Norske-postlister.no


Viser [100] av [174].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad om Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner 2020 - SØRNORSK JAZZSENTER
Dokument: Protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 22.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - medeierskap
Dokument: Vedrørende rotokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 22.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 22.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter - protokoll styremøter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 22.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - medeierskap
Dokument: Protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 22.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2021
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Bekreftelse på mottatte søknader om driftsstilskudd 2021 fra Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - kulturinstitusjoner 2020
Dokument: Søknad om driftstilskudd 2021 - SØRNORSK JAZZSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - kulturinstitusjoner 2020
Dokument: Søknad fra Sørnorsk jazzsenter og Scheen Jazzorkester om driftstilskudd 2021 - Scheen Jazzorkester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - medeierskap
Dokument: Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2019
Dokument: Årsmelding og regnskap 2019 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2019
Dokument: Rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2020
Dokument: Kortfattet revidert årsplan og revidert arbeidsbudsjett 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - medeierskap
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 27.04.2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 27.04.2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter - protokoll styremøter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 27.04.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - medeierskap
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 02-20, 07.05.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 02-20, 07.05.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter - protokoll styremøter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk Jazzsenter styremøte 02-20 07.05.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 01-20 30.03.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 01-20 30.03.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 880 912 062 - SØRNORSK JAZZSENTER - Omdanning av vedtekter
Dokument: Ettersending 2 undertegninger styrevedtak - sak 06-20 - vedtak vedtektsendringer - SØRNORSK JAZZSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 880 912 062 - SØRNORSK JAZZSENTER - Omdanning av vedtekter
Dokument: Søknad om omdanning av vedtekter - SØRNORSK JAZZSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionplan Agder 2030 - handlingsprogram 2020-2023
Dokument: Høringsuttalelse fra Sørnorsk jazzsenter v/ daglig leder til Regional planstrategi for Agder 2020-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regional planstrategi for Agder - høring
Dokument: Høringssvar til regional planstrategi for Agder - Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kulturtiltak 2020 - Sørnorsk Ungdomsstorband; aktiviteter 2020 - SØRNORSK JAZZSENTER
Dokument: Søknad om tilskudd til kulturtiltak - Sørnorsk Ungdomsstorband; aktiviteter 2020 - SØRNORSK JAZZSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Søknad om driftsstilskudd 2020 - Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 25.11.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 25.11.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2020
Dokument: Akseptert kontrakt med forbehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019 - tilskudd til kulturformål - rapporter
Dokument: Rapport til for tilskudd til Sørnorsk Ungdomsstorbands aktiviteter i 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Rapport til for tilskudd til Sørnorsk Ungdomsstorbands aktiviteter i 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - tilskudd til kulturformål - søknader
Dokument: Søknad om støtte til kulturformål - Sørnorsk jazzsenter om tilskudd 2020 til Scheen Jazzorkester; regionens store, profesjonelle jazzensemble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - tilskudd til kulturformål - søknader
Dokument: Søknad fra Sørnorsk jazzsenter om aktivitetsstøtte til Sørnorsk Ungdomsstorband 2020.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters kombinerte styremøte/styresamling 06.-07.09.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner 2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters kombinerte styremøte/styresamling 06.-07.09.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters kombinerte styremøte/styresamling 06.-07.09.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturstipend for unge utøvere 2019
Dokument: Forslag fra Sørnorsk jazzsenter på 3 kandidater til Aust-Agder fylkeskommunes talentstipend 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2020
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til kultur og fritidsformål - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Budsjettsøknad 2020 fra Sørnorsk jazzsenter til Arendal kommune, Kulturnettverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 08.04.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 08.04.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - kulturinstitusjoner 2020
Dokument: Søknad til Vest-Agder fylkeskommune om driftstilskudd 2020 - Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Budsjettsøknad 2020 - søknad om driftstilskudd fra Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 08.04.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 08.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 08.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2018
Dokument: Rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Årsmelding og regnskap 2018 for Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2018
Dokument: Årsmelding og regnskap 2018 for Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner 2019
Dokument: Årsmelding og regnskap 2018 for Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Årsmelding og regnskap 2018 for Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Årsmelding og regnskap 2018 for Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 08.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av Regionplan Agder - Regionplan Agder 2030
Dokument: Høringsuttalelse - Regionplan Agder 2030 - Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Scheen jazzorkester - 2019-2020
Dokument: Kopi av søknad for 2020 til Kulturdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - driftstilskudd over statsbudsjettet for Scheen jazzorkester - Sørnorsk jazzsenter-regionens profesjonelle jazzensemble
Dokument: Sørnorsk jazzsenter - søknad om driftstilskudd over statsbudsjettet for Scheen jazzorkester - Sørnorsk jazzsenter-regionens profesjonelle jazzensemble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Opplysninger om aktiviteten til Sørnorsk jazzsenter 2018 og Informasjon om synliggjøring av at Sørnorsk jazzsenter mottar støtte fra Aust-Agder fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019 - tilskudd til kulturformål - søknader etter frist
Dokument: Søknad fra Sørnorsk jazzsenter om tilskudd til tiltak rettet mot barn og ungdom 2019: Sørnorsk Ungdomsstorband
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter - budsjettsøknad 2019
Dokument: Budsjettsøknad 2019 - Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2019
Dokument: Akseptert kontrakt med forbehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2018
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 3-18, 26.11.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 3-18, 26.11.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 3 - 18, 26.11.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner 2019
Dokument: Sørnorsk jazzsenter - Søknad om tilskudd til kompetansesentre og nettverksorganisasjoner 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturstipend for unge talenter 2018
Dokument: SV: Talentstipend for unge utøvere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2018 - tilskudd til kulturformål - rapporter
Dokument: Rapport med 3 vedlegg for Sørnorsk Ungdomsstorbands aktiviteter 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte / styresamling 02-18, 21.-22.09.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2018
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte / styresamling 02-18, 21.-22.09.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til kultur og fritidsformål - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Rapport Sør-7 prosjektet; Sørnorsk jazzsenters 20 års jubileumsturné
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kulturtiltak 2017 - regionalt jubileumsband - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Rapport med utbetalingsanmodning for støtte til Sørnorsk jazzsenters 20-års jubileumsturné med SØR-7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter 2018
Dokument: Rapport for støtte til Sørnorsk jazzsenters 20-års jubileumsturné med SØR-7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Søknad om driftstilskudd 2019 fra Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2019
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2017
Dokument: Årsmelding og Regnskap 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Sørnorsk jazzsenters Årsmelding inkludert Regnskap for 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny struktur for regionale kompetansesentre for musikk
Dokument: Svar på spørsmål om utviklingsmuligheter for de regionale jazzsentrene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter - tilskudd 2016-2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd egen post 2018 - musikk
Dokument: Sørnorsk jazzsenter - søknad om tilskudd fra egen post på kulturbudsjettet 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - kulturinstitusjoner 2018
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters årsmøte 09.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd - kulturinstitusjoner 2019
Dokument: Søknad om driftstilskudd for 2019 - Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Årsmelding og regnskap 2017 for Sørnorsk jazzsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 09.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 09.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter - tilskudd 2016-2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 09.04.2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av ekspertutvalget som vurderer oppgaveoverføring til fylkeskommunene
Dokument: Rapport fra ekspertutvalget ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionplan Agder 2030 - planprogram
Dokument: Regionplan Agder 2030 - høringsuttalelse fra Sørnorsk jazzsenter til forslag til planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til ny kulturmelding
Dokument: Sørnorsk Jazzsenter - innspill til ny kulturmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Opplysninger om aktiviteten til Sørnorsk jazzsenter 2017 og Informasjon om synliggjøring av at Sørnorsk jazzsenter mottar større fra Aust-Agder fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Opplysninger om aktiviteten til Sørnorsk jazzsenter 2017 og Informasjon om synliggjøring av at Sørnorsk jazzsenter mottar større fra Aust-Agder fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 27.11.2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte 27.11.2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk jazzsenter - 2018
Dokument: Akseptert kontrakt med forbehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SØR-7 - Sørnorsk jazzsenters 20-års jubileumsband - 10.04.2018-22.04.2018
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2017 - Tilskudd til kulturformål - Rapporter
Dokument: Rapport med 3 vedlegg for tilskudd til Sørnorsk Ungdomsstorbands aktiviteter 2017
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kulturtiltak 2017 - Scheen jazzorkesters aktiviteter 2018 - Sørnorsk jazzsenter
Dokument: Ny innsendt søknad om tilskudd til kulturtiltak - Scheen jazzorkesters aktiviteter 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2018 - tilskudd til kulturformål - søknader
Dokument: Søknad til Aust-Agder fylkeskommune fra Sørnorsk jazzsenter om tilskudd til Scheen Jazzorkesters aktiviteter 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte / styresamling 02-17; 08.-09.09.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sørnorsk Jazzsenter - tilskudd 2016-2019
Dokument: Godkjent protokoll fra Sørnorsk jazzsenters styremøte / styresamling 02-17; 08.-09.09.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...