Norske-postlister.no


Viser [100] av [11 317].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** - svar på klage - stadfester vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om legeuttalelse - Avskjermet
Dokument: Den rettsmedisinske kommisjon - uttalelse erklæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Orienteringer om vedtak fra Erstatningsnemda for voldsofre
Dokument: Orientering om vedtak fra Erstatningsnemnda for voldsofre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garantiordningen inntil kr 100 000 - Sonator Artist AS
Dokument: Bekreftelse på at det er tilgjengelige midler etter ordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Søknad om rettferdsvederlag oversendes til forberedende behandling og uttalelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** - *****
Dokument: ***** ***** - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Søknad om rettferdsvederlag oversendes for forberedende behandling og uttalelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Ny forsendelse - Søknad om rettferdsvederlag oversendes for forberedende behandling og uttalelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnesakkyndig kommisjon (BSK) og Barnevernets tvisteløsningsnemnd (BTN) - Styringsdialog - 2021
Dokument: Barnevernets tvisteløsningsnemnd (BTN) - Ramme på kapittel 854 post 21 Spesielle driftsmidler - Orientering om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Jussbuss
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Jussformidlingen i Bergen
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Jusshjelpa i Nord-Norge
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Oslo kommune, Fri rettshjelp
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Rettssenteret
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Rettssenteret
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak om krav om dekning av saksomkostninger - voldsoffererstatning
Dokument: Klage på vedtak om krav om dekning av saksomkostninger - voldsoffererstatning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt nytt sak- og arkivsystem
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Søknad om rettferdsvederlag for forberedende behandling og uttalelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt nytt sak- og arkivsystem
Dokument: Forespørsel om deltagelse i avtale - Sak-/arkivsystemet Public 360
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Sak-/arkivsystemet Public 360
Dokument: Avtale - Sak-/arkivsystemet Public 360
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontinuitetsplaner i departementene og virksomheter i justissektoren - Covid-19
Dokument: Tilbakemelding om gjennomgang av kontinuitetsplaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt rettsråd - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak - klage på vedtak om fritt rettsråd - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 - Statens sivilrettsforvaltning - tildeling, oppgaver, rapportering m.m
Dokument: Oversendelse av årsrapport 2020- Statens sivilrettforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fri sakførsel - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak - klage på avslag på søknad om fri sakførsel - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppnevning av medlemmer til Erstatningsnemnda for voldsofre ( 2021-2025 )
Dokument: Innspill til oppnevning av medlemmer til Erstatningsnemnda for voldsofre ( 2021-2025 )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekonstruksjonsloven
Dokument: Evaluering av rekonstruksjonsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakslister for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag - oversendelser til faginstanser
Dokument: Saksliste - Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakslister for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag - oversendelser til faginstanser
Dokument: Saksliste - Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voldsoffererstatning - Vedtak til Lovdata og Rettsdata
Dokument: SRF-vedtak for desember 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voldsoffererstatning - Vedtak til Lovdata og Rettsdata
Dokument: ENV-vedtak for desember 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Purring på svar - Rettferdsvederlag - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Purring på svar - Rettferdsvederlag - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakslister for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag - oversendelser til faginstanser
Dokument: Saksliste - Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakslister for Stortingets utvalg for rettferdsvederlag - oversendelser til faginstanser
Dokument: Saksliste - Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bistand - anke til Høyesterett - Gulating lagmannsretts avgjørelse om fratakelse av handleevne
Dokument: Anmodning om bistand - anke til Høyesterett - Gulating lagmannsretts avgjørelse om fratakelse av handleevne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Purring på svar - Rettferdsvederlag - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Tall og statistikker for politiets bruk av kommunikasjonskontroll
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voldsoffererstatning - Vedtak til Lovdata og Rettsdata
Dokument: SRF-vedtak for november 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voldsoffererstatning - Vedtak til Lovdata og Rettsdata
Dokument: ENV-vedtak for november 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vergemål - Årsmelding for vergemålsområdet 2020
Dokument: Oversender årsmelding for vergemålsområdet for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - oppdrag / tildeling / rapportering - Sosial- og vergemålsavdelinga
Dokument: Vergeregnskap 2020 - sentralt uttrekk og tidslinje for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 - Statens sivilrettsforvaltning - tildeling, oppgaver, rapportering m.m
Dokument: Oversendelse av årsmelding 2020 og invitasjon til webinar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den rettsmedisinske kommisjon
Dokument: Ber om innspill til uttalelser fra Den rettsmedisinske kommisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statistikk fri rettshjelp - tertialvis rapportering til Statens sivilrettsforvaltning 2020
Dokument: Bekreftelse statistikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse fra Statens sivilrettsforvaltning - spørsmål om antall innkomne og behandlede saker i 2020
Dokument: Henvendelse fra Statens sivilrettsforvaltning - spørsmål om antall innkomne og behandlede saker i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhets- og økonomiinstruks 2020 - tildelingsbrev - Fylkesmannen i Trøndelag - Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dokument: Mangelfull årsrapportering - rettshjelp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - tildelingsbrev - embetsoppdraget 2020
Dokument: Påminnelse - rapportering punkt 7.3.4.2.1 - virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - tildelingsbrev - embetsoppdraget 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Påminnelse - Rettferdsvederlag - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statistikk fri rettshjelp - tertialvis rapportering til Statens sivilrettsforvaltning 2020
Dokument: Mangelfull årsrapportering - rettshjelp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Statens sivilrettsforvaltning
Dokument: Statsbudsjettet 2021 - anslagsendringer for Statens sivilrettsforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Søknad om rettferdsvederlag oversendes til forberedende behandling og uttalelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 - Oppdrag / tildeling / rapportering - Kommunal- og beredskapsavdelinga
Dokument: Mangelfull årsrapportering - rettshjelpsområdet 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Statens sivilrettsforvaltning
Dokument: Anslagsendringer statsbudsjettet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Avskjermet
Dokument: Påminnelse om uttalelse - Rettferdsvederlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medfinansieringsordninga 2020 - Statens Sivilrettsforvaltning (SRF) - Vergemålsopplysninger integrert i Fullmaktsregister for Innbyggere (FUFINN)
Dokument: Årsrapport til medfinansieringsordningen - Fufinn - Vergemål 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garantiordning, over kr 100 000 - ***** *****
Dokument: Vedtak innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garantiordning, over kr 100 000 - ***** *****
Dokument: Oversendelse av anmodete dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppnevning av medlemmer til Erstatningsnemnda for voldsofre (2021-2025)
Dokument: Innspill til oppnevning av medlemmer til Erstatningsnemnda for voldsofre ( 2021-2025 )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - oppdrag / tildeling / rapportering - Sosial- og vergemålsavdelinga
Dokument: Informasjon om kommende oppdrag og tildeling - Prosjekt FUFINN Vergemål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettferdsvederlag - Oversendelse av minnepinne til faginstanser 2021
Dokument: Minnepinne uke 1-7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innvilget tilskudd sørskilte rettshjelpstiltak 2021 - Advokatvakt på krisesenteret
Dokument: Vedtak om tilskudd Særskilte rettshjelpstiltak 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krisesenteret for Molde og omegn
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krisesenteret for Tromsø og omegn
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krisesenter for Sunnmøre
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Trondheim krisesenter
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krisesenteret i Midt-Troms
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gatejuristen Oslo
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gatejuristen Bergen
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gatejuristen Stavanger
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Jusshjelpa i Nord-Norge
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Stine Sofies stiftelse
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Oslo kommune fri rettshjelp
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Legal Aid
Dokument: Tilskuddsvedtak og overføring av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krise- og incestsenteret i Follo
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Nordmøre Krisesenter IKS
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gudbrandsdal Krisesenter IKS
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Stiftelsen Sørlandet Krisesenter (Tidligere Stiftelsen Vest-Agder Krisesenter )
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Alta krise- og incestsenter
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krisesenteret i Salten
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Oslo krisesenter
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Stiftelsen Krisesenteret i Vestfold
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krise- og incestsenteret i Fredrikstad
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - DIXI Ressurssenter mot voldtekt
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Sarpsborg krisesenter
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Hamar interkommunale krisesenter
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Asker og Bærum krisesenter
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Krisesenteret i Moss
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Rettssenteret
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Forandringsjuristene (Forandringsfabrikken)
Dokument: Vedtak om tilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gatejuristen Trondheim
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gatejuristen Kristiansand
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Gatejuristen Innlandet
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Jussformidlingen i Bergen
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle rettshjelptiltak - Prostituertes interesseorganisasjon (PION)
Dokument: Tilskuddsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...