Norske-postlister.no


Viser [100] av [11 427].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Circus Bar - Øvre Holmegate 23 - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2020-2024
Dokument: Circus Bar - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2020-2024 - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beslutning om utlevering av lydlogg - AMK
Dokument: Anmodning om utlevering av lydlogg fra AMK - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rabalder Bar Stavanger - Skagenkaien 10 - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2020-2024
Dokument: Rabalder Bar Stavanger - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2020-2024 - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rabalder Bar - Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder
Dokument: Rabalder Bar - Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukthandelbevilling - Hove Classic Cars AS
Dokument: Brukthandelbevilling - Hove Classic Cars AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmeldt forhold - knust vindu på skolen natt til mandag 08.juni 2020
Dokument: Underretning om henleggelse - politiets referanse 15142579
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmeldelser SUS (samlesak) 2020
Dokument: Bekreftelse på anmeldt forhold den 10.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - Høstmarken
Dokument: Uttalelse - Søknad om skjenkebevilling til arrangement "Randaberg i 200" 24.09.2020-26.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Innovating Resource Utilization and Performance Management in Norwegian Police
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Underretning til klager om avgjørelser tatt før saken er avsluttet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmeldelser SUS (samlesak) 2020
Dokument: Underretning til klage - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkohol
Dokument: Uttalelse fra Sør-Vest Politidistrikt - salgsbevilling Gori AS Bunnpris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** - politidokumenter
Dokument: Henleggelse etter sprpl § 71 C - anm nr 15129198
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrådning etterforskning - ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse for uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** Haugesund - Politidokumenter
Dokument: Bekreftelse på anmeldt forhold - 15226254
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - politidokumenter
Dokument: Henleggelse etter strpl § 71 c - anm nr 1594405
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - politidokumenter
Dokument: Henleggelse etter strpl § 71 c - anm nr 15192386
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmeldelser SUS (samlesak) 2020
Dokument: Underretning til klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - Tungenes fyr - 14.09, 15.09, 18.09, 22.09, 22.10 og 03.12
Dokument: Uttalelse til søknad om skjenkebevilling til diverse arrangement på Tungenes høsten 2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sumo Hall Toll - Skansegata 2 - Søknad om fornyelse av skjenkebevillling 2020-2024
Dokument: Sumo Hall Toll - Søknad om fornyelse av skjenkebevillling 2020-2024 - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på henleggelse - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage på henleggelse av anmeldelse av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] helsepersonell - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** Haugesund - Politidokumenter
Dokument: Oversendelse for uttalelse - anm nr 15226254
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kiwi 685 Åsen - Auglendsdalen 83 - Søknad om utvidelse av salgsareal
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om utvidelse av salgsareal - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redskapskontroll fritidsfiske 19.08.2020
Dokument: Bekreftelse på anmeldt forhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bevillingsnr -/- Bevilling for tilvirkning av alkoholholdig drikk
Dokument: Uttalelse i forbindelse med søknad om tillvirkningsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Café Sting - Valberget 3 - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2020-2024
Dokument: Café Sting - Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2020-2024 - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redskapskontroll fritidsfiske 01.09.2020
Dokument: Bekreftelse på anmeldt forhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MS Fjordlyn - Søknad om skjenkebevilling
Dokument: MS Fjordlyn - Søknad om skjenkebevilling - uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Varene kan destrueres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Varene kan destrueres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om pasientopplysninger - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Dokument: Anmodning om opplysninger - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brann i Hjalmar Johansens Gate 6, 25.06.2020 - innhenting av informasjon - Avskjermet
Dokument: Anmodning om historikk på kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Politisaker - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dom på tvunget psykisk helsevern - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om oppdatert uttalelse til årsrapport i forbindelse med begjæring om opphør av tvungent psykisk helsevern - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om legeuttalelse - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmeldelser SUS (samlesak) 2020
Dokument: Bekreftelse på anmeldt forhold - gjerningsdato 05.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlevering fra Israel til Norge
Dokument: Utlevering fra Israel til Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Zorro - Sølvberget 2 - Søknad om godkjenning av ny styrer - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Backstage Cafe & Lounge - Søknad om godkjenning av ny styrer - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgø Meny Stadionparken - Salgsbevilling for øl perioden 2020-2024
Dokument: Uttalelse til søknad om godkjennelse av ny stedfortreder for styrer for salgsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Pub - Skagenkaien 3 - Søknad om skjenkebevilling
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Pub- Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder- uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger Sportscafè - Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder
Dokument: Stavanger Sportscafè- Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder- uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kiwi 694 Mosterøy - Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kiwi Mosterøy- Søknad om godkjenning av ny styrer- uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Extra Kvernevik - Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Extra Kvernevik- Søknad om godkjenning av ny stedfortreder- uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap - 16.09.2020 Viste terrasse
Dokument: Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Viste terasse 16.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Straffesak - Avskjermet
Dokument: Straffesak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmeldelse - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** svar på purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny beliggenhet for vinmonopolet
Dokument: Uttalelse til søknad om salgsbevilling og ny beliggenhet - Vinmonopolet Sandnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om legeuttalelse - Avskjermet
Dokument: Anmodning om legeuttalelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forliksrådet/namsmannen - Avskjermet
Dokument: Retur av forliksklage - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Mottatte opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Coop Prix Madlamark - Jernalderveien 40 - Søknad om godkjenning av ny stedfortreder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Coop Prix Madlamark - Søknad om godkjenning av ny stedfortreder - Uttalelse fra politiet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om etterforskningsdokumenter i anmeldte saker fra Helse Stavanger
Dokument: Avslag på anmodning om utlevering (kopi) av straffesaksdokumenter 30.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pasientdokumentasjon - ***** ***** *****
Dokument: Samtykkeerklæring - ***** ***** ***** - barn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** Saksbehandling
Dokument: Underretning til klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak taushetsplikt straffesak mot ***** *****
Dokument: Søknad fritak taushetsplikt ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak taushetsplikt straffesak mot ***** *****
Dokument: Mottatte opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak taushetsplikt straffesak mot ***** *****
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak taushetsplikt straffesak mot ***** *****
Dokument: Mottatte opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - åpent arrangement - 01.09.2020 Tungenes fyr
Dokument: Uttalelse til søknad om skjenkebevilling til åpent arrangement Tungenes 01.09.2020 - konsert med Fliflet og Burgess
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Varene kan destrueres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes kommune - Grovt skadeverk på eller i bygning - Fosseikevegen (Industriområde) - 20042020
Dokument: Underretning til klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekreftelse på anmeldt forhold - Referansenummer 15196468
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...