Norske-postlister.no


Viser [77] av [77].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 223/412 - Haslundsv veg 6 - vannmåler
Dokument: Gbnr 223/412 - Haslundsv veg 6 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2893 - P. A. Munchsgate sør 37 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/2893 - P. A. Munchsgate sør 37 - Demontering av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1246 - Arne Garborgsgate 81 - tilknytning til kommunalt ledningsnett
Dokument: Gbnr 300/1246 - Arne Garborgsgate 81 - tilknytning til kommunalt ledningsnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/180 - Bamblevegen 9 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/180 - vannmålerskjema for Bamblevegen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/342 - Triangelen - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 217/342 - Triangelen - Tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1045-46 - Chr. Magnus Falsens gate 9 og 10- tilknytning til kommunal ledningsnett
Dokument: Gbnr 300/1045-46 - Chr. Magnus Falsens gate 9 og 10- tilknytning til kommunal ledningsnett - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/213 - Gregorius Dagsonsgate 161 - stikkledning
Dokument: Gbnr 67/213 - Gregorius Dagsonsgate 161 - utbedring av eksisterende stikkledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1045-46 - Chr. Magnus Falsens gate 9 og 10- tilknytning til kommunal ledningsnett
Dokument: Gbnr 300/1045 -46 - Chr. Magnus Falsens gate 9 og 10 - tilknytning til kommunalt ledningsnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63/230 - Hofgaards gate 38 - vannmåler
Dokument: Gbnr 63/230 - Hofgaards gate 38 - installasjon av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 56/193 - Limisvingen 16 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 56/193 - Limisvingen 16 - Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/995 - Falkumjordet 13 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/995 - Falkumjordet 13 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1046 - Viggo Ullmanns gate 8 A-H - tilknytning til kommunalt ledningsnett
Dokument: Gbnr 300/1046 - Viggo Ullmanns gate 8 A-H - tilknytning til kommunalt ledningsnett - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/438 - Bjørndalsjordet 50 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 221/438 - Bjørndalsjordet 50 - Privat stikkledning - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/438 - Bjørndalsjordet 50 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 221/438 - Bjørndalsjordet 50 - tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/187 - Baugeids gate 9 d - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 300/187 - Ferdigmelding - stikkledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/343 - Frogner Ring 20 - vannmåler
Dokument: Gbnr 62/343 - Frogner Ring 20 - vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1046 - Chr. Magnus Falsens gate 7 / Viggo Ullmanns gate 4 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 300/1046 - Ferdigmelding Chr. Magnus Falsensgate 4E-H
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1046 - Chr. Magnus Falsens gate 7 / Viggo Ullmanns gate 4 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 300/1046 - Ferdigmelding Chr. Magnus Falsensgate 7A-F
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/312 - Håvundvegen 71 - vannmåler
Dokument: Gbnr 62/312 - Håvundvegen 71 - bytte av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/579 - Gregorius Dagssonsgate 120 C - vannmåler
Dokument: Gbnr 67/579 - Gregorius Dagssonsgate 120 C - Vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1070- Nordre Lensmannsveg 12 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 221/1070- Nordre Lensmannsveg 12 - Privat stikkledning - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1869 - Wesselvegen 52 - vannmåler
Dokument: Gbnr 221/1869 - Wesselvegen 52 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1070- Nordre Lensmannsveg 12 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 221/1070- Nordre Lensmannsveg 12 - Privat stikkledning - tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 215/75 - Ulefossvegen 158 - vannmåler
Dokument: Gbnr 215/75 - Ulefossvegen 158 - vannmåler - melding om installasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1670 - Halvdans gate 29 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/1670 - Halvdans gate 29 - vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/177 - Nedre Maihaugen 1 - Privat stikkledning
Dokument: Kart, skisse Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 806/177 - Nedre Maihaugen 1 - privat stikkledning
Dokument: Gbnr 806/177 - Nedre Maihaugen 1 - privat stikkledning - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 53/77 - Jønnevallia 36 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 53/77 - Jønnevallia 36 - Privat stikkledning - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 53/77 - Jønnevallia 36 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 53/65 - Jønnevallia, tomt 5 - privat stikkledning - tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1046 - Chr. Magnus Falsens gate 7 / Viggo Ullmanns gate 4 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 300/1046 - Chr. Magnus Falsens gate 7 / Viggo Ullmanns gate 4 - Privat stikkledning - Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/753 - Bregnevegen 1 - vannmåler
Dokument: Gbnr 220/753 - Bregnevegen 1 - installasjon av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/12 - Cort Adelers gate 12 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 300/12 - Cort Adelers gate 12 - Privat stikkledning - ferdigmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/12 - Cort Adelers gate 12 - tilknytning til kommunal ledningsnett
Dokument: Gbnr 300/12 - Cort Adelers gate 12 - tilknytning til kommunal ledningsnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/12 - Cort Adelers gate 12 - tilknytning til kommunal ledningsnett
Dokument: Gbnr 300/12 - Cort Adelers gate 12 - tilknytning til kommunal ledningsnett - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1070 - Nordre Lensmannsveg 12 - tilknytning til kommunal ledningsnett
Dokument: Gbnr 221/1070 - Nordre Lensmannsveg 12 - utbedring av ledningsnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1241 - Arne Garborgs gate 72 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/1241 - Arne Garborgs gate 72 - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4313 - P.A. Munchs Gate Nord 93 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 300/4313 - P.A. Munchs Gate Nord 93 - Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 223/377 - Kongerødvegen 38,40,42,44,46,48 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - endring bad
Dokument: Gbnr 223/377 - Kongerødvegen 38,40,42,44,46,48 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/199 - Gunnar Knudsensvei 26 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 67/199 - Gunnar Knudsensvei 26 - Privat stikkledning - Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 223/377 - Kongerødvegen 38 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 223/377 - Kongerødvegen 38 - Privat stikkledning - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/199 - Gunnar Knudsens veg 26 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 67/199 - Gunnar Knudsens veg 26 - Privat stikkledning tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2419 - Olav Kyrres gate 21 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/2419 - Olav Kyrres gate 21 - Vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1428 - Vestre Gulset 91 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 2/1428 - Vestre Gulset 91 - Ferdigmelding stikkledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 212/264 - Sveene 42 - Vannmåler
Dokument: Gbnr 212/264 - Sveene 42 - Innmelding av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1796 - Hans Houens gate 4 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/1796 - Hans Houens gate 4 - innmelding vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/8 Vestre Gulset 91 - tilknytning til kommunalt ledningsnett
Dokument: Gbnr 2/8 Vestre Gulset 91 - tilknytning til kommunalt ledningsnett - Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/129 -hoppestadlia- Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 12/129 -hoppestadlia- Privat stikkledning - erklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/134 - Gregorius Dagssons gate 120 A - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 67/134 - Gregorius Dagssons gate 120 A - ferdigmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 9/13 - Fossumhaugen 2 - vannmåler
Dokument: Gbnr 9/13 - Fossumhaugen 2 - vannmåler - melding om instalasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/692 - Rabbenvegen 33 - vannmåler
Dokument: Gbnr 221/692 - Rabbenvegen 33 - melding om innstalering av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 53/70 - Jønnevallia 41- vannmåler
Dokument: Gbnr 53/70 - Jønnevallia 41- registrering av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/129 -hoppestadlia- Privat stikkledning
Dokument: Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 215/155, 215/156 - Bakkane 99 og 101 - stikkledning
Dokument: Gbnr 215/155, 215/156 - Bakkane 99 og 101 - Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/501 - Engravvegen 45 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 73/501 - Engravvegen 45 - Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 223/377 - Kongerødvegen 40 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 223/377 - Kongerødvegen 40 - Privat stikkledning - tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1900 - Industrigata 40 - vannmåler.
Dokument: Gbnr 300/1900 - Industrigata 40 - vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 215/165 - Bakkane 93 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 215/165 - Bakkane 93 - Privat stikkledning - Tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/752 - Flatane 19 - vannmåler
Dokument: Gbnr 221/752 - Flatane 19 - registrering av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 121/39 - Siljanvegen 87 - Privat stikkledning
Dokument: Gbnr 121/39 - Siljanvegen 87 - utbedring av eksisterende stikkledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 67/235 - Ballestadvegen 24 - vannmåler
Dokument: Gbnr 67/235 - Ballestadvegen 24 - Innmelding av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1719 - Nedre Hjellegate 1 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/1719 - Nedre Hjellegate 1 - ny vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/8 Vestre Gulset 91 - tilknytning til kommunalt ledningsnett
Dokument: Gbnr 2/8 Vestre Gulset 91 tilknytningsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1723 - Nedre Hjellegate 7 - demontering og montering av vannmåler.
Dokument: Gbnr 300/1723 - Nedre Hjellegate 7 - demontering og montering av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 121/43 - Holmsvegen 48 - vannmåler
Dokument: Gbnr 121/43 - Holmsvegen 48 - installasjon av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5307/2 avlesning
Dokument: Gbnr 300/5307/2 - Vannmåleravlesning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/5307/1 vannmåler
Dokument: Gbnr 300/5307/1 Vannmåleravlesning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1221/2 - Arne Garborgs gate 50 B - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/1221/2 - Arne Garborgs gate 50 B - vannmålerskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 68/87 - vannmåler
Dokument: Gbnr 68/87 - vannmåler - Greg. Dagssonsgate 195
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1864 -tollneskroken- Privat stikkledning
Dokument: Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 4/125 - Mælagata 149 - Privat stikkledning
Dokument: Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr67/134 - greg.dagsonsgt 120a - Privat stikkledning
Dokument: Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/436 - Venstøpbakken 136 - Privat stikkledning
Dokument: Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 60/185 - vigesveg 12 - Privat stikkledning
Dokument: Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1719 - nedrehjellegt 1 - Privat stikkledning
Dokument: Nye oppdaterte planer for tilknytning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/121 - Hermann Baggersgate 17 - vannmåler
Dokument: Gbnr 300/121 Hermann Baggersgate 17 Vannmåler skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1719 - nedrehjellegt 1 - Privat stikkledning
Dokument: Tilknytningsmelding godkjent
Søk innsyn i dokumentet/saken