Norske-postlister.no


Viser [100] av [55 738].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ukentlig rapportering fra fylkene - Permitterte og oppsagte lærlinger 2021
Dokument: Uke 9: Rapportering fra Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesvise mobbeombud - 2021
Dokument: Innspill - Mobbeombud må fortsatt hete mobbeombud og må forbli i fylkeskommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Granveien - 102/637 - 103/653 - Fauske
Dokument: Innspill - Reguleringsplan - Granveien - 102/637 - 103/653 - Fauske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordland fylkestings møteplan for 2022
Dokument: Nordland fylkestings møteplan for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordland fylkeskommune - Tilskudd - Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning - Statsb. 2018
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning - Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning i Nordland fylkeskommune - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Steigen sagaspill - 27/14 - Vollmoen - Oppføring av scene - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Steigen kommune, Nordland - KulturminneID 7945
Dokument: 27/14 - Vollmoen - kml § 8, 1. ledd - Innvilget søknad om dispensasjon for oppføring av Steigen Sagaspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Svindalen - Andøy
Dokument: Vedtak - Avvisning av klage - Akvakulturtillatelse for laks , ørret og regnbueørret - lokalitet Svindalen - Øyfisk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland 2016-2021
Dokument: Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027) - Høring og offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)
Dokument: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). Orientering til
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - fortau i Skolegata - Rana
Dokument: Innspill - Reguleringsplan - detaljregulering - fortau i Skolegata - Rana
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Gamskjæran - Vestvågøy
Dokument: Akvakulturtillatelse til matfiskproduksjon av laks , ørret og regnbueørret til visningsformål - Isqueen AS - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Landfastøya ( Framnes ) - Vågan
Dokument: Søknad til orientering - landlokalitet Framnes - biomasseendring og permanent utslippspunkt - Polarsmolt AS - Vågan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klima i plan i Nordland - Spørreundersøkelse
Dokument: Klima i plan i Nordland - spørreundersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utfylling i sjø - Storskjæret vest - Steigen
Dokument: Søknad om utfylling i sjø - Storskjæret vest - Steigen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utfylling i sjø - Storskjæret vest - Steigen
Dokument: Dokumentasjon på høringsutsendelse - utfylling i sjø - Storskjæret vest - Steigen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordbruksforhandlingene 2021 - Innspill fra fylkeskommunene
Dokument: Innspill til jordbruksforhandlingene 2021 - Nordland fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimakart klima i plan i Nordland
Dokument: Klima i plan i Nordland - spørreundersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klima - og energi
Dokument: Klima i plan i Nordland - spørreundersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eldrerådet 2019-2023
Dokument: Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 8.2.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordland eldreråd - protokoller
Dokument: Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 8.2.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eldrerådsarbeid - Bindal kommune
Dokument: Protokoll fra møte i Nordland eldreråd 8.2.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimautslipp fra kommunen
Dokument: Klima i plan i Nordland - spørreundersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsplass ved Hornlia - Heilhornet
Dokument: Tilbakemelding på søknad om redusert fart - fv. 17 - Hornlia - Bindal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Detaljregulering - masseuttak Vikeidet - Plan-ID 2019351 - Sortland
Dokument: Uttalelse - reguleringsplan - detaljregulering - masseuttak Vikeidet - Plan-ID 2019351 - Sortland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordbruksforhandlingene 2021
Dokument: Innspill til jordbruksforhandlingene 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - etablering av akvakulturanlegg - Ryggefjorden - Bø
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - etablering av akvakulturanlegg - Ryggefjorden og Møkland - Bø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - etablering av akvakulturanlegg - Møklandsfjorden - Bø
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - etablering av akvakulturanlegg - Ryggefjorden og Møkland - Bø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Branntilsynsrapport 10.12.2020 - Mosjøen videregående skole avd.Kippermoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalitet 10496 - Framnes - Vågan kommune - Nordland fylke - Akvakultur - Tidligere sak 2016/1021
Dokument: Polarsmolt AS - søknad om permanent biomasse ved endret utslippspunkt ved landlokalitet Framnes i Vågan kommune for produksjon av settefisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - Ny Øksnes svømmehall - 65/626 - 65/696 - Øksnes
Dokument: Uttalelse - Reguleringsplan - detaljregulering - Ny Øksnes svømmehall - 65/626 - 65/696 - Øksnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Framnessmolt - endring av lokalitet Framnes - Søknad om endring i biomasse og utslippspunkt
Dokument: Polarsmolt AS - søknad om permanent biomasse ved endret utslippspunkt ved landlokalitet Framnes i Vågan kommune for produksjon av settefisk
Filer:
Sak: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høring
Dokument: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi for små byer og større tettsteder - regionsentre
Dokument: Småbystrategi - innspill fra Nordland etter møte 180221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LNOO - Nordlandsferga 1
Dokument: LNOO - Nordlandsferga 1 - Utføring av skip - Oversendelse av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Spikarheia - 16/40 - 16/60 med flere - Bø
Dokument: Innspill - reguleringsplan - Spikarheia - 16/40 - 16/60 med flere - Bø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landslinje vg2 drone - Andøya vgs
Dokument: Dronefag i Nordland - Etablering av landslinje innen Vg2 og Vg3 Dronefag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Detaljregulering - Charlottatippen boligområde - Sulitjelma - Fauske
Dokument: Uttalelse - forslag til endring av detaljregulering - Charlottatippen boligområde - Sulitjelma - Fauske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg til bolig - Toftveien 31 - 93/70 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Uttalelse - Tilbygg bolighus i Toftveien 31 - 93/70 - dispensasjon fra regulert byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - lokalitet Klipen - Leirfjord
Dokument: Akvakulturtillatelse for laks , ørret og regnbueørret - lokalitet Klipen - Leirfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonale kulturbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS/Museum Nord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Museum Nord sitt engasjement og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalitet 26037 - Klipen - Leirfjord kommune - Nordland fylke - Akvakultur - Gammel sak 2015/2844
Dokument: Kopi - Akvakulturtillatelse for laks, ørret og regnbueørret ved lokalitet 36037 Klipen - Leirfjord kommune - Nordland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lov om integrering (integreringsloven) - Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karriereveiledning og integreringsloven
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - gang- og sykkelveg - Henningsvær - Engøy - Plan-ID 1865-302 - Vågan
Dokument: Innspill - reguleringsplan - gang- og sykkelveg - Henningsvær - Engøy - Plan-ID 1865-302 - Vågan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringsarbeid Rana kommune
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogram for innvandrere
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om deling/justering av eiendom - 1816/11/6
Dokument: Kulturminnefaglig uttalelse: Søknad om fradeling av 3 parseller til fritidsformål - gnr 11 bnr 6, Vevelstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/2
Dokument: Kulturminnefaglig uttalelse - Dispensasjon for oppføring av garasje - 10 bnr 2 - Røst kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integrering
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delingssak - 1811/40/5 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon til fradeling av tilleggsareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integrering - karriereveiledning
Dokument: Informasjon om karriereveiledning og integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: UTTALELSE - ENDRING I REGULERINGSPLAN FOR HAMNHOLMVALEN - VALPLASSEN TRENINGSPARK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nydyrking - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 80/45
Dokument: Kulturminnefaglig uttalelse - Nydyrking - 80/45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mudring fra land i Viksjøen havn - Sømna kommune
Dokument: Kulturminnefaglig uttalelse: Søknad om dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen for mellomlagring av mudringsmasser - 1812/46/439 - Viksjøen - Sømna kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkhellaren - kml § 8 - Dispensasjon - Træna kommune, Nordland - KulturminneID 36914-1
Dokument: Kirkhellaren - Søknad om forskningsundersøkelse - Kommentar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vikdal fergeleie - regress etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...