Norske-postlister.no


Viser [100] av [3 050].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Klepp Kommune - Tiltak langs Frøylandsvann - Gnr/Bnr 15/71 - Jæren Skoglag AS
Dokument: Klepp Kommune - ønsker å leie eller kjøpe - Gnr/Bnr 15/71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 / korona - henvendelser fra innbyggere og organisasjoner
Dokument: Corona regler ønskes mottatt på mobil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/106 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Klage på takst og ønsker begrunnelse - Gbnr 26/106 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 45/239 - Søknad om bygging av nytt bygg - fritidsbolig
Dokument: Innsendelse av mangler - Gbnr. 45/239 - Søknad om bygging av nytt bygg - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNKJØP - RISBUDALEN KOMMUNIKASJON
Dokument: Sak 2020/1598 Risbudalen Bufellesskap, Avtale om anleggsbidrag for tilkopling av abonnement, Raunevarden 80
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNKJØP - RISBUDALEN KOMMUNIKASJON
Dokument: Sak 2020/1598 Risbudalen Bufellesskap - Innkalling til møter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNKJØP - RISBUDALEN KOMMUNIKASJON
Dokument: SV: Sak 2020/1598 Risbudalen Bufellesskap - søknad om arbeidstilsynets samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5058/165/173 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5058/165/173 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 15/39 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Etterlyser beregningsgrunnalg for ny takst - Gbnr 15/39 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på og spørsmål rundt faktura kommunale avgifter og eiendomsskatt 3. termin 2020
Dokument: Trenger forklaring på utregning og faktura - Klage på og spørsmål rundt faktura kommunale avgifter og eiendomsskatt 3. termin 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNKJØP - RISBUDALEN KOMMUNIKASJON
Dokument: Sak 2020/1598- Risbudalen Bufelleskap, Arbeidstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemelding Kobbekroken Berlevåg
Dokument: Gravemelding Kobbekroken Berlevåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November  2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Ekspropriasjonssak - Vedr. planlagt infrastruktur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Ekspropriasjonssak Vedr. VA-kart - Tilbakemeldinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNKJØP - RISBUDALEN KOMMUNIKASJON
Dokument: Sak 2020/1598- Risbudalen Bufelleskap, brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNKJØP - RISBUDALEN KOMMUNIKASJON
Dokument: Sak 2020/1598- Risbudalen - Arbeidstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNKJØP - RISBUDALEN KOMMUNIKASJON
Dokument: Sak 2020/1598- Risbudalen Bufelleskap, brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - bestillingsdato 28.10.2020
Dokument: Innsynskrav - Arkivreferanse - 2020/10594
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tellhagane, gnr. 13, bnr. 7
Dokument: Skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veilys Karlsøy kommune
Dokument: Manglende veilys - Hamre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 7292 - Dønna kommune - Dønnesveien - stikkrenne og grøft
Dokument: Vann inn på eiendom - muligens tett stikkrenne og dårlig grøfting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MS Stangfjord
Dokument: Spørsmål til utgifter MS Stangfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon som lege
Dokument: Ettersender dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Oktober 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Oktober 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Oktober - November - Desember 2020 - se tidligere sak 20/34857
Dokument: Innsynskrav i saksnummer 20/04661-3 - Tinglysing knr 1579 Hustadvika kommune gnr 91 bnr 88 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Oktober 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltaking i Oppfølgingsordninga frå Udir
Dokument: Innspel til møtet med veiledarteamet 11. november
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bremangerlandet vindkraftverk - Miljøtilsyn - Bremanger kommune - Sogn og Fjordane
Dokument: Informasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om klageadgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Oktober 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemelding J M Withsgate Berlevåg- gnr 11/1021
Dokument: Gravemelding J M Withs gate Berlevåg- gnr 11/1021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemelding Fiskeværsveien, Kongsfjord- gnr 6/60/6
Dokument: Gravemelding Fiskeværsveien, Kongsfjord- gnr 6/60/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Energipolitikk 2020 - Regjeringen Solberg - Mappe 4
Dokument: Tysvær vindkraftverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tellhagane, gnr. 13, bnr. 7
Dokument: Skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tellhagane, gnr. 13, bnr. 7
Dokument: Skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5058/89/56 - Oppføring av fritidsbolig - Brattlia - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5058/89/56 - Fasader i terreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 5058/89/56 - Oppføring av fritidsbolig - Brattlia - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 5058/89/56 - Søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asyl, flyktning- og innvandringspolitikk - 2020 - Regjeringen Solberg - mappe 8
Dokument: Flyktningene fra Moria-leiren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tomt
Dokument: BYGGETILLATELSE VASSDALEN INDUSTRIOMRÅDE-OPPFØRING AV HALLER PÅ GNR. 26 BNR.446.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 86 bnr 52 - Tilskudd og skogfond skogkultur
Dokument: Gnr 86 bnr 52 - 1108 - Søknad om tilskudd til skogkultur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tellhagane, gnr. 13, bnr. 7
Dokument: Søknad om utslippstillatelse gnr. 13,nr. 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tellhagane, gnr. 13, bnr. 7
Dokument: Skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tomt
Dokument: VS: Sender e-post: 20200914 Søknad tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Oktober 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tomt
Dokument: VS: Sender e-post: 20200914 Søknad tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv. 7306 - Fiksgatami - Leirfjord kommune - Ulvangsøyveien - kumlokk
Dokument: Problemrapport - Kumlokk er løftet av betongkum - muligens ved kantslått
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltaking i Oppfølgingsordninga frå Udir
Dokument: Agenda for Teamsmøtet onsdag 14. oktober, kl 12-14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak, bolig Tellhagane, gnr. 13, bnr. 7
Dokument: Skjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 5014 Frøya kommune gnr 38 bnr 36
Dokument: Tinglysing knr 5014 Frøya kommune gnr 38 bnr 36 - opplysninger om dokumentavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Oktober 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tomt
Dokument: VS: Sender e-post: 20200914 Søknad tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tomt
Dokument: VS: Sender e-post: 20200914 Søknad tomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødøy kommune - Nordland fylke - Skade på molo i Valvær
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på molo i Valvær, Rødøy kommune - Nordland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - PRZEMYSLAW SANEK
Dokument: Førerkortsak - kopi av arbeidskontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser Oktober 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - PRZEMYSLAW SANEK
Dokument: Førerkortsak - Registreringsbevis for EØS-borgere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tråsykkel med hjelpemotor, elektrisk sparkesykkel, elsykkel eller moped med hjelpetråkk
Dokument: Tilbakemelding på henvendelse om elsparkesykler - Ytterligere uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltaking i Oppfølgingsordninga frå Udir
Dokument: Tankar og innspel fram ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] møte med Ørskog/ Ålesund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gatelys/veglys - 2020
Dokument: Gatelys - Knauserudveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn sak 17/2498
Dokument: Begjæring innsyn journalpost 101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglig trafikkforum Bodø
Dokument: Referat fra møte i Faglig Trafikkforum torsdag 10.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 9 skogrydding Evje og Hornnes, Bygland 2020 Grunnerverv
Dokument: Aksept kjøpekontrakt gnr 35 bnr 2 i Bygland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om vurdering av avgiftsrettslig behandling av transport/distribusjon av adressert og uadressert post i Norge
Dokument: Krav om innsyn etter offentleglova i JP 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser September 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om erstatning for mulige anleggskader på eiendommen gnr 31 bnr 1 i Sør-Aurdal kommune - E16 Bagn - Bjørgo
Dokument: E18 Bagn - Bjørgo - anleggskader - framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbedring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kårstadseter, Vismunda, Gjøvik kommune, Innlandet
Dokument: Søknad tillatelse utbedring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kårstadseter, Vismunda, Gjøvik kommune, Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4202 - 156/8 - Arnevigveien 45 - Branntilsyn 2020
Dokument: Re: Tilsynsrapport Sanksnr: 2020/975
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad uten ansvarsrett - Tilbygg til eksisterende hytte - Høymyrvassvegen 248 - gnr: 44/364
Dokument: Samtykke/erklæring nabogrense - Ettersendt dokumentasjon - Tilbygg til hytte - Høymyrvassvegen 248
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søppelsituasjonen på Nesøya
Dokument: Søppelsituasjonen på Nesøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser September 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser September 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser September 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser September 2020 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Alstahaug kommune knr 1820
Dokument: Feil navn på eiendom - Nyrud / Selsøya - CRM:0344000049
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** ***** ***** - 2019/105199-2, 3 og 4 - 2019/107549-2 og 4
Dokument: Innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** ***** ***** - 2019/105199-2, 3 og 4 - 2019/107549-2 og 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** ***** - 2019/77536-5, 7, 10, 13 - 2019/81361-1 - 2020/34446-1 - 2020/37679-1 - 2020/41403-1 - 2020/41795-1 og 2020/55365-1
Dokument: Innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** ***** - 2019/77536-5, 7, 10, 13 - 2019/81361-1 - 2020/34446-1 - 2020/37679-1 - 2020/41403-1 - 2020/41795-1 og 2020/55365-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/48,72 Klomra 11, samt 48/78-79, 48/47 49/15,18 - innsyn og forhåndskonferanse
Dokument: 49/48 -Ber om kopi av møtereferat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse synspunkter
Dokument: Åpning av grensene og koronaviruset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltaking i Oppfølgingsordninga frå Udir
Dokument: Program for møtet vårt onsdag 9. sept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andre henvendelser - Gvålshagen 1 - gnr: 99/48
Dokument: Etterspør svar på sak 20/1246 - Forlenging av tomt Gnr/bnr 99/48
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trygder - pensjoner - stønader - 2020 - Regjeringen Solberg - synspunkter
Dokument: Trygdeoppgjøret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Gautefallheia - vedr. innsigelsessaken - kommentarer fra Invida
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring bygningsopplysining i matrikkelen - gnr: 130/4
Dokument: SV: Mulig endring i bygningsopplysningene i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - HAVILA POLARIS LFSQ - Anmeldelse av nybygg
Dokument: Innsynskrav - HAVILA POLARIS LFSQ - Reply to notification of newbuild
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - EXPEDITION A8QL4 - Hva kreves for å flagge skipet om fra Bahamas til NOR - IMO 7211074 - Dokument 2020/61431-1
Dokument: Innsynskrav - EXPEDITION A8QL4 - Hva kreves for å flagge skipet om fra Bahamas til NOR - IMO 7211074 - Dokument 2020/61431-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - MS BREMEN - Omflagging fra Bahamas til NOR - IMO 8907424 - Dokument 2020/60268-1 og 2
Dokument: Innsynskrav - MS BREMEN - Omflagging fra Bahamas til NOR - IMO 8907424 - Dokument 2020/60268-1 og 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Havila Kystruten AS - Revisjonsvarsel - Dokument 2020/54202-3
Dokument: Innsynskrav - Havila Kystruten AS - Revisjonsvarsel - Dokument 2020/54202-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brann i Langbakken 2
Dokument: Skadenr: 384398-ST995, Langbakken 2, 2665 Lesja. Skadet innbo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faglig trafikkforum Bodø
Dokument: Møte i Faglig Trafikkforum torsdag 10.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Juli - August - September 2020 - se tidligere sak 20/17632
Dokument: Forespørsel om innsyn i saksnummer 19/33367-2 - Tinglysing knr 1836 Rødøy kommune gnr 13 bnr 8 - Annengangsretur av ikke tinglyst dokument - CRM:0344000031
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...