Norske-postlister.no


Viser [100] av [290].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 300/5283 - Lekelandstomta - fradeling
Dokument: Gbnr 300/5283 - Søknad om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5283 - Lekelandstomta - fradeling
Dokument: Gbnr 300/5283 - søknad om fradeling - Lekelandtomta- ny søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5283 - Lekelandstomta - fradeling
Dokument: Gbnr 300/5283 - søknad om fradeling - lekelandtomta - nye dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 946974269 SKIEN BOLIGBYGGELAG
Dokument: Etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 946974269 SKIEN BOLIGBYGGELAG
Dokument: Etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Klage på beboer - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 946974269 SKIEN BOLIGBYGGELAG
Dokument: Svar på melding om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 300/5283 - Lekelandtomta - nabovarsel til Skien kommune som eier av Gbnr 300/4805 m fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5283 - Lekelandstomta - fradeling
Dokument: Gbnr 300/5283 - Lekelandstomta - søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulsetlia borettslag - vannproblematikk
Dokument: Vannproblematikk - befaring 02.09.2020 Gulsetlia borettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Advarsel om salgspålegg, jf. borettslagsloven - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - Gnr 2 bnr 1182 - Einaren Borettslag
Dokument: Fast til flytende rente
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtaler i Skien kommune
Dokument: Ad svar på spørsmål til bruk av utbyggingsavtaler i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtaler i Skien kommune
Dokument: Bruk av utbyggingsavtaler i Skien kommune - vedrørende ekstrakostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5283 - Lekelandstomta - felt BB5 - bygg A8, A9 og B6 - Nybygg/3 stk. boligbygg med til sammen 44 boenheter
Dokument: Gbnr 300/5283, 300/4805 - Lekelandstomta - bolig- og blokkbebyggelse - Tiltaks- og gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjør - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 284/864 - Nedre Meierbakken 24 - garasje
Dokument: Gbnr 284/864 - Nedre Meierbakken 24 - garasje - meldingsskjema på bygning som er untatt søknadsplikt.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsskjema - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Kopi av grunnbok og notert pant - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overtakelse av fullverdileilighet - Avskjermet
Dokument: Skjøte - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Porsgrunn - Gnr 123 bnr 747 - Vestsiden Hageby III BRL
Dokument: Firmaattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Porsgrunn - Gnr 123 bnr 747 - Vestsiden Hageby III BRL
Dokument: Svar vedrørende nytt styre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Porsgrunn - Gnr 123 bnr 746 - Vestsiden Hageby I Borettslag
Dokument: Vedrørende nytt styre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adresseendringer i grunnboken for borettslagsandeler - samlesak 2019
Dokument: Adresseendring Saltbrygga 2 borettslag orgnr 922540721
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Porsgrunn - Gnr 123 bnr 747 - Vestsiden Hageby III BRL
Dokument: IN innbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - Gnr 74 bnr 248 - Borgestadholmen I Borettslag
Dokument: IN innbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Porsgrunn - Gnr 123 bnr 747 - Vestsiden Hageby III BRL
Dokument: IN-Avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann,- avløp,-renovasjon og feiegebyr for 2019
Dokument: Vedrørende gebyrer for renovasjon for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig åpent marked - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføringslån - Porsgrunn - Gnr 123 bnr 746 - Vestsiden Hageby I Borettslag
Dokument: Avtale mellom Husbanken og BBL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Akseptbrev og budjournal - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gbnr. 1/785 - Rema1000 Strømdaljordet
Dokument: Merknad til detaljregulering for gbnr. 1/785 - Rema1000 Strømdaljordet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fullverdileilighet - Avskjermet
Dokument: Tinglyst avtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av bolig - Avskjermet
Dokument: Akseptbrev og budjournal - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Strandbekkli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Akseptbrev og budlogg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig åpent marked - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig åpent marked - Avskjermet
Dokument: Akseptbrev og budlogg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Akseptbrev - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/846 - Duestien 14/Adj. Arentz gate vest 10 - reseksjonering
Dokument: Gbnr 300/846 - Duestien 14/Adjunkt Arentz gate vest 10 - reseksjonering - dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Verdivurdering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr.17/284 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Dokument: Gbnr.17/284 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppgjørsoppstilling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Signert kjøpekontrakt - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Strandbekkli veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Akseptbrev og budjournal - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunlån oppføring - Skien - Gnr 300 bnr 5204 - Skien Boligbyggelag
Dokument: IN-innbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnlån oppføring - Skien - Gnr 300 bnr 5292 - Schweigaards Plass - JM Norge AS Schweigaards Plass 1 Borettslag
Dokument: IN-innbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Strandbekkli veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av bolig - Avskjermet
Dokument: Oppdragsavtale - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...