Norske-postlister.no


Viser [26] av [26].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skjenkebevilling - diverse arrangementer - Varen kulturscene - 2020
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om ambulerende skjenkebevilling - lukket selskap 25.09.2020, Varen Randaberg kulturscene - konferanse med middag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å bli partnerbarnehage - Regional ordning for kompetanseutvikling
Dokument: Søknad om å bli partnerbarnehage - Myrå barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap 25.09.2020 - Konferanse
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - lukket selskap 25.09.2020 - Konferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å bli partnerbarnehage - Regional ordning for kompetanseutvikling
Dokument: Søknad om å bli partnerbarnehage - Solbakken barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - diverse konserter - Tungenes fyr - 2020
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om skjenkebevilling - diverse åpne arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om matrikkelføring til kommunen
Dokument: Informasjon om matrikkelføring gnr/bnr 48/7, 22 og 23, Røsslyngveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Barnehagene i Randaberg - 2020
Dokument: Ettersendt dokumentasjon fra styrer i Viste barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Viste barnehage
Dokument: Svar på søknad om forlengelse av dispensasjon fra utdanningskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - gnr/bnr 48/3, 12 og 14
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring - 48/3, 12 og 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Barnehagene i Randaberg -2020
Dokument: Søknad om forlengelse av dispensasjon for utdanningskravet - Skjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - diverse konserter - Tungenes fyr - 2020
Dokument: Delegert vedtak - innvilget søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - konsert med Fliflet og Burgess, 01.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om matrikkelføring til kommunen
Dokument: Informasjon om matrikkelføring gnr/bnr 60/211 - Sjøråkveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - 01.09.2020 Tungenes fyr
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - 01.09.2020 Tungenes fyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - diverse åpne arrangement på Varen
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - diverse åpne arrangement på Varen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Vistestølen barnehage
Dokument: Svar - Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Solbakken barnehage
Dokument: Svar - Søknad om dispensasjon fra utdanningskrav - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av opplysninger fra skolen i medhold av lov om barnevernstjenester § 6-4 - Avskjermet
Dokument: Anmodning om informasjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av opplysninger fra skolen i medhold av lov om barnevernstjenester - Avskjermet
Dokument: Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet - Randabergbarnehagene -2020
Dokument: Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet - Vistestølen barnehage - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/869 - Fjellprydveien 25
Dokument: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 49/869 - Fjellprydveien 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/646 - Krystallveien 17
Dokument: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/646 - Krystallveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/12 - Klokkarhaugen
Dokument: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/12 - Klokkarhaugen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/329 - Agatveien
Dokument: Oversendelse for uttalelse gnr/bnr 48/329 - Agatveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr/bnr 47/13 og 321
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring 47/13 og 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr/bnr 48/46 og 48/76
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring gnr/bnr 48/46 og 76
Søk innsyn i dokumentet/saken