Norske-postlister.no


Viser [86] av [86].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - bruksendring - utomhusplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - bruksendring - redegjørelse utomhusplaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - bruksendring - redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/362 - Solves veg 11 - tilbygg
Dokument: Gbnr 73/362 - Solves veg 11 - tilbygg snittegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/1 - Flittig - klubbhus
Dokument: Gbnr 23/1 - Flittig - klubbhus - Anmodning om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/1 - Flittig - klubbhus
Dokument: Gbnr 23/1 - Flittig - klubbhus - vedlegg til forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/362 - Solves veg 11 - tilbygg
Dokument: Gbnr 73/362 - Solves veg 11 - tilbygg - nye tegninger/kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 73/362 - Solves veg 11 - tilbygg
Dokument: Gbnr 73/362 - Solves veg 11 - tilbygg - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/210 - Teibærvegen 3 - omregulering
Dokument: Gbnr 220/210 - Teibærvegen 3 - omregulering - Ønske om dialog/oppstartsmøte med plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/210 - Teibærvegen 3 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 220/210 - Teibærvegen 3 - Anmodning om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken 16 - miljøstasjon - dispensasjon
Dokument: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken 16 - miljøstasjon - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - forespørsel
Dokument: Gbnr 300/2678 - Lundegata 25 - forespørsel om dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2396 - Kviteseidvegen 4 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 300/2396 - Kviteseidvegen 4 - forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5347 - Asmund Vinjes gate 31B - bolig og garasje
Dokument: Gbnr 300/5347 - Asmund Vinjes gate 31B - bolig og garasje - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken 16, a, b, c, d, e - 8 mannsbolig m/garasjer
Dokument: Henvendelse etablering miljøhus/søppelskur - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og kronglete for renovasjonsbil i Venstøpbakken 116
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken 16, a, b, c, d, e - 8 mannsbolig m/garasjer
Dokument: Henvendelse etablering miljøhus/søppelskur - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og kronglete for renovasjonsbil i Venstøpbakken 116
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken 16, a, b, c, d, e - 8 mannsbolig m/garasjer
Dokument: Gbnr 54/89 Vedrørende grøfter, parkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1383 - Nedre Rønningen 8 - tilbygg
Dokument: Gbnr 221/1383 - Nedre Rønningen 8 - tilbygg - Svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 127/43 - Fjelldalsvegen 222 - ny bolig med garasje
Dokument: Gbnr 127/43 - Fjelldalsvegen 222 - ny bolig med garasje - BRA utregning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken 16, a, b, c, d, e - 8 mannsbolig m/garasjer
Dokument: Venstøp - avfallsskur - forespørsel om plassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBnr 62/170 - Dr. Backers veg 62 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 62/170 - Dr. Backers veg 62 - forhåndskonferanse - Situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBnr 62/170 - Dr. Backers veg 62 - forhåndskonferanse
Dokument: GBnr 62/170 - Dr. Backers veg 62 - ber om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 58/3 - Risingjordet 13 A-D og 15 A-D Kvernbekkvegen 27 A-D - Bygg A, B og C - 3 stk. seksmannsboliger + 3 stk. garasjerekker
Dokument: Gbnr 58/3 - Risingjordet 13 A-D og 15 A-D Kvernbekkvegen 27 A-D - Bygg A, B og C - 3 stk. seksmannsboliger + 3 stk. garasjerekker - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/170 - Dr. Backers veg 62 - enebolig
Dokument: Gbnr 62/170 - Dr. Backers veg 62 - Søknad om fradeling fra boligtomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/439 - Venstøphøgda 84 B og C- garasje
Dokument: Gbnr 8/439 - Venstøphøgda 84 B - garasje - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/439 - Venstøphøgda 84 B og C- garasje
Dokument: Gbnr 8/439 - Venstøphøgda 84 B - garasje - supplerende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/49 - Fossumhaugen 12 - fradeling
Dokument: Gbnr 8/49 - Fossumhaugen 12 - fradeling - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken 16, a, b, c, d, e - 8 mannsbolig m/garasjer
Dokument: Gbnr 54/89 - Venstøpbakken - midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/170 og 62/225- Dr. Backers veg 62 og 64 - fradeling
Dokument: Gbnr 62/170 - Dr. Backers veg 62 og 64 - fradeling av eiendom- nytt kart for fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/439 - Venstøphøgda 84 B - garasje
Dokument: Gbnr 8/439 - Venstøphøgda 84 B - garasje - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2396 - Kviteseidvegen 4 - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 300/2396 - Kviteseidvegen 4 - ønsker forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Kvalifikasjonstilsyn
Dokument: Gbnr 75/17 - Borgegrenda-Ber om utsettelse på kvalifikasjonstilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 52/37 - Luksefjellvegen 735 - tilbygg
Dokument: Gbnr 52/37 - Luksefjellvegen 735 - tilbygg - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Håvundvegen 377 - boliger
Dokument: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Kvalifikasjonstilsyn - mottatt gjennomføringsplan og endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Kvalifikasjonstilsyn
Dokument: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Kvalifikasjonstilsyn - mottatt gjennomføringsplan og endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/60 - Enggravvegen 15 - tilbygg
Dokument: Gbnr 72/60 - Enggravvegen 15 - tilbygg - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 72/60 - Enggravvegen 15 - tilbygg
Dokument: Gbnr 72/60 - Enggravvegen 15 - tilbygg - skjemaer med underskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5347 - Asmund Vinjes gate - bolig og garasje
Dokument: Gbnr 300/5347 - Asmund Vinjes gate - søknad enebolig og garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/170 og 62/225- Dr. Backers veg 62 og 64 - fradeling
Dokument: Gbnr 62/170 - Dr.Backers veg 62 og 64 - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Håvundvegen 377 - boliger
Dokument: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Håvundvegen 377 - boliger - oppdatert gjennomføringspla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 263/4 - Gjærumvegen 78 - nybygg
Dokument: Gbnr 263/4 - Gjærumvegen 78 - bruksareal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Håvundvegen 377 - boliger
Dokument: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Håvundvegen 377 - boliger - reviderte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 263/4 - Gjærumvegen 78 - nybygg
Dokument: Gbnr 263/4 - Gjærumvegen 78 - nybygg - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Håvundvegen 377 - boliger
Dokument: Gbnr 75/17 - Borgegrenda - Håvundvegen 377 - boliger - søknad om rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 263/4 - Gjærumvegen 78 - nybygg - forhåndskonferanse
Dokument: Gbnr 263/4 - Gjærumvegen 78 - nybygg - forhåndskonferanse - tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/170 og 62/225- Dr. Backers veg 62 og 64 - fradeling
Dokument: Gbnr 62/170 Dr. Backers veg 62 og 64 - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 62/170 og 62/225- Dr. Backers veg 62 og 64 - fradeling
Dokument: Gbnr 62/170 Backerveg 62 - fradeling av eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 150/552 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/49 - Fossumhaugen 12 - fradeling
Dokument: Gbnr 8/49 - Fossumhaugen 12 - fradeling - bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3766 - Sundvegen 5 - fradeling
Dokument: Gbnr 300/3766 - Sundvegen 5 - fradeling - bestilling av forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 58/3 og 68 - Risingjordet 19 - bygg D, E, F og G - boliger/garasjer
Dokument: Gbnr 58/3 og 68 - Risingjordet 19 - bygg D, E, F og G - boliger/garasjer - søknad om midlertidig tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 150/552 - Søknad om mellombels brukløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 139/1 - Høglivegen 232 - Øvre Høgli - ny driftsbygning og våningshus, bruksendring av våningshus - Tilsyn med kvalifikasjoner
Dokument: Gbnr 139/1 - Høglivegen 232 - Øvre Høgli - ny driftsbygning og våningshus, bruksendring av våningshus - svar på kvalifikasjonstilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 150/552 - Vedk. nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 150/552 - Komplett byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Xt bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Svar på varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Svar krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Svar på manglende opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Opplysninger mottatt på tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Svar på varsel om pålegg - bestilling HMS kort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Svar på varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 997991672 XT BYGG AS
Dokument: Innhentet opplysninger fra ansatte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 153/601 og 602 - Melding om mottatt søknad etter pbl § 20-1 - 5 stk. fritidsbustader
Søk innsyn i dokumentet/saken