Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 167].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gjesteelev fra Nittedal - Avskjermet
Dokument: Refusjonskrav for gjesteelev våren 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EFTA surveillance authority (ESA) / EFTAs overvåkningsorgan - ang. påstått boikott av Wizz Air
Dokument: ESA - informasjon om eventuelle uttalelser/vedtak knyttet til Wizz Air
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - Gnr/bnr 60/129 - L42 - Trysilsetra 6 - søknad om samtykke - kopi fra Trysil kommune
Dokument: Søknad om samtykke - kopi fra Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøtilsyn - Overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen - Åmot, Trysil, Elverum, Våler og Åmot kommuner - Innlandet - Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)
Dokument: Høringssuttalelse - detaljplan for miljø og landskap. Overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av Østre Æra til Osensjøen - gbnr. 34/59 og gbnr. 31/39 - Glommen og Laagens Brukseierforening
Dokument: Høringssuttalelse- detaljplan for miljø og landskap. Overføring av Øvre Flisa og Østre Æra til Osensjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Dokument: Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil kommune - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb. 2019
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Trysil kommune - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Trysil kommune - 188162
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Evaluering av vedtak - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Melding om vedtak - Ørådammen - Svarttjønnsætra - Søndre Grønsjøen - - Trysil fellesforening for jakt- og fiske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Dokument: Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Femund-/Trysilvassdragets Fiskefond - 2019 - 2023
Dokument: Endring i vedtekter for Femund-/Trysilvassdragets fiskefond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om fraværsgrense og fraværsregler
Dokument: Medvirkning og registrering av fravær i skolene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil kommune - Søknad om tilskudd til å holde sommerskole
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler - merutgifter - covid-19 - Corona Korona - rapportering 2021 - sluttrapportering 2020
Dokument: Rapport 2021 - sluttrapport 2020 - skjønnsmidler - merutgifter - covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Melding om vedtak - transport av bagasje - Bittermarkvegen fra vestsiden - sør for Dølpa - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Melding om vedtak - transport av bagasje- Tangåa bru - Tangådalssetre i Ljørdalen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Melding om vedtak - transport av bagasje - Rønningen v/fylkesveg 570 – Rønningssætra langs Sundløfstuguvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - Tilskudd 2020 - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
Dokument: Søknad - tilskudd - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av ny avkjørsel - gbnr. 9/88
Dokument: Spørsmål om tillatelse til etablering av ny avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - besøksverter i sykehjem - enhet for sykehjem - st. ref. 4350820148 - søknadsfrist 4.3.2021
Dokument: Korrigering av stillingsstørrelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av forskrift om bærekraftig skogbruk
Dokument: Høringsuttalelse - Endring i forskrift om bærekraftig skogbruk - Forslag om å forby grøfterensk i myr og sumpskog der det ikke er etablert produktiv skog - Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - klage - produksjonstilskudd - tilskudd til dyr på utmarksbeite - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage - produksjonstilskudd - tilskudd til dyr på utmarksbeite - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 864948502 TRYSIL KOMMUNE
Dokument: Oppfølging av tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - tilbud til barn og unge med behov for langvarig / sammensatt oppfølging - 2021
Dokument: Søknad - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig/sammensatt oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - COVID-19 - mars 2021
Dokument: Regionsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Melding om vedtak - transport av bagasje og utstyr - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - Tilskudd 2020 - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
Dokument: Søknad - tilskudd - tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - tilskudd - kommunalt rusarbeid 2021
Dokument: Bekreftelse - tilskudd - kommunalt rusarbeid 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - tilbud til barn og unge med behov for langvarig / sammensatt oppfølging - 2021
Dokument: Søknad - tilskudd Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - tilskudd - kompetanse og innovasjon 2020
Dokument: Rapportering 2020 - tilskudd - kompetanse og innovasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter - Innlandet
Dokument: Innspill - nye opplæringsområder for førerkort klasse S - snøskuter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om ispropp i Trysilelva - Trysil kommune, Innlandet
Dokument: Trysilelva - invitasjon til møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus - 2020 - 2021
Dokument: Bekreftelse - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus - 2020 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK - tildeling av midler 2021
Dokument: Tilbakemelding på tildeling av midler - nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltaksstrategi 2020 - 2023 for nærings- og miljøtiltak i skogbruket ( NMSK ) Sør-Østerdalsregionen - Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum og Åmot
Dokument: Orientering om Trysil kommunes prioritering av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøvirkemidler i skogbruket - NMSK - 2021
Dokument: Kopi av brev til Statsforvalteren i Innlandet - orientering om Trysil kommunes prioritering av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK - 2021
Dokument: Orientering om Trysil kommunes prioritering av tildelte midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Trysil sykehjem - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Trysil sykehjem ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uttak av vann fra Trysilelva - landbasert anlegg for matfiskproduksjon av røye og aure - Innbygda - Trysil kommune, Innlandet - Vurdering av konsesjonsplikt - Trysilfisk AS
Dokument: Høringsuttalelse - Trysilfisk AS - melding om vannuttak fra Trysilelva til opprett av røye
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt i kommunene
Dokument: Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for fritidseiendom Fulufjellet hytteområdet 3421 -9/1/29/0 Trysil Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil kommune - Nødfôring av rådyr
Dokument: KOPI - Tillatelse til nødfôring av rådyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverk - håndtering av farlig stoff og trykkpåkjent utstyr - 2021
Dokument: Bistand til å finne kvittering for LPG-anlegg - Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Melding om vedtak - transport av bagasje - Floen til Flosetra - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - reguleringsplan - Engemoen massetak
Dokument: Melding om godkjent plan - Trysil - reguleringsplan - Engemoen massetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil kommune - Detaljregulering - Engemoen grustak - Trysil
Dokument: Vedtatt detaljregulering for Engemoen grustak/massetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Engemoen massetak/grustak - Trysil kommune
Dokument: Vedtatt detaljregulering for Engemoen grustak/massetak - Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Engemoen massetak - Trysil kommune, Hedmark
Dokument: Vedtak - Detaljregulering for Engemoen grustak/massetak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Trysil sykehjem - ***** ***** ***** *****
Dokument: Journal 14.01.2021 - 24.02.2021 - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppretting/endring av matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2020
Dokument: Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - reguleringsplan - Trysilfjellet Arena - del 1 - 20200100
Dokument: Høring - Trysil - reguleringsplan - Trysilfjellet Arena - del 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil kommune - Trysilfjellet Arena Del 1 - Reguleringsarbeid
Dokument: Detaljregulering Trysilfjellet Arena Del 1 - Offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Trysilfjellet Arena - del 1 - planID 20200100 - Trysil kommune
Dokument: Detaljregulering Trysilfjellet Arena Del 1 - Trysil kommune - offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Trysilfjellet arena AFT1 - Trysil kommune, Hedmark
Dokument: Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Trysilfjellet Arena Del 1 - Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Trysil sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renovering av Trysil prestegård
Dokument: Referat fra byggemøte nr. 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil kommune - Nødfôring av rådyr
Dokument: Søknader om nødfôring av rådyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 864948502 TRYSIL KOMMUNE
Dokument: e-post utveksling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Trysil sykehjem Borgtun - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak 3 md - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renovering av Trysil prestegård
Dokument: Referat fra byggemøte nr. 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Trysil sykehjem - ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - tilskudd - kommunalt rusarbeid 2021
Dokument: Søknad 2021 - rapportering 2020 - tilskudd - kommunalt rusarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd bredbånd - Trysil kommune
Dokument: Sluttrapportering av bredbåndsutbygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i kommunene
Dokument: Innspill til stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Rapportering - Tilskudd 2020 til tiltak rettet mot sårbare barn og unge
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus - 2020 - 2021
Dokument: 2 søknader om tilskudd til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunngjøring av kommunal informasjon - aktiv informasjonsplikt
Dokument: Spørsmål om kunngjøring av kommunal informasjon - aktiv informasjonsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Rapportering på mottatt tilskudd til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen høsten 2020
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Vedtak - motorferdsel - Fageråsen . Lortsætra - Svesætra - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Vedtak - motorferdsel - Morvegen - Fjellmora hytteområde - Trysil fritidseiendom AS - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Vedtak - motorferdsel - Røsjøen - Eltdalen - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Vedtak - motorferdsel - Bittermarka - Geir og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Vedtak - motorferdsel - Skåret - Skårbekken - Bjørneby - Ljørdalen snøscooterklubb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utredning - samarbeid om helsetjenester i Engerdal kommune
Dokument: Oppfølgingsspørsmål om samarbeid om helsetjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renovering av Trysil prestegård
Dokument: Signert endringsskjema BE-03
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tiltaket Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen - Trysil kommune
Dokument: Søknad fra Glommens og Laagens Brukseierforening om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for tiltaket Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen - Anmodning om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - dispensasjon - kommuneplan - overføring av Øvre Flisa til Osensjøen - Glommens og Laagens Brukseierforening - GLB
Dokument: Høring - Trysil - dispensasjon - overføring av Øvre Flisa til Osensjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 864948502 TRYSIL KOMMUNE
Dokument: Søknad om fristutsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gammel grunnbok - TRYSIL KOMMUNE
Dokument: Gammel grunnbok - TRYSIL KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Simapg AS - Villa Fregn - Serveringsbevilling
Dokument: Anmodning om uttalelse til søknad om endring av daglig leder serveringsbevilling - Villa Fregn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - dispensasjon - etablere avgiftsmodell for bruk av tilrettelagte sykkelstier i utmark - Trysil Sti AS
Dokument: Høring - dispensasjon - etablere avgiftsmodell for bruk av tilrettelagte sykkelstier i utmark, jfr. friluftslovens § 14 - Trysil Sti AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill fra reiselivskommunene Trysil og Øyer på Prop. 142 S
Dokument: Innspill til finans- og nærings- og fiskeridepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - innspill om tiltak for reiselivsnæringen ifb. koronaviruset (Covid-19)
Dokument: Korona - ytterligere innspill om tiltak for reiselivsnæringen ifb. koronaviruset (Covid-19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil kommune - Konsekvenser for turistnæringen i vinter pga covid-19
Dokument: Innspill til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ifbm. Covid 19 pandemien - Kopi av brev til FIN og NFD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - motorferdsel i utmark - vedtak 2021
Dokument: Melding om vedtak - ervervsmessig kjøring - Bittermarka - Flendalen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - gbnr. 37/533
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev og bekreftet grunnboksutskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - Gnr/Bnr - 14/2 - Ryskdalen hytteområde 194 - Tillatelse til tiltak - kopi til arbeidstilsynet
Dokument: Kopi til arbeidstilsynet - tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - tilskudd 2020 - aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet - aktivitetstilbud og besøksvert
Dokument: Aktivitetsrapport 2020 - tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert - Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bistand til Trysil kommune vedrørende Covid-19
Dokument: Nytt testlokale - FIG sitt materiell på Østby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL - tildeling av midler 2021
Dokument: Aktivitetsbudsjett - Trysil - spesielle miljøtiltak i jordbruket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trysil - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - Trysil sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - bruk av tvang helsehjelp kap 4 A - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2021
Dokument: 34-21-0034 - Søknad - Velferd og tjenester for fritidsinnbyggerne - et samarbeidsprosjekt mellom Øyer og Trysil kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid 19 - informasjonsmøte angående teststasjoner ved grensepassering 12. jan 2021
Dokument: Hvilken plattform videomøte ? Møte med Helsedirektoratet angående teststasjoner ved grensepassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid 19 - informasjonsmøte angående teststasjoner ved grensepassering 12. jan 2021
Dokument: Møte med Helsedirektoratet angående teststasjoner ved grensepassering tirsdag 12.januar kl. 13:00 og litt til
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...