Norske-postlister.no


Viser [100] av [466].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Generalforsamling - Norsk Arkivråd - 2020
Dokument: Innkalling til Norsk Arkivråds generalforsamling, 27.-29. oktober 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - 2021
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til seminar, kurs og møter
Dokument: Offentleglova i hverdagen - et digitalt kurs over to halve dager, 24. og 26.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kurs - Offentliglova i hverdagen - Digitalt kurs over to halve dager - 240820 og 260820
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 975 581 616 - NORSK ARKIVRÅD - Klage på avslag om støtte krisepakke koronaviruset
Dokument: Oppfølging av e-post og telefonsamtale, deres referanse 20/06314-3 - NORSK ARKIVRÅD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 975 581 616 - NORSK ARKIVRÅD - Klage på avslag om støtte krisepakke koronaviruset
Dokument: Viser til melding om sakshandsamingstid av 17.06 - NORSK ARKIVRÅD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - 2019
Dokument: Rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 975 581 616 - NORSK ARKIVRÅD - Klage på avslag om støtte krisepakke koronaviruset
Dokument: Klage på avslag om støtte krisepakke koronaviruset - NORSK ARKIVRÅD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 975 581 616 - NORSK ARKIVRÅD - Støtte krisepakke koronaviruset
Dokument: Søknad om koronakrisestøtte - NORSK ARKIVRÅD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til møter, kurs og konferanser 2020
Dokument: Dagsorden/innkalling - Norsk Arkivråds generalforsamling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - generalforsamling 2020
Dokument: Norsk Arkivråd - dagsorden og innkalling til generalforsamling 23. april 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd
Dokument: Norsk Arkivråd - dagsorden / innkalling til generalforsamling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - 2020
Dokument: Akseptert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksarkivarens uttalelse
Dokument: Spørsmål om bidrag til Riksarkivarens utttalelse i Arkivråd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
Dokument: Høringssvar - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - Medlemsblad nr. 2 og 3 2019
Dokument: Norsk Arkivråd - Medlemsblad nr. 2 og 3 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - Medlemsblad nr. 2 og 3 2019
Dokument: Norsk Arkivråd - Medlemsblad nr. 2 og 3 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)
Dokument: Høringssvar – endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektgruppe for oppfølging av NOU 2019: 9 Arkivlovutvalget
Dokument: Høringssvar fra Norsk Arkivråd - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
Dokument: Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov - anmodning om utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Norsk arkivråd - bekreftelse på oppsigelse av medlemskap og abonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Open Government Partnership OGP - Handlingsplan - 4
Dokument: Open Government Partnership - Interessentforumet - Deltakelse på andre møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Oppfølging etter høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Oppfølging etter høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kurša almmolašvuođalagas
Dokument: Re: Kurs i offentlighetsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalisering av eldre saksarkiv
Dokument: Forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Heistale-workshop i Kristiansand 23. oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjonar til kurs og konferansar 2019
Dokument: Heistale-workshop i region Vest - Bergen og Haugesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møter, seminarer, invitasjoner - Samisk Arkiv 2019
Dokument: Offentleglova i hverdagen - hvordan fylle kravene i din organisasjon 14.11.2019 i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til kurset " Forvaltning av elektroniske arkiv " - 5. - 6.11.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektgruppe for oppfølging av NOU 2019: 9 Arkivlovutvalget
Dokument: Norsk Arkivråd - søknad om forlenget høringsfrist - NOU 2019: 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitaliseringsworkshop for tillitsvalgte - Norsk Arkivråd - Arkivutviklingsmidler 2019
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til medlemsmøte i Tromsø - Arkivlovutvalgets NOU, 21.10.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møter, seminarer, invitasjoner - Samisk Arkiv 2019
Dokument: NAs "Høstseminar 2019 - Arkivering mellom himmel og hav" 15. - 16. oktober i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NAs "Høstseminar 2019 - Arkivering mellom himmel og hav" 15. - 16. oktober i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av riksarkivarens forskrift 2019
Dokument: Svar på høring om forslag til endringer i Riksarkivarens forskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.
Dokument: Høringssvar – Endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Påminnelse - "Bevaring og kassasjon - bestemmelsene for kommunal sektor, 24.-25. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - 2020
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møter, seminarer, invitasjoner - Samisk Arkiv 2019
Dokument: Invitasjon til kurset "Noark", 19. - 20.11.2019 i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til kurset " Noark " 19. - 20. november i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Foreslå kandidater til Årets arkiv 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjonar 2019
Dokument: Kurset Digital agenda for arkiv, 18. - 19. september i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk arkivråd - kurs - seminar - deltagelse
Dokument: Oppgave - kurs i internkontroll for arkiv - 10. - 11.09.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møter, seminarer, invitasjoner - Samisk Arkiv 2019
Dokument: Invitasjon til kurset "Bevaring og kassasjon - bestemmelsene for kommunal sektor, 24.-25.09.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv, 9.-12. september 2019 i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til kurset "Digital agenda for arkiv", 18. - 19. september i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til "Høstseminar 2019 - Arkivering mellom himmel og hav" 15. - 16. oktober i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til kurset "Internkontroll for arkiv", 10.-11. september i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til Innføringskurs i offentlig forvaltning av dokumentasjon og arkiv, 9. - 12. september 2019 i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektmidler - dokumentforvaltning
Dokument: Norsk Arkivråd og Arkivverkets etterlysning av gode ideer og prosjektstøtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektmidler - dokumentforvaltning
Dokument: Informasjon om innsendt søknad til Norsk Arkivråd og Arkivverkets etterlysning av gode ideer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - 2018
Dokument: Rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - 2018
Dokument: Rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektmidler - dokumentforvaltning
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad fra Norsk Arkivråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak 100 % stilling som systemansvarlig i Team administrasjons og kultur ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] byarkiv
Dokument: Ledig stilling utlyst hos Norsk Arkivråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse Nord RHF - forvaltningsforum arkiv
Dokument: Arkiv- og dokumentasjonstjeneste i Helseforetak, 7.-8. mai 2019 (arkivverdige vedlegg)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til kurs, møter og seminarer
Dokument: Periodisering, deponering og avlevering av elektronisk arkiv, kurs 21.-22. mai i Trondheim. Norsk Arkivråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til kurs, møter og seminarer
Dokument: Vi minner om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] "Offentleglova i hverdagen", 13. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vi minner om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] " Offentleglova i hverdagen " 13. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planlegge og gjennomføre eksterne kurs og seminarer for ansatte i Bydel Stovner
Dokument: Bekreftelse på deltakelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Arkiv- og dokumentasjonstjeneste i Helseforetak 07052019-08052019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utlysning av prosjektmidler innenfor dokumentasjonsforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivverket - Utlysning av prosjektmidler
Dokument: Utlysning av prosjektmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivverket og Norsk Arkivråd - prosjektmidler - nytenkning om identifikasjon, sikring og gjenbruk av dokumentasjon
Dokument: Utlysning av prosjektmidler - Hadde det ikke vært gøy om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] viktig problem sammen?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlysning av prosjektmidler - identifikasjon, sikring og gjenbruk av dokumentasjon
Dokument: Utlysning av prosjektmidler - identifikasjon, sikring og gjenbruk av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektmidler - dokumentforvaltning
Dokument: Utlysning av prosjektmidler - dokumentforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planlegge og gjennomføre eksterne kurs og seminarer for ansatte i Bydel Stovner
Dokument: Invitasjon til fagdag om digitalisering 26042019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planlegge og gjennomføre eksterne kurs og seminarer for ansatte i Bydel Stovner
Dokument: Invitasjon til kurs 07052019-08052019 - Arkiv- og dokumentasjonstjeneste i Helseforetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planlegge og gjennomføre eksterne kurs og seminarer for ansatte i Bydel Stovner
Dokument: Invitasjon til kurs 25042019 - Avlevering av papirarkiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kursinvitasjon - Avlevering av papirarkiv - 25.04.19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - 2019
Dokument: Akseptert kontrakt med forbehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - revisjon av § 7-29 i Riksarkivarens forskrift - frist 01.03.2019
Dokument: Høringssvar - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Luftambulansetjenesten HF - medlemskap og kontingenter
Dokument: Bedriftsmedlemskap i Norsk Arkivråd - nr. 6256
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - revisjon av § 7-29 i Riksarkivarens forskrift - frist 01.03.2019
Dokument: Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger, spørsmål om litt utsettelse av høringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innkalling til generalforsamling - 08.04.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - Digitalisering av arkiv i offentlig sektor
Dokument: Digitalisering av arkiv i offentlig sektor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meld deg på det 8. norske arkivmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner - Møter - Konferanser - Forum - Seminar 2019
Dokument: Invitasjon til seminar "Arkivtjeneste til salgs" 14. mars 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Invitasjon til seminar "Arkivtjeneste til salgs" 14. mars 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Internkontroll - Arkiv
Dokument: Påminnelse om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] obligatorisk gruppearbeid til kl. 19.00 på kurset Internkontroll for arkiv 12.-.13.02.2019 i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - Dagseminar for arkivledere - Arkivutviklingsmidler 2017
Dokument: Prosjektmidler for Dagseminar for arkivledere i kommuner som skal slå seg sammen og Fagmøter om digitalisering for arkivledere - utsettelse til 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Internkontroll for arkiv - nytt kurs hos Norsk Arkivråd, februar 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Test status
Dokument: Invitasjon til frokostmøte i Oslo, 4. desember 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - tillitsverv
Dokument: Nominer kandidater til tillitsverv i NA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Arkivråd - tillitsverv
Dokument: Nominer kandidater til tillitsverv i NA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nominer kandidater til tillitsverv i Norsk Arkivråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fagmøte - Tjenesteavtaler for offentlig dokumentasjonsforvaltning - 09.01.19 i Kristiansand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Noark-evalueringsrapporten fra Menon - hørings/kommentarrunde til eksterne
Dokument: Norsk Arkivråds kommentarer til Noark evalueringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Dokument 8:248 S Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Open Government Partnership OGP - Handlingsplan - 4
Dokument: OGP - Handlingsplan 4 - Departementenes utkast til forpliktelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Høringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Prop 1 S Søknad om å delta på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om møte om digitaliseringsarbeidet
Dokument: Forespørsel om møte om digitaliseringsarbeidet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...