Norske-postlister.no


Viser [100] av [5 665].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Trær v/rundkjøringen i Duestien
Dokument: Trær ved rundkjøringen i Duestien - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordninger til friluftsliv og naturforvaltning
Dokument: Utlysning av midler til friluftsliv og naturforvaltning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 211/47 - Skjelbredvegen 86 - søknad om fradeling
Dokument: Gbnr 211/47 - Skjelbredvegen 86 - søknad om fradeling - ber om mer informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag - Avskjermet
Dokument: Bekreftelse om utplassering av elev - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - VG2 Barne- og ungdomsarbeiderfag - Avskjermet
Dokument: Bekreftelse om utplassering av elev - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 352 Bambleveien - gbnr. 31/361 - tilbkemelding på avkjørsel
Dokument: Vedr. Fv. 352 Bambleveien - gbnr 31/361 - Tilbakemelding på avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/7 - Sundbøhaugvegen 2 - Søknad om frådeling/innløysing av ikkje tinglyst festetomt
Dokument: 63/7 - Tilbakemelding nabovarsel - Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Kulturminner i plan og byggesaker - uttalelse fra kulturminnemyndigheten
Dokument: Nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker - Behov for uttalelse fra kulturminnemyndigheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endra praksis for uttale til nyere tids kulturminner og kulturmiljø i byggesaker
Dokument: Nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker - Behov for uttalelse fra kulturminnemyndigheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/31 - Krabberødstrand 49 - tilbygg
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til dispensasjon for Krabberødstrand 49 eiendom gbnr. 22/31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker
Dokument: Nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker - Behov for uttalelse fra kulturminnemyndigheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyere tids kulturminner i plan-og byggesaker -Behov for uttalelse fra kulturminnemyndigheten
Dokument: Nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker - Behov for uttalelse fra kulturminnemyndigheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Seljord Økologiske Hage - prosjektmidler for stedsutvikling for å sikre neste års drift og videre utvikling av hagen
Dokument: Kopi: Avtale og melding om tildeling av prosjektmidler for stedsutvikling for å sikre neste års drift og videre utvikling av hagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/94 - Søknad om fradeling av anleggseiendom
Dokument: Svar - Oversendelse av protokoll til godkjenning - Gbnr 32/94 - Søknad om fradeling av anleggseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om midlertidig tilrettelagt skyss, skoleåret 2020/2021 - perioden 13.11.2020 - 22.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FREMTIDIG ORGANISERING AV MUSEENE I VESTFOLD OG TELEMARK.
Dokument: Forlenget høringsfrist - Fremtidig organisering av museene i Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/13, 32/371 - Fasadeendring «Bonusbygget»
Dokument: Fylkeskommunens uttalelse - Gbnr 32/13, 32/371 - Fasadeendring «Bonusbygget»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2020 - eksterne
Dokument: Forlenget høringsfrist - utredning museum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utredning av fylkeskommunal rolle i museumssektoren
Dokument: Forlenget høringsfrist - utredning museum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 12/173, Furuholmen 36 - riving eksisterende anneks/nytt tilbygg bolig
Dokument: Fylkeskommunens uttale til dispensasjonsøknad i stransonen - Furuholmen 36 - gbnr 12/173 - riving eksisterende anneks/nytt tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/456 Garasje
Dokument: Kopi - Vedrørende søknad om dispensasjon fra byggegrense - Gbnr 70/456 Garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Høring - fylkeskommunal rolle i museumssektoren
Dokument: Forlenget høringsfrist - utredning museum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Villa Busk - 87/56 - Kjønnaveien 175 - Statsbudsjettet - Tilskudd - Bamble kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 86878
Dokument: Villa Busk - 87/56 - Kjønnaveien 175 - Statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 71 - Vedtak om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rønningen 7/4 - Hogst - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Bamble kommune - Vestfold og Telemark
Dokument: Rønningen 7/4 - Hogst - kml § 8, 1. ledd - Innvilgelse av søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling - FORREGION-VT
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 7/420, Storseilveien 6 - takoppløft og veranda
Dokument: Forhåndsuttalelse Storseilveien 6 - gbnr 7/420 - takoppløft og veranda - Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 7/421, Storseilveien 8 - takoppløft og veranda
Dokument: Forhåndsuttalelse - Storseilveien 8 - gbnr 7/421 - takoppløft og veranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Solvangveien 18 - 213/3 - Oppføring av ny bygningsdel - kml § 8 - Dispensasjon - Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 5991
Dokument: Solvangveien 18 - 213/3 - Oppføring av ny bygningsdel - kml § 8 - Dispensasjon - Arkeologisk overvåkning - Statsbudsjettet - Anmodning om utbetaling av tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/186, Stutsholmen 15 - erstatningshytte
Dokument: Forhåndsuttalelse - Stutsholmen 15 - gbnr 26/186 - riving av eksisterende hytte/oppføring av erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 64/10 Riving av bod og garasje, ny erstatningsgarasje
Dokument: Utallelse - Gbnr 64/10 Riving av bod og garasje, ny erstatningsgarasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle retningslinjer skoleskyss og smittevern
Dokument: Skoleskyss og varslingsrutiner i forbindelse med covid-19 - Generelle retningslinjer skoleskyss og smittevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolmerød næringsområde - 153/51 m.fl. - Reguleringsplan - Sandefjord kommune, Vestfold
Dokument: Skolmerød næringsområde - 153/51 m.fl. - Oversendelse i tråd med underretningsplikten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Skoleskyss og varslingsrutiner i forbindelse med covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe 2018-2025 - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om vinterskyss - perioden 13.11.2020 - 31.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - skoleskyss og smittevern
Dokument: Skoleskyss og varslingsrutiner i forbindelse med covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss og varslingsrutiner - covid-19
Dokument: Skoleskyss og varslingsrutiner i forbindelse med covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrosgata 6 - kml § 15 - Dispensasjon - Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark - KulutrminneID 90332
Dokument: Matrosgata 6 - Etterisolering av yttervegger - kml § 15 - Id 90332-1 - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrosgata 6 - Statsbudsjettet - Tilskudd - Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 90332
Dokument: Matrosgata 6 - Statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 71 - ID 90332-1 - Demontering av kledning, etterisolering og remontering av kledning - Vedtak om avslag på søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordby gård - Fetja - 124/1 - kml § 15 - Dispensasjon - Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 86575
Dokument: Nordby gård - Fetja - 124/1 - Hovedbygning - kml § 15 - Id 86575-1 - Rehabiliteringstiltak - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 87/1 Tiltak i forbindelse med transport
Dokument: Kopi - Gravetillatelse G-2020-465 - fv. 3366 Farsjøvegen - punktvis breddeutvidelse av veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vemork gamle kraftverk - Istandsetting - kml § 15 - Dispensasjon - Tinn kommune, Vestfold og Telemark
Dokument: Vemork gamle kraftverk - Hull i dekket ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for ventilasjon og rør - Revidert tiltak - kml § 15 - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark vannregion 2020
Dokument: VS: Dokument 20/36571-1 Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020 sendt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler I.F. Ørn - Jarseng idrettsanlegg - snøproduksjonsutstyr - anleggsnr. 1155
Dokument: Sluttutbetaling av tildelte spillemidler 2019 - Jarseng idrettsanlegg - snøproduksjon - anleggsnummer 1155 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2872,4292 - Rektor Ørns gate 2 - rive/bygge
Dokument: Gbnr 300/2872,4292 - Rektor Ørns gate 2 - rive/bygge - merknader til nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss, skoleåret 2020/2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hof prestegård - 241/1 - kml § 15 - Dispensasjon - Holmestrand kommune - Vestfold og Telemark - KulturminneID 86491
Dokument: Hof prestegård - 241/1 - Id 86491-1 - Hastetiltak etter vannlekkasje - kml § 15 - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torggata 9 - Graving - Vann- og avløpsledning - kml § 10 - Skien kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 33664
Dokument: Torggata 9 - Graving - Vann- og avløpsledning - Id 33664 - Bestilling av kml § 10 vedtak og prosjektbeskrivelse med budsjett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forlengelse av prosjektperioden for vannområde Kragerøvassdraget med vedtak om finansiering
Dokument: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Dokument: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regional vannforvaltningsplan for vannregion Vestfold og Telemark
Dokument: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene
Dokument: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen
Dokument: Uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannområder i Vestfold og Telemark vannregion
Dokument: Tildeling av fylkeskommunale og statlege midlar til vannområda i Vestfold og Telemark vannregion
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Sinnesodden
Dokument: Oversendelse av rapport fra arkeologisk registrering - Sinnesodden - Seljord kommune - sendt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midtre Telemark vassområde 2020
Dokument: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om vedtak om videre organisering av vannområder i Vestfold og Telemark vannregion
Dokument: Tildeling av midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020
Dokument: Tildeling av fylkeskommunale og statlige midler til vannområdene i Vestfold og Telemark vannregion 2020 sendt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegsaker i Vestfold og Telemark
Dokument: Søknad om tilskudd til utbedring av fv355
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skien - fv 44 Hoppestadvegen - gang- og sykkelvei - reguleringsplan - planID 2017004
Dokument: Innspill - Skien - fv 44 Hoppestadvegen - gang- og sykkelvei - reguleringsplan - planID 2017004
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leiekontrakter - Klosterskogen
Dokument: Endringsavtale Bygg 1 - Talenthuset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leiekontrakter - Klosterskogen
Dokument: Leiekontrakt Bygg 6 - Vestfold og Telemark Fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021, kombinert taxi og skyssgodtgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løvøya middelalderkirkegård - Skifte av elektrisk kabel - Graving - kml § 8, 1. ledd - Dispensasjon - Horten kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 84366
Dokument: Løvøya middelalderkirkegård - Skifte av elektrisk kabel - Graving - Oversendelse for uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den kulturelle spaserstokken 2020
Dokument: Rapportering - Den kulturelle spaserstokken 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den kulturelle spaserstokken i Drangedal 2020-2021
Dokument: Den kulturelle spaserstokken - rapportering 2020, og plan for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rjukan-Notodden industriarv - Verdensarv - Statsbudsjettet kap 1429 post 79 - Vestfold og Telemark fylkeskommune
Dokument: Rjukanbanen - Landbasert virksomhet - Statsbudsjettet kap. 1429 post 79 - Tilskudd - Skinner inn Rjukanstøpbygget - Melding om utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe 2017 - 2024 - Avskjermet
Dokument: Vedr. 20-41370-3 - Korrigert vedtak vedrørende vinterskyss, perioden 02.11.2020 - 22.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den kulturelle spaserstokken 2020
Dokument: Den kulturelle spaserstokken - rapportering 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - innsyn i dokumenter - Vestfold og Telemark fylkeskommune - interne dokumenter - budsjettbehandling - Kommunal Rapport
Dokument: Klage - innsyn i dokumenter - Vestfold og Telemark fylkeskommune - interne dokumenter - budsjettbehandling - Kommunal Rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tønsberg - Nedre Langgate 19 - reguleringsplan - planid 3803 20200197
Dokument: Innspill - Tønsberg - Nedre Langgate 19 - reguleringsplan - planid 3803 20200197
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 3068 GS Dølebakken - Lingelemveien - grunnerverv
Dokument: Fv. 3068 GS Dølebakken og Lingelemvejen - grunnerverv - Lingelemveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den kulturelle spaserstokken - 2020
Dokument: Den kulturelle spaserstokken - rapportering 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjågesund vestre - Statsbudsjettet kap. 1429 post 71 - Tilskudd - Kviteseid kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 180687
Dokument: Fjågesund vestre - Statsbudsjettet kap. 1429 post 71 - Tilskudd -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telemarkrøye AS - merdanlegg i Fyresvatn - Gunnøyni - utslippstillatelse
Dokument: Kopi - melding om vedtak - oppdatering av vilkår i konsesjon - Telemarkrøye AS - merdanlegg i Fyresvatn - Gunnøyni - utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Larvik - 3020/2372 Mesterfjellveien 7 - garasje
Dokument: Uttalelse - klage på byggesak - Larvik - 3020/2372 Mesterfjellveien 7 - garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Larvik - 4083/220 - hyttesone H 291 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg - beholde eldre fritidsbolig
Dokument: Kopi - avklaring - kulturminne - Larvik - 4083/220 - hyttesone H 291 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg - beholde eldre fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - Ekrevegen - deler av 51/1 - reguleringsplan - planid 653
Dokument: Innspill - Porsgrunn - Ekrevegen - deler av 51/1 - reguleringsplan - planid 653
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Den kulturelle spaserstokken 2020 - 2021
Dokument: Den kulturelle spaserstokken - rapportering 2020 og planer for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 3068 GS Dølebakken - Lingelemveien - grunnerverv
Dokument: Fv. 3068 GS Dølebakken-Lingelemveien - grunnerverv - Møter med grunneiere onsdag 11. november 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 261/6 - Stavdalvegen 185 - bygging av landbruksveg
Dokument: Gbnr 261/6 - Stavdalvegen 185 - bygging av landbruksveg - ber om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjartdal - Sud Åbø - id 86727 - dispensasjon fra fredningsbestemmelser - oppsetting av gjerde
Dokument: Kopi - uttalelse til søknad - Hjartdal - Sud Åbø - id 86727 - dispensasjon fra fredningsbestemmelser - oppsetting av gjerde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ukentlig rapportering fra fylkene - Permitterte og oppsagte lærlinger
Dokument: Uke 46 Rapportering fra Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om punktvis fjerning av hindringer langs veibanen
Dokument: Søknad om punktvis fjerning av hindringer langs veibanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vasmarken - Vasmarken 14/1 - Kirkebakken 7 - Statsbudsjettet - Tilskudd - Horten kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 86454
Dokument: Vasmarken - Vasmarken 14/1 - Kirkebakken 7 - Id 86454 - Statsbudsjettet post 71 - Omdisponering av tilskudd til forundersøkelser gitt i 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tanum prestegård - kml § 15 - Dispensasjon - Larvik kommune, Vestfold og Telemark - KulturminneID 86597
Dokument: Tanum prestegård - Vognskjul - Id 86597-5 - Utskifting av dørblad - kml § 15 - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Metodistkirken - Statsbudsjettet - Tilskudd - Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
Dokument: Metodistkirken - Statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 71 - Vedtak om avvisning på søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...