Norske-postlister.no


Viser [19] av [19].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5
Dokument: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5 - oppdatert sosi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5
Dokument: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5 - mottak av nytt planforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5
Dokument: 1554 Detaljregulering, Ravnåsveien 5 - revidert plankart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dønnestadveien 131 100/26/0/0, påbygg, tilbygg og fasadeendring av låve/driftsbygning
Dokument: Dønnestadveien 131, søknad om rammetillatelse for påbygg, tilbygg og fasadeendring av låve/driftsbygning - beskrivelse av bruk av rom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvlandsvegen 152 506/5/0/0, tilbygg
Dokument: Øvlandsvegen 152 506/5/0/0, tilbygg - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dønnestadveien 131 100/26/0/0, påbygg, tilbygg og fasadeendring av låve/driftsbygning
Dokument: Dønnestadveien 131 100/26/0/0, søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristian IVs gate 35 150/780/0/0, tilbygg
Dokument: Kristian IVs gate 35 150/780/0/0, søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om privat reguleringsplan for Slåtebakken, Farestad
Dokument: Spørsmål om vurdering av planområde for privat planinitiativ, Slåtebakken, Farestad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av bolig, gnr. 75/425, Skreddermoen 9, Hilde-Merete og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Skreddermoen 9, søknad om delvis igangsettingstillatelse + revidert vedlegg A1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av bolig, gnr. 75/425, Skreddermoen 9, Hilde-Merete og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 75/425 Skreddermoen 9 - arealer, høyder og utnyttelsesgrad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av bolig, gnr. 75/425, Skreddermoen 9, Hilde-Merete og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Reviderte beregninger, 75/425 Skreddermoen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av bolig, gnr. 75/425, Skreddermoen 9, Hilde-Merete og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Supplement til søknad om tillatelse til oppføring av enebolig, 75/425, Skreddermoen 9, Hilde-Merete og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken