Norske-postlister.no


Viser [100] av [171].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 21-021 Klage på sorenskriver Ole Ingar Ødegård, Nordmøre tingrett
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 21-021 Klage på sorenskriver Ole Ingar Ødegård, Nordmøre tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon som helsefagarbeider
Dokument: Betalingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2020 - september
Dokument: Vrakpant - tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fangesak
Dokument: Vedrørende søknad om benådning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om lånebetingelser i Bluestep Bank
Dokument: Henvendelse om lånebetingelser i Bluestep Bank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - Diverse henvendelser 2020
Dokument: Løsningsforslag vedrørende Taxinæringen i disse krisetider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedring av flomsikring/vanntetthet, Gamleveien 16, 357/496
Dokument: sak 16358/2019 - 2018/2119 Gamleveien 16 utbedring kjellergulv - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning som sjømannslege
Dokument: Signert databehandleravtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore - ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad dispensasjon helsekrav offshore
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/404 - Vannskader - Furelia 40
Dokument: Gbnr. 50/404 - Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/404 - Vannskader - Furelia 40
Dokument: Gbnr. 50/404 - flom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/404 - Vannskader - Furelia 40
Dokument: Gbnr. 50/404 - Vedrørende klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - 2019
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr/bnr 44/120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring for fyringsanlegg i fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 1903 Harstad kommune gnr 117 bnr 56
Dokument: Tinglysing knr 1903 Harstad kommune gnr 117 bnr 56 - Grunnbokshjemmel etter kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning som sjømannslege
Dokument: Søknad om fornyet godkjenning som sjømannslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Læreplaner i engelsk
Dokument: Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Læreplaner i KRLE og religion og etikk
Dokument: Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning som sjømannslege
Dokument: Søknad om fornyet godkjenning som sjømannslege samt dispensasjon fra kravet om å gjennomføre Grunnkurs for sjømannsleger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 65/444 Melding om bygning uten søknadsplikt - vedbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felling/beskjæring av trær samlemappe 2019
Dokument: Gregorius Dagssons gate - Forespørsel om trefelling og knekt lyktestolpe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/782 og 300/4641 - kjøp av areal
Dokument: Gbnr 300/782 og 300/4641 - kjøp av areal - vedrørende tomtegrenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GJØLGASETER ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Angående pålegg og tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 63 bnr. 811 - Barstølveien 3 - Kristiansand kommune - fasadeendring - påbygg/tilbygg
Dokument: Nabovarsel - gnr. 63 bnr. 811 - Barstølveien 3 - Kristiansand kommune - fasadeendring og utvidelse av salgs og verksted avdeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement - Skullerudåsen - Dalsåsen - Oppsal Orientering - Orienteringsløp - 02.06.2018 - 03.06.2018
Dokument: Arrangement - Østmarka - Oppsal Orientering - Stafett - 02.06.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement - Skullerudåsen - Dalsåsen - Oppsal Orientering - Orienteringsløp - 02.06.2018 - 03.06.2018
Dokument: Arrangement - Østmarka - Oppsal Orientering - Orienteringsløp - 03.06.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon for bruk av personlige skilt med størrelse 30x20 cm - 1999 Ford Mustang - VH 28231
Dokument: Dispensasjon for bruk av personlige skilt med størrelse 30x20 cm - 1999 Ford Mustang - VH 28231 - Etterlyser svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement - Skullerudåsen - Dalsåsen - Oppsal Orientering - Orienteringsløp - 02.06.2018 - 03.06.2018
Dokument: Orienteringsløp i Østmarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kjøp av tilleggsareal til boligeiendom på Nordsihaugen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 63 bnr. 811 - Barstølveien 3 - Kristiansand kommune - fasadeendring - påbygg/tilbygg
Dokument: Nabovarsel - gnr. 63 bnr. 811 - Barstølveien 3 - Kristiansand kommune - fasadeendring - påbygg/tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Morgenbladet 29.03.1894
Dokument: Morgenbladet 29.03.1894 - Spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon for bruk av personlige skilt med størrelse 30x20 cm - 1999 Ford Mustang - VH 28231
Dokument: Etterspør svar - Søknad om dispensasjon for bruk av personlige skilt med størrelse 30x20 cm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon for bruk av personlige skilt med størrelse 30x20 cm - 1999 Ford Mustang - VH 28231
Dokument: Søknad om dispensasjon for bruk av personlige skilt med størrelse 30x20 cm - 1999 Ford Mustang - VH 28231
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon helsekrav offshore ***** ***** ***** *****
Dokument: Helseopplysninger vedlegg klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LAUVLIA
Dokument: MERKNAD TIL REGULERINGSPLAN LAUVLIA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om rammetillatelse for oppføring av nytt lager og lagerhall på Lohnelier industriområde GB 69/123
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om rammetillatelse for oppføring av nybygg for ny betongelement fabrikk på Lohnelier industriområde GB 69/123
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - detaljregulering for Revemyrheia øst - jf. sak FMVA 2012/7289
Dokument: Revemyrknausen 17 - merknader til nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Revemyrknausen 5 og 11 - gnr/bnr 2/767 - 2/712 - Revemyrheia øst - klage - oppføring av vertikaldelt tomannsbolig - klager: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Revemyrknausen 5 og 11 - gnr/bnr 2/767 - 2/712 - spesifisering av krav om dekning av saksomkostninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Revemyrknausen 3 og 13 - gnr/bnr 2/764 - 2/765 - Revemyrheia øst - klage - oppføring av vertikaldelt tomannsbolig - klager: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Revemyrknausen 3 og 13 - gnr/bnr 2/764 - 2/765 - spesifisering av krav om dekning av saksomkostninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ref 2014/12959 - Leira - Leirelvsletta - utvidelse av verneområde som erstatning for Åkersvika naturvernområde - kroksjøene Stilla og Brauterstilla - Ringstilla
Dokument: Klage - krav om erstatning - Stilla og Brauterstilla naturreservat - gbnr 28/28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tiltak - garasje - Nordsihaugen 11 - 197/995 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avklaring og informasjon rundt dagens felles avtale for kjøp av elektrisk kraft
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avklaring og informasjon rundt dagens felles avtale for kjøp av elektrisk kraft
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tiltak - tilbygg - Løsvingen 45 - 96/473 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felt B7 og B8 - 2/764 og 2/765 - oppføring av tomannsbolig
Dokument: Felt B7 og B8 - 2/764 og 2/765 - klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revemyrknausen - felt B10 og B11 - 2/712 - tomannsbolig
Dokument: Revemyrknausen - felt B10 og B11 - 2/712 - klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning som sjømannslege
Dokument: Ettersendelse av søknad og vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning som sjømannslege
Dokument: Søknad om fornyet godkjenning som sjømannslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felt B7 og B8 - 2/764, 765 - oppføring av tomannsbolig
Dokument: Revemyrheia øst - mulig ulovlige byggearbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakkyndigerklæringer datert i 2016 for vurdering av søknader i Norges forskningsråd
Dokument: Undertegnet sakkyndigerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning petroleumslege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad godkjenning petroleumslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drosjenæringen - drosjer, drosjesentraler mv. - Diverse henvendelser 2015-2016
Dokument: Uttalelse om styret ved Taxisentralen i Kristiansund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 42 bnr. 501 - Stykkene 1 - Lillesand kommune - brannstasjon
Dokument: Nabovarsel - gnr. 42 bnr. 501 - Stykkene 1 - Lillesand kommune - brannstasjon / tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 84 Bnr 176 - Marnardal - 4534 Marnardal - Heddeland Industriområde - Søgne Stål - nybygg
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om det russiske skipet Sevolad - lå ved Fredriksvern i perioden 1812-1814 på grunn av sykdom
Dokument: Spørsmål - Opplysninger om skipet Sevolads opphold ved Fredriksvern i perioden 1812-1814
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tyding av dokumenter fra ca. 1809-1810
Dokument: Spørsmål - Hjelp til tyding av dokumenter fra ca. 1809-1810
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak på gnr. 1942/78/65
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak på gnr, 1942/78/65
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 40 - bnr. 139 Grimstadporten Næringspark - Grimstad kommune - nybygg
Dokument: Nabovarsel - gnr. 40 - bnr. 139 Grimstadporten Næringspark - Grimstad kommune - nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 1 - bnr. 925 - Lauervik brygge - Farsund kommune - dispensasjon
Dokument: Nabovarsel - gnr. 1 - bnr. 925 - Lauervik brygge - Farsund kommune - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drosjenæringen - drosjer, drosjesentraler mv. - Diverse henvendelser 2015-2016
Dokument: Søknad om konsesjon for opprettelse av ny taxisentral i Kristiansund - Kopi av brev til Møre og Romsdal fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leira - Leirelvsletta - utvidelse av verneområde som erstatning for Åkersvika naturvernområde - kroksjøene Stilla og Brauterstilla - Ringstilla
Dokument: Krav om erstatning for økonomisk tap etter Naturmangfoldlovens § 50
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 110 bnr. 529, 656 og 657 - Gamle Kuliavei 10-22, 24-36 og 38-50 - Nodeland - Songdalen kommune
Dokument: Nabovarsel - gnr. 110 bnr. 529, 656 og 657 - Gamle Kuliavei 10-22, 24-36 og 38-50 - Nodeland - Songdalen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om oppføring av avfallsmottak for farlig avfall - gnr/bnr 7/75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på politiet
Dokument: Klage på politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakkyndigerklæringer datert i 2015 for vurdering av søknader i Norges forskningsråd
Dokument: Undertegnet sakkyndigerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang i helsehjelpen - Moa legesenter - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - Bruk av tvang i helsehjelpen - Moa legesenter - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialistgodkjenning for lege - Resertifisering allmennmedisin
Dokument: Informerer om supplerende aktivitet og tjeneste - Resertifisering av spesialistgodkjenning i allmennmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om sjølasarett på Presterød i Tønsberg 1808-1814
Dokument: Spørsmål - Lesesalsbestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om sjølasarett på Presterød i Tønsberg 1808-1814
Dokument: Spørsmål - Opplysninger om sjølasarett på Presterød i Tønsberg 1808-1814
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialistgodkjenning for lege - Resertifisering allmennmedisin
Dokument: Søknad om resertifisering av spesialistgodkjenning for lege - Allmennmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leira - Leirelvsletta - utvidelse av verneområde som erstatning for Åkersvika naturvernområde - kroksjøene Stilla og Brauterstilla - Ringstilla
Dokument: Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialistgodkjenning for lege - Resertifisering allmennmedisin - Forlengelse av resertifiseringsperiode
Dokument: Ettersender dokumentasjon - Spesialistgodkjenning for lege - Resertifisering allmennmedisin - Forlengelse av resertifiseringsperiode
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialistgodkjenning for lege - Resertifisering allmennmedisin - Forlengelse av resertifiseringsperiode
Dokument: Søknad om forlengelse av resertifiseringsperioden i allmennmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leira - Leirelvsletta - utvidelse av verneområde som erstatning for Åkersvika naturvernområde - kroksjøene Stilla og Brauterstilla - Ringstilla
Dokument: Uttalelse til oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakkyndigerklæringer datert i 2014 for vurdering av søknader i Norges forskningsråd
Dokument: Undertegnet sakkyndigerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Henvendelser til justisministeren
Dokument: Henvendelse om trakassering fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigersund 7/88 klage byggesak byggeaktivitet fritidsbolig, Svanavågen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: E-post: Forespørsel saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Fasadetegning - utvidelse av veranda + redskapsbod - Løsvingen 45 - gbnr 96/473 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen - detaljregulering
Dokument: Vragesløyfen - ønsker å gå videre med planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tiltak uten ansvarsrett - gbnr 96/473 - utvidelse av veranda + redskapsbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerprøve - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Førerprøve - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Industribygg - GB 23/910 - Birkedalsveien 68 C
Dokument: Videre mailkorrespondanse - behovet for disp - industribygg m/ vaktmesterleilighet og 3 soverom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Industribygg - GB 23/910 - Birkedalsveien 68 C
Dokument: Mailkorrespondanse - behovet for disp - industribygg m/ vaktmesterleilighet og 3 soverom - GB 23/910 - Birkedalsveien 68 C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen - detaljregulering
Dokument: Vragesløyfen - beskrivelse av alternativer og illustrasjonsbilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tyttebærheia øst - reguleringsplan - mindre endring
Dokument: Søknad om reguleringsendring tyttebærheia øst - svar på høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om bygging av naust på Kvaløysæter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tilbud om tilslutning til nye rammeavtaler for rådgivertjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Informasjon om rammeavtale med Konica Minolta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg til kaldtlager - GB 23/886 - Birkedalsveien 24C
Dokument: Reviderte søknader om ansvarsrett - GB 23/886 - Birkedalsveien 24 c
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg til kaldtlager - GB 23/886 - Birkedalsveien 24C
Dokument: Kvittering for nabovarsel - GB 23/886
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakkyndigerklæringer datert i 2013 for vurdering av søknader i Norges forskningsråd
Dokument: Undertegnet sakkyndigerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...