Norske-postlister.no


Viser [100] av [132].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 52/79 - Jønnevallenga 30 - bolig/garasje
Dokument: Gbnr 52/79 - Jønnevallenga 30 - bolig/garasje - søknad ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 52/79 - Jønnevallenga 30 - bolig/garasje
Dokument: Gbnr 52/79 - Jønnevallenga 30 - bolig/garasje - endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 281/44 - Dalsbygdvegen 387 - garasje/uthus
Dokument: Gbnr 281/44 - Dalsbygdvegen 387 - søknad om garasje/uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense på gbnr. 5/1 - Gravdalsveien 42
Dokument: Rettelse av adresse til tiltak på gbnr. 5/1 - Gravdalsveien 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 217/175 - Bamblevegen 14 a og b - tilbygg
Dokument: Gbnr 217/175 - Bamblevegen 14 a og b - mottatt byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense på gbnr. 5/1 - Gravdalsveien 42
Dokument: Spørsmål om dispensasjon til oppføring av garasje i LNF-området på gbnr. 5/1 - Gravdalsveien 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 213/174 - Gamle Fjæreveg 13 - påbygg
Dokument: Gbnr 213/174 - Gamle Fjæreveg 13 -søknad om påbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5281 - Amtmand Aalls gate 39 C og D - tomannsbolig og uteboder
Dokument: Gbnr 300/5281 - Amtmand Aalls gate 39 C og D - tomannsbolig og uteboder - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Etterspør svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense på gbnr. 5/1 - Gravdalsveien 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om dispensasjon fra byggegrense på gbnr. 5/1 - Gravdalsveien 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3731 - Einar Østvedts gate 7 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3731 - Einar Østvedts gate 7 - bruksendring - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/669 - Kisvegen 12 - tilbygg
Dokument: Gbnr 2/669 - Kisvegen 12 - søknad om tilbygg/ombygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 60/112 - Håvundvegen 42 -Tilbygg og takombygging
Dokument: Gbnr 60/112 - Håvundvegen 42 -Tilbygg og takombygging - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr. 23 bnr. 8 - Vestsideveien 825 - Passbekk - Kongsberg kommune - dispensasjon
Dokument: Nabovarsel - gnr. 23 bnr. 8 - Vestsideveien 825 - Passbekk - Kongsberg kommune - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 282/8 - Dalsbygdvegen 531 - tilbygg til fritidsbolig (oppfølging av mulige ulovligheter langs Norsjø)
Dokument: Gbnr 282/8 - Dalsbygdvegen 531 - tilbygg til fritidsbolig (oppfølging av mulige ulovligheter langs Norsjø) - søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/385 - Luksefjellvegen - bolig
Dokument: Gbnr 57/385 - Luksefjellvegen - søknad om bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 213/54, 96 - Gyltemyrvegen 22 - støttemur
Dokument: Gbnr 213/54,96 - Gyltemyrvegen 22 - støttemur - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 57 bnr. 385 - Luksefjellvegen i Skien - fradeling av tomt
Dokument: Gnr. 57 bnr. 385 - Luksefjellvegen - Skien kommune - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/304 - Loppedåpan 22 -Søknad om tillatelse til tiltak-tilbygg
Dokument: Gbnr 16/304 - Søknad om ferdigattest - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - 921168411 - SOLHEIMHUS AS
Dokument: Dokumentasjon fra tilsynsmøte - 921168411 - SOLHEIMHUS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 216/177 - Rønningvegen 6 - tilbygg til bolig - garasje
Dokument: Gbnr 216/177 - Rønningvegen 6 - tilbygg til bolig - garasje - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 52/78 - Jønnevallenga 28 - påbygg
Dokument: Gbnr 52/78 - Jønnevallenga 28 - søknad om påbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 60/112 - Håvundvegen 42 -Tilbygg og takombygging
Dokument: Gbnr 60/112 - Håvundvegen 42 - tilbygg og takombygging - mottatt byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 213/54,96 - Gyltemyrvegen 22 - støttemur
Dokument: Gbnr 213/54,96 - Gyltemyrvegen 22 - støttemur - mottatt byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - 921168411 - SOLHEIMHUS AS
Dokument: Bekreftelse tilsynsmøte - 921168411 - SOLHEIMHUS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/466 - Bratsberggata 49 - ombygging/fasadeendring
Dokument: Gbnr 300/466 - Bratsberggata 49 - ombygging/fasadeendring - søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3731 - Einar Østvedts gate 7 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3731 - Einar Østvedts gate 7 - søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/304 - Loppedåpan 22 -Søknad om tillatelse til tiltak-tilbygg
Dokument: Gbnr. 16/304 - Loppedåpan 22 -Søknad om tillatelse til tiltak-tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/103 - Findalskleiva 55 - forlengelse av eksisterende støttemur
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling - forlengelse av eksisterende støttemur - gbnr. 16/103
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 60/112 - Håvundveien 42 -Tilbygg og takombygging
Dokument: Gbnr 60/112 - Håvundveien 42 -Søknad om tilbygg boligens hovedplan og takombygging på eksist. bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/708 - Strømdaljordet 6 - søknad om bruksendring + dispensasjon
Dokument: Gbnr 1/708 - Strømdaljordet 6 - søknad om bruksendring + dispensasjon - utsettes inntil videre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fornyelse av sentral godkjenning - 921168411 - SOLHEIMHUS AS
Dokument: Søknad om fornyelse av sentral godkjenning - 921168411 - SOLHEIMHUS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3524 og 5262 - Skjæret 3 - terrasse + dispensasjon
Dokument: Gbnr 300/3524 og 5262 - Skjæret 3 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3731 - Einar Østvedts gate 7 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3731 - Einar Østvedts gate 7 - bruksendring - forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/418 - Solves veg 27 - rive eksisterende og oppføring av ny enebolig med garasje
Dokument: Gbnr 73/418 - Solves veg 27 - rive eksisterende og oppføring av ny enebolig med garasje - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 79/2,5 - Sannivegen 41 - ny bolig
Dokument: Gbnr 79/2,5 - Sannivegen 41 - ny bolig - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3556 - Øvre Skotlands veg 4 A - bolig - rive/bygge ny fløy
Dokument: Gbnr 300/3556 - Øvre Skotlands veg 4 A - bolig - rive/bygge ny fløy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 282/8 - Dalsbygdvegen 531 - tilbygg til fritidsbolig (oppfølging av mulige ulovligheter langs Norsjø)
Dokument: Gbnr 282/8 - Dalsbygdvegen 531 - ny søknad - tilbygg til fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/466 - Bratsberggata 49 - ombygging/fasadeendring
Dokument: Gbnr 300/466 - Bratsberggata 49 - søknad om ombygging/fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 79/2,5 - Sannivegen 41 - ny bolig
Dokument: Gbnr 79/2,5 - Sannivegen 41 - ny bolig - endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - bruksendring
Dokument: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5281 - Amtmand Aalls gate 39 C og D - tomannsbolig og uteboder
Dokument: Gbnr 300/5281 - Amtmand Aalls gate 39 C og D - tomannsbolig og uteboder - nytt nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1864 - Tollneskroken - nybygg/2 kjedehus
Dokument: Gbnr 221/1864 - Tollneskroken - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1864/0/1 og 2 - Tollneskroken 4 A - seksjonering
Dokument: Gbnr 221/1864/0/1 og 2 - Tollneskroken 4 A - endringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 69/90 - Meensvegen 19 - Aktivitetshus Røde kors
Dokument: Gbnr 69/90 - Meensvegen 19 - Aktivitetshus Røde kors - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 282/8 - Dalsbygdvegen 531 - tilbygg til fritidsbolig (oppfølging av mulige ulovligheter langs Norsjø)
Dokument: Gbnr 282/8- Dalsbygdavn. 531-tilbygg til fritidsbolig- anmodning om møte-foreløpig svar fra byggesak- ny epost angående møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 79/2,5 - Sannivegen 41 - ny bolig
Dokument: Gbnr 79/2,5 - Sannivegen 41 - ny bolig - endringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5281 - Amtmand Aalls gate 39 C - tomannsbolig og uteboder
Dokument: Gbnr 300/5281 - Amtmand Aalls gate 39 C - mottatt byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/418 - Solves veg 27 - rive eksisterende og oppføring av ny enebolig med garasje
Dokument: Gbnr 73/418 - Solves veg 27 - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 69/90 - Meensvegen 19 - Aktivitetshus Røde kors
Dokument: Gbnr 69/90 - Meensvegen 19 - Aktivitetshus Røde kors - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen/Skien tomteselskap 2018
Dokument: Gbnr 300/5281 - Amtmand Aalls gate 39 C - nabovarsel til Skien kommune som eier av gbnr300/2972
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1413 - Gulsetvegen - fradeling
Dokument: Gbnr 2/1413 - Gulsetvegen - fradeling - VA-kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 282/8 - Dalsbygdvegen 531 - tilbygg til fritidsbolig (oppfølging av mulige ulovligheter langs Norsjø)
Dokument: Gbnr 282/8- Dalsbygdavn. 531-tilbygg til fritidsbolig- anmodning om møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - bruksendring
Dokument: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1413 - Gulsetvegen - fradeling
Dokument: Gbnr 2/1413 - Gulsetvegen - søknad om fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1616 - Hesselbergsgate 14 - bruksendring (4 boenheter)
Dokument: Gbnr 300/1616 - Hesselbergsgate 14 - bruksendring (4 boenheter) - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1617 - Hesselbergsgaten 16 - Bruksendring (2 boenheter)
Dokument: Gbnr 300/1617 - Hesselbergsgaten 16 - Bruksendring (2 boenheter) - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/262 - Håvundvegen 115 - carport/veranda - manglende ferdigattest
Dokument: Gbnr 62/262 - Håvundvegen 115 - carport/veranda - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 30 - gnr. 21 bnr. 2 - Porsgrunn kommune - dispensasjon
Dokument: Fv. 30 - gnr. 21 bnr. 2 - Porsgrunn kommune - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/1417 - Furuset 17 - nybygg/enebolig
Dokument: Gbnr 2/1417 - Furuset, Gulsetvegen - nybygg/enebolig - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3524 og 5262 - Skjæret 3 - terrasse
Dokument: Gbnr 300/3524 og 5262 - Skjæret 3 - terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 69/90 - Meensvegen 19 - Aktivitetshus Røde kors
Dokument: Gbnr 69/90 - Meensvegen 19 - Aktivitetshus Røde kors - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr: 300/2013 - Nedre Hjellegate 16 - Solheimhus - Tilsyn 2017
Dokument: Tilbakemelding på tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/371 - Chr. H. Bloms gate 52 A - mulig ulovlighet - boenhet
Dokument: Gbnr 300/371 - Chr. H. Bloms gate 52 A - kopi av tegning fra 1922
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - bruksendring
Dokument: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - bruksendring - støyvarselkart beregnede verdier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 216/177 - Rønningvegen 6 - stikkledninger
Dokument: Gbnr 216/177 - Rønningvegen 6 - tilbygg til bolig - garasje - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1704 - Hjartdalsvegen 8 - påbygg - manglende ferdigattest
Dokument: Gbnr 300/1704 - Hjartdalsvegen 8 - påbygg - Ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/791 - Gregorius Dagssonsgate 31 - rive + bygge 4 eneboliger
Dokument: Gbnr 300/791 - Gregorius Dagssonsgate 31 - rive + bygge 4 eneboliger - mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - bruksendring
Dokument: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - bruksendring - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/371 - Chr. H. Bloms gate 52 A - mulig ulovlighet - boenhet
Dokument: Gbnr 300/371 - Chr. H. Bloms gate 52 A - mulig ulovlighet - boenhet - forespørsel om utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 65 - bnr. 262 - Håvundvegen 284 B - Skien kommune - påbygg av ny ark i 2. etg. ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3686 - Frederik Stangs gate 8 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3686 - Frederik Stangs gate 8 - bruksendring - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1864 - Tollneskroken - tomannsbolig
Dokument: Gbnr 221/1864 - Tollneskroken - søknad tomannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 57 bnr. 78 og 87 - Lukesfjellveien 73 og 71 - Skien kommune - dispensasjon
Dokument: Oversendelse av brev og situasjonskart - gnr. 57 bnr. 78 og 87 - Lukesfjellveien 73 og 71 - Skien kommune - dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/29 - Meensvegen 24 - tilbygg-manglende ferdigattest
Dokument: Gbnr 72/29 - Meensvegen 24 - tilbygg - ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3686 - Frederik Stangs gate 8 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3686 - Frederik Stangs gate 8 - søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - endring av gitt tillatelse
Dokument: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - tilbakemelding på mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - endring av gitt tillatelse
Dokument: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - oppdatert gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 58/181 - Luksefjellvegen 50 - forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - endring av gitt tillatelse
Dokument: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3451 - Johan Schaaningsgate 22 - rivning/nybygg-manglende ferdigattest
Dokument: Gbnr 300/3451 - Johan Schaaningsgate 22 - rivning/nybygg- ferdigmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 272/4 - Dolvavegen 25 - ferdigattest
Dokument: Gbnr 272/4 - Dolvavegen 25 - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3686 - Frederik Stangs gate 8 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/3686 - Frederik Stangs gate 8 - bruksendring - purrring på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - endring av gitt tillatelse
Dokument: Gbnr 129/8 - Fjelldalsvegen 72 - endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1616 - Hesselbergsgate 14 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/1616 - Hesselbergsgate 14 - søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...