Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 135].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 41/1
Dokument: Spørsmål vedrørende faktuering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tromøysund pg - Krav om betaling av festeavgift for gnr 200/647 og 200/649 - Forslag til minnelig løsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: MERKNAD TIL DETALJREGULERINGSPLAN OLAV MYNTMESTERS GATE 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av kommunal eiendom - Intensjonsavtale mellom Drangedal kommune og COOP
Dokument: Oversendelse av skjøter i retur - signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Gnr/bnr 42/1 i Ringerike kommune og 224/1 i Hole kommune
Dokument: FRE16 - Gnr/bnr 42/1 - Gnr/bnr 224/1 - Kommentarer fra Ovf på utkast til avtale om tillatelse forundersøkelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Unntak for Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond (FOVF) - Fra økonomireglementets krav til tidspunkt for offentliggjøring av årsrapport for statlige virksomheter
Dokument: Søknad om unntak for Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond (FOVF) fra økonomireglementets krav til tidspunkt for offentliggjøring av årsrapport for statlige virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fritak fra eiendomsskatt - 2021
Dokument: Gbnr. 32/1 - Søknad om fritak fra eiendomsskatt 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi - Salg av boliger, eiendommer
Dokument: Oversendelse av skjøter for gnr 34 bnr 151 i Øystre Slidre kommune og gnr 176 bnr 120 og 121 i Ullensvang kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varteig prestegård - gnr 3007 bnr 2 fnr 21, 40 m.fl. - festeavgift - Opplysningsvesenets Fond
Dokument: Varteig pg - ber om at tomten vurderes sammen med fnr 40 som er under samme festekontrakt - Fnr 41 - Avg nr 0018-0023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varteig prestegård - gnr 3007 bnr 2 fnr 21, 40 m.fl. - festeavgift - Opplysningsvesenets Fond
Dokument: Varteig pg - tilbakemelding til foreløpig svar på søknad om innløsning av ubebygd festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tomt i Løkjisskogen
Dokument: Øystre-Slidre kommune - Oversender skjøte på del av innløst fremfestefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samfunnssikkerhet og beredskap - Korona / Covid-19 pandemi 2021
Dokument: Gjennomgang av virksomhetens kontinuitetsplaner - Bekreftelse på gjennomførelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Stjørdal prestegård - Søknad om å gi leieforhold til forsøksgård fritak fra bestemmelsene i forpaktningsloven
Dokument: Nedre Stjørdal prestegård - Søknad om fritak fra forpaktningsloven for avtale om leie av jord og driftsbygning i forsøksvirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utsetting av utenlandske treslag - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 93/1 - Vestvågøy
Dokument: Uttalelse til klage - tillatelse til utsetting av utenlandske treslag - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 93/1 - Vestvågøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal strategi for digital sikkerhet - Rapporteringer
Dokument: Rapportering på Nasjonal strategi for digital sikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastsettelse av festeavgift- avg.nr. 441-737
Dokument: Lødingen pg - Fastsettelse av festeavgift - avg nr 441-737
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2063 bnr 1 fnr 392 - rettighetsavtale for nettstasjon og kabeltrasé
Dokument: Tune pg - midlertidig svar på avtale om rettighet for nettstasjon og kabeltrasé - Landeparken i Sarpsborg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 43/1 fnr. 5 - Borgundgavlen 52 - Festekontrakt - Borgundheimen
Dokument: Gbnr. 43/1 fnr. 5 - Signert tilleggskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysningsvesenets fond (OVF) sin forvaltning av eiendommer i Selje sentrum og konsekvensen av dette - Krav om endring av festebetingelser for GBNR 56/1 feste 135 i Selje
Dokument: Overtakelse av eiendom - Avg. nr. 0313-0138 i Selje - Orientering om sakens gang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2020 - 2021 - 2020/1349
Dokument: Nabovarsel til Prestegårdsstien 5 AS Gnr 17 Bnr 3 i Namsos kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 32/1/31 - Søknad om fradeling og oppmåling i forbindelse med frivillig innløsning av festetomt
Dokument: Gbnr. 32/1/31 - Søknad om fradeling og oppmåling i forbindelse med frivillig innløsning av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 32/1/38 - Søknad om fradeling og oppmåling i forbindelse med frivillig innløsning av festetomt
Dokument: Gbnr. 32/1/38 - Søknad om fradeling og oppmåling i forbindelse med frivillig innløsning av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 123/1/93 - Søknad om fradeling og oppmåling av festetomt
Dokument: Gbnr. 123/1/93 - Søknad om fradeling og oppmåling av festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 17/58 - Ett-trinns søknad - Nytt anlegg - vesentlig terrenginngrep - Prestegårdstien 5
Dokument: 17/58 - Søknad om ettergodkjenning av nedgravd overvannsledning - Prestegårdstien 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frikjøp av festegrunn, gnr 47, bnr 1, fnr 27, 43 og 47
Dokument: Bygland pg - Vedk. avslag på frivillig innløysing av festetomt - Avg nr 0209-0026
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voss kommune - Tiltak Ullestadvegen 10 - Gnr/bnr 45/4 - Opplysningsvesenets fond
Dokument: Voss herad - nabovarsel opprettelse av ny matrikkelenhet - gnr/bnr 45/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varteig prestegård - gnr 3007 bnr 2 fnr 21, 40 m.fl. - festeavgift - Opplysningsvesenets Fond
Dokument: Signert kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3007 bnr 2 fnr 40 - Lundeveien 31- Søknad om deling / innløsning festetomt
Dokument: Varteig pg - Søknad om ommatrikulering av festetomt til grunneiendom og rekvisisjon av oppmåling - gnr 3007 bnr 2 fnr 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3007 bnr 2 fnr 41 - Lundeveien 36 - Søknad om deling / innløsning ubebygd festetomt
Dokument: Varteig pg - Søknad om ommatrikulering av festetomt til grunneiendom og rekvisisjon av oppmåling - gnr 3007 bnr 2 fnr 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 95/1 - Prestgardsvegen 9 - Deling
Dokument: Søknad om fradeling av grunn til alpinsenter og rekvisisjon oppmåling på gbnr 95/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ommatrikulering av festetomt til grunneigedom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gnr/bnr/fnr 47/1/71
Dokument: Bygland pg - Søknad om ommatrikulering av festetomt til grunneiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gnr 47 bnr 1 fnr 71 - Avg nr 0209-0037
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lund Prestegard
Dokument: Vedtak om utbetaling av udekka investeringer - GNR 25/1 i LUND kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flesberg kommune - Tiltak Haugbruvegen 26 - Innløsing av tomt - Gnr/bnr/fnr 39/2/8 - Opplysningsvesenets fond
Dokument: Flesberg kommune - Nabovarsel - Omgjøring av festetomt til grunneiendom i forbindelse med innløsning av tomt - Gn/bnr/fnr 39/2/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 21/1/4 - Innløysing av festetomt - del av skuletomt
Dokument: Lårdal prestegård - Tilbud om frivillig innløysing av festetomt - del av skuletomt - Avg nr 0186-0053
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 21/1/4 - Innløysing av festetomt - del av skuletomt
Dokument: Lårdal prestegård - Kjøpekontrakt - Avg nr 0186-0053
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gloppen prestegard - gnr 59 bnr 1 - dispensasjon - kulturminneloven - Gloppen kommune
Dokument: Tilleggsopplysningar - dispensasjonssøknad - restaurering - Andehus og Røykehus - gnr 59 bnr 1 - Gloppen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmåling ved fradeling av festetomt nr. 76 fra gbnr. 11/1, Hekkvegen 6 - Gbnr 11/1/76
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 34/1 i Øystre Slidre (3453)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysningsvesenets fond- fradeling gnr 16 bnr 1 fnr 56
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 16 bnr 1 fnr 56
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sal av Lårdal Alderspensjonat
Dokument: 21/1267 Lårdal - Tilbud om innløsning av festetomt - Avg nr 0186-0054
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealoverføring fra gbnr 77/1 fnr 111 til 77/1 fnr 105, Hokksund
Dokument: Samtykke til arealoverføring fra gbnr 77/1 fnr 111 til 77/1 fnr 105, Hokksund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 32 bnr 1 fnr 18 - Krav om regulering av festeavgift
Dokument: Gnr 32 bnr 1 fnr 18 - Gjeldande festekontrak og avgrensning mot gnr 32 bnr 55
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960297 Ringeriksbanen og E16 - Grunnerverv - Gnr/bnr 42/1 i Ringerike kommune og 224/1 i Hole kommune
Dokument: Hole pg Norderhov pg - Svar - Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 - Forhåndsvarsel om vedtak om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for gnr/bnr 42/1 i Ringerike kommune og gnr/bnr 224/1 med flere i Hole kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 22/509/200
Dokument: Mo klg - Orientering om innløsning av fremfestetomt - Avg nr 0824-0035-002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal planstrategi 2020 - 2023
Dokument: Uttalelse til oppstartsvarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond og tilskudd - søknader 2021
Dokument: Skogfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond januar - august 2021
Dokument: Anmodning om utbetaling av udekka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon skogfond januar - august 2021
Dokument: Vedtak skogfond (udekka investering), GNR 190/40 i Elverum (3420)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av garasje - 62/164/413/1
Dokument: Opplysningsvesenets fond - Kolvereid prestegard - samtykke til utvidelse av fremfestetomt fnr 413 med areal til bygging av garasje - 62/164/413
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysningsvesenets fond - Tildeling og rapportering - 2019
Dokument: Åpningsbalanse - Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond - Korrigert versjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3407 Gjøvik kommune gnr 132 bnr 226, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 og 254
Dokument: Tinglysing knr 3407 Gjøvik kommune gnr 132 bnr 72 226, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 og 254 - Retting av bestemmelser i henhold til festekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prestegården Bud
Dokument: Informasjonsskriv til leietaker i Opplysningsvesenets fonds boliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 300/3570 - Skien
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 300/3570 - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond (OVF)
Dokument: Høyring - Ny lov om Opplysningsvesenets fond (OVF) - Merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innløse festetomter med OVF
Dokument: Øystre Slidre pg - Innløysing av festetomter - justert tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppretting av grunneiendom, gbnr 77/1, Loesdalsveien 1, Hokksund
Dokument: Nabovarsel med signert kvittering, oppretting av grunneiendom, gbnr 77/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prestegården Bud
Dokument: Bud pg - Varsel om kpi regulering av husleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av Setesdalsvegen 2213 (gamle prestebustaden)
Dokument: Bygland pg - Kjøpekontrakt - Gnr 47 bnr 1 fnr 71 - Avg nr 0209 -0037
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av festetomt nr. 76 fra gbnr. 11/1, Hekkvegen 6 - Gbnr 11/1/76
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åfjord pg - Avtale om arealoverføring fra 58/262 til 58/189 - garasje ved presteboligen
Dokument: Åfjord pg - Avtale om arealoverføring og faktura for anleggsbidrag til ny garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varteig prestegård - gnr 3007 bnr 2 fnr 21, 40 m.fl. - festeavgift - Opplysningsvesenets Fond
Dokument: Gnr 3007 bnr 2 fnr 40 og 41 - tilbud om innløsning samt standard kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varteig prestegård - gnr 3007 bnr 2 fnr 21, 40 m.fl. - festeavgift - Opplysningsvesenets Fond
Dokument: Varteig pg - Verdivurdering av gnr 3007 bnr 2 fnr 21 - Regulering av festeavgift - Tilbud om innløsning - gnr 3007 bnr 2 fnr 40 og 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varteig prestegård - gnr 3007 bnr 2 fnr 21, 40 m.fl. - festeavgift - Opplysningsvesenets Fond
Dokument: Varteig pg - Verdivurdering av gnr 3007 bnr 2 fnr 21 - Regulering av festeavgift - Tilbud om innløsning - gnr 3007 bnr 2 fnr 20 og 21 - Avg nr 0018-0023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering av festeavgift / leie 2019, gbnr 77/936
Dokument: Eiker prestegård, regulering av festeavgift 2019, Eikertun alders og sykehjem, gbnr 77/936
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/6 - Krav om tilbakebetaling av skogfond - Opplysningsvesenets fond
Dokument: Vedrørende kontoutskrift for skogfondskonto S5007-0128 i Namsos kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 3/27, 46 og 17 - Haugenesveien - Overføring av hjemmel 3/27 og 46 og sletting festekontrakt 3/17 - OVF
Dokument: 3/17 - Sletting av festekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg / overføring av eiendommen 20/19/1528 - Kongsveien 48
Dokument: Retur av signert tillegg til festekontrakt - 20/19/1528
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biskopholmen - sjøhustomt - 104/1 - Avg. nr 0414-8042
Dokument: Brønnøy pg - Ber om oversendelse av målebrev - Ref saksnummer 2012/3499
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysningsvesenets fond – rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020
Dokument: Opplysningsvesenets fond – rapport om målbruk i offentleg teneste 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...