Norske-postlister.no


Viser [100] av [19 055].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Undersøkelse - Rapportering på Yrkesfaglærer 2 - skoleåret 2019-2020
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til bredbåndsutbygging 2020
Dokument: Bredbåndsutbygging , søknad 2020 - Informasjon til kommunene i Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til bredbåndsutbygging 2020
Dokument: Tidsplaner og informasjon om bredbåndssøknadene for 2019-midlene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljømidler 2019
Dokument: Innvilget søknad om spillemiddeltilskudd til anleggsnr. 73259 for idrett og fysisk aktivitet Sandhåndballbane ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] banen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utplassering av elev fra Skogmo videregående skole ved Drangedal 10-årige skole.
Dokument: Bekreftelse om elevutplassering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til bredbåndsutbygging 2020
Dokument: Bredbåndsutbygging , søknad 2020 - Informasjon til kommunene i Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til Jobbsjansen Del B - Kombinasjonsklasser i Telemark - TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Dokument: Sluttrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4 dagers skoleuke - Stortingets utredningssksjon
Dokument: Spørsmål fra Stortingets utredningsseksjon - 4 dagers skoleuke våren 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkessammenslåing - Vestfold og Telemark fylkeskommune
Dokument: LC5954 - oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkessammenslåing - Vestfold og Telemark fylkeskommune
Dokument: LC5955 - oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkessammenslåing - Vestfold og Telemark fylkeskommune
Dokument: LC5956 - oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Innovasjonsregion Telemark 2017-2019
Dokument: Forenklet rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Innovasjonsregion Telemark 2017-2019
Dokument: Prosjektregnskapsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Treningslære
Dokument: Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Rapportering for tilskuddsmidler til innkjøp av digitale læremidler
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Rapportering om desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag - Høst 2019
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kundedata og rapportering
Dokument: Kommunesammenslåing 01.01.2020 - Ny kontroll av stillingsopplysninger - Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/25 Erstatningssjøbod
Dokument: Søknad - Gbnr 41/25 Erstatningssjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byvekstavtale - Grenland
Dokument: Byvekstavtale Grenland - Oversendelse av vedtatt forhandlingsmandat og anmodning om invitasjon til forhandlinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av bygg - Fasade - Verksted/undervisningsbygg - Slippen Heddalsvegen - gnr: 243/100
Dokument: Ett-trinns søknad - Endring av bygg - Fasade - Verksted/undervisningsbygg - Slippen Heddalsvegen - gnr:243/100
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Opplevingsvegen om Nutheim - invitasjon til val om namn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/283 m/fl - Detaljregulering felt B4 i Kirkebukta
Dokument: Innspill til varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan - Kirkebukta felt B4 - planID 186
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer for Telemark Fylkeskommune - Arendal Havn KF
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planstrategi Bamble kommune 2020 - 2023
Dokument: Uttalelse fra Telemark fylkeskommune til arbeidet med planstrategi og planprogram for Bamble kommune 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens Dam - plan for økt tilretteleggelse for bad, utfart, rekreasjon
Dokument: Uttalelse fra Telemark fylkeskommune - oppstartsvarsel - Kongens Dam, Herre - detaljreguleringsplan - planID 353
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: N - Reguleringsplan Framnes Øvre - Resultat av arkeologisk registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø - 32/283 med flere - felt B 4 - Kirkebukta - reguleringsplan - planID186
Dokument: Innspill - Kragerø - 32/283 med flere - felt B 4 - Kirkebukta - reguleringsplan - planID186
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på skoleskyss - Skien - Kilebygda Montessoriskole - ***** ***** *****
Dokument: Klage på skoleskyss - Skien - Kilebygda Montessoriskole - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - 2/86 med flere - Kongens Dam - Herre - reguleringsplan
Dokument: Innspill - Bamble - 2/86 med flere - Kongens Dam - Herre - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hydrogenfabrikken Vemork - 133/1 - 137/12- Statsbudsjettet - Tilskudd
Dokument: Hydrogenfabrikken Vemork - 133/1 - 137/12- Statsbudsjettet 2019 kap. 1429 post 79 - Melding om forhåndsutbetaling av tilskudd - Tungtvannskjelleren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Kirkebukta - Kragerø kommune
Dokument: 18-12115-7 - Innspill til varsel om utvidelse av planområde - detaljreguleringsplan - Kirkebukta felt B4 - planID 186 - Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 17-00136-2 - Opplevingsvegen om Nutheim - invitasjon til val om namn
Dokument: 17-00136-2 - Opplevingsvegen om Nutheim - invitasjon til val om namn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversendelse av klagesak - skoleskyss 2019/2020 - tilbringerskyss til/fra busstilbud i vinterperioden - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avslag på søknad om skoleskyss, skoleåret 2019/2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: N - Reguleringsplan Treungen nord - Resultat - arkeologisk registrering - Treungen sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Opplevingsvegen om Nutheim - Invitasjon til val om namn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og SFO
Dokument: Miljø og helse i barnehager og skoler - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsekvensutredning - karbonfangstanlegg ved Norcem i Brevik
Dokument: Innspill - konsekvensutredning - karbonfangstanlegg ved Norcem i Brevik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midt-Telemark - ( Sauherad ) - 4/2 - Ryntveit massetak - reguleringsplan - planID 07112019
Dokument: Innspill - Sauherad - 4/2 - Ryntveit massetak - reguleringsplan - planID 07112019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryntveit massetak utvidelse - Sauherad kommune - reguleringsplan
Dokument: Høringsuttalelse til detaljreguleringsplan for utviding av Ryntveit massetak - offentlig ettersyn og høring- Sauherad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] skolen
Dokument: Bekreftelse om elevutplassering - Mohammad Agha Abdulrahimzai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - Kollmyr barnehage
Dokument: Bekreftelse om elevutplassering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avslag på søknad om skoleskyss - skoleåret 2019/2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - 50/219 - Nyhusåsen - reguleringsplan - planID 651
Dokument: Innspill - Porsgrunn - 50/219 - Nyhusåsen - reguleringsplan - planID 651
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollboden / Kragerø tollbod - 32/48 - Istandsetting - Vedlikehold - Kragerø kommune - Telemark
Dokument: Tollboden / Kragerø tollbod - 32/48 - Montering og demontering av skilt - Innvilgelse av dispensasjon fra kml § 15a og 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 33/94 Tilbygg bolig
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 33/94 Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 25/266 Grunnarbeider på regulert boligtomt
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 25/266 Grunnarbeider på regulert boligtomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Avslag på søknad om skoleskyss, skoleåret 2019/2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn kommune - Innsigelser til reguleringsplan for E18 Kjørholt - Lanner - Kjørholt
Dokument: Reguleringsplan for E18 Kjørholt - Lanner i Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø - 25/266 Gumøy - dispensasjon fra reguleringsplan - grunnarbeider på regulert boligtomt
Dokument: Innspill - Kragerø - 25/266 Gumøy - dispensasjon fra reguleringsplan - grunnarbeider på regulert boligtomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø - 33/94 Møllerstubakken 20 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg bolig
Dokument: Innspill - Kragerø - 33/94 Møllerstubakken 20 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - 25/50 Auenlandet 265 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg / påbygg fritidsbolig
Dokument: Innspill - Porsgrunn - 25/50 Auenlandet 265 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg / påbygg fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øst-Telemarkens Brukseierforening - Telemarkvassdraget - Møsvatn - Tilleggsregulering - Sektoravgift - Telemark
Dokument: Møsvatn - Utsending av rapport for arkeologisk registrering i 2019 - Utbetaling av midler i forbindelse med sektoravgiftsundersøkelser - Anmodning om utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemiddelanlegg - Tinnesåsen - Orienteringskart - anleggsnr 51055 - Sluttrapport
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spilemidler 2017 - anleggsnr 51055 - Tinnesåsen orienteringskart - kr. 36000,-
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Dokument: Meldingom av postadresse for Telemark fylkeskommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Uttalelse om kulturminner i forbindelse med drenering av jordbruksareal - Notodden kommune - gnr: 25/16 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenslåing Vestfold og Telemark fylkeskommuner
Dokument: Endring av postadresse for Telemark og Vestfold fylkeskommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkessammenslåinger 2020
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Romnes vestre - 41/19 - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Nome kommune, Telemark
Dokument: Romnes vestre - 41/19 - kml § 8, 1. ledd - Budsjett for arkeologisk overvåking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionreform - Telemark fylkeskommune
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navn- og adresseendringer
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/34 Skilt Kragerø Hotell
Dokument: Uttalelse fra kulturminnemyndighet - Gbnr 32/34 Skilt Kragerø Hotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utbetaling av tildelte spillemidler 2019 til anleggsnr 60251 Fleirbrukshall ved Sauland skule
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune - sammenslåing og endring av postadresse
Dokument: Telemark fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune - sammenslåing og endring av postadresse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionreformen - Administrativt
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune gjeldende fra 010120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionsreformen - Vestfold - Telemark fylkeskommune - Ditt og mitt Vestfold og Telemark
Dokument: Adresseendring per 010120 - regionsreformen - Vestfold - Telemark fylkeskommune - Ditt og mitt Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjonar - orienteringar - kopiar - 2019 - Organisasjon og Strategi
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - Nye kommuner og fylkeskommuner - fakturaadresser og kontonummer
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av postadresse
Dokument: Vedr 19-18196-1 - Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra andre virksomheter vedrørende faktura (e-faktura), postadresse, virksomhetsoverdragelse o.l.
Dokument: Endring av postadresse i forbindelse med sammenslåing 1.1.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til alle leverandører og samarbeidspartnere om endringer som følge av kommunesammenslåingen 01.01.2020
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - treningsbane 7'er bane Buness - anleggsnummer 32479
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2019 til anleggsnr 32479 - Bunes idrettsplass - Lysanlegg treningsbane 7er
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 10/2 - Asdalstrandveien 56 - arealoverføring
Dokument: Vedr. 19-18130-2 - Uttalelse til søknad om dispensasjon - Sortebogen - fradeling av areal fra gbnr 10/2 som tillegg til 10/18 - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Endring av postadresse for Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedring av uthus - Romnes vestre gnr 41/19 - Nome kommune - Telemark - jernaldergravhaug id 42749
Dokument: Kostnadsoverslag - arkeologisk overvåking - Restaurering av uthus - Romnes - Nome kommune - Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telemark - Regional utvikling 2020 - Grønn industri
Dokument: Tilsagn - tilskuddsmidler for regional utvikling - grønn indrustri
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - Kjørbekkhøgda skole
Dokument: Bekreftelse om elevutplassering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 10/10 Strømtangen fyr - Innstallasjon av brannsikringsanlegg og rømningsutgang
Dokument: Vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven § 15a - ID 86745-1, 3 og 4 - Strømtangen fyr - fyrvokterbolig, uthus og bryggerhus - Kragerø kommune - brannstige og elektroniske kodelåser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SPILLEMIDLER TIL IDRETTS- OG NÆRMILJØANLEGG - SØKNADSÅR 2017.
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2017 til anleggsnr. 43121 ballbinge ved Sannidal barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/229 Ny sjøbod
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 23/229 Ny sjøbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 27/91 - Brygge
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 27/91 - Brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 25/112, 25/134 trinn i bakke
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 25/112, 25/134 trinn i bakke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/253 - Rehabilitering av brygge
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 30/253 - Rehabilitering av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/313, 23/314, 23/315 - Legging av ny stikkledning for vann og avløp fra sjøen til Fritidsboliger
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 23/313, 23/314, 23/315 - Legging av ny stikkledning for vann og avløp fra sjøen til Fritidsboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/360 Borrehull for vann- og avløp samt strømkabel
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 30/360 Borrehull for vann- og avløp samt strømkabel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø - 27/91 Arøy 36 - dispensasjon fra kommuneplan - brygge
Dokument: Innspill - Kragerø - 27/91 Arøy 36 - dispensasjon fra kommuneplan - brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - KNA Telemark - Grenland Motorsportsenter - Offroadbane, lysanlegg
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2015 til anleggsnr 63963/0806025108 Grenland Motorsenter - offroadbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Gjerpen I.F. - Gjerpen stadion, sandhåndballarena - anleggsnr 60203/0806 0004 15
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2018 anleggsnr 60203 Gjerpen stadion - sandhåndballarena
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Gjerpen I.F. - Gjerpen stadion, friplassen - anleggsnr 60202/0806 0004 14
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2017 til anleggsnr 60202 Gjerpen stadion - friplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Gjerpen I.F. - Gjerpen stadion, hovedbane kunstgress - anleggsnr 72633/0806 2224 04
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2019 anleggsnr 72633 Gjerpen stadion - hovedbane kunstgress
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Gjerpen I.F. - Gjerpen stadion - Tursti - anleggsnr 60605/0806 0004 19
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2018 anleggsnr 60605 Gjerpen stadion - tursti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Gjerpen I.F. - Gjerpen stadion - Aktivitetsflate asfalt 1 - anleggsnr 64570/0806 0004 16
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2018 anleggsnr 64570 Gjerpen stadion - aktivitetsanlegg, streetbasket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...