Norske-postlister.no


Viser [100] av [94 738].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. 20-242185-1 - NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkes- og kommunale vegar
Dokument: Veglister Agder 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riks- og fylkesveger i Aust-Agder 2018 ->
Dokument: Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid,  vegdata og trafikkinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ymse brev - oppmåling
Dokument: Underteikna avtale om å utføre oppmålingsforretninger i Valle kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riks- og fylkesvegar
Dokument: Vedtak omklassifisering av strekningar på Rv 9 gjennom Bygland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon
Dokument: Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedr. 20-33011-5 - Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg
Dokument: Vedr. 20-33011-7 - Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: INVITASJON TIL DIALOGMØTER - PROSJEKT FORSKRIFTSARBEID - VEGDATA OG TRAFIKKINFORMASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. 20-33011-7 - Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 7/13 Dombås Eiendomsutvikling AS. Søknad om tillatelse til tiltak. Ombygging av forretningsbygg
Dokument: Nabovarsel - fasadeendring - forretningsbygg - gnr/bnr 7/13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rektor Ørnsgate - skilting
Dokument: Spørsmål vedrørende svar rundt avslag på ønske om ytterligere skilting av 30-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sentrum (Kåsine). Vurdere andre fartsdempende tiltak?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biler - SF - Kommunalteknikk 2021 - NF 63595
Dokument: Vedtaksbrev - midlertidig avregistrering - NF 63595
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. 20-33011-7 - Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyringar 2021
Dokument: Vedr. 20-33011-7 - Invitasjon til dialogmøter - prosjekt forskriftsarbeid vegdata og trafikkinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av fylkes- og kommunale vegliste
Dokument: Vedr. 21-67-2 - Oppdatering/revisjon av veglistene i Vestland fylke - Kommunale vegar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til arbeidsvarsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - Eierskifte
Dokument: Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke NF 81001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 42 BNR 3 - KRAV OM SAMMENSLÅING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - avregistrering
Dokument: Vedtak om avregistrering av kjøretøy med kjennemerke NF 8736
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2021
Dokument: Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer NE 16993
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikkelføring riksveg 9 gbnr  600/9
Dokument: Vedr. 20-69740-22 - Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikkelføring 2020
Dokument: Melding til matrikkelførar om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentleg veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikkelføringskrav frå Statens vegvesen
Dokument: Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tilslutning av grunn til offentleg veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2021
Dokument: Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer NF 13634
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finnskogbanen - varsel om oppstart av planarbeid
Dokument: Reguleringsplan for Finnskogbanen - gnr. 6 bnr. 9 og 25 og deler av gnr. 87 bnr. 1 i Åsnes kommune – Varsel om oppstart av detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reklameskilting langs offentlig veg
Dokument: Kopi - Spørsmål om reklameskilt- AltiBox / Nordvest Fiber AS - Ålesundsområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vrakpant - biler
Dokument: Vedtak om avregistrering av kjøretøy med kjennemerke NF 81001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 72 bnr. 3 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen, deling og oppmåling, boligformål
Dokument: Vedr. 20-240494-2 - Merknader til høring - Gnr. 72 bnr. 3 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til boligformål - Lesja kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedr. 20-287-6 - Merknader til reguleringsplan for Sveen - planid. 34320156 - offenteleg ettersyn - Lesja kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på søknad om skilting for synleggjering av Vågå Handelshus i Vågåmo sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av tjenestebiler i Stor-Elvdal kommune 2021
Dokument: Varsel om at frist for EU-kontroll nærmer seg for bil med registreringsnummer HB 79133
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2021
Dokument: Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer EK 25733
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2021
Dokument: Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer EL 72283
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmålingsavtale - Statens vegvesen
Dokument: Signert avtale om å utføre oppmålingsforretninger i Evje og Hornnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegliste - 2020.
Dokument: Liggende til revisjonen 1. april - Oppdatering/revisjon av veglister i kommuner i Vestfold og Telemark - Drangedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplaner 2021
Dokument: Vedtak TFS1-003-2021, Kristiansand kommune - Revidert skiltplan - Rødhettes vei og Bukkene bruses vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201932 - Detaljregulering for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], gnr 38 bnr 28
Dokument: Uttalelse - Høring- og offentlig ettersyn - Plan 201932 - Detaljregulering for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], gnr 38 bnr 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2035
Dokument: Ingen merknad - Høring - Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020-2035
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grand Hotel Hellesylt AS - Søknad om løyve til tiltak - Tilbygg / fasadeendring
Dokument: Uttale - Søknad om dispensasjon frå byggegrense i reguleringsplan for fasaderenovering av Grand Hotel Hellesylt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune 2021
Dokument: Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer VH 57593
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Harstad - utfylling i sjø i Harstadbotn - Statens vegvesen - Multiconsult AS
Dokument: Status for utfyllingsarbeider i Harstadbotn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ymse brev frå Statens Vegvesen
Dokument: Kopi - Løyve til oppsetting av reklame langs RV 9 i høve med kunstutstillingar - Galleri Systog Dale - Valle i Setesdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - tilbakemelding etter gjennomført praktisk kjørevurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Køyretøy - NV 7783
Dokument: Vognkort del 1 - NV 77863
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan - Arealplan for Sande kommune - 2020
Dokument: Uttale til varsel om oppstart og planprogram for kommuneplanens arealdel - byggegrenser langs sjø, veg og vassdrag - Sande kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtak om eigarskifte på køyretøy med kjennemerke UF 77954
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2021
Dokument: Fristen for EU-kontroll nærmer seg for registreringsnummer NF 48433
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstillatelser 2021
Dokument: Tillatelse arbeidsvarsling - spesiell - FV6210 - Møre og Romsdal - Ålesund - Blindheimsbreivika - APV202172-S1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtaksbrev eierskifte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedtaksbrev eierskifte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lunner kommune - Reguleringsplan E16 Kalvsjøkrysset - Kryssutbedring - PlanID 3054-2020-0007
Dokument: Lunner kommune - Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for E16 Kalvsjøkrysset - Kryssutbedring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Særlig arbeidstillatelse for arbeid på hjul
Dokument: Kopi - Spørsmål vedrørende Arbeidstilsynets krav i forbindelse med godkjenning av "catering tilhenger" - Jåblom bakst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - årlig kontroll av avtakbar kran - *****
Dokument: Rapport ikke godkjent kran på kjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - årlig kontroll av avtakbar kran - *****
Dokument: Rapport ikke godkjent kran på kjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - tilbakemelding etter kjørevurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 201907 - Detaljregulering for felt A2 og del av A3 i Havneparken, sentrum
Dokument: Uttalelse til høring av plan 201907 - detaljregulering for felt A2 og del av A3 Havneparken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for økt sykkelbruk/gang og sykkelveier
Dokument: Avklaring rundt post 63 - Tilskudd til økt sykling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langlibakken 2, Lundåsveien 11,13,15 - gnr./bnr. 102/63,151,213,306,339,448,458,906 og 999/361 - Bruksrett
Dokument: Forslag til avtale om bruksrettigheter - gnr./bnr. 102/63, 306
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - Salg, vraking o.l.
Dokument: Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke EV 40291
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling/justering av grunneigedom, gnr/bnr 54/3
Dokument: Uttale: Vedr. 21-727-2 - Rv. 9 - Nabovarsel - oppretting av grunneiendom - gnr. 54 bnr. 3 – Longeraksveien 17 – Bygland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet (EU) 2019/2161 i norsk rett
Dokument: Høring - Gjennomføring av moderniseringsdirektivet (EU) 2019/2161 i norsk rett - Ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmålingsavtale - Statens vegvesen
Dokument: Forslag Avtale - oppmålingsforretning Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mudring og dumping i sjø - kaiutvidelse og mudring ved Larsneset - Harstad havn KF
Dokument: Kopi av brev til Harstad kommune - tilbakemelding på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra reguleringsplan - rammesøknad for utbygging av kjøpesenter og leiligheter - Larsneset - Harstad 57/1023
Dokument: Kopi av brev til Link Arkitektur AS - tilbakemelding på nabovarsel for tiltak - rammesøknad for utbygging kjøpesenter og leiligheter - Larsneset - 57/1023 - Harstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrensen langs E10 - oppføring av naust - Tjeldsund 12/49 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - dispensasjon fra byggegrensen langs E10 - oppføring av naust - Tjeldsund 12/49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lunner - E16 Kalvsjøkrysset - kryssutbedring - planid 3054-2020-0007 - reguleringsplan
Dokument: Varsel om oppstart - Lunner - E16 Kalvsjøkrysset - kryssutbedring - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde - tidl. Nesset - detaljregulering - reguleringsplan Øvre Solbjørbakken 227/2 og del av gnr227/154 - Angvik Prosjektering AS
Dokument: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering Øvre Solbjørbakken - PlanID 2018003 - Molde kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund kommune - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av brakkeriggar - Haramsøy - 311/16
Dokument: Uttale til søknad om mellombels dispensasjon frå reguleringsplan og pbl. § 1-8 for etablering av bustadbrakker - fv. 5974 - gnr. 311 bnr. 16 - Ålesund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund 472/44 - dispensasjon fra reguleringsplan - bygging av kai for å få om bord garn og teiner - Grytastranda
Dokument: Uttale til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan og plan- og bygningsloven § 1-8 for oppføring av kai - fv. 527 - gnr. 472 bnr. 44 - Ålesund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aure 62/4 - dispensasjon fra kommuneplan - oppsett av naust - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Uttale - Aure 62/4 - søknad om dispensasjon fra kommuneplan og pbl § 1-8 - oppføring av naust med båtopptrekk - fv 6184
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aure 64/1 - dispensasjon fra reguleringsplan - oppsett av garasje / uthus på eiendom Ramsvika - Lesund
Dokument: Uttale - Aure 64/1 - dispensasjon fra reguleringsplan og kulturminneloven for oppføring av garasje / uthus - fv 6184
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - tilbakemelding etter gjennomført kjørevurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsel til Sandnes kommune - 2021
Dokument: Mottatt nabovarsel - Gnr 69 bnr 793 - Nylund 2, Stokkaveien - Mottatt via Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesveg 6866 Hallebygda - Kryssing, nærføring og graving
Dokument: Tillatelse om arbeidsvarsling - spesiell - FV5866 - Møre og Romsdal - Sande -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesveg 6866 Hallebygda - Kryssing, nærføring og graving
Dokument: Tillatelse om arbeidsvarsling - spesiell - FV5866 - Møre og Romsdal - Sande - APV20201126-S2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - kjøp av snøskutere - Kautokeino
Dokument: Eierskifte på kjøretøy med kjennemerke CW 1033
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - LNF - område - Tjeldsund kommune - 164/3 Fiskefjorden - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av brev til Tjeldsund kommune - høringsuttalelse til dispensasjonssøknad - oppføring av fritidsbolig - Tjeldsund 164/3 - Fiskefjorden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...