506/1- melding om sak for jordskifteretten - 19-160778REN-JSKI - Lunde nedre
Dokument: Forslag til jordskifteavgjørelse - sak 19-160778REN-JSKI Lunde Nedre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettskraftig og tinglyst sak 18- 054807REN-JSKI - Nedre Telemark jordskifterett
Dokument: Rettskraftig og tinglyst sak 18- 054807REN-JSKI - Heia hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 65/51, 65/365 Melding om sak for Jordskifteretten 20-05513RFA-JSKI - Heimtun
Dokument: Registrering i matrikkelen - Gbnr 65/51, 65/365 Melding om sak for Jordskifteretten 20-05513RFA-JSKI - Heimtun
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 64/20, 64/22, 64/41, 64/78, 64/80 Melding om sak for Jordskifteretten 20-053251RFA-JSKI - Oksebåsen store
Dokument: Registrering i matrikkelen - Gbnr 64/20, 64/22, 64/41, 64/78, 64/80 Melding om sak for Jordskifteretten 20-053251RFA-JSKI - Oksebåsen store
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 29/14, 29/34 Jordskiftesak Ref 19-15121RFA-JSKI Saltverkmyra - Registrering i matrikkelen
Dokument: Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Gbnr 29/14, 29/34 Jordskiftesak Ref 19-15121RFA-JSKI Saltverkmyra - Registrering i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien kommune - Grensefastsetting Petersborg - Sak 19-075546RFA-JSKI - J Lundsett
Dokument: Oversendelse av dokumenter - Sak 19-075546RFA-JSKI Petersborg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 6/1, 58/1, 58/95 og 506/1 - jordksifteretten 19-075546RFA-JSKI PETERSBORG
Dokument: Gbnr 6/1, 58/1, 58/95 og 506/1 -jordskifteretten 19-075546RFA-JSKI PETERSBORG - oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/39 og 7/473 - Melding om krav om sak for jordskifteretten
Dokument: Melding om avslutt sak 0800-2014-0026 Portør Pensjonat - Gbnr 7/39 og 7/473 - Melding om krav om sak for jordskifteretten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/1, 31 - sak for jordskifteretten - 16-126338RFA-JSKI Rugtvedt
Dokument: Gbnr 225/1, 31 - innkalling til befaring 6/5-20 - 16-126338RFA-JSKI Rugtvedt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...