Norske-postlister.no


Viser [100] av [3 756].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Avklaring av uenighet mellom Sykehjemsetaten og Utdanningsetaten
Dokument: Avklaring av uenighet mellom Sykehjemsetaten og Utdanningsetaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYKEHJEMSETATEN. PLASSER, KORRESPONDANSE OG FAKTURERING
Dokument: Åpning av skjermede korttidsplasser ved Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Dokument: Ønske om utsatt frist til å besvare henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling fra etater og bydeler svar på spørsmål om bruk av tolketjenester
Dokument: Bestilling av data fra bydeler og etater knyttet til bruk av tolketjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjellhall - Sykehjemsetaten - leiekontrakt nr. 2020 0007
Dokument: Leie av flere lagerhaller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYKEHJEMSETATEN. PLASSER, KORRESPONDANSE OG FAKTURERING
Dokument: Fakturagrunnlag langtidsplasser september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalget 2020
Dokument: Lilleborg helsehus - Rapport etter tilsyn 02.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakter/avtaler Helse og omsorg 2020
Dokument: Invitasjon til åpningen av Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner til byrådslederen - BLK - 2020
Dokument: Invitasjon til åpningen av Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner/møteforespørsler til byråden 2020 - Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester (HEI)
Dokument: Invitasjon til åpningen av Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommunes tros- og livssynsutvalg
Dokument: Høring: "Tro ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ei. Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler mellom Sykehjemsetaten og Bydel Grorud - 2019 - 2020
Dokument: Ullerntunet - avtale om ekstra ressurser under opphold ved helsehuset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FR 2026 Kostnadskontroll i investeringsprosjekter
Dokument: Angående undersøkelse av kostnadskontroll i tidligfase i investeringsprosjekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 201808591 - Eldredagen 2020 - 2021
Dokument: Invitasjon til eldredagen 1.10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune sykehjemsetaten - Tilskudd - Mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie - Statsb 2015/2016/2017/2018
Dokument: Korrigering av opplysning om studiepoeng i tilleggskjema - Søknad om lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune sykehjemsetaten - Tilskudd - Mastergradsutdanning i avansert klinisk sykepleie - Statsb 2015/2016/2017/2018
Dokument: Ettersendelse av tilleggsskjema - Søknad om lønnstilskudd til avansert klinisk sykepleie 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FR 2026 Kostnadskontroll i investeringsprosjekter
Dokument: Undersøkelse om kostnadskontroll i tidligfasen i investeringsprosjekter - foreslår møtetidspunkter om orientering vedr undersøkelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruset 2020
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehjemsetaten
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Covid 19
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med Covid-19 Koronavirus
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisehåndtering Korona/Covid 19 - Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Dokument: Sykehjemsetatens reviderte overordnende pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehjemsetaten - Pandemiplan
Dokument: Kopi - sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pandemiplanlegging - Et verktøy for kommune og helseforetak
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Lilleborg helsehus - manglende forsvarlig helsehjelp - ***** ***** *****
Dokument: Svar - Tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - sykepleier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger til etterkontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler mellom Sykehjemsetaten og Bydel Grorud - 2019 - 2020
Dokument: Oversendelse av avtale med Bydel Grorud om ekstra ressurser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pandemiplaner i Oslo kommune
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona-viruset
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYKEHJEMSETATEN. PLASSER, KORRESPONDANSE OG FAKTURERING
Dokument: Sykehjemsetatens pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandle og formidle informasjon - Koronavirus - Covid-19
Dokument: Kopi av oversendelse av revidert, overordnet pandemiplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Dokument: Svar på spørsmål vedrørende praktisering av besøksregler ved sykehjemmene i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fullmakt til å politianmelde forhold
Dokument: Kopi; Fullmakt til å politianmelde forhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledelsens gjennomgang og virksomhetsleders egenerklæring 2020
Dokument: Rapportering av status for informasjonssikkerhet og personvern 2020 - Sykehjemsetaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledelsens gjennomgang og virksomhetsleders egenerklæring 2020
Dokument: Kopi: Rapportering av status for informasjonssikkerhet og personvern 2020 - Sykehjemsetaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planscenario for større smitteutbrudd - covid-19
Dokument: Beredskapsanalyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsdialog Sykehjemsetaten 2020
Dokument: Presentasjon til etatsstyringsmøte 21.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av SFF/UHST fra SYE til HEL
Dokument: Overføring av SFF/UHST fra SYE til HEL - behandling i SYEs medbestemmelsesutvalg 10.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalg 2 for institusjoner m.v. - Rapporter 2020
Dokument: Abildsø sykehjem - vedrørende anmeldt tilsynsbesøk 06.05.2020 - oversendelse av vedtak fra Østensjø bydelsutvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalg for Vålerengahjemmet bo- og kultursenter, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Dokument: Vålerengahjemmet - rapport fra anmeldt tilsyn 16.12.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pårørendeundersøkelse i Sykehjemsetaten 2020
Dokument: Pårørendeundersøkelsen - foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av sykehjemsplasser - etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastning
Dokument: Kopi: Bestilling av sykehjemsplasser - etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byrådets tertialrapport pr. 31.08.2020
Dokument: Tertialrapport pr 31. august - kap 313 og 316
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYKEHJEMSETATEN. PLASSER, KORRESPONDANSE OG FAKTURERING
Dokument: Bestilling av sykehjemsplasser - etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehjem 2019
Dokument: Bestilling av sykehjemsplasser - Etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastningt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av institusjonsplasser / sykehjemsplasser
Dokument: Bestilling av sykehjemsplasser - etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av sykehjemsplasser
Dokument: Bestilling av sykehjemsplasser - etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av sykehjemsplasser - Institusjonsplasser fra Sykehjemsetaten 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Bestilling av sykehjemsplasser - etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakter/avtaler Helse og omsorg 2020
Dokument: Bestilling av sykehjemsplasser - etablering av avdeling for rullerende korttid/avlastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Overlege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: 20/10373 - Oversendelse av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] klage og begjæring om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flytting fra Furusethjemmet til Lindeberghjemmet
Dokument: Kopi: Flytting fra Furusethjemmet til Lindeberghjemmet er utsatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Furusethjemmet - fremtid for bygget og bruk av tomt
Dokument: Flytting fra Furusethjemmet til Lindeberghjemmet er utsatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aldersvennlig by
Dokument: Oslo kommunes senioruker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pårørendeundersøkelse i Sykehjemsetaten 2020
Dokument: Behov for Pårørendeundersøkelse i Sykehjemsetaten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Dokument: Kommentarer rapportutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommune - Sykehjemsetaten - Sykesignalanlegg - Lovlig rettslig grunnlag for bruk av sporingsteknologi ved helseinstitusjoner - Samtykkekompetanse - Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1
Dokument: Ber om vurdering av problemstilling med sykesignalanlegg - Lovlig rettslig grunnlag for bruk av sporingsteknologi ved helseinstitusjoner - Samtykkekompetanse - Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra Oslo kommune
Dokument: Informasjon om flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om brannsikkerhet - Solfjellshøgda 23
Dokument: Informasjon om flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda helsehus
Dokument: Informasjon om flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalg for sykehjem 2020
Dokument: Svar på henvendelse om digitalt/fysisk møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A - Avdelingssykepleier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ***** ***** *****
Dokument: Melding om opphør av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - henvendelser fra publikum
Dokument: Kopi: Tanker om sykehjemmene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om refusjon - Tre brukere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] helsehus
Dokument: Krav om refusjon - Tre brukere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samkjøpsavtale for kontroll og service medisinsk utstyr
Dokument: Brev om avlysning av konkurranse - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fordeling av turnusleger LIS-1
Dokument: Fordeling av LIS-1 leger på helsehus og sykehjem perioden 01.09.20.- 29.02.20 NB endringer fra tidligere år!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaepidemien - Oslo kommune som arbeidsgiver
Dokument: Ønsker svar på virksomhetenes erfaring med avtaler inngått i tilknytning til koronaepidemien - svarfrist 07.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TURNUSLEGER I KOMMUNEHELSETJENESTEN BYDEL SAGENE
Dokument: Fordeling av LIS-1 leger på helsehus og sykehjem perioden 01.09.20 - 29.02.20 - NB endringer fra tidligere år
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryenhjemmet - Ryen helsehus
Dokument: Informasjon om flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda helsehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LIS 1- leger i kommuner
Dokument: Fordeling av LIS-1 leger på helsehus og sykehjem perioden 01.09.20.- 29.02.20 NB endringer fra tidligere år!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumentasjon av kompetanse og læringsmål - LIS1-legene
Dokument: Fordeling av LIS-1 leger på helsehus og sykehjem perioden 01.09.20.- 29.02.20 NB endringer fra tidligere år!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnuslegeordningen / turnuslege ( LIS 1 ordning )
Dokument: Fordeling av LIS-1 leger på helsehus og sykehjem perioden 01.09.20.- 29.02.20 NB endringer fra tidligere år!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lege i spesialisering del 1 - LIS 1
Dokument: Fordeling av LIS-1 leger på helsehus og sykehjem perioden 01.09.20.- 29.02.20 - endringer fra tidligere år
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svar på varsel om alvorlig hendelse
Dokument: Forespørsel om orientering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevernutstyr- beredskap
Dokument: Sammenfatning av risikoanalysene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vurdering av grunnlag for avslutning av arbeidsforhold
Dokument: Vurdering av grunnlag for avslutning av arbeidsforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet
Dokument: Tilbakemelding på utkast - erfaringsoppsummering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Ammerudhjemmet - behandling - ***** ***** *****
Dokument: Svar på anmodning om journal, opplysninger og uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bydel Sagene - Klage på Solvang Helsehus trygghetsavdelingen - ivaretakelse - ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYKEHJEMSETATEN. PLASSER, KORRESPONDANSE OG FAKTURERING
Dokument: Fakturagrunnlag langtidsplasser juli 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - Oslo - tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert - sårbare eldre
Dokument: Søknad om tilskudd - prosjektperiode 2020 - 2021- aktivitetstilbud og besøksvert - Diakonhjemmet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrakter for psykisk utviklingshemmede og psykisk helse - Botilbud 2020
Dokument: Oversendelse av signert kontrakt for pasient med behov for ekstra ressurser - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020/1125 - Varsel om alvorlig hendelse - Langerud Sykehjem - ***** ***** *****
Dokument: Svar på anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda - midlertidig inntaksstopp
Dokument: Flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda - midlertidig inntaksstopp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med Covid-19 Koronavirus
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støttesystemer beredskap - fr 2012
Dokument: Ettersendelse av faktura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage avslag innsyn - Oslo - Sykehjemsetaten - sak 2020/19516 dok 21 - situasjonsrapport 12 - korona - klager ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av klagesak vedrørende klage på delvis innvilget innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalget 2020
Dokument: Lilleborg helsehus - Tilbakemelding på spørsmål til tilsynsutvalget - Sykehjemsetaten via KS SvarUt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - koronavirus / Covid-19
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittsomme sykdommer - helsevern - corona - covid-19 sykdom
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryenhjemmet - Ryen helsehus
Dokument: Flytting av Ryen helsehus til Solfjellshøgda - midlertidig inntaksstopp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaviruset 2020
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona / Covid-19
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo kommunes beredskap knyttet til Korona og COVID-19
Dokument: Oslo kommunes beredskap knyttet til Korona og COVID-19 - Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern 2020
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsutvalget 2020
Dokument: Rapport fra digitalt tilsyn ved Paulus sykehjem 17.august 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona COVID-19 - Kommunikasjon med byrådsavdelingene
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på Økernhjemmet - klage på behandling av diabetes og helseoppfølging - ***** ***** *****
Dokument: Oversender journal, opplysninger og uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SYKEHJEMSETATEN. PLASSER, KORRESPONDANSE OG FAKTURERING
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandle og formidle informasjon - Koronavirus - Covid-19
Dokument: Ber om tilbakemelding i forbindelse med orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BFEs beredskap - Korona - COVID-19
Dokument: Orientering om utkjøring smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...