Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 056].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) - Sykehuset Innlandet
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 17.2.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) - Sykehuset Innlandet
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 10.2.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser og forespørsler til Cristin 2021
Dokument: Nasjonalt vitenarkiv og oppsett av API-høsting av Cristin-data
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Annet om psykolog - Kvalifiseringstiltak for ELTE utdannet
Dokument: Dokumentasjon av ikke-godkjent praksis for ELTE-kandidat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om endringer i skjema for offentlig melder - Bekymringsmelding - Sykehuset Innlandet HF
Dokument: Henvendelse om endringer i skjema for offentlig melder - Bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Kulturnettverk Innlandet om tilskudd 2021
Dokument: Kulturnettverket søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) - Sykehuset Innlandet
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 3.2.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referater (utkast) ekstraordinære OSU-møte Koronavirus
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 3.2.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet Hamar - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - klage til lokal dialog - pasient: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglige råd om veiledning og veilederutvikling i ny spesialistutdanning
Dokument: Sykehuset Innlandet - Nasjonale faglige råd om veiledning av leger i spesialisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet Hamar - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - oversendelse av klage til lokal dialog - ***** ***** ***** - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet - Reinsvoll - akuttpsykiatri - ***** ***** *****
Dokument: Svar vedrørende klage på behandling Sykehuset Innlandet Reinsvoll - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OSU- møter
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 20.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet HF - varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse - tilsynssak - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak nr 21-003208TVI-HEDM ved Hedmarken tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet - Avskjermet
Dokument: Oversender dokumentasjon - Rettssak nr 21-003208TVI-HEDM ved Hedmarken tingrett: X - Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transport av pasienter til sykehus
Dokument: Informasjon til jordmor/lege i primærhelsetjenesten i Innlandet som følger pasienter i ambulanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 13.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: The role of immune activation in major depression comorbid with alcohol use disorders
Dokument: Søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Førerkort - dokumentasjon ulykkesberedskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pakkeforløp psykisk helse og rus - Oppfølging etter ikke-dødelig overdose
Dokument: Høringsuttalelse - Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse - Oppfølging etter rusmiddeloverdose
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BUP døgnavdeling Enhet for akutt og utredning Sanderud - Melding om avvik - ***** ***** *****
Dokument: Informasjon om avvik - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Førerkortsak - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsynssak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Behandling - Psykisk helsevern - ***** ***** ***** *****
Dokument: Oppfølging av tilsynssak - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet - innkalling / referat / protokoller - Overordnet samarbeidsutvalg - 2021
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 13.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) - Sykehuset Innlandet
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 113.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Flexible Assertive Community Treatment ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] model adapted and implemented in different Norwegian contexts?
Dokument: Søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stange - Klage - Spesialpedagogisk hjelp i barnehage ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedtak opprettholdes - klage - Spesialpedagogisk hjelp i barnehage - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset innlandet Elverum ***** Pasient: ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelser - tilsynssak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Journal - tilsynssak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet - innkalling / referat / protokoller - Overordnet samarbeidsutvalg - 2021
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 06.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) - Sykehuset Innlandet
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 6.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg - møter
Dokument: Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 6.1.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal plan for områdefunksjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Dokument: Nasjonal plan for områdefunksjoner innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling - Forespørsel om supplerende tekst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandlingshjelpemidler - utlånsskjemaer 2021
Dokument: Utlånsskjema overført bruker - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - SIHF Gjøvik - Pasient: ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsynssak - Pasient: ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - legene ***** ***** ***** ***** ***** - Sykehuset Innlandet - Lillehammer - gynekologisk avdeling - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] samarbeid med Sykehuset Innlandet SI
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] samarbeidet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetjing av turnuslege - LIS
Dokument: Tildeling av turnuslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet Elverum - Klage på behandling - manglende epikrise og tilbakemelding - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - klage på behandling - manglende epikrise og tilbakemelding ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kursarrangør i utrykning - Sykehuset Innlandet HF
Dokument: Innmelding av utrykningskurs - kode 160 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Samarbeidsavtale - samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri SIHF og kommunale sykehjem ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for perioden 01.11.20 - 20.01.23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digital samarbeidsplattform
Dokument: Svar på forespørsel om å utnevne lokal systemansvarlig for digital samarbeidsplattform - Sykehuset Innlandet HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - bruk av medikamenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekymringsmelding - bruk av medikamenter - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 30.12.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - BUP Tynset - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsynssak ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) - Sykehuset Innlandet
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 30.12.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg - møter
Dokument: Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 30.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet - innkalling / referat / protokoller - Overordnet samarbeidsutvalg
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 30.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet - innkalling / referat / protokoller - Overordnet samarbeidsutvalg
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 23.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamar - Klage - mangelfull behandling - DPS Hamar - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - klage - mangelfull behandling - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Uttalelse - tilsynssak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tynset - Gnr/bnr 40/43 - Sjukehusveien 9 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avvik - Sykehus Innlandet - 2020
Dokument: Svar på oversendt avvik - Sykehus Innlandet, divisjon Tynset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - manglende behandling - DPS Gjøvik - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - manglende behandling ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - spesialisthelsetjenesten og ulike deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsynssak - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialistgodkjenning for lege - Radiologi
Dokument: Ettersender dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdatering av Nasjonal faglig veileder for vanedannende legemidler - rekvirering og forsvarlighet
Dokument: Høringsuttalelse - Nasjonal veileder for vanedannende legemidler - Nasjonal kompetansetjenesten for samtidig psykisk lidelse og rusmisbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet Lillehammer - Pasient: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsynssak - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - SIHF Gjøvik - ***** ***** ***** *****
Dokument: Avgjørelse i rettighetsklage - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: The role of immune activation in major depression comorbid with alcohol use disorders
Dokument: Søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet Hamar - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oppsummering etter lokal dialog - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 16.12.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024
Dokument: Høringsuttalelse til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 - palliativt team Sykehuset Innlandet Elverum og Hamar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet - innkalling / referat / protokoller - Overordnet samarbeidsutvalg
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 16.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overordnet samarbeidsutvalg - møter
Dokument: Referat fra ekstraordinært møte i overordnet samarbeidsutvalg 16.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjøvik - Tilskudd 2020 - Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov
Dokument: Bekreftelse på tilskudd - Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vurdering av regelverk NM i poker
Dokument: Høringssvar - Hjelpelinjen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsundersøkelse - rus - Ungdata
Dokument: Informasjon om gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet, Hamar- pasient ***** ***** ***** ***** ***** klager ***** *****
Dokument: Ber om utsatt frist - tilsynssak - Pasient: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet Lillehammer - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsynssak - Pasient: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i medisinsk utstyr - Physio-Control, Inc / Stryker European Operations Limited - Lifepak 15, Sn 47531301 - 20202389221
Dokument: Melding fra virksomhet, Sykehuset Innlandet - Physio-Control, Inc / Stryker European Operations Limited - Lifepak 15, Sn 47531301 - 20202389221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap. 4 A - Sykehuset Innlandet - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - Bruk av tvang helsehjelp kap. 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - utskriving av akuttpsykiatri for barn og unge - Sanderud BUP ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - tilsynssak - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Oppfølging - Pleie- og omsorg
Dokument: Svar på tilbakemelding vedrørende avlastning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet Tynset - varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** *****
Dokument: Oppfølging etter tilsynssak - Pasient: ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet Gjøvik - varsel om alvorlig hendelse - ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon - tilsynssak - pasient: ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd - Sykehuset Innlandet Lillehammer - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding- vurdering av mulig pliktbrudd - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av sykehusvirksomhet - Sykehuset Innlandet HF
Dokument: Tilbakemelding: Årsrapport stråleterapi 2019, Sykehuset innlandet HF, Gjøvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandlingshjelpemidler 2020
Dokument: Overført bruker - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet HF - Valdres – tilskudd – tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov 2020
Dokument: Bekreftelse på tilskudd - Tilleggsbevilgning 2020 - "Tilbud til voksne med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov" over statsbudsjettets kap. 765 post 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...