Norske-postlister.no


Viser [100] av [341 296].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Eksamen 2021
Dokument: Alle skoler må melde på elever til skriftlig eksamen for våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GSI-rapportering 2021
Dokument: Godkjenning av elevdata ved frittstående grunnskoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra utdanningsdirektoratet 2021
Dokument: Alle skoler må melde på elever til skriftlig eksamen for våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den teknologiske skolesekken (2018-2022)
Dokument: Rapportering på midler til utstyr for programmering - Den teknologiske skolesekken 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den teknologiske skolesekken
Dokument: Rapportering på midler til utstyr for programmering - Den teknologiske skolesekken 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til utstyr for programmering i skulen - Den teknologiske skulesekken 2020
Dokument: Rapportering på midlar til utstyr for programmering - Den teknologiske skolesekken 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kravene til vitnemål - ***** *****
Dokument: Vedtak - avslår søknad om annulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om eksamen, standpunkt og fravær i grunnskolen 2022
Dokument: Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk og engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sårbare barn og unge - covid-19, korona, corona, pandemi
Dokument: Purring nr. 2 - rapportering tilskudd til sårbare barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk og engelsk
Dokument: Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk og engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om høring - Nye læreplaner på studieforberedende
Dokument: Spørsmål om høringer læreplaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende saksbehandling - ***** ***** *****
Dokument: Ber om ny gjennomgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen kommune - Vi leser! - Statstilskudd 2020 - Læremidler for minoritetsspråklige elever
Dokument: Spørsmål om rapporteringsskjema - Prosjekt Vi Leser!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen - Informasjon - Hjemmel for å behandle klage på gjennomføring av vedtak
Dokument: Adgang til å klage på gjennomføring av vedtak - førebels svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Dispensasjon fra eksamen og vitnemålskrav
Dokument: Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Fagprøven i industriell matproduksjon
Dokument: Oversendelse av ytterligere informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak om skolemiljø 9A - Fylkesmannen i Innlandet - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av saksdokumenter til part
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak om skolemiljø 9A - Fylkesmannen i Oslo og Viken - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedrørende skolebyttesak - Elevens rett til å bli hørt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om ny eksamen matematikk 2021
Dokument: Spørsmål om bruk av Geogebra til eksamen for 10.trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - UBAS - Skoleporten
Dokument: Spørsmål om UBAS - Skoleporten - endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Utvikling av ståstedsanalysen for PP - tjenesten
Dokument: Kunngjøring - Utvikling av ståstedsanalysen for PP - tjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ukentlig rapportering fra fylkene - Permitterte og oppsagte lærlinger 2021
Dokument: Uke 7 Rapportering fra Oslo - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ukentlig rapportering fra fylkene - Permitterte og oppsagte lærlinger 2021
Dokument: Uke 7 Rapportering fra Troms og Finnmark - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ukentlig rapportering fra fylkene - Permitterte og oppsagte lærlinger 2021
Dokument: Uke 7 Rapportering fra Troms og Finnmark - bekreftelse på mottatt svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Dokument: Vedtak - vi innvilger annulleringssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Dokument: Svar på søknad - Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Dokument: Svar på søknad - Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Annullering av eksamen
Dokument: Dispensasjon fra vitnemålskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Dokument: Svar på søknad - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Dokument: Søknad - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Dokument: Søknad - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver virksomhetsstyring Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339999012
Dokument: Svar på søknad - Rådgiver/seniorrådgiver virksomhetsstyring Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339999012
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339449338
Dokument: Svar på søknad - Rådgiver Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339449338
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339449338
Dokument: Svar på søknad - Rådgiver Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339449338
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339449338
Dokument: Svar på søknad - Rådgiver Avdeling for rettferdsvederlag og fagopplæring, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339449338
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Dokument: Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Dokument: Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Dokument: Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Dokument: Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Dokument: Svar på søknad - Kommunikasjonsrådgiver Stab for kommunikasjon, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4342837966
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av honorar og reiseregning
Dokument: Tilgang til DFØ Selvbetjeningsportalen Utdanningsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av honorar og reiseregning
Dokument: Tilgang til DFØ Selvbetjeningsportalen Utdanningsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Dokument: Søknad om dispensasjon - ber om kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglig råd for elektrofag - korrespondanse 2021
Dokument: Oppfølging - møte med statsråd ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i SRY 03.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontaktpunkter for 0-24-samarbeidet i embetene
Dokument: Program for digital samling 12. mars - 0-24-samarbeidet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Læreplaner i yrkesfagene
Dokument: Nye læreplaner - yrkesfag Vg2 og særløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksamen 2021
Dokument: Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk og engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra utdanningsdirektoratet 2021
Dokument: Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk og engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskolen - eksamen 2018 - 2019 - 2020 - 2021
Dokument: Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk og engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Dispensasjon fra vitnemålskrav
Dokument: Svar på søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk - Korrespondanse 2021
Dokument: Angående tekst i kapittelet om vurderingsordning i Vg3 læreplanene og særløpsfagene i bygg- og anleggsteknikkfagene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lovstridig brudd på taushetsplikten med spredning av sensitive opplysninger
Dokument: Svar - Skolenes praktisering av opplysningsplikten til barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye læreplaner - yrkesfag Vg2 og særløp
Dokument: Nye læreplaner - yrkesfag Vg2 og særløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksamen - grunnskole
Dokument: Eksempeloppgaver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk og engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - oppvekst
Dokument: Nye læreplaner - yrkesfag Vg2 og særløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskule 2020 / 2021
Dokument: Nye læreplanar - yrkesfag 2 og særløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eksamen i grunnskulen 2021
Dokument: Eksempeloppgåver eksamen våren 2022 i norsk, matematikk, engelsk og samisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fellesmappe for rundskriv frå departement/ direktorat 2021
Dokument: Nye læreplanar – yrkesfag Vg2 og særløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avrop - Rammeavtale IT-konsulenttjenester 2017-2021 - UDIR 2017/173 og 2009/2052
Dokument: Taushetserklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BISS Sentrum AS (tidl. The Explorers AS og Eiganes International School AS) - 818476272 - Godkjenning etter friskoleloven - UDIR 2017/1459
Dokument: Vedtak om godkjenning - endring etter friskoleloven - Biss Sentrum AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for byggkvalitet - Læreplaner for anleggsgartnerfaget
Dokument: Tilbakemelding og spørsmål om anbefaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jevnaker kommune - Tilskudd til innkjøp av nye læremidler til fagfornyelsen høsten 2020 - Statsbudsjettet 2020
Dokument: Rapportering på mottatt tilskudd til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frogn kommune - DTS - Innkjøp av digitale læremidler - Statsbudsjettet 2020
Dokument: Rapportering læremidler ref. 2020/7312
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vennesla kommune - DTS - Innkjøp av digitale læremidler - Statsbudsjettet 2020
Dokument: Rapportering for tilskuddsmidler til innkjøp av digitale læremidler 2020 bokmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Våler kommune - DTS - Innkjøp av digitale læremidler - Statsbudsjettet 2020
Dokument: Svar - Purring på rapportering - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - bestillingsdato 15.02.2021
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Årsregnskap for friskoler 2020
Dokument: Undersøkelse - Årsregnskap for friskoler 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark fylkeskommune - Sluttere i videregående skole
Dokument: Sluttere - videregående skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - Tiltak og informasjon rettet mot innvandrerbefolkningen under Covid-19
Dokument: Rapportering fra Udir til gruppen for tiltak og informasjon rettet mot innvandrerbefolkningen under Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Informasjon til masteroppgaver og bacheloroppgaver 2021
Dokument: Spørsmål til masteroppgave - digital gjennomføring av kartleggingsprøver i regning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om eksamen 2021
Dokument: Svar på spørsmål om eksamen - Vg1 Engelsk yrkesfag 5-timerkurs - Vg2 Norsk yrkesfag - avgangsfag i videregående skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser 2021 – Foreldreundersøkelsen for skole
Dokument: Spørsmål om publisering - Resultater foreldreundersøkelse 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Dokument: Svar på søknad - Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Dokument: Svar på søknad - Divisjonsdirektør Divisjon for kompetanseutvikling, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4331097299
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stend vgs - Forsøk § 1-5 - Lærlinger i dyrefaget
Dokument: Søknad om forsøk - Dyrefaget - Stend videregående skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Dokument: Tildeling - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Dokument: Tildeling - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Dokument: Tildeling - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Dokument: Tildeling - Konsulent til brukertesting av ny prøve og eksamensløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver virksomhetsstyring Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339999012
Dokument: Svar på søknad - Rådgiver/seniorrådgiver virksomhetsstyring Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4339999012
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...