Norske-postlister.no


Viser [100] av [35 309].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nettstasjon gnr/bnr 49/847
Dokument: Uttalelse fra fylkesrådmannen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring i forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Rogaland fylkeskommune
Dokument: Høring - Endring i forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Rogaland fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring i forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Rogaland fylkeskommune Høringsfrist 30. oktober 2020
Dokument: Høring -Endring i forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Rogaland fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innvilget søknad om dispensasjon gnr. 17 bnr. 5 Klepp kommune id 270875
Dokument: Innvilget søknad om dispensasjon gnr. 17 bnr. 5 Klepp kommune id 270875
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag 2020-012 Utrede et nasjonalt lærlingtorg
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rogaland fylkeskommunes bragdpris 2020
Dokument: Rogaland fylkeskommunes bragdpris 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bragdpris 2020
Dokument: Rogaland fylkeskommunes bragdpris 2020 - invitasjon til å nominere kandidater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rogaland fylkeskommunes Bragdpris 2020
Dokument: Rogaland fylkeskommunes bragdpris 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærling - Avskjermet
Dokument: Endring av læretidsutløp - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærling - Avskjermet
Dokument: Endring av læretid - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hå k. - Reguleringsendring - Rv 44 - Parsell kryss ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - plan 1052 - inngrep i sikringssone til id 171903
Dokument: Hå k. - Reguleringsendring - Rv 44 - Parsell kryss ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - plan 1052 - inngrep i sikringssone til id 171903
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 201708 - FV 509 Oalsgaten
Dokument: Sandnes kommune - Detaljregulering - FV 509 Oalsgata - endring av plan 201708 - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2015128 - Detaljregulering for Bussveien langs Foruskanalen, fra kollektivbrua til Åsenveien
Dokument: Høring av lyskrysset 1102-026 Fv.44 forussletta x Fv.350 midtbergmyrå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tysvær k. - gnr. 20 bnr. 4 - mulig arkeologisk funn på Høyvik - uttale etter overvåking av dreneringsarbeid
Dokument: Tysvær k. - gnr. 20 bnr. 4 - mulig arkeologisk funn på Høyvik - uttale etter overvåking av dreneringsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med arkivene i Rogaland fylkeskommune - 2019
Dokument: Elements og Noark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/14 - Statsbudsjettet - Tilskudd - Sokndal kommune, Rogaland
Dokument: 54/14 - Istandsetting av utløe - Statsbudsjettet - Vedtak om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA plan, Forusbeen
Dokument: Svar på spørsmål om godkjenning av spillvannsledning som bores gjennom Forusbeen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalitet 13226 - Vindsvik - Hjelmeland kommune - Rogaland fylke - Akvakultur
Dokument: KOMMUNAL UTTALE OG DISPENSASJON - MOWI ASA - ANLEGGSENDRING LOKALITET 13226 VINDSVIK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalitetsnr 11922 - Oanes sjø - Forsand kommune - Hordaland fylke - Akvakultur
Dokument: TILLATELSE - RYFISH AS - MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA VILKÅR OG SAMLOKALISERING PÅ LOKALITET 11922 OANES SJØ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjerkreim k. - gnr. 15 bnr. 2 - Hovland i Ørsdalen - godkjenning av plan for nydyrking - naudsynt med arkeologisk registrering
Dokument: Bjerkreim k. - gnr. 15 bnr. 2 - Hovland i Ørsdalen - godkjenning av plan for nydyrking - naudsynt med arkeologisk registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 1523 - Balkong - Hans og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 26
Dokument: Rogaland Fylkeskommune - vedr terrasse - Hans og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Rogaland - Kommuneplan for Time kommune 2018-2030
Dokument: Innsigelsessak i Time kommune - Kommuneplanens arealdel - Handel på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ettersending av presentasjon fra Rogaland fylkeskommune fra møte og befaring 080920
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 62 bnr 363 - Bolig - Porsahagen 4
Dokument: Sandnes kommune - gnr 62 bnr 363 - Porsahagen 4 - fylkesrådmannens uttalelse til nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karmøy 106/92 dispensasjon kommuneplan flytebrygge Fosnanes - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi: Uttale søknad 106/92 dispensasjon flytebrygge Fosnanes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærlinger - Lærebedrifter - Kystverket Vest - 2020
Dokument: Instruktørkurs høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sogndalstrand kulturmiljø - Øvregaten 13 - 46/1 - Istandsetting - kml § 15 - Dispensasjon - Sokndal kommune - Rogaland - Kulturminne-Id 96850
Dokument: Sogndalstrand kulturmiljø - Øvregaten 13 - 46/1 - kml § 15 - Fjerning av morelltrær - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grieg Seafood Rogaland AS - Lokalitetene 26575 Teigane og 12071 Ommundsteigen - Forskningstillatelse R-SD-8
Dokument: KOPI - TILLATELSE - GRIEG SEAFOOD ROGALAND AS - FORLENGELSE AV TILLATELSE OG SAMLOKALISERING PÅ LOKALITETENE TEIGANE OG OMMUNDSTEIGEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsett - lærling - Avskjermet
Dokument: Heving av lærekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klepp middelalderkirkested - 1/18 - Nedgraving av fiberkabel - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Klepp kommune, Rogaland - Kulturminne-id 84792
Dokument: Klepp middelalderkirkested - 1/18 - Nedgraving av fiberkabel - Vedtak om dispensasjon etter kml § 8, 1. ledd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hå kommune - Bø - 26/4 - Landbruksvei - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Rogaland
Dokument: Hå kommune - Bø - 26/4 - Landbruksvei - Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravinger på id 34509-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring Valahaug
Dokument: Svar på høring - Reguleringsendring - Detaljregulering av Valahaug boligområde, planid 2012009
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2020
Dokument: 3.gangs utlysning av tilskuddsordning til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger plan-ID 2748 St. Olav vgs tilbygg påbygg nybygg, Eiganes og Våland bydel
Dokument: Kopi: Merknader varsel plan-ID 2748 St. Olav vgs tilbygg påbygg nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sola 1/183 dispensasjon kommuneplan arealoverføring 1/183 og 127 Jåsundvegen 95 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi: Uttale søknad 1/183 dispensasjon arealoverføring 1/183 og 127 Jåsundvegen 95
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ukentlig rapportering fra fylkene - Permitterte og oppsagte lærlinger
Dokument: Uke 38 Rapportering fra Rogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 4286 - Ytstebrødveien strekning Lasteinveien til Skadberg - Reguleringsplan - Gang- og sykkelvei - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Eigersund kommune, Rogaland - Flere kulturminneID
Dokument: Fv. 4286 - Ytstebrødveien strekning Lasteinveien til Skadberg - Reguleringsplan - Gang- og sykkelvei - Offentlig ettersyn - Dokumentasjon arkeologisk registrering mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til deltagelse i dagshytteturprosjektet
Dokument: Invitasjon til deltagelse i dagshytteturprosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hå kommune - gnr. 26 bnr. 4 - inngrep nær kulturminne - landbruksvei - søknad om dispensasjon i henhold til kulturminnelovens § 8. 1 ledd, id 34509
Dokument: Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravinger på id 34509 - 4 gnr. 26 bnr. 4 Bø Hå kommune Rogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dagsturhytter i Rogaland
Dokument: Invitasjon til dagsturhytteprosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt planforum Rogaland 2020
Dokument: Planforum 16.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt planforum Rogaland 2020
Dokument: Innkalling til Planforum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt planforum Rogaland 2020
Dokument: Teamsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger, tiltak sjø sprenging mudring ferjekaiene Halsne Fogn Helgøy Eidssund 171/19, 153/30, 186/86, 130/12 (Ryfylkebassenget) - Rogaland fylkeskommune
Dokument: Oppstart arbeid i sjø uke 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger, tiltak sjø sprenging mudring ferjekaiene Halsne Fogn Helgøy Eidssund 171/19, 153/30, 186/86, 130/12 (Ryfylkebassenget) - Rogaland fylkeskommune
Dokument: Oversending beredskapsplan - oppstart arbeid i sjø uke 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tysvær 1/6 dispensasjon kommuneplan ledningstrase nytt høydebasseng Gismarvik
Dokument: Kopi: Uttale søknad 1/6 dispensasjon ledningstrase nytt høydebasseng Gismarvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om digitale læringsressurser
Dokument: Digitale læremiddel og elevens rett til læremidler på egen målform Udir-9-2010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigersund k. - Endring av detaljreguleringsplan gang- og sykkelvei langs fv 65 - Ytstebrødveien
Dokument: Eigersund k. - reguleringsplan - gang- og sykkelvei langs fv 4286 - Ytstebrødveien - Lastein - Skadberg - offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt Planforum for Rogaland 2020
Dokument: Møte planforum 16.09.2020 - Saksliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sirdal kommune - Fv 450 GP-krysset og GS-veg - utbyggingstiltak og bompenger
Dokument: Svar - møte med ordføreren - Gjesdalpakka og Sirdalsprosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vesentlig terrenginngrep på landbrukseiendom gnr/bnr 53/14
Dokument: Foreløpig uttalelse- seksjon for kulturarv gnr/bnr 53/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Centre for Aquaculture Competence AS, nye tillatelser forskning lokalitet Vindsvik i Hjelmeland og Kobbavika i Finnøy
Dokument: Kopi vedtak Centre for Aquaculture Competence AS tillatelse forskning Vindsvik R-HM-20 og Kobbavik R-HM-33, Hjelmeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale tilleggsspørsmål Elevundersøkelsen 2020
Dokument: Rogaland fylke - ber om corona-spørsmål i Elevundersøkelsen for sine vgs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesdal k. - gnr. 9 bnr. 6 - Limagarden - slukkeinstallasjon - foreløpig uttalelse fra seksjon for kulturarv
Dokument: Gjesdal k. - gnr. 9 bnr. 6 - Limagarden - slukkeinstallasjon - foreløpig uttalelse fra seksjon for kulturarv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 2020
Dokument: Søknad om tilskudd - etablering og utvikling av kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud 2020 - Randaberg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veiledning om arkivering av politiattestar - juridisk vurdering
Dokument: Ønske om ytterligere presisering til veiledning om arkivering av politiattester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjonskrav for elever i barnevernsinstitusjon - Grunnskoleopplæring
Dokument: Angående refusjonskrav for grunnskoleopplæring etter § 13-2 sendt til Rogaland fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Centre for Aquaculture Competence AS 984080115 - Forskningstillatelse R-HM-20
Dokument: Centre for Aquaculture Competence AS (CAC) 984080115 - Kopi av vedtak om fornyelse av forskningstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grieg Seafood Rogaland AS og Ryfish AS - Samlokalisering lokalitet 13225 Kilaneset i Suldal kommune
Dokument: Grieg Seafood Rogaland AS og Ryfish AS - Kopi av høring av søknad om samlokalisering lokalitet 13225 Kilaneset i Suldal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undervisningskvoter skoleåret 2020-2021
Dokument: Strand videregående skole - Kopi av vedtak om tildeling av undervisningskvoter for skoleåret 2020-2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undervisningskvoter skoleåret 2020-2021
Dokument: Strand videregående skole - Undervisningskvoter for 2020-2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstilatelse - gnr/bnr 55/52 - Einarsviga
Dokument: Uttale seksjon for kulturarv gnr/bnr 55/52 - Einarsviga 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Verksted\garasje gnr/bnr 51/74 - Randeberggeilen 2
Dokument: Svar på henvendelse om ny dispensasjon fra byggegrense gnr/bnr 51/74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om planlagt flytting og samlokalisering av studiested for helse- og oppvekstfagene ved fagskolen i Rogaland
Dokument: Melding om planlagt flytting og samlokalisering av studiested for helse- og oppvekstfagene ved fagskolen i Rogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesdal kommune - Fv 4418 Madlandsvegen - Informasjon om arbeid på og ved veg
Dokument: Gjesdal kommune - Fv 4418 Madlandsvegen - Informasjon om arbeid på og ved veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Det historiske Avaldsnes - Avaldsnes kulturmiljø - Avaldsnes kirke - Reguleringsplan - Tilrettelegging og formidling - Karmøy kommune, Rogaland - KulturminneID 83833
Dokument: Avaldsnes kulturmiljø - Avaldsnes kirke - Reguleringsplan - Tilrettelegging og formidling - Retting av ulovlig tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesdal 9/6 dispensasjon kommuneplan anlegge utvide parkeringsplass Limagarden, Limavegen 51, Ytre Lima - Gjesdal kommune
Dokument: Kopi: Uttale søknad 9/6 dispensasjon anlegge utvide parkeringsplass Limagarden, Limavegen 51, Ytre Lima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regional plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022 - 2027
Dokument: Oversikt over sektorovervåkning i vannregionen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omfanget av garantiansvar – særskilt om garantier for bompengeselskaper og garantier for statlige prosjekt – aktuelle problemstillinger for Rogaland fylkeskommune og fylkeskommunene samlet
Dokument: Omfanget av garantiansvar – særskilt om garantier for bompengeselskaper og garantier for statlige prosjekt – aktuelle problemstillinger for Rogaland fylkeskommune og fylkeskommunene samlet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: St.Svithun vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Jåttå vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Vågen vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Skeisvang vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Ølen vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Hetland vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Strand vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: St.Olav vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Bryne vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Vardafjell vgs- tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Sandnes vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Oppfølging av tilsyn gratisprinsippet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Dalane vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Randaberg vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Stavanger katedralskole - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Sola vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med Rogaland fylkeskommune - gratisprinsippet i vidaregåande skole
Dokument: Kopervik vgs - tilsyn om gratisprinsippet ved turer med overnatting 2019-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger plan-ID 2749 Finnøyvegen 387 næringsområde 101/3
Dokument: Kopi: Uttalelse til oppstart plan-ID 2749 Finnøyvegen 387 næringsområde 101/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på skoleskyss - ***** ***** ***** - Røyneberg skole - Sola
Dokument: Klage på vedtak om skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avaldsnes ruin - Sikringsarbeid/påmuring - Karmøy kommune, Rogaland
Dokument: Avaldsnes ruin - Sikringsarbeid/påmuring - Ber om framskynding av tid for tilråding 23.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rogaland fylkeskommune - Tilskudd til Kompetansepiloter 2020-0089
Dokument: Søknad om tilskudd til Kompetansepiloter 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rogaland fylkeskommune - Tilskudd til Kompetansepiloter 2020-0091
Dokument: Søknad om tilskudd til Kompetansepiloter 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skudeneshavn kulturmiljø kulturmiljø - Parken - Havnafjellet 25 - Dispensasjon - kml § 20, 3. ledd - Karmøy kommune - Rogaland
Dokument: Skudeneshavn kulturmiljø kulturmiljø - Parken - Havnafjellet 25 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] bjørketrær - kml § 20, 3. ledd - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...