Norske-postlister.no


Viser [24] av [24].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Registrere bigård
Dokument: Melding om bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Kneggsundveien 35 - gbnr. 74/34 - hytte - riving/nybygg
Dokument: Kneggsundveien 35 - gbnr. 74/34 - hytte - riving/nybygg - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mekling i sak om mobiltelefon
Dokument: Opplyser om at sak er løst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - Dispensasjon - Traktor
Dokument: Førerkort - Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Krav om retting av feil og mangler i matrikkelen - gbnr 132/8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gnr.2bnr.150-Bjorliheimen-søknad om omregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Dokument: Registrering for deltakelse hummerfiske 2017 - fritidsfiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 160/4 - Eideveien 15 - Tilbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Dispensasjonssøknad - svar på mangelbrev - 160/4 - Eideveien 15 - Tilbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 160/4 - Eideveien 15 - deling av eiendom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om deling av eiendom - 160/4 - Eideveien 15 - deling av eiendom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 160/4 - Eideveien 15 - Tilbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - 160/4 - Eideveien 15 - Tilbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - dispensasjon
Dokument: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - tilbygg til eksisterende bolig - dispensasjon fra byggegrensen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - dispensasjon
Dokument: Forespørsel om uttalelse ved tilbygg - Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - dispensasjon
Dokument: Ønsker uttalelse - gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - dispensasjon
Dokument: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - dispensasjon - ettersender dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - dispensasjon
Dokument: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - avkjørsel - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flytting av Helsetelva - Vurdering av konsesjonsplikt - GBnr 74/1 mfl - Loen - Stryn kommune - Sogn og Fjordane
Dokument: Søknad om flytting av Helsetelva - GBnr 74/1 mfl - Loen - Stryn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om næringsløyve til scooter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - dispensasjon
Dokument: Gnr. 160 bnr. 4 - Eideveien 15 i Grimstad kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - garasjeloft - avkjørsel - søknad om utvidet bruk av avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om motorferdsel i utmark - næringsløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jostedalsbreen nasjonalpark - bru på Hogrenning
Dokument: Jostedalsbreen nasjonalpark - søknad om midlar til å bygge ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] frå Austerdalen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bekreftelse på delt betaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om utviklingstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende krav til godkjenning av taksameter Løyve: H1165 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] o:127048
Dokument: Tilbakemelding fra løyvehaver vedr vedtak om retting - løyve h1165r; ikke i drift
Søk innsyn i dokumentet/saken