Norske-postlister.no


Viser [100] av [20 771].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg
Dokument: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Broveien 2 - tekniske planer
Dokument: Broveien 2 - tekniske planer - spørsmål om behov for oversendelse av alle veitegningene for område B3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/Bnr 163/354 - Stemmeveien 4 - Søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/Bnr 15/55 - Lagerveien 2 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/Bnr 163/354 - Stemmeveien 4 - Søknad om samtykke
Dokument: Ettersendt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen lufthavn - Nabovarsler - Byggesaker for eksterne
Dokument: Bergen lufthavn - Nabovarsler - Byggesaker for eksterne - Kopi - Søknad om dispensasjon - 2 rubbhaller ved gbnr 109/215 Fleslandvegen 111 - Reguleringsplan ID 1201_62130000
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/29 - Bjørntvedt søndre - tippsted/deponi
Dokument: Gbnr 221/29 - Bjørntvedt søndre - søknad tippsted/deponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Damsikkerhetsforskriften
Dokument: Damsikkerhetsforskriften - kvalifikasjonskrav til fagansvarlige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes - Gnr/Bnr 168/187 - Jernbanegata 10 A - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/bnr 15/51 - Forusbeen 50 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøy kommune - Nabovarsler
Dokument: Andøy kommune - Nabovarsler - Grunnundersøkelser Fiskenes og Breivik - Geotekniske undersøkelser sjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - mindre endring av plan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - mindre endring av plan - oppdatert søknad om endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Havnegata 85 - 151/1933/0/0, riving og reetablering av fergerampe
Dokument: Havnegata 85 - 151/1933 - supplering av byggesaken med erklæringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsel til Sandnes kommune - 2020
Dokument: Mottatt nabovarsel - Gnr 72 bnr 29 - Høle - RR163708235NO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsel til Sandnes kommune - 2020
Dokument: Mottatt nabovarsel - Gnr 88 bnr 1 - Dreggjavika - RR163708425NO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4362 - Øvregate 32 - Telemark museum - Holtestua
Dokument: Gbnr 300/4362 - Øvregate 32 - Telemark museum - Holtestua - brannprosjektering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frogn - 86/232 - Herrebadet i Badeparken - ombygging og terrenginngrep - tiltak i sjø - dispensasjon fra kommuneplan
Dokument: Søknad til uttalelse - Frogn - 86/232 - Herrebadet i Badeparken - ombygging og terrenginngrep - tiltak i sjø - dispensasjon fra kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Markens gate 32 - 150/991, nybygg
Dokument: Markens gate 32 - 150/991/0/0, Søknad om dispensasjon fra krav om ventilasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Broveien 2 - tekniske planer
Dokument: Broveien 2 - VA-plan til godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skippergata 13, 15, 17 og 19 - 150/1144, 150/1146, 150/1148, 150/1150 150/1144/0/0, forretningsbygg
Dokument: Skippergata 13, 15, 17 og 19 - 150/1146, 150/1148, 150/1150 150/1144/0/0, Søknad om dispensasjon fra krav om ventilasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsel til Sandnes kommune - 2020
Dokument: Mottatt nabovarsel - VA Uskaveien og Riska - RR163708164NO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midt-Telemark - 54/45 Nordbøåsen - reguleringsplan - planid 02 30 2008
Dokument: Reguleringsvarsel - endring - Midt-Telemark - 54/45 Nordbøåsen - reguleringsplan - planid 02 30 2008
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn på Langhus gård - felt BBB1
Dokument: Miljøtekniske grunnundersøkelser og tiltaksplan for forurenset grunn på Langhus gård - felt BBB1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Osen kommune - Storenget vannverk - Planarbeid
Dokument: Plangodkjenning for Storenget vannverk - Generelt info og oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kornblomstveien 16 37/506/0/0, bruksendring av garasje og bod samt fasadeendring
Dokument: Kornblomstveien 16 37/506/0/0, ett-trinns søknad - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 111 bnr 1138 - Fjerning av brannskille - Vågsgata 33
Dokument: Søknad om ferdigattest - Vågsgata 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vurdering av konsesjonsplikt - Åpning av lukket bekk - Bøbekken - Røyken kommune - Viken fylke
Dokument: Etterspør svar fra NVE - Konsesjonsplikt - status i vurderingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - mindre endring av plan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - mindre endring av plan - oppdaterte bestemmelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall skolesenter - tekniske planer og utbygging av vei og VA
Dokument: Tangvall skolesenter - vei-tegninger til godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asker - Bøbekken - bekkeåpning ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Ber om status - Asker - Bøbekken - bekkeåpning ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - reguleringsplan / detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langhus Gård - delfelt 2 - kommunalt VA-anlegg
Dokument: Langhus Gård delfelt 2- anmodning om godkjenning av planer for kommunalt VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/bnr 164/939 - Vestre Strømkaien 7 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Osen kommune - Storenget vannverk - Planarbeid
Dokument: Plangodkjenning for Storenget vannverk - Generell informasjon og oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledninger i offentlig vei - Kristian Augusts gate
Dokument: Ny henvendelse - Nye Juridisk fakultet - Søknad om plassering av kummer i kommunal grunn - gnr/bnr 999/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2669 - Lundegata 19 - rehabilitering Lunde barneskole S-bygget
Dokument: Gbnr 300/2669 - Lundegata 19 - rehabilitering Lunde barneskole S-bygget - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottatte nabovarsel til Sandnes kommune - 2020
Dokument: Mottatt nabovarsel - Gnr 46 bnr 381 - Mottatt via Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelt - Driftskonsesjon for Herstua Grus gbnr. 144/3,51 i Nannestad kommune. Tiltakshaver: Herstua Grus AS. Sakskode: KB 168/15
Dokument: Herstua Grus - Oversendelse av revidert etappeplan MDLNF / driftsplan - gbnr. 144/3,51 i Nannestad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn ved Sørnesodden - Rombak pukkverk i Narvik kommune. Tiltakshaver: Rombak Pukkverk Narvik AS
Dokument: Fjerntilsyn 15.10.2020 - Sørnesodden - Rombak pukkverk i Narvik kommune. Tiltakshaver: Rombak Pukkverk Narvik AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av parkeringsplass på gbnr. 7839/1 - Baneveien 1
Dokument: Søknad om etablering av parkeringsplass på gbnr. 7839/1 - Baneveien 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SPØRSMÅL TIL KONKURRANSE - RAMMEAVTALE FOR PLANKONSULENTTJENESTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 133/1 Vemork - Tungtvannmuseet
Dokument: Søknad om igangsettelse - nytt el-anlegg, heis, rør og ventilasjon- Vemork - 133/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BS - 64/70 og 64/71 - etablering av nytt setjefiskanlegg - Ænes - Ænes Inkubator AS
Dokument: Vasstrykk i kommunal leidning - Ænes Inkubator AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 939 Vestre Strømkaien 7. Bruksendring undervisning
Dokument: Supplerende opplysninger. Bergenhus gnr 164 bnr 939 Vestre Strømkaien 7. Bruksendring undervisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - mindre endring av plan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Vågsbygd Ringvei - Broveien - mindre endring av plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Osen kommune - Storenget vannverk - Planarbeid
Dokument: Plangodkjenning for Storenget vannverk - Generelt info og oversendelse av dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Omdal steinbrot - Tokke kommune, Vestfold og Telemark
Dokument: Varsel om oppstart - Reguleringsplan - Omdal steinbrot - Tokke kommune, Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 167 bnr 837 Skuteviksveien 35. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Bestilling av forhåndskonferanse. Bergenhus gnr 167 bnr 837 Skuteviksveien 35.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tokke kommune - Omdal steinbrot - Gnr 26 bnr 4 - Reguleringsarbeid
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for Omdal steinbrot i Tokke kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkenes - Tveide næringspark - reguleringsplan
Dokument: Tveide Næringspark - melding om utvidelse av planområde - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om oppstart av regulering - Tveide næringspark
Dokument: Detaljregulering for Tveide Næringspark - Melding om utvidelse av planområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidspartnere - oppussingsråd
Dokument: Bekreftelse på samtaletidspunkt - Vil du være med å fronte våre oppussingsråd?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakt C00792 Prosjektering - Prosjekt 100133 - Sortland KV - Utvide kontorkapasitet
Dokument: Månedsrapport juli - august 2020 - Kontrakt C00792 Prosjektering - Prosjekt 100133 - Sortland KV - Utvide kontorkapasitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass
Dokument: Ettersending av dokumentasjon: 22/1 Vei 604 og Vei 606 Sjøområdet - Kunstgalleri/møteplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Center
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 74/211 - Borgestad - Kaianlegg
Dokument: Gbnr 74/211 - Borgestad - Kaianlegg - søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside
Dokument: Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside - FV 4498 Ryfylkevegen - Teknisk plan - Lysberegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside
Dokument: Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside - FV 4498 Ryfylkevegen - Teknisk plan - Lysberegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside
Dokument: Strand kommune - FV 4656 Ryfylkevegen - Gs-veg Torgerkrossen sørside - FV 4498 Ryfylkevegen - Teknisk plan - Lysberegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordre Follo - Gnr/Bnr 134/172 - søknad om samtykke
Dokument: Anmodning om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sweco Norge AS, Bergen - Henvendelse vedrørende maskinkontroll
Dokument: Spørsmål knytt til forskrift 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner vedlegg XII
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 9/285 - Opparbeiding av infrastruktur
Dokument: Gbnr 9/285 - Purring forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørnsons gate 29 - gbnr. 162/551 - Bergen kommune - tilfluktsrom
Dokument: Forespørsel om status for behandling av saken - Bjørnsons gate 29 - Bergen kommune - tilfluktsrom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 161 bnr 190 Sollien 7. Etablering parkeringsplass
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 161 bnr 190, Sollien 7.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 157 bnr 63 Nylundsveien 50. Endring studentbolig
Dokument: Søknad. Gnr 157 bnr 63, Nylundsveien 50. Endring studentbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppføring av klubbhus - 5038/282/93 Kokkvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - 5038/282/93 Kokkvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tronsholen - organisering/HMS/fagetater
Dokument: Statusrapport pr. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - Gnr/bnr - 56/521 - Tormod Gjestlands veg 29 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 111 bnr 1138 - Fjerning av brannskille - Vågsgata 33
Dokument: Gnr 111 bnr 1138 - Søknad om tillatelse i ett trinn - Fjerning av brannskille - Vågsgata 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - Mjøvann dam - landskaps- og miljøplan - oppgradering av Mjøvanndammen
Dokument: Til uttalelse - Porsgrunn - Mjøvann dam - landskaps- og miljøplan - oppgradering av Mjøvanndammen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsrapporter Driftsassistansen i Aust Agder
Dokument: Protokoll årsmøtet Aust Agder 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsassistanse 2020
Dokument: Protokoll frå årsmøtet til Driftsassistansen i Aust Agder 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/bnr 166/952 - Lungegårdskaien 28 - søknad om samtykke
Dokument: Etterspurt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsassistansen i Aust-Agder
Dokument: Protokoll frå årsmøtet til Driftsassistansen i Aust Agder 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsassitanse - Vannforsyning
Dokument: Protokoll frå årsmøtet til Driftsassistansen i Aust Agder 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda, Gnr. 114, Bnr. 260, Kokstadflaten, Reguleringsplan
Dokument: Supplerende planmateriale, vegtegninger. Ytrebygda, Gnr. 114, Bnr. 260, Kokstadflaten, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen gnr 22 bnr 616 og 164 Dag Hammarskjølds vei. Oppføring servicebygg/depot
Dokument: Tilleggsopplysninger til sak. Gnr 22 bnr 616, Dag Hammarskjølds Vei.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om oppstart av regulering - Tveide næringspark
Dokument: Reguleringsplan for Tveide næringspark - mulig ny avkjørsel fra Tveideveien - fylkesveg 3754
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tveide næringspark i Birkenes kommune
Dokument: Vedrørende melding om oppstart for reguleringsarbeid for Tveide næringspark i Birkenes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velde Industri AS Sandnes - Avrenning Noredalsveien 294 Kylles 9/7 m.fl. pukkverk massefylling, månedsrapporter m.m. jf. 18/400
Dokument: Månedsrapport og handlingsplan for juli/august for Velde Pukk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda, Gnr. 114, Bnr. 260, Kokstadflaten, Reguleringsplan
Dokument: Revidert planmateriell. Ytrebygda, Gnr. 114, Bnr. 260, Kokstadflaten, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...