Norske-postlister.no


Viser [100] av [25 262].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kossevigheia 47 416/89/0/0, tilbygg
Dokument: Kossevigheia 47 416/89/0/0, uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/317, 221/540 og 221/665 - avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg
Dokument: Gbnr 220/317, 221/540 og 221/665 - Melding til matrikkelfører om avtale / vedtak om erverv / tiltredelse av grunn til offentlig veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18 Preståsen-Kjørholt - detaljregulering
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale E18 Preståsen-Kjørholt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDP - Kommunedelplan - Gautefallheia - 2015-2025. planid: 20150003
Dokument: Uttalelse til begrenset høring på kommunedelplan for Gautefallheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meensvegen - Berglivegen - nye VA-ledninger og kummer
Dokument: Tillatelse til arbeidsvarsling - spesiell - FV32, KV13600, KV60800 - Vestfold og Telemark - Skien - APV20201808-S1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkerøyveien 8 og 10 - utbyggingsavtale
Dokument: Svar på spørsmål om busslomme i reguleringsplan for Flekkerøyveien 8 og 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 404/4 og 220/540, 221/665, 220/317 - RV36 Porsgrunnsvegen - arealoverføring
Dokument: Gbnr 404/4 og 220/540, 221/665, 220/317 - RV36 Porsgrunnsvegen - arealoverføring - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-271-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 32 og fv. 3270 og forkjørsregulerende tiltak på fv. 3270 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-272-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 3270 Håvundvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-238-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 356 Svanvikvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-265-2020 Trafikkregulerende tiltak - rødt stoppblinksignal på fv. 59 Klostergata i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-266-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 59 Porsgrunnsvegen og Grogata i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-267-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 59 Ulefossvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan - Riksveg 36 - Skjelsvikdalen - Skyggestein
Dokument: Kommunedelplan - Riksveg 36 - Skjelsvikdalen - Skyggestein - varsel om grunnundersøkelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljregulering for Flittig/Eikornrød skyte- og motorsportsenter
Dokument: Uttalelse til varsel om endring av detaljregulering for Flittig / Eikornrød skyte- og motorsportsenter - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplan Carl Hansens brygge
Dokument: TFS2-258-2020- Parkeringsregulerende vedtak - P.A. Heuchs gate Skiltplan Carl Hansens brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplan Steinhoggeren
Dokument: TFS2-257-2020 - Parkeringsregulerende vedtak - Steinhoggeren - Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplan Langjordet
Dokument: TFS2-259-2020 - Parkeringsregulerende vedtak - Skiltplan Langjordet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vedr. 20-230089-1 - Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-225-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 32 Gunnar Knudsens veg i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vedr. 20-229949-1 - Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-222-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 32 Lundsåsen til Vattenberg i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vedr. 20-230106-1 - Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-226-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 32 Bølevegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vedr. 20-230185-1 - Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-229-2020 Trafikk- og parkeringsregulerende tiltak på fv. 32 Nedre Skottlandsveg og Sandviksvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vedr. 20-230202-1 - Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-230-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 32 Sandviksvegen og Bølevegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering FK1 og FK6 - Ustaoset sentrum
Dokument: Detaljregulering FK1 og FK6 - Ustaoset sentrum - Merknader fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskriftsarbeid etter vegloven §10 annet ledd - Vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg.
Dokument: Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg
Dokument: Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg
Dokument: Vedr. 20-33011-5 - Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om forskrift etter vegloven
Dokument: Orientering om forskriftsarbeid etter veglova § 10 annet ledd - vegdata og trafikkinformasjon for offentlig veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene.
Dokument: Utsendelse av høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene
Dokument: Utsendelse av høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer
Dokument: Vedr. 20-121866-12 - Utsendelse av høring om forslag til endringer i reglene for små elektriske kjøretøy til alle kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Kristiansand
Dokument: Tiltaksutredning - del B - svar fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/483 - Utsikten 1 - omregulering
Dokument: Uttalelse til omregulering av Utsikten 1 i Skien kommune - gnr 1 bnr 483
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/30 -3 leilighetsbygg, Bakkenvegen 1, Geilo
Dokument: 20/230782-1 - Nabovarsel - oppretting matrikkelenhet - gnr. 61 bnr. 30 - Bakkenvegen 1, Geilo -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vedtak - Trafikkregulerende vedtak Frognerlia / ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] veg - Skiltplan for gang- og sykkelveg - TFS2-255-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Trafikkregulerende vedtak - Solumgata - TFS2-181-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til trafikksikkerhetstiltak
Dokument: Vedr. forespørsel om trafikksikkerhetstiltak - Rv. 7 Hagafoss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedring av Veterkrysset mellom Rv. 7 og Fv. 202
Dokument: Vedr. 20-212128-2 - Søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav i områdereguleringsplan for Gulsvikfjellet i forhold til utbedring av Veterkrysset mellom Rv. 7 og Fv. 2902 - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-211-2020 - Trafikkregulerende vedtak - Skotfosskleiva - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201803, Seterfeltet 2 - detaljreguleringsplan
Dokument: 01201803, Seterfeltet 2 - detaljreguleringsplan - svar på purring på høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-178-2020 - Trafikkregulerende tiltak på fv. 3302 Dalsbygdvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-173-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 363 Helleveien
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-173-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 363 Helleveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-174-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 3362 Fossingveienkommune
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-174-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 3362 Fossingveienkommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-175-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 3366 Farsjøveien
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-175-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 3366 Farsjøveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-176-2020 Parkeringsregulerende tiltak på fv. 3366 Farsjøveienkommune
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-176-2020 Parkeringsregulerende tiltak på fv. 3366 Farsjøveienkommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-177-2020 Parkeringsregulerende tiltak på fv. 3372 Portørveien
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-177-2020 Parkeringsregulerende tiltak på fv. 3372 Portørveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: Korona spørsmål ved kontroll av Nasjonal og Internasjonal transport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog
Dokument: Modulvogntog på kommunale veger tillatt for 24 m tømmertransport - informasjon om svarskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av Kommunedelplan for Geilo område I1
Dokument: Endring av Kommunedelplan for Geilo område I1 - Opprettholder innsigelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødt stoppblinksignal ved Kragerøtunnelen på fv. 38 Kragerøveien i Kragerø kommune
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-161-2020 Trafikkregulerende tiltak - rødt stoppblinksignal ved Vadfosstunnelen på fv. 38 Kragerøveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-162-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 38 Drangedalsveien i Kragerø kommune
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-162-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 38 Drangedalsveien i Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-163-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 351 Ole Halvorsens vei i Kragerø kommune
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-163-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 351 Ole Halvorsens vei i Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-164-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 351 Ole Halvorsens vei og Ørvikveien i Kragerø kommune
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-164-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 351 Ole Halvorsens vei og Ørvikveien i Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-165-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 363 Kragerøveien i Kragerø
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - Fornyet vedtak nr. TFS2-165-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 363 Kragerøveien i Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-170-2020 - Trafikk- og parkeringsregulerende vedtak - Hesselberggate ved Landmannstorget - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-171-2020 - Trafikk- og parkeringsregulerende vedtak - Skistredet ved Landmannstorget - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-172-2020 - Trafikkregulerende vedtak - Kongensgate mellom Skistedet og Hesselberggate - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 14 61/113/0/0, veranda - støytiltak
Dokument: Vardåsveien 14 61/113/0/0, veranda - støytiltak - Melding om bygg som er unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 4 61/107/0/0, veranda
Dokument: Vardåsveien 4 61/107/0/0, veranda - Melding om bygg som er unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 6 61/106/0/0, utestue - støytiltak
Dokument: Vardåsveien 6 61/106/0/0, utestue - støytiltak - Melding om bygg som er unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-169-2020 - Trafikk- og parkeringsregulerende vedtak - Torggata ved Landmannstorget - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Merknader til skiltplan- Skistredet ved Ibsenparken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Flå: Søknad om oppføring av tilbygg på bolighus, gbnr 21/8, Flå
Dokument: Vedr. 20-96239-5 - Riksveg 7 gnr. 21 bnr. 8 - Flå kommune - Uttalelse til oppføring av tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ber om tilbakemelding - Modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog
Dokument: Ber om tilbakemelding - Modulvogntog på veger som er tillatt for 24 m tømmervogntog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/549 - Tollnes - Bjørnstadvegen - tomannsbolig
Dokument: Kopi - Vedrørende nabovarsel - riksveg 36 - gbnr. 221/549 - Bjørnstadvegen i Skien kommune - tomannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - breddeutvidelse Rv7 Ørgenvika/Lindelien
Dokument: Vedr. 20-1166-32 - Avklaring om vedtaksbehandling av reguleringsplan for riksveg 7 Ørgenvika - Lindelien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1568 Detaljregulering, Rosseland park
Dokument: 1568 Detaljregulering, Rosseland park - uttalelse fra Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 268/50 - Berganvegen 12 - Søknadspliktig tiltak - riksveg 36
Dokument: Gbnr 268/50 - Riksveg 36 - Berganvegen 12- Dispensasjon fra byggegrense - tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gbnr. 62/428 m.fl., Nordre Frogner
Dokument: Uttalelse - hva mener du om detaljregulering for gbnr 62/428 m.fl., Nordre Frogner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen
Dokument: Uttalelse til høring - Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv 44 Hoppestadvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikulering av offentlig veggrunn
Dokument: Egenerklæring av eierskap til offentlig veggrunn - Påminnelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkregulerende tiltak på fv. 356 Sannesveien i Drangedal kommune
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-131-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 356 Sannesveien i Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-108-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 356 Kilebygdvegen og Gisholtvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-121-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 356 og fv. 353, Kilebygdvegen, Svanvikvegen og Voldvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 268/50 - Berganvegen 12 - Søknadspliktig tiltak - riksveg 36
Dokument: Gbnr 268/50 - Berganvegen 12 - Søknadspliktig tiltak - riksveg 36 - kopi til Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Biler - Teknikk og samfunnsutvikling 2020 - NF 99296
Dokument: Vognkort - NF 99296
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 273/7 - Hollavegen 197 - spørsmål til byggesak
Dokument: Gbnr 273/7 - Hollavegen 197 - vedrørende bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2018-2020
Dokument: EU-kontroll - NF 96854 - spørsmål om permanent visningsmåned
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 85/1 Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen
Dokument: Gbnr 85/1 Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 59/95 m/fl. - Detaljreguleringsplan nye E18 - Dørdal til Tvedestrand
Dokument: Innspill ved oppstartvarsel og til planprogram for detaljregulering ny E18 Dørdal - Tvedestrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-133-2020 - Parkeringsregulerende vedtak - Øvregate i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: TFS2-133-2020 - Parkeringsregulerende vedtak - Øvregate i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltvedtak trafikkregulerende forskrifter 2020.
Dokument: Vestfold og Telemark fylke - vedtak nr. TFS2-106-2020 Trafikkregulerende tiltak på fv. 353 Voldsvegen i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Nenset sandtak
Dokument: Uttalelse til reguleringsplanforslag for Nenset sandtak - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18/E 39 - Gartnerløkka - Meieriet, detaljregulering - mindre endring, plan nr 1380
Dokument: E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18/E 39 - Gartnerløkka - Meieriet, detaljregulering - mindre endring, plan nr 1380
Dokument: E39 Gartnerløkka-Kolsdalen, mindre endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...