Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 533].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021 - sak avsluttet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/161 - Krabberødstranda 53 - parkering, tilbygg og heving av brygge
Dokument: Uttalelse til dispensasjon - gbnr. 22/161 - Krabberødstranda 53 - parkering, tilbygg og heving av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til ny høring av planforslag for Rådhusplassen på Stathelle - Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier og fergesamband, omklassifisering til fylkesveg og fylkesveg fergesamband, Porsgrunn kommune
Dokument: Kommunale veier og fergesamband, omklassifisering til fylkesveg og fylkesveg fergesamband, Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 29/4 Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Dokument: Ingen merknader - Gbnr 29/4 Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021 friskole i annen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarslingsplaner - generelle krav
Dokument: Endringer i rutiner for innsendelse av arbeidsvarslingsplaner for fylkesveger i Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsvarslingsplaner - endring av rutiner for fylkesveger i Vestfold og Telemark
Dokument: Endringer i rutiner for innsendelse av arbeidsvarslingsplaner for fylkesveger i Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i rutiner for innsendelse av arbeidsvarslingsplaner for fylkesveger i Vestfold og Telemark fylke
Dokument: Endringer i rutiner for innsendelse av arbeidsvarslingsplaner for fylkesveger i Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i rutiner for innsendelse av arbeidsvarslingsplaner for fylkesveger i Vestfold og Telemark fylke
Dokument: Endringer i rutiner for innsendelse av arbeidsvarslingsplaner for fylkesveger i Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss, skoleåret 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - BDK
Dokument: Bekreftelse om utplassering av elev - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark vannregion - videreføring av samarbeid med vannområdene for perioden 2021 -2027
Dokument: Orientering om vedtak om videre organisering av vannområder i Vestfold og Telemark vannregion
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss, skoleåret 2020/2021, kombinasjon buss og taxi - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene
Dokument: Orientering - vedtak om videreføring av samarbeid - organisering av vannområder i Vestfold og Telemark vannregion - 2021 - 2027
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 94/1 - Søknad om deling - fradeling av gammel veggrunn som tilleggsareal til gbnr. 17/113
Dokument: Gbnr. 94/1 - Søknad om deling - fradeling av gammel veggrunn som tilleggsareal til gbnr. 17/113 - vedlagt dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videre organisering av vannområder for perioden 2021-2027 i Vestfold og Telemark vannregion
Dokument: Orientering om vedtak om videre organisering av vannområder i Vestfold og Telemark vannregion
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om busskort, skoleåret 2020/2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - Avskjermet
Dokument: Forespørsel om utplassering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/227 - Gulsetvegen 25 - Tomannsbolig
Dokument: Gbnr 1/227 - Fv. 3284 Gulsetvegen - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - BDK
Dokument: Bekreftelse om utplassering av elev - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Follestad bru - gatekunst
Dokument: Fv. 32 Follestad bru over jernbane - tillatelse til bruk for gatekunst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om busskort, skoleåret 2020/2021 - privat friskole i annen kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videresender søknad om skoleskyss til privat skole i annen kommune - 2020-21
Dokument: Svar på søknad om busskort, skoleåret 2020/2021 - privat friskole i annen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Gaaserud)
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss, skoleåret 2020/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/355 - Forslag til detaljregulering - Fermannsbakken 4 - 8
Dokument: Foreløpig uttalelse til offentlig ettersyn - Gbnr 32/355 - Forslag til detaljregulering - Fermannsbakken 4 - 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravetillatelse G-2020-385 - fv. 3354 Brugata - Reparasjon av OV-ledning
Dokument: Gravetillatelse G-2020-385 - fv. 3354 Brugata - reparasjon av OV-ledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Tannbehandlinger for pasienter med ruslidelser - Lovhenvisninger
Dokument: Etterlyser svar på henvendelse - Tannbehandlinger for pasienter med ruslidelser - Lovhenvisninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innmeldingsliste for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Dokument: Innmeldingsliste for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt planforum
Dokument: Regionalt planforum VInje 20200603 - ferdigstilt referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 142/1 - Dispensasjon frå byggegrense - Fv 3414 Neslandsvegen - Vinje kommune - Dispensasjon frå byggegrense
Dokument: Vedr. 20-36045-2 - Fv. 3414 Neslandsvegen - gbnr 142/1 - Vinje kommune - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 14/81 Nye verandaer m.m
Dokument: Forhåndsuttalelse til dispensasjon - Gbnr 14/81 Nye verandaer m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 418/1 - Krav om matrikkelføring - Fv 39 - Tuftekrysset
Dokument: Gbnr 418/1 mfl. - Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn som skal føres i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 65/278 m/fl. Tilkobling av fritidseiendommer til det kommunale va-nettet
Dokument: Anmodning om forhåndsuttalelse - gbnr 65/278 m/fl. - tilkobling av fritidseiendommer til det kommunale va-nettet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innmeldingsliste for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Dokument: Innmeldingsliste for Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heiplanen frå 2020
Dokument: Vedr. 20-23338-18 - Melding om vedtak i Fylkestinget sak 78/20, juni 2020: Heiplanen, handlingsprogram 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: N - 27/15 - Fjonevegen 2191 - Byggesøknad - Ombygging av garasje
Dokument: N - 27/15 - Fv. 3380 Fjonevegen - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heiplanen - Handlingsprogram 2020 - 2024 - høyring
Dokument: Heiplanen, handlingsprogram 2020-2023 - melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heiplanen og bygdeutvikling
Dokument: Melding om vedtak i Fylkestinget - Heiplanen handlingsprogram 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/172 - Utskifting av inngangsdør og utbedring av vegg
Dokument: Svar på anmodning om forhåndsuttalelse - sefrak bygning - Gbnr 32/172 - Utskifting av inngangsdør og utbedring av vegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 52/31 - Jønnevaldstien 11 - Dispensasjon fra byggegrense
Dokument: Gbnr 52/31 - Jønnevaldstien 11 - Fv. 3270 Luksefjellvegen - Skien kommune - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021, inkludert vinterskyss til/fra holdeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss - skoleåret 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/127 - Detaljregulering Sekkekilen - Fløyås vest - hytte felt
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - gbnr. 85/127 - Detaljregulering Sekkekilen - Fløyås vest - hytte felt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/10 - Rørholtveien 777 - Riving av hele bygg
Dokument: Uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune - gbnr. 58/10 - Rørholtveien 777 - Riving av hele bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Ångås, gnr/bnr 25/50
Dokument: Oppstart av reguleringsplan for Ångås, Fyresdal - ber om oppstartsmøtereferatet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - 85/127 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sekkekilen - reguleringsplan
Dokument: Innspill - Bamble - 85/127 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Sekkekilen - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 418/1 - Krav om matrikkelføring - Fv 39 - Tuftekrysset
Dokument: Gbnr 418/1 - Dokument 20/26312-30 Krav om matrikkelføring sendt fra Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skoleskyss - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om skoleskyss, skoleåret 2020/2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til Heiplansamling 141020 - 151020
Dokument: Påminnelse: Heiplansamling 2020 - 141020-151020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan - Horten - Skoppum - 2020 - 2032
Dokument: Innspill - kommunedelplan - Horten - Skoppum - 2020 - 2032
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/10 - Håvundvegen 371 - fradeling
Dokument: Gbnr 75/10 - Håvundvegen 371 - fradeling - oversendelse av uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/1 - Søknad om rammeløyve - riving og nytt bygg
Dokument: Etterspør informasjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- gbnr 99/1 - søknad om riving av SEFRAK-registrert bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 362 - gbnr 126/11 - Vinje kommune - Dispensasjon fra byggegrense
Dokument: Fv. 362 - gbnr 126/11 - Vinje kommune - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kabelgraving - Hedrum kirke gnr 2050/1 , 23 - Larvik kommune - Vestfold og Telemark - id 84515 , 244517
Dokument: Endring av trase for grøfter - Hedrum kirke, Larvik k.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - Versvika - reguleringsplan - planid 428
Dokument: Innspill - Porsgrunn - Versvika - reguleringsplan - planid 428
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - 27/181 Krøsstangveien 59 - dispensasjon fra kommuneplan - makeskifte - fradeling
Dokument: Innspill - Porsgrunn - 27/181 Krøsstangveien 59 - dispensasjon fra kommuneplan - makeskifte - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - oppheving for Skavråkåsen - Gravaområdet - reguleringsplan - planid 725
Dokument: Innspill - Porsgrunn - oppheving for Skavråkåsen - Gravaområdet - reguleringsplan - planid 725
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kviteseid - 38/1 med flere - Midtsundåsen nordøst - reguleringsplan - planid 2019001
Dokument: Innspill - Kviteseid - 38/1 med flere - Midtsundåsen nordaust - reguleringsplan - planid 2019001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 42 Bnr 264 Sandefjord - Krokmoveien 4 - Sandefjord videregående skole - 3214 Sandefjord - Vestfold og Telemark Fylkeskommune - nytt tilbygg
Dokument: Tilleggsopplysninger - dokumentasjon av inneklima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om eksamen 2020
Dokument: Feil i informasjon om eksamen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Larvik - 1001/1 - 1001/41 - 1002/69 - 1002/404 - 1002/405 - trafikksikringstiltak langs Gonveien - reguleringsplan - planID 201902
Dokument: Innspill - Larvik - 1001/1 - 1001/41 - 1002/69 - 1002/404 - 1002/405 - trafikksikringstiltak langs Gonveien - reguleringsplan - planID 201902
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vinje - plan for klima og bærekraft
Dokument: Innspill - Vinje - plan for klima og bærekraft
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tønsberg - hensettingsanlegg for tog - reguleringsplan - planid 3803 20200188
Dokument: Innspill - Tønsberg - hensettingsanlegg for tog - reguleringsplan - planid 3803 20200188
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vemork gamle kraftverk - Istandsetting - kml § 15 - Dispensasjon - Tinn kommune, Vestfold og Telemark - Kulturminne-id 179963
Dokument: Vemork gamle kraftverk - Hydrogenfabrikken - Id 179963-22 - Tiltak 50 - Påbygg vegger på eksisterende konstruksjon - kml § 15 - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E134 - Høydalsmo - Høydalsmo kyrkje - Id 137643 - Id 137647 - Detaljregulering - Dispensasjon - kml § 8, 1. ledd - Tokke kommune - Vestfold og Telemark
Dokument: E134 - Høydalsmo - Høydalsmo kyrkje - Id 137643 - Id 137647 - Detaljregulering - Endring av plankart og bestemmelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965014 - InterCity - Hensetting i Tønsbergområdet - Reguleringsplan
Dokument: Tønsberg kommune - Uttalelse - Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av hensettingsanlegg for tog - Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - E134 Høydalsmo kyrkje - Høydalsmo - Tokke kommune - Vestfold og Telemark - id 137643 og 137647 ( Tidligere sak 2019/7939 - Telemark )
Dokument: Endring av plankart og bestemmelser - Reguleringsplan E134 Høydalsmo kyrkje - Høydalsmo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving i fredet område ***** ***** ***** ***** - Sandefjord kommune - Vestfold og Telemark fylke ***** ***** *****
Dokument: Anmeldelse for brudd på lov om kulturminner - ***** ***** - Sandefjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - 108/8 Oklungvegen 105 - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring driftsbygning
Dokument: Innspill - Porsgrunn - 108/8 Oklungvegen 105 - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Rassikring - Lauvåsnuten - Skredsikring fv 45
Dokument: Uttale til reguleringsplan for Fv 45 - Rassikring til offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Vestfold og Telemark fylkeskommune - FMTE - sak 2016/2848 dokument nummer 2 - 3 - 4 - 5 og 6
Dokument: Innsynskrav - Vestfold og Telemark fylkeskommune - FMTE - sak 2016/2848 dokument nummer 2 - 3 - 4 - 5 og 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1425 - Telemarksvegen 14 - Tuftebygget/Meny Saga - nybygg og tilbygg
Dokument: Fv 59 - Tuftekrysset - tiltaksplan for gravemasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anneks - Bondalsvegen 72 - Gnr/bnr 106/25
Dokument: FV 3428 Bondalsvegen - gbnr 106/25 i Hjartdal kommune - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tønsberg - Kongsåsen på Sem - reguleringsplan - planid 3803 20170162
Dokument: Innspill - Tønsberg - Kongsåsen på Sem - reguleringsplan - planid 3803 20170162
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravetillatelse G-2020-320 - fv.59 - Porsgrunnsvegen - graving for VA
Dokument: Gravetillatelse G-2020-320 - fv. 59 Porsgrunnsvegen - graving for VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/40 - Gamle Omborsnesvei 11 - redskapsbod
Dokument: Uttalelse fra Fylkeskommunen - gbnr 21/40 - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 90/64 - Ivarsand - riving og oppsett av ny hytte
Dokument: Ingen vesentlige merknader fra Fylkeskommunen - Nabovarsel for statlig sikra friluftslivsområde Ivarsand - gbnr 90/64 - rivning og oppsett av ny hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedre Frednes -Kulltangvegen 70 - kml § 19 - Dispensasjon - Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark - Kulturminne-id 86805
Dokument: Nedre Frednes - Områdefredning - kml § 19 - Graving av kabelgate til elbil-lader - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til gange og sykkel - 2020
Dokument: Vedr. 20-17368-11 - Svar på søknad om tilskotsmidlar til sykkel og gange, Vinje kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - Ormetjønn rekreasjon- og aktivitetsområde
Dokument: Vedr. 20-17368-11 - Svar på søknad om tilskotsmidlar til sykkel og gange, Vinje kommune (kopi)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 160/52 - Søknad om ny avkøyring FV 3416 Varlandsvegen
Dokument: FV 3416 Varlandsvegen - gbnr 160/52 - Vinje kommune - Søknad om avkøyring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gang og sykkelvegar 2020
Dokument: Svar på søknad om tilskuddsmidler - Gang og sykkelvegar 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinnosbanen (innkjør Hjuksebø nord) - Tinnoset. Fredningssaken - Søknader om unntak fra fredningsbestemmelsene - Meldinger om planlagte tiltak
Dokument: 20/09715-45 - Gaupesprang bru - forespørsel om utskifting av gammel (rusten) piggtråd med galvanisert piggtråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foryngelseskontroll 2020
Dokument: Fakturaer 2017 - planting - foryngelseskontroll 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planstrategi 2020-2024-Drangedal kommune
Dokument: Uttalelse - Høring - Forslag til planstrategi for Drangedal kommune 2020-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal planstrategi 2020-2023
Dokument: Uttalelse til høring av kommunal planstrategi for Siljan kommune 2020-2023 - Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3013 - Mælagata 42 - carport
Dokument: Gbnr 300/3013 - Mælagata 42 - carport - - Dispensasjon fra byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/52, 2/178 - Adkomstvei for Ørvikveien 407
Dokument: Kopi - Fv. 351 Ørvikveien - Dispensasjon fra byggegrense Gbnr 2/52, 2/178 - Adkomstvei for Ørvikveien 407
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Siljan - kommuneplan - planstrategi 2020 - 2023
Dokument: Innspill - Siljan - kommuneplan - planstrategi 2020 - 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Horten - 18/42 Langgrunnveien 42 - dispensasjon fra reguleringsplan - massedeponi
Dokument: Innspill - Horten - 18/42 Langgrunnveien 42 - dispensasjon fra reguleringsplan - massedeponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Likeverdsreformen – forenkling av dokumentasjonskrav
Dokument: Likeverdsreformen - forenkling av dokumentasjonskrav i TT-ordningen - tilbakemelling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/2 - Austadveien 98 - utvidet bruk av avkjørsel
Dokument: Fv. 3046 Austadveien - gbnr 21/2 - Siljan kommune - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Breibandsutbygging - 2020
Dokument: Oppdatering av breidband 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Basbergveien 115 - 89/28 - Graving - Id 51814 - kml § 8, 1. ledd - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark
Dokument: Basbergveien 115 - 89/28 - Overvåkning - Anmodning om utbetaling til Vestfold og Telemark fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...