Norske-postlister.no


Viser [43] av [43].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/464 Løpenr: 10882/2020 Dokument tittel: AS Sætersdalen - VA anlegg Otrosåsen 2/1631
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 9974/2019 Dokument tittel: 2/1763 Otrosvegen - preseisering av klage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/464 Løpenr: 9977/2019 Dokument tittel: AS Sætersdalen — VA-anlegg i Otrosåsen - 2/1672, 2/1677, 2/1682, 2/1685, 2/1716
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/753 Løpenr: 7943/2019 Dokument tittel: Illustrasjon Hovden sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/408 Løpenr: 7744/2019 Dokument tittel: Melding om vedtak: Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 455 - Vidsynsvingen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/408 Løpenr: 7283/2019 Dokument tittel: Saksframlegg: Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbustad på gnr. 3, bnr. 455 - Vidsynsvingen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/408 Løpenr: 6420/2019 Dokument tittel: 3/455 Vidsynsvingen 8 - Søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/629 Løpenr: 6499/2019 Dokument tittel: 2/1757 Nedre Otrosvegen 17 - søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/629 Løpenr: 7529/2019 Dokument tittel: Mangelbrev - Oppføring av tilbygg til garasje på gnr. 2, bnr. 1757 - Nedre Otrosvegen 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/571 Løpenr: 6960/2019 Dokument tittel: Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1763 - Otrosvegen 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/571 Løpenr: 7457/2019 Dokument tittel: 2/1673 Otrosvegen - utgreiing om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/571 Løpenr: 6583/2019 Dokument tittel: Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 og forskrift om byggesak kap. 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/665 Løpenr: 7023/2019 Dokument tittel: 2/1686
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/568 Løpenr: 6900/2019 Dokument tittel: 2/1600 Nedre Otrosvegen 24 tomt 24 - ansvarsrett og gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1122 Løpenr: 6865/2019 Dokument tittel: Plan for strøm og fiber i Otrosåsen hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/550 Løpenr: 5724/2019 Dokument tittel: 2/1651 Otrosvegen 52 - søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/550 Løpenr: 6426/2019 Dokument tittel: Løyve til oppføring av tilbygg til fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1651 - Otrosvegen 52
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/568 Løpenr: 6424/2019 Dokument tittel: Dokumenttilsyn med kvalifikasjoner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1083 Løpenr: 5990/2019 Dokument tittel: 2/2 Otrosåsen hyttefelt - søknad om bruksløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/301 Løpenr: 6373/2019 Dokument tittel: 2/1591 Nedre Otrosvegen 42 - situasjonsplan, snitt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/365 Løpenr: 5905/2019 Dokument tittel: 2/1521 Skisentervegen (H2) - søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/365 Løpenr: 5936/2019 Dokument tittel: Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1521. C 11. Skisentervegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/1083 Løpenr: 5996/2019 Dokument tittel: Mellombels bruksløyve for del av V/A -anlegg. Gnr 2, bnr 2. Otrosåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/466 Løpenr: 5219/2019 Dokument tittel: Løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1818 - Nedre Otrosvegen 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/738 Løpenr: 5922/2019 Dokument tittel: 2/2 Otrosvegen 24 - protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/615 Løpenr: 5836/2019 Dokument tittel: Svarbrev vedrørende endring på 2/16667 Nedre Otrosvegen 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/568 Løpenr: 5904/2019 Dokument tittel: 2/1600 Nedre Otrosvegen 24 tomt 24 - søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/630 Løpenr: 6807/2018 Dokument tittel: 2/1757 Nedre Otrosvegen 17 - Melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/630 Løpenr: 6438/2018 Dokument tittel: Løyve til tiltak. Fritidsbustad på gnr 2, bnr 1757. Otrosåsen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/466 Løpenr: 4840/2019 Dokument tittel: 2/1600 Nedre Otrosvegen 11 - Søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/540 Løpenr: 2436/2019 Dokument tittel: 2/1680 Øvre Otrosvegen 60 - søknad igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/285 Løpenr: 4242/2019 Dokument tittel: Løyve til oppføring av fritidsbustad på gnr. 2, bnr. 1683 - Fisketjønn 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/738 Løpenr: 4496/2019 Dokument tittel: 2/1600. Nedre Otrosveg 11 - protokoll oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/301 Løpenr: 4560/2019 Dokument tittel: 2/1591 Nedre Otrosvegen 42 - Byggetiltak på eigedom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/325 Løpenr: 3977/2019 Dokument tittel: 2/1760 Nedre Otrosvegen - Kommentar til tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/325 Løpenr: 3185/2019 Dokument tittel: 2/1760 Otrosvegentomt 37 - søknad om rammeløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/312 Løpenr: 3002/2019 Dokument tittel: 2/1771 Plassestøylen hyttegrend - søknad om løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/325 Løpenr: 3620/2019 Dokument tittel: Rammeløyve for oppføring av fritidsbustad på 2/1760 - Otrosvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/540 Løpenr: 6144/2018 Dokument tittel: Søknad om dispensasjon frå føresegner i reg.plan. Mønehøgde og BYA. Gnr 2, bnr 1680. Otrosåsen. Hovden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/176 Løpenr: 1796/2019 Dokument tittel: 2/2 Otrosåsen - Veg i hyttefelt Otrosvegen, Øvre Otrosvegen, Røyrtjønnvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/39 Løpenr: 1260/2019 Dokument tittel: Tilførselløype i Otrosåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/540 Løpenr: 178/2019 Dokument tittel: 2/1680 Otrosåsen - søknad om endring av løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2019/159 Løpenr: 1578/2019 Dokument tittel: Førelegging av tiltak, kabling av høyspent linjer og etablering av 5 stk. nettstasjonar på Otrosåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken