Norske-postlister.no


Viser [100] av [311].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Oppfølging av vedtak i OKO om utredninga av skolesituasjonen - høring - skolestruktur
Dokument: Lovlighetskontroll - innholdet i skolen og eventuelt endret skolestruktur - saksbehandlingstid.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Snøskuterløyper i Trysil kommune
Dokument: Høringsuttalelse til mindre endring av forskrift om snøskuterløyper - Ljørdalen - Statsforvalteren i Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan Birkenåsen
Dokument: Hemmeldalen NR - administrativ uttale - reguleringsplan - Birkenåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler - koronautgifter til kommune
Dokument: Melding om tap av inntekt - covid 19 - tilskudd til Fjellheimen leirskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - dispensasjon fra kommuneplanen - tomt til boligformål - gbnr 14/204
Dokument: Uttalelse - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - gbnr 14/204
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Situasjonsrapport Nr. 50 - Koronapandemi 2019 - 17.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Helsedirektoratet - situasjonsrapport 149
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Fordeling av koronavaksine uke 5 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Informasjon om unntak innreiserestriksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hogstaktivitet 2020 - driftstilskudd - gbnr. 5/4
Dokument: Åmot – Tilsagn om tilskudd til tilskudd til tynning (§ 3) – gbnr. 5/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Klageavgjørelse - klage på områdereguleringsplan for Stangebyen - Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kopi av tilsagn om tilskudd til tynning (§ 3) av skog gnr. 3413 - 123/1, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - 2020
Dokument: Vaksinasjonsprogrammet - innkalling til møte - kartlegging ekstra kjølebokser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseløft - spesialpedagogikk og inkluderende praksis
Dokument: Kompetanseløft samarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 95 bnr 1 - Hedalsvegen 2058 - Antenne med basestasjon
Dokument: Uttalelse - Sør-Aurdal - søknad - dispensasjon - oppføring antenne med basestasjon - gbnr 95/1 - Telia Towers
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Vedrørende søknad om overføring av innvilgede midler til læringsnettverk 2020 til 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd hogstaktiviteter i skogbruket - Mathiesen Atna AS
Dokument: Vedtak - omgjøring av vedtak - tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket - Mathiesen-Atna AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Dokument: Elverum – Tilsagn om tilskudd til tilskudd til tynning (§ 3) – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 19/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Dokument: Elverum – Tilsagn om tilskudd til tilskudd til tynning (§ 3) – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 18/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Dokument: Elverum – Tilsagn om tilskudd til tilskudd til tynning (§ 3) – ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 36/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020
Dokument: Elverum – Tilsagn om tilskudd til tilskudd til tynning (§ 3) – KF Elverum kommuneskoger 36/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Tilgang til nasjonalt søk i innreseregistreringssytem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Varsel om offentliggjøring av tiltak 18.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Varsel om innføring av obligatorisk testing på grensen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Vaksineringsprogrammet - referat - utsending av vaksiner uke 3 - kartlegging massevaksinasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Vaksineprogrammet - presisering vedrørende vaksine fra AstraZeneca
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Helsedirektoratets situasjonsrapport nr. 148
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Embetsoppdrag / Belastningsfullmakt - Fylkesmannen 2020
Dokument: Rapportering på belastningsfullmakt - pr 311220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Svar på spørsmål om formaliteter ved redaksjonell endring av vertskommuneavtaler etter ny kommunelov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - 2020
Dokument: Vaksineringsprogrammet - referat - utsending av vaksiner uke 3 - kartlegging massevaksinasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - 2020
Dokument: Vaksineprogrammet - presisering vedrørende vaksine fra AstraZeneca
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedlegging av gammel vannverksdam Tverrfjellet
Dokument: Høring - nedlegging av gammel vannverksdam Tverrfjellet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965008 - InterCity - Sørli - Brumunddal - Kommunedelplan dobbeltspor avgjørelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Dokument: InterCity - Sørli-Brumunddal - Svar på søknad om forlengelse av båndlegging - kommunedelplan Sørli og Brumunddal - Ringsaker kommune - Kopi av brev sendt Ringsaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsledermøte - tilsyn med barnevern- sosial- og helsetjenesten
Dokument: Kopi - tilbakemelding - tilsynsledermøte - tilsyn med barnevern- sosial- og helsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpning av tilsyn - Skolemiljø
Dokument: Åpning av tilsyn - Skolemiljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SFIN: Rapportering fra kommunene uke 3, mandag 18.januar kl. 12.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Dokument: Ber om innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - 2020
Dokument: SFIN: Rapportering fra kommunene uke 3, mandag 18.januar kl. 12.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - 2020
Dokument: Oppdatert brukerveiledning vedrørende kjøleboksene Dometic
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Dokument: Ber om innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Dokument: Ber om innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Rapportering fra kommunene uke 3 - mandag 18.01.2021 kl. 12.00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Oppdatert brukerveiledning vedrørende kjøleboksene Dometic
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Engerdal kommune - nybygg utleieboliger og garasjer - gbnr 4/34 Nordberget Heggeriset
Dokument: Kopi av brev fra Statsforvalteren i Innlandet til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av 14.01.2021 - Klageavgjørelse - klage på tillatelse til oppføring av tomannsbolig - Engerdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag 291 - vurdering av behov for smittevernutstyr og status smittevernutstyr i kommunene - covid-19
Dokument: Ad rapportering på status smittevernutstyr i kommunene fra Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsigelsessak - Kommuneplanens arealdel - Stange kommune
Dokument: Stange kommune - kommuneplanens arealdel - innsigelsessak Kolostuen og Skavabakken - oversending av presentasjoner fra møte 140121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: FHI: Fortynning og opptrekk Comirnaty
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Dokument: Ber om innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell sak - Arealforvaltning/Samfunnsutvikling - 2021
Dokument: Ber om innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Plan for tilsynsdagen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 03.02.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Fortynning og opptrekk Comirnaty
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynssak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-Elvdal kommunelegekontor - pasient: ***** *****
Dokument: Avslutning av tilsynssak - Ikke brudd på helselovgivningen - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Fylkesmannen i Innlandet sin avgjørelse - Omgjøring av dispensasjon til oppføring av ammekufjøs og gjødselkum - Gnr 268 bnr 6 i Gran kommune
Dokument: Kommentar til omgjøringsbegjæring av 271120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til læringsnettverk 2020
Dokument: Svar på søknad om overføring av innvilgede midler til læringsnettverk 2020 til 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 95/1 Opplysningsvesenets fond - deling - boligtomt i Aurdal
Dokument: Uttalelse til høring - dispensasjon - fradeling av boligtomt - gbnr 95/1 - prestegårdsboligen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Dokument: Ber om innspill til nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/22 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
Dokument: Gbnr. 92/22 - Vedtak i klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærtjenesten - stimuleringstilskudd
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Opplæringsressurs smittesporing - nytt kurs tilgjengelig på Kompetansebroen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd veterinærtjenester - 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærtjenesten 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppheving av utslippstillatelse for Zymtech
Dokument: Vedtak om endring av frister i tillatelse etter forurensningsloven - Zymtech Life Science AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal veterinærvakt
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot 2021 - veterinærtjenester
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Opplæringsressurs smittesporing - nytt kurs tilgjengelig på Kompetansebroen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd til veterinærtjenester 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) - Covid 19
Dokument: Tilskudd til fastleger ved covid-19 smitte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Statsforvalteren i Innlandet - Situasjonsrapport Nr. 49 - Koronapandemi 2019 - 11.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - januar 2021
Dokument: Tilskudd til fastleger ved covid-19 smitte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...