Norske-postlister.no


Viser [59] av [59].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg
Dokument: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg
Dokument: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg
Dokument: Odds Plass 3 Søknad om midlertidig brukstillatelse 300/5175
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 2/793 - Haukåsen 2A-C, 4A-F, 6A-D, 8A-G, 12A-E, Ravnåsen 20A-F - nabovarsel til kommunen som eier av 2/304 og 2/101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/793 - Kollen borettslag - fasadeendring og nye boder
Dokument: Gbnr 2/793 - Kollen borettslag - fasadeendring og nye boder - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg
Dokument: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - Gnr/Bnr 300/5175 - Odds Plass 3 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg
Dokument: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - Gnr /bnr - 300/5175 - Odds plass 3 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 88/2/2 - Kjøyaveien 68 - rive og oppføre ny fritidsbolig
Dokument: Søknad om rammetillatelse - gbnr. 88/2/2 - Kjøyaveien 68
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus Gate 9 -Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - ombygging av kontor-, idrett og undervisningsbygg
Dokument: Gbnr 300/5175 - Odds Plass 3 - Søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/374 - Grinivegen 20 - Ny bolig med utleieenheter
Dokument: Gbnr 57/374 - Grinivegen 20 - ny bolig med utleieenheter - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1182 - Arne Garborgs gate 5 - tilbygg
Dokument: Gbnr 300/1182 - Arne Garborgs gate 5 - tilbygg - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 113/1 - Setervegen 170 - diverse endringer
Dokument: Gbnr 113/1 - Setervegen 170 - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 300/1182 - Arne Garborgs Gate 5 - nabovarsel til Skien kommune som eier av 300/1668
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 113/1 - Setervegen 170 - diverse endringer
Dokument: Setervegen 170 - sak nr 136/20 - reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/374 - Grinivegen 20 - Ny bolig med utleieenheter
Dokument: Gbnr 57/374 - Grinivegen 20 - Ny bolig med utleieenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1879 - Henrik Ibsens gate 10 - Humlegården - veranda/uteservering
Dokument: Humlegården - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1879 - Henrik Ibsens gate 10 - Humlegården - veranda/uteservering
Dokument: Gbnr 300/1879 - Henrik Ibsens gate 10 - Humlegården - leieavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2020
Dokument: Gbnr 57/374 - Grinivegen 20 - nabovarsel til Skien kommune som eier av vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1182 - Arne Garborgs gate 5 - tilbygg
Dokument: Gbnr 300/1182 - Arne Garborgs gate 5 - tilbygg - ber om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4233 - Torgeir Vraas gate 22 - bolig
Dokument: Gbnr 300/4233 - Torgeir Vraas gate 22 - mulighet for bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om byggeløyve - Hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2025 - Tomtegata 62B - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 300/2025 - Tomtegata 62B - signert avtale om atkomstrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje - Gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje - Svar på merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje - Nabosamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Garasje - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 113/1 - Setervegen 170 - diverse endringer
Dokument: Gbnr 113/1 - Setervegen 170 - diverse endringer - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1239 - Arne Garborgs gate 69 - fasadeendring, tilbygg og bruksendring
Dokument: Gbnr 300/1239 - Arne Garborgs gate 69 - fasadeendring, tilbygg og bruksendring - nabosamtykker og begrunnelse for fravik fra TEK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1239 - Arne Garborgs gate 69 - fasadeendring, tilbygg og bruksendring
Dokument: Gbnr 300/1239 - Arne Garborgs gate 69 - fasadeendring, tilbygg og bruksendring - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2019
Dokument: Gbnr 300/1239 - Arne Garborgs gate 69 - nabovarsel ti Skien kommune som eier av 300/4666
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2025 - Tomtegata 62B - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 300/2025 - Tomtegata 62B - bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging - Garasje ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging - Estetisk redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging
Dokument: Gbnr 300/2750 - Magnus gate 9 - Hovedombygging - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/374 - Grinivegen 20 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 57/374 - Grinivegen 20 - bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2019
Dokument: Gbnr 300/2750 - nabovarsel til Skien kommune som eier av Gbnr 300/1668
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 90/56 - Rakkestadveien 73 - tilbygg fritidsbolig
Dokument: Revidert gjennomføringsplan - søknad om igangsettingstillatelse for gbnr. 90/56 - tilbygg fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 90/56 - Rakkestadveien 73 - tilbygg fritidsbolig
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse for gbnr. 90/56 - tilbygg til hytte - Rakkestadveien 73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/204 m.fl. - Mindre endring av Reguleringsplan for Lie mellom Otto Barnholdsgt og Cort Adelersgt
Dokument: Varsling om søknad om mindre reguleringsendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen/Skien tomteselskap 2019
Dokument: Nabovarsel - Søknad om endring av reguleringsbestemmelser - Lie mellom Cort Adelers Gate og Otto Barnholdts gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1879 - Henrik Ibsensgate 10 - Folque - veranda/uteservering
Dokument: Gbnr 300/1879 - Henrik Ibsensgate 10 - Folque - søknad om tillatelse etablere uteservering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1877 - Henrik Ibsensgate 7 - Kitchen & bar - veranda/uteservering
Dokument: Gbnr 300/1877 - Henrik Ibsensgate 7 - Kitchen & bar - Søknad om tilatelse til etablering av uteservering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 300/204 - Cort Adelersgate
Dokument: Gbnr. 300/204 - Cort Adelerkvartalet - info til forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/76 - Venstøphøgda 58 - rive/nybygg/våningshus
Dokument: Gbnr 8/76 - Venstøphøgda 58 - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 90/56 - Rakkestadveien 73 - tilbygg fritidsbolig
Dokument: Søknad om rammetillatelse - gbnr. 90/56 - Rakkestadveien 73 - tilbygg fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/76 - Venstøphøgda 58 - nytt bygg
Dokument: Gbnr 8/76 - Venstøphøgda 58 - nytt bygg - søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen/Skien tomteselskap 2018
Dokument: Gbnr 8/76 - Venstøphøgda 58 - nabovarsel til Skien kommune som eier/fester av gbnr 8/267
Søk innsyn i dokumentet/saken