Norske-postlister.no


Viser [100] av [10 378].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 12/639 Avløpsanlegg
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 12/639 Avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 29/167 og 29/168 Rive eksisterende brygge og oppsett av ny erstatningsbrygge
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 29/167 og 29/168 Rive eksisterende brygge og oppsett av ny erstatningsbrygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 77/105 Utestue
Dokument: Uttalelse til revidert søknad - Gbnr 77/105 Utestue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet informerer - Engelsk oversettelse av alkoholloven og alkoholforskriften
Dokument: Informasjon fra Helsedirektoratet - Alkoholloven - Helsedirektoratet informerer - Engelsk oversettelse av alkoholloven og alkoholforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 57/1 - Søknad om plasthall
Dokument: Foreløpig svar - Klage byggesak - Drangedal - 57/1 - plasthall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 215/35 - Hellandsveien 104 - erstatningsbolig
Dokument: Klageavgjørelse i byggesak - Statsforvalteren opphever kommunens vedtak - gnr/bnr 215/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 240/26 - Hanasandveien 636 - renovering og forlengelse av brygge
Dokument: Uttalelse - gnr/bnr 240/26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 53/874 - busskur
Dokument: Klageavgjørelse i byggesak - Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak - gnr/bnr 53/874
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 40/341 - Syftesokveien 9 - modernisere bolig, tilbygg, innkjørsel og garasje
Dokument: Klageavgjørelse i byggesak - Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak - gnr/bnr 40/341
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilretteleggingsmidler for ABLU og deltidsstudenter
Dokument: Tildeling av tilretteleggingsmidlar for ABLU og deltidsstudentar - lokale prioriteringar 2020-2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renseanlegg - analyseresultater 2021
Dokument: Odderøya renseanlegg - slambehandling - påminnelse - rapportering til Statsforvalteren for rapporteringsåret 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om kritikkverdige forhold - Avskjermet
Dokument: Tilbakemelding på varsel om kritikkverdige forhold - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling av grågås 2021 - Kragerø
Dokument: Avviser klage på avslag av skadefelling av grågås på Jomfruland i Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kyststien vest
Dokument: Foreløpig svar på klage - merking av kyststi over gbnr 26/229 - Nesodden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 14/132 og del av 13/1 - Bomansvik nord
Dokument: Kopi - Innspill fra Statsforvalteren - 3.3.21 - Varsel om oppstart av detaljregulering for gbnr 14/132 og del av 13/1 - Bomansvik nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernreformen
Dokument: Invitasjon til dialogmøte - barnevernreformen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 162/1 - Biskopvika 4 - deling
Dokument: Uttalelse - gnr/bnr 162/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 13/371 - Forusstraen 30 - riving garasje, oppføring av ny garasje og tilbygg 2.etasje
Dokument: Klageavgjørelse i byggesak - Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak - gnr/bnr 13/371
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støy fra industriområdet på Skjerkøya - arbeider i forbindelse med utfylling i sjø
Dokument: Vedrørende Støyvurdering Skjerkøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernreformen 2021
Dokument: Invitasjon til dialogmøte - barnevernreformen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningskontroll av landbruksområdet
Dokument: Lukking av forvaltningskontroll - Bamble - produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - landbruksrelaterte kontroller 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/494 - Langøytangen - bruksendring
Dokument: Ingen vesentlige merknader fra Statsforvalteren - gbnr. 106/494 - Langøytangen - bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Forberedende klagebehandling - Oversendelse - Ekspropriasjon - VA-anlegg/ledninger - Gnr/bnr. 44/1 - Gautefallheia - Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/1 og 3 - Søknad om sikringstiltak i Daleelva
Dokument: Svar på søknad - Drangedal - 58/1 og 58/3 - Daleelva - erosjonssikring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltning av økonomiske virkemiddel i skogbruket i Rogaland
Dokument: Tildelingsbrev NMSK 2021Forvaltning av økonomiske verkemiddel i skogbruket i Rogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Ulikhet i forskrift til opplæringslova § 38 og forskrift til friskolelova § 3-8
Dokument: Påminnelse - Ulikhet i forskrift til opplæringslova § 3-8 og forskrift til friskolelova § 3-8 - gjelder varsling og orden og oppførsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: FHI. Kommuner som ikke ønsker Comirnaty i påsken (uke 13)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om prosjekttilskot for etablering av ressurssenter for fjellandbruket, fjellandbruksmidlar
Dokument: Tilskot - etablering av ressurssenter for Fjellandbruket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende tiltak mot rovviltskader 2020 - sau - Solheim Villsau
Dokument: Informasjon om inndragning av tilskudd - konfliktforebyggende tiltak reindrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinering av arbeid med barnevernsreformen 2019 - 2022
Dokument: Kopi - Invitasjon til dialogmøte - barnevernreformen - kommuner i Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av tjenestekatalog for statlige og kommunale tjenester
Dokument: Tilbakemelding - Høring av tjenestekatalogene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny barnevernlov 2022 - barnevernsreform
Dokument: Invitasjon til dialogmøte - barnevernreformen. 15.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2691 - Detaljregulering for Sørmarka idrettspark - Hillevåg bydel
Dokument: Innsigelse trekkes - plan 2691
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 56/1423 - Torbjørn Hornkloves gate 1 C - oppdeling i flere boenheter
Dokument: Anmodning om omgjøring tas ikke til følge - gnr/bnr 56/1423
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 127/35 - Utsynvegen 20 - tilbygg, utvendig trapp, nedgravde avfallscontainere og ombygging av loft
Dokument: Uttalelse - gnr/bnr 127/35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 57/349 - Dr. Græslis vei 11 - garasje
Dokument: Klageavgjørelse i byggesak - Statsforvalteren opprettholder kommunens vedtak - gnr/bnr 57/349
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 28/6 - nettstasjon
Dokument: Uttalelse - gnr/bnr 28/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 58/783 - utskifting av eksisterende strømstolpe og bardun
Dokument: Uttalelse - gnr/bnr 58/783
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus 2020-2021- Vaksinering, plan og gjennomføring
Dokument: SFRO - Kommuner som ikke ønsker Comirnaty i påsken (uke 13)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanse og innovasjonstilskudd 2020. WebSak 20/525
Dokument: Angående kompetansetilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - utvikling av de sosiale tjenestene i NAV
Dokument: Innvilgelse av tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontoret ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] statsbudsjettets 0621.63 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/6 fradeling av areal som tilleggstomt til Gbnr 2/74.
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 2/6 fradeling av areal som tilleggstomt til Gbnr 2/74.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/60, 25/93, Vestre Gumøyveien 48 og 50 - erstatningsbrygger
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr. 25/60, 25/93, Vestre Gumøyveien 48 og 50 - erstatningsbrygger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til hjemmeundervisning
Dokument: Tilskudd til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til hjemmeundervisning -- søknadsfrist mandag 22. mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/28 Søknad om fradeling til Gbnr 80/1
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 12/28 Søknad om fradeling til Gbnr 80/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljplanregulering for fortau i Brevikstrand
Dokument: Uttalelse fra Statsforvalteren til reguleringsvarsel - utvidet planområde - fortau ved Brevikstrand - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/25 - Langesundsveien 139 - frittstående bygning
Dokument: Ingen vesentlige merknader fra Statsforvalteren - gbnr. 27/25 - Langesundsveien 139 - frittstående bygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/1308 - Oppsett av anneks
Dokument: Foreløpig svar - Klage byggesak - Gbnr 12/1308 - Oppsett av anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring
Dokument: Tilskudd til svømming i barnehagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Trøndelag - Tilskudd til svømming i barnehage
Dokument: Statsforvalteren i Trøndelag - Tilskudd til svømming i barnehagen - Søknadsfrist 01.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meldinger om risiko 2021 - Friskoler fra statsforvalteren
Dokument: Melding - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midler til svømmeopplæring 2020 - 2021
Dokument: Tilskudd til svømming i barnehagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - 2021
Dokument: FHI: Kommuner som ikke ønsker Comirnaty i påsken (uke 13)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngsalpan landskapsvernområde - kopi av dispensasjoner fra verneforskriften 2021
Dokument: Kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - innvilget dispensasjon til frakt av utstyr og ettersyn av hytte - Jægervatnet - Lyngsalpan landskapsvernområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 33/4 - Søknad om fradeling
Dokument: Varsel om mulig overprøving av delingsvedtak - gbnr 33/4 deling av Erstad i Sør-Aurdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskot til lindrande behandling og omsorg ved livets slutt
Dokument: Automatic reply: Søknad om tilskot - lindrande behandling ved livets slutt - Sula kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/47 - Skjerkøya 54 - flytebrygger
Dokument: Bekreftelse på at dokumenter nr. 15 ut, har blitt lagret ho Statsforvalteren.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - kjøp av digitale læremidler 2021
Dokument: Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning - søknadsfrist mandag 22. mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i presentasjon fra Webinar arrangert av Kogstad & Lunde 9-10 februar 2021
Dokument: Svar på henvendelse av 26.2.2021 - sak om innsyn i presentasjon - Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til infrastruktur, kompetanse og utstyr ved undervisning hjemme 2021
Dokument: Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning - søknadsfrist mandag 22. mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Korona
Dokument: Fra Politidirektoratet - Endring i innreiserestriksjonsforskriften - unntak for dagpendlere fra Sverige og Finland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Korona
Dokument: Folkehelseinstituttet - Uke 10 - Ny fordeling av AstraZeneca-vaksine pga. økt leveranse VS på mandag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Korona
Dokument: Politidirektoratet - Korona - budskap dagpendlere fra Sverige og Finland - supplement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak Korona
Dokument: Purring - Rapportering til kommuneoverlegene fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende - Kontaktperson innen 010321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til digital hjemmeundervisning - kunngjøring
Dokument: Kap 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om SMIL-tilskudd til restaurering av gjerde - 5038/289/1 Leksdal statsalmenning - Henning-Leksdal saubeitelag
Dokument: Kopi - Stadfesting av kommunale vedtak om avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder og SMIL - Henning og Leksdal saubeitelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forståelsen av uttrykket - innvilget oppholdstillatelse - i integreringslovens omtale av målgrupper §§ 8 og 26
Dokument: Forståelsen av uttrykket - innvilget oppholdstillatelse - i integreringslovens omtale av målgrupper §§ 8 og 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinering / samordning av statlige tilsyn i Innlandet - 2021
Dokument: Tilsynskonferanse - Innlandet - våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: TILDELING SKJØNNSMIDLER 2021 TIL PROSJEKT ØKOSYSTEM FOR DATAFORVALTNING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for E6 Åsen - Mære
Dokument: Uttalelse tilvVarsel om planoppstart og høring av planprogram for E6 Åsen nord - Mære - Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til digital hjemmeundervisning
Dokument: Kap. 226 post 21 - støtte til digital hjemmeundervisning 2021 - kunngjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebygging av vold og overgrep mot beboere i sykehjem
Dokument: Statsforvalteren i Trøndelag - påminnelse om spørreundersøkelse om vold og overgrep i sykehjem - svarfrist 04.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tildeling skjønnsmidler 2021 til prosjekt Optimalisering innkjøps- og ansettelsesprosesser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Stange - dispensasjon - riving og oppføring av nytt uthus - gbnr 162/3 - Svartnesvegen 200 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - merknader til høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus - Covid-19
Dokument: Rapportering av covid-19 tilskudd for næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus, kap 762 post 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - evaluering og tiltak i LIS1-ordningen
Dokument: Høringsuttalelse - evaluering og tiltak om LIS1-ordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Rogaland - Forlengelse av godkjenning som petroleumslege
Dokument: Oversendelse av søknad om forlengelse av godkjenning som petroleumslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Coronavirus - Sars-CoV-2 - Covid-19 - Henvendelser om smitte fra private virksomheter/enkelthenvendelser fra kommuner - 2021- Samlesak
Dokument: COVID-19 - Ber om oppdatert informasjon om smitterisikonivået i kommunene i Oslo og Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogram
Dokument: Forståelsen av uttrykket "innvilget oppholdstillatelse" i integreringslovens omtale av målgrupper (§§ 8 og 26)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: FHI: Uke 10: Ny fordeling av AstraZeneca-vaksine pga. økt leveranse VS på mandag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...