Norske-postlister.no


Viser [100] av [319 852].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: GSI-innsamling 2020 - grunnskoler, voksenopplæringsenheter og kulturskoler
Dokument: Innsamling av data til GSI åpner 21. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskolens informasjonssystem - GSI
Dokument: Innsamling av data til GSI åpner 21. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GSI-rapportering 2020
Dokument: Innsamling av data til GSI åpner 21. september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kostnader ved gjennomføring av eksamen og prøver
Dokument: Påminnelse - undersøkelse: Hvor mye ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] å gjennomføre eksamen og prøver?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler
Dokument: Informasjon om hvordan arrangere foreldremøter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmann, Søknad om tilretteleggingsmidler, Lokale prioriteringer 2019/2020
Dokument: Videreutdanning for barnehagelærere - fortsatt manglende bekreftelse for deltakelse semester 1 i UBAS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til kommunen i forbindelse med korona
Dokument: Oppdatert smittevernveileder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler
Dokument: Oppdaterte smittevernveiledere 11.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utdanningdirektoratets årlige barnehagespørring for lokal barnehagemyndighet
Dokument: Informasjon til Barnehagemyndigheten om Utdanningsdirektoratets årlige spørring til Barnehage-Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekstprofiler - sammenstilling av statistikk om barn og unge
Dokument: Oppvekstprofiler - ny sammenstilling av statistikk om barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekstprofiler - sammenstilling av statistikk om barn og unge
Dokument: Oppvekstprofiler - sammenstilling av statistikk om barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekstprofiler - ny sammenstilling av statistikk om barn og unge
Dokument: Oppvekstprofiler - ny sammenstilling av statistikk om barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til kommunen i forbindelse med korona
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom - skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom - barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Korona 19
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom - skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til kommunen i forbindelse med korona
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Endringer i råd om når man må være hjemme ved sykdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevundersøkelsen - 2020
Dokument: Elevundersøkelsen 2020 - lukker 31. desember
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseutvikling oppvekstsektoren 2020
Dokument: Purring: Lærerspesialistutdanning 2019-2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseutvikling oppvekstsektoren 2020
Dokument: Purring: Tilretteleggingsmidler 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseutvikling oppvekstsektoren 2020
Dokument: Purring: Videreutdanning for lærere 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilretteleggingsmidler for deltagelse i studier 2020 barnehagesektoren
Dokument: Purring: Tilretteleggingsmidler 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til innføring av nye læreplaner
Dokument: Informasjon - støtte til å ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] læreplaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning for lærere skoleåret 2020/2021
Dokument: Purring: Videreutdanning for lærere 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning for lærere skoleåret 2020/2021
Dokument: Purring: Lærerspesialistfunksjon 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning for lærere skoleåret 2020/2021
Dokument: Purring: Lærerspesialistutdanning 2019-2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til lærerspesialistfunksjon 2020
Dokument: Purring: Lærerspesialistfunksjon 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til lærerspesialistfunksjon 2020
Dokument: Purring: Lærerspesialistutdanning 2019-2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til innføring av nye læreplaner 2020
Dokument: Støtte til å ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] læreplaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilretteleggingsmidler i barnehagesektoren 2019/2020
Dokument: Purring: Tilretteleggingsmidler 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning lærere 2020
Dokument: Purring: Videreutdanning for lærere 2020 - Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om betaling fra Utdanningsdirektoratet – Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Dokument: Purring: Videreutdanning for lærere 2020 – Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehage - tilretteleggingsmidler videreutdanning
Dokument: Purring: Tilretteleggingsmidler 2020 – Bekreft deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Språkkommune
Dokument: Svar på sluttrapport for tiltak Språkkommune Molde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hvor mye ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] å gjennomføre eksamen og prøver
Dokument: Hvor mye ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] å gjennomføre eksamen og prøver?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kostnader ved gjennomføring av eksamen og prøver
Dokument: Undersøkelse - Hvor mye ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] å gjennomføre eksamen og prøver?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreldrebetaling - barnehage
Dokument: Svar på spørsmål om søskenmoderasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekspertgruppen for skolebidrag - dialogmøte med Karuss ungdomsskole
Dokument: Henvendelse fra Ekspertgruppen for skolebidrag om dialogmøte med Karuss ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av opplysninger i forbindelse med søknad om rettferdsvederlag fra staten - Avskjermet
Dokument: Påminnelse - Søknad om rettferdsvederlag fra staten - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av informasjon - Avskjermet
Dokument: Innhenting av informasjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Realfagskommune - samlesak (ePhorte 2015/1359)
Dokument: Anmodning om tilbakebetaling av ubrukte prosjektmidler - SKUP
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Vigo IKS - Samarbeidsavtale - Bruk av Utdanningsdirektoratets eksamenstjeneste - UDIR 2017/5363
Dokument: Forvaltningskostnader 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevaring- og kassasjonsarbeid i Utdanningsdirektoratet - UDIR 2010/1269
Dokument: Oppfølging av foreløpig svar - Bevarings- og kassasjonsplan for Utdanningsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om regelverk - Skoleskyss
Dokument: Spørsmål om skoleskyss ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om regelverk - Skoleskyss
Dokument: Spørsmål om transport til skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Berg Montessoriskole - 993887595 - Godkjenning etter privatskoleloven - UDIR 2009/1123
Dokument: Spørsmål om registrering av elev fra EU uten papirer - Berg Montessoriskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskipet Gann - Unge Sjømenns Kristelige Forening - 970230459 - Godkjenning etter friskoleloven - Tidligere Rogaland videregående sjøaspirantskole - UDIR 2006/4038
Dokument: Spørsmål - matematikk yrkesfagleg program
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere
Dokument: Endringsbilag - Utløst opsjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppnevning og reoppnevning av fagnemnd - naturbruk
Dokument: Reoppnevning - fagnemnd i hovslagerfaget Vg3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Montessori Norge - Søknad om nye læreplaner etter fagfornyelsen - Kunnskapsløftet 2020
Dokument: Montessori-koder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Realkompetansevurdering vgs for personer under 25 år
Dokument: Svar på henvendelse - Ber om klargjøring - Realkompetansevurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen - Skoler - Fraværsføring - Hjemmeundervisning - Koronasituasjonen
Dokument: Svar på henvendelse om karantenefritak og skoledeltagelse for barn med foreldresamvær i rødt land
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Privatskoler / Friskoler
Dokument: Spørsmål - Foreldreavtale friskoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faktisk.no - Kap. 225 post 75 - Tilskudd til skoleprosjektet TENK
Dokument: Ber om bankbekreftelse for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om Skoleporten 2020 - Brukerspørsmål
Dokument: Spørsmål angående Skoleporten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlevering av bærbar datamaskin til ansatte og konsulenter
Dokument: Utlevering av bærbar datamaskin LAPtest 005
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vil du jobbe med tilskudd rettet mot barnehage- og skolesektoren? Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4250234803
Dokument: Utvidet søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Skole - Regelverk - Høst 2020
Dokument: Innspill - Smittevern i vgs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Skole - Regelverk - Høst 2020
Dokument: Svar på henvendelse om leirskoleopphold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270298211
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver/seniorrådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270313331
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - Friskoler - Regelverk - Høst 2020
Dokument: Spørsmål om elevtall -Privatskular
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet i videregående opplæring
Dokument: Signert kontrakt - Fafo Institutt For Arbeidslivs- og Velferdsforskning signing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet i videregående opplæring
Dokument: Endringsbilag - Endringer i avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet i videregående opplæring
Dokument: Endringsbilag - Endringer i avtalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - bestillingsdato 26.08.2020
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270308084
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270308084
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270308084
Dokument: Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver Divisjon for læring og vurdering, Utdanningsdirektoratet - st. ref. 4270308084
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Implementering av design/CMS for dubestemmer.no
Dokument: Kunngjøring - Implementering av design for dubestemmer.no»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Uttak rammeavtale NIFU
Dokument: Kunngjøring - Uttak rammeavtale NIFU
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonale prøver og kartleggingsprøver 2020
Dokument: Nasjonale prøver 2020 åpner for gjennomføring mandag 31. august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonale prøver og kartleggingsprøver 2020
Dokument: Nasjonale prøver 2020 åpner for gjennomføring mandag 31. august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...